Anda di halaman 1dari 1

PENGHARGAAN

Assalamualaikum Alhamdulillah,bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya kami dapat menyiapkan kajian tentang.Semasa menjalankan kajian ini,pelbagai maklumat telah dapat saya perolehi. Segulung ucapan terima kasih kepada pengetua smk agama bandar penawar,pn hajah che salamah kerana telah memberikan banyak kemudahan kepada kami pelajar tingkatan 6 seperti membenarkan penggunaan laptop pada waktu persekolahan semasa menyiapkan kajian ini. Seterusnya jutaan terima kasih kepadaa Encik Idris bin Kamaruddin selaku penolong kanan tingkatan 6 yang banyak memberi dorongan sepanjang menjalankan kajian ini dan membenarkan kami menyimpan laptop di biliknya. Setinggi penghargaan diberikan kepada pensyarah saya Pn mazura selaku guru sejarah yang banyak membantu dalam menyiapkan kajian ini selengkapnya.Beliau banyak membimbing dan memberikan maklumat berkaitan dengan tajuk saya. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada ibu saya Umi Kelthum Bt Hashim keran banyak menolong saya menyiapkan kerja kursus ini.Beliau juga telah membantu dari segi kewangan supaya saya dapat menyiapkan kajian ini dengan sebaiknya. Akhir sekali,jutaan terima kasih kepada rakan-rakan dan mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung mambantu saya dalam menyiapkan kajian ini.;saya berharap kajian saya dapat diterima dan menjadi panduan kepada pelajar-pelajar akan datang.Terima kasih.