Anda di halaman 1dari 4

NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4 NAMA GURU MATA

PELAJARAN : Kelas :

PENGENALAN MAKMAL KOMPUTER BIL NAMA MURID NO. SURAT BERANAK JANTINA

PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER

PENGENALAN KOMPUTER

PERKAKASAN KOMPUTER

PENGOPERASIAN SISTEM KOMPUTER

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

4.1

4.2

5.1

5.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4 NAMA GURU MATA PELAJARAN : Kelas :

PENGENALAN MAKMAL KOMPUTER BIL NAMA MURID NO. SURAT BERANAK JANTINA

PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER

PENGENALAN KOMPUTER

PERKAKASAN KOMPUTER

PENGOPERASIAN SISTEM KOMPUTER

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

4.1

4.2

5.1

5.2

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4 NAMA GURU MATA PELAJARAN : Kelas :

PENGENALAN MAKMAL KOMPUTER BIL NAMA MURID NO. SURAT BERANAK JANTINA

PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER

PENGENALAN KOMPUTER

PERKAKASAN KOMPUTER

PENGOPERASIAN SISTEM KOMPUTER

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

4.1

4.2

5.1

5.2

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

.. NAMA GURU BESAR GURU BESAR NAMA SEKOLAH

NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4

Nama Murid No. Surat Beranak Jantina Kelas Nama Guru Pendidikan Muzik Tarikh Pelaporan

: : : : : :

0 0 0 0 0

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:

KEMAHIRAN
Bangunan Makmal Komputer

TAHAP PENGUASAAN
0 #N/A

TAFSIRAN

Peralatan Makmal Komputer

#N/A

Carta Organisasi

#N/A

Perturan Di Makmal Komputer

#N/A

Pengenalan Komputer

#N/A

Perkakasan Komputer

#N/A

Perkakasan Tambahan Komputer

#N/A

Pengoperasian Sistem Komputer

#N/A

Pengoperasian Sistem Komputer

#N/A

NILAI MURNI

.............. .............. 0 (Guru Mata Pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi)

.. NAMA GURU BESAR

GURU BESAR NAMA SEKOLAH