by S.K.

Cheah

SMJK JIT SIN BM

1

by S.K.Cheah

SMJK JIT SIN BM

2

• Terdapat dua sistem asas bekalan air disalurkan ke rumah kita,iaitu: a) ______________________________ b) ______________________________
by S.K.Cheah SMJK JIT SIN BM 3

Sistem Terus
• Berfungsi untuk membekalkan air secara terus tanpa melalui tangki simpanan air dari paip perkhidmatan kekelengkapan perpaipan dalam rumah khasnya pili dapur dan pili air.

by S.K.Cheah

SMJK JIT SIN BM

4

Sistem Tidak Terus
• Bekalan air dibekalkan dari meter air melalui paip perkhidmatan ke tangki simpanan air • Tangki simpanan air • Paip agihan • Paip cuci • Paip limpah • Paip perkhidmatan • Paip agihan • Berfungsi membekalkan air ke pelbagai kelengkapan perpaipan dalam rumah seperti tandas, bilik mandi dan pili paip.
by S.K.Cheah SMJK JIT SIN BM 5

K

Sistem bekalan air di rumah

by S.K.Cheah SMJK JIT SIN BM K=paip limpah A=paip perhubungan dari paip utama

6

a) Paip Perhubungan • Menghubungkan paip utama dengan meter air. • Biasanya Batang paip di perbuat daripada besi bergalvani (BG) b) Paip Perkhidmatan • Membekalkan air daripada tangki simpanan • Menghubungkan meter air ke tangki simpanan dan sinki dapur. • Biasanya Batang paip di perbuat daripada besi bergalvani (BG) c) Paip Agihan • Menagihkan air dari tangki simpanan air kepada kelengkapan perpaipan di dalam rumah seperti pili-pili by S.K.Cheah SMJK JIT SIN BM sinki cuci, alat mandian hujan dan tangki simbah.

7

d) Paip Limpah • Menyalurkan limpahan air dari tangki simpanan jika injap bebola yang mengawal paras air tidak berfungsi. • Disambungkan pada tangki simpanan air dengan jarak kira-kira 50 mm atas paras air penuh. e) Paip Cuci • Menyalurkan air kotor keluar dari tangki simpanan air semasa kerja mencuci tangki. • Paip ini biasanya di pasang pada dasar tangki simpanan air
by S.K.Cheah SMJK JIT SIN BM 8

by S.K.Cheah

SMJK JIT SIN BM

9

by S.K.Cheah

SMJK JIT SIN BM

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful