Anda di halaman 1dari 2

Program Asas Membuat Anyaman Bakul Tarikh: 14 December, 2013 (Jumaat) Masa 9:00-10:00am 10:00-1!:00"m 1!:00-!:00"m !

:00-':'0"m ':'0-(:00"m (:00-+:00"m +:00-,:00"m ,:00-10:00"m 10:00-10:'0"m 10:'0"m Aktiviti Pendaftaran #aklimat Makan tenga$ $ari % Semba$yang % Pengurusan diri Sesi Suai &enal #)A B*)A& Slot 1 Makan malam % Semba$yang % Pengurusan diri Slot ! S-PP)* #idur Tempat Dewan Sri Harmoni Miri Dewan Sri Harmoni Miri &antin Dewan Sri Harmoni Miri &antin Dewan Sri Harmoni Miri &antin % Asrama Dewan Sri Harmoni Miri &antin Asrama

Tarikh: 15 December, 2013 (Sabtu) Masa .:'0-+:00am +:00-+:'0am +:'0-,:00am ,:00-10:00am 10:00-10:'0am 10:'0-1!:00"m 1!:00-!:00"m Aktiviti &ero$anian Senamrobik Sara"an Pagi % Pengurusan Diri Slot ' #)A B*)A& Slot ( Makan tenga$ $ari % Semba$yang % Pengurusan Tempat Surau % Dewan Sri Harmoni Miri Padang &antin % Asrama Dewan Sri Harmoni Miri &antin Dewan Sri Harmoni Miri &antin % Asrama &ilang &antin % Asrama Dewan Sri Harmoni Miri &antin Asrama

diri !:00-+:00"m /awatan +:00-,:00"m Makan malam % Semba$yang % Pengurusan diri ,:00-10:00"m Slot . 10:00-10:'0"m S-PP)* 10:'0"m #idur Tarikh: 1 December, 2013 (Aha!) Masa .:'0-+:00am +:00-+:'0am +:'0-,:00am ,:00-10:00am 10:00-11:00am 11:00-1!:00"m Aktiviti &ero$anian Po0o-"o0o Sara"an Pagi % Pengurusan Diri Slot + Pameran % "ertandingan Penyam"aian Si1il dan Hadia$

Tempat Surau % Dewan Sri Harmoni Miri Padang &antin % Asrama Dewan Sri Harmoni Miri Dewan Sri Harmoni Miri Dewan Sri Harmoni Miri

Sesi Pergambaran Balik