Anda di halaman 1dari 5

http://inani.tripod.com/batu.

htm

Bagaimana batuan di kelaskan ?


Kerak bumi terdiri daripada beraneka jenis batu-batan. Tiap-tiap batu-batan ini berbeza daripada yang lainnya, baik tentang corak, bentuk rupa, warna, ketelusan air, cara terjadinya, mahupun kekuatannya menahan kuasa gondolan. Bagi ahli-ahli geologi yang mengkaji kandungan dan perkembangan bumi secara izikal, pengetahuan tentang batu-batan ini sangatlah penting. Begitulah juga bagi ahli-ahli !eogra i. "ereka perlu mempunyai pengetahuan asas tentang jenis jenis batu-batan yang biasa terdapat dan juga hubungannya dengan rupa bumi. Batu-batan juga menjadi asas bagi tanah-tanih dan sedikit sebanyaknya menentukan jenis jenis tumbuhan dan penggunaan tanah-tanih di sesuatu kawasan. #leh itu kita perlu mengetahui dan mengenal batu-batan yang terdapat di sekeliling kita. $engkelasan ini dibuat dengan berdasarkan %a& kandungan mineral iaitu jenis-jenis mineral yang terdapat di dalam batuan ini. %b& tekstur batuan, iaitu saiz dan bentuk hablur-hablur mineral di dalam batuan' %c& struktur batuan, iaitu susunan hablur mineral di dalam batuan. (ecara umum, batu-batan boleh digolongkan kepada tiga kumpulan yang besar iaitu: %a& batuan igneus' %b& batuan enapan' %c& batuan metamor osis.

Batuan Igneus
Batuan igneus terjadi akibat daripada penyejukan dan pembekuan magma dari dalam kerak bumi. Batu ini biasanya berbentuk hablur, tidak berlapis-lapis dan tidak mengandungi osil. Batu igneus boleh dikelaskan berdasarkan kandungan bahanbahan logam di dalamnya. )ikalau batuan ini mengandungi lebih banyak silika maka batu itu digolongkan sebagai batuan asid. (ebagai batuan granit, batuan igneus jenis asid ini tidaklah padat dan lebih muda warnanya daripada batuan bes. Batuan bes pula lebih padat dan lebih hitam warnanya kerana banyak mengandungi oksid bes, seperti besi, aluminium dan magnesium. *ari segi asal kejadiannya, batuan igneus boleh dikelaskan kepada dua jenis iaitu :

l. Batuan +gneus $lutonik atau ,ejahan - Batu ini adalah batu igneus yang terjadi di bahagian bawah kerak bumi. $enyejukan dan pembekuan cecair ini berlaku secara perlahan-lahan. #leh kerana itu terjadilah hablur-hablur kasar yang mudah dikenal. Batu jalar dalam ini, umpamanya granit, diorit dan gabro terdedah di permukaan bumi akibat daripada proses gondolan dan hakisan. -. Batu !unung Berapi atau Terobosan - Batu gunung berapi adalah batu cecair yang telah melimpah keluar dari gunung berapi sebagai la.a. /a.a ini membeku dengan cepat di permukaan bumi dan hablur yang dihasilkannya berbentuk halus. Batu gunung berapi atau batu jalar luar yang biasa terdapat ialah batu basol. Batu basol ini menghasilkan hanyutan la.a, litupan la.a dan daratan tinggi la.a. (etengahsetengah batu basol membeku dengan cara yang luar biasa dan menghasilkan menaramenara batu. (ebahagian daripada la.a cair itu mungkin mengalir keluar melalui rekahan-rekahan. /a.a cair itu kemudian membeku dalam bentuk daik yang tegak dan sil yang datar. Kebanyakan batu igneus keras lagi kukuh. #leh kerana itulah batu igneus biasanya dipecahkan untuk kegunaan membuat jalan raya, tugu-tugu peringatan dan batu-batu nisan yang berukir.

Batuan Enapan
Batu enapan terjadi daripada enapan yang terkumpul di kawasan perairan. Kejadiannya memakan masa yang panjang. Batuan ini dapat dibezakan daripada batuan jenis lain oleh si at-si atnya yang berlapis-lapis. #leh sebab itu batuan ini disebut batu-batan berlapis. Tebal lapisannya berbeza-beza dari beberapa sentimeter hingga ke beberapa meter. Bentuknya kasar atau berbiji-biji halus, mungkin juga lembut atau keras. Bahan-bahan yang membentuk batuan enapan ini mungkin telah diangkut oleh sungai-sungai, glasier, angin atau binatang-binatang. Batuan enapan tidak berhablur dan seringkali mengandungi osil- osil binatang, tumbuh-tumbuhan dan hidup-hidupan halus. Batuan enapan inilah yang paling berbeza sekali cara kejadiannya jika dibandingkan dengan batuan lain, batuan enapan dapat dikelaskan berdasarkan umurnya. Berbagai-bagai jenis batu-batan yang terjadi dalam jangka waktu yang sama telah dijeniskan ke dalam satu golongan. "engetahui si at-si at pelbagai jenis batu-batan itu sangatlah penting. Batuan enapan boleh dikelaskan kepada tiga jenis utama dengan berdasarkan kepada asal kejadiannya dan kandungannya iaitu :

l. Batuan enapan yang terjadi secara mekanik - Batuan jenis ini terjadi daripada pemaduan bahan-bahan yang terkumpul daripada batuan yang lain. Batu pasir merupakan batuan enapan yang paling banyak terdapat. Batuan ini terjadi daripada pasir dan kadang-kadang serpihan batu kuarza. (usunan, kandungan dan warnanya sangatlah berbeza-beza. Batu pasir banyak dipecahkan di kuari-kuari untuk kegunaan membuat rumah atau membuat batu penggiling. Batu pasir yang lebih besar dikenal sebagai grit. 0pabila batu-batu kelikir yang lebih besar berpadu dengan kukuhnya sehingga menjadi batu besar, maka batuan itu disebut konglomeret %sekiranya bulat& dan brekia %sekiranya bersegi-segi&. Batuan enapan yang lebih halus menjadi tanah liat yang banyak digunakan untuk membuat bata, syil atau batu lodak. $asir dan batu kelikir mungkin terdapat dalam bentuk yang tidak berpadu. -. Batuan enapan yang terjadi secara organik - Batu ini terjadi daripada bangkai hidup-hidupan yang halus. 1ontohnya, organisma seperti karang dan kerang yang telah reput dagingnya akan meninggalkan kulit-kulit yang keras. Kebanyakan batu yang terjadi secara ini terdiri daripada jenis kalkeria antaranya termasuklah batu kapur dan kapur. Batu yang mengandungi karbon juga terjadi secara organik. Batuan ini terjadi daripada pemendapan tumbuh-tumbuhan yang telah reput seperti yang terdapat di kawasan paya dan hutan. Batuan di atas memberikan tekanan kepada tinggalan tumbuh-tumbuhan itu dan memampatkannya menjadi jisim karbon yang padat. 0khirnya tinggalan ini menjadi gambut, lignit atau arang batu. (emua bahan-bahan ini sangat tinggi nilainya dari segi ekonomi. 2. Batuan enapan yang terjadi secara kimia - Batu jenis ini terenap melalui tindakan kimia larutan yang berbagai jenis. 3atrium klorid %garam batu& berpunca daripada lapisan yang pada satu masa dahulu berada di dasar laut atau tasik. !ipsum atau kulsium sul at didapati dari penyejatan yang berlaku di tasik-tasik masin seperti /aut "ati yang sangat masin airnya itu. Kalium karbonat dan nitrat juga terjadi dengan cara yang sama.

Batuan Metamorfosis
Tekanan dan haba yang sangat tinggi akan menyebabkan semua batu-batuan, baik batuan igneus mahupun batuan enapan akan bertukar menjadi batuan metamor osis. (i at-si at asal batuan tersebut mungkin berubah oleh kuasa-kuasa tersebut di atas taditerutamanya apabila pergerakan bumi yang sangat kuat berlaku dan dengan cara ini tanah lempung akan berubah menjadi batu loh, batu kapur menjadi batu marmar, batu pasir menjadi kuarzit, batu granit menjadi gneis, syal menjadi syis, arang batu menjadi gra it dan gra it menjadi berlian. Batuan

metamor osis seperti batu marmar dan syis banyak dijumpai di "alaysia. Batu marmar misalnya boleh didapati di $ulau /angkawi dan syis pula boleh didapati di kawasan pergunungan di (arawak. Batuan metamor osis ialah batuan yang telah mengalami perubahan izikal dan kimia akibat haba dan tekanan yang sangat tinggi. $erubahan izikal dan kimia yang dimaksudkan itu ialah perubahan dari segi tekstur, struktur dan komposisi mineral batuan. Batuan metamor osis mungkin berasal daripada batuan igneus, batuan enapan atau batuan metamor osis yang lain. (uhu yang diperlukan untuk berlakunya proses metamor isma ialah antara 45561 hingga 75561. $ada suhu ini batuan masih lagi berkeadaan lembut. *alam keadaan yang lembut ini, batuan boleh berubah dari segi susunan mineralnya. 8ablur dalam mineral pula boleh berubah dari segi saiz dan bentuknya. Komposisi batuan juga boleh berubah akibat tindak balas kimia. Tekanan yang kuat mungkin menghimpit hablur menjadi rata atau panjang. 0pabila magma panas mengalir keluar ke permukaan muka bumi ataupun memasuki celah-celah rekahan, batuan kerak bumi yang disentuhnya berubah menjadi batuan metamor osis. $roses ini dikenali sebagai metamor isma terma. Batu marmar dan slat bintik terbentuk secara metamor isma terma ini. "etamor isma yang berlaku secara besarbesaran adalah metamor isma serantau. *i kawasan kerak bumi yang pernah mengalami proses pembentukan gunung terdapat batuan metamor osis seperti syis dan gneis. 8al ini terjadi apabila batuan yang terdapat jauh di dalam kerak bumi mengalami tekanan yang kuat dan haba yang tinggi. Tekanan dan haba yang tinggi menyebabkan batuan mertgalami proses penghabluran semula. Batuan metamor osis mempunyai ciri-ciri yang jelas. Kesemua batuan metamor osis mempunyai struktur berhablur. Batuan metamor osis mempunyai mineral yang sama seperti batuan igneus, tetapi sering terdapat juga mineral yang hanya terbentuk pada suhu dan tekanan yang sangat tinggi. (esetengah batuan metamor osis mampat dan menjadi lebih padat akibat tekanan yang sangat tinggi yang dialaminya. $emadatan batuan menyebabkan molekulnya menjadi lebih rapat dan isipadu batuan lebih kecil. (esetengah batuan metamor osis yang berjalur mempunyai mineral yang tersusun dalam lapisan-lapisan yang selari. Batuan metamor osis berjalur ini terjadi apabila mineral dalam batuan itu mengalami penghabluran semula atau terhimpit akibat tekanan. )aluran juga terjadi apabila mineral yang mempunyai kepadatan berlainan terasing lalu membentuk lapisan-lapisan. 1ontoh batuan berjalur ialah batu loh dan syis. Batuan ini boleh pecah menjadi lapisan-lapisan yang nipis. Batuan metamor osis tidak berjalur seperti batu marmar dan kuarzit pula tidak boleh pecah kepada beberapa lapisan.