Anda di halaman 1dari 14

Kenapa perlu Kemahiran Pemikiran Sejarah ?

(KPS )
Kebanyakan P & P sejarah di sekolah menekankan kepada
knowledge that dan mengenepikan knowledge how. Pendidikan tidak seharusnya hanya mengajar apa yang sepatutnya murid ketahui tetapi bagaimana untuk mereka ketahui .(-Eggen & Kauchak, 1988.)

Pendidikan kini mementingkan pelbagai kemahiran berfikir.

Sejarah tidak terkecuali. P & P juga perlu menekankan kemahiran menyusun maklumat, menganalisis dan menghubungkaitkan maklumat lalu the ability to use information to find order in the world and solve problems are an important part of the school curriculum - ibid

Kenapa perlu KPS ?


Murid kini bukan lagi pendengar yang pasif. Mereka turut terlibat untuk memikirkan fakta, mencari sebabmusabab, membuat pertimbangan,analisis, imaginasi dan rasionalisasi yang merupakan satu Kemahiran Pemikiran Sejarah mode of understanding characteristic of the modern historian. -Tholfsen, 1967.

Objektif Kemahiran Pemikiran Sejarah


KPS membolehkan murid Berfikir secara kreatif dan kritis Memahami ciri-ciri sejarah bukan untuk menjadikan pelajar
sejarawan profesional, tetapi untuk meningkatkan pemikiran supaya lebih analitikal dan kritikal.

Melihat sesuatu peristiwa sejarah secara empati Meneroka idea yang kompleks dan abstrak dengan bimbingan guru Memahami bagaimana sejarawan merekonstruksi peristiwa lalu dengan menggunakan bukti-bukti sejarah bagi menentukan signifikan sesuatu peristiwa.

KPS merangkumi :
1. Memahami kronologi
2. Meneroka Bukti 3. Membuat interpretasi 4. Membuat Imaginasi 5. Membuat Rasionalisasi

6. Membuat Penjelasan
7. Empati

1.Memahami Kronologi
Kronologi dalam sejarah ialah susunan peristiwa atau kejadian menurut masa berlakunya peristiwa berkenaan.Ia dianggap penting kerana the concept of chronology is central to the study of history.
-Gross,et.al,1978.

Memahami Kronologi
Melihat masa lalu, kini dan akan datang untuk mengenalpasti susunan sesuatu peristiwa
Memahami konsep masa: mengira kalendar

masa, garis masa atau jangka masa Mamahami konversi masa dengan melebelkan peristiwa mengikut zaman Menguasai historical time sensetempoh,jarak,tarikh spesifik

2. Meneroka Bukti-Penggunaan sumber sebagai bukti


Mengenal pasti sumber pertama dan

kedua bagi merangsang pemikiran sejarahas a catalysts for historical thinking -Norman, 1996. Memahami masalah sejarah dan sifatnya yang interpretatif (membuat perbandingan) Menentukan signifikan bukti.

3. Membuat InterpretasiPenulisan sejarah


Tafsiran sesuatu peristiwa sejarah dengan memberi ulasan dan kupasan Adanya pelbagai tafsiran dan perspektif di kalangan sejarawan
Membezakan fakta sejarah dengan tafsiran sejarah .

4. Membuat imaginasi
Satu proses kognitif yang melibatkan

pemahaman tentang sesuatu situasi dalam peristiwa sejarah yang dikaji.


Melibatkan kemahiran imaginasi secara

visual dan empati.


Guru perlu mengawal imaginasi murid

supaya imaginasi hanya berdasarkan bukti atau penulisan sejarah.Membuat pertimbangan nilai,analogi dengan keadaan semasa dan membuat tanggapan serta interpretasi.

5. Kemahiran Rasionalisasi
Mengenalpasti isu dan masalah masa lalu:sebabmusabab;kesan dan akibat Membuat pertimbangan wajar dari sesuatu peristiwa sejarah Membuat perbandingan tentang peristiwa masa lalu: mencari persamaan, perbezaan dan membuat pertimbangan nilai

Oleh itu.
KPS adalah disiplin ilmu Sejarah yang sistematik dan guru-guru harus mampu menguasai KPS Penguasaan fakta sejarah sahaja tidak menjamin pengajaran yang berkesan .Kita perlu bijak mencari sebab-musabab, kesan dan akibat,meneroka bukti, intrepretasi tanpa bias dan merasionalkan tindakan kita. Guru juga perlu bijak merangsang pemikiran sejarah di kalangan murid bagi menjadikan subjek ini hidup, menarik, bermakna dan mampu mengutip iktibar dari Sejarah.

Murid yang berpemikiran sejarah akan

berupaya melahirkan individu yang mempunyai perasaan dan semangat cinta akan negara Empati