TUMBUHAN SEMULAJADI DI MALAYSIA

KEPENTINGAN KAWASAN HUTAN (TUMBUHAN SEMULAJADI)
1. Membekalkan kayu balak untuk dibuat perabot, papan lapis, rumah, perahu, dan

sebagainya.
2. Kayu bakau untuk dibuat kayu api, kayu arang, dan tiang kelong. 3. Sumber buluh, rotan, dan mengkuang untuk kraftangan. 4. Membentuk kawasan tadahan air dan boleh mengurangkan banjir. 5. Bahan makanan seperti petai, jering, kerdas, dan perubatan tradsional. 6. Kawasan rekreasi yang cantik dan banyak keistimewaan. 7. Keseimbangan alam dan menyederhanakan suhu dan mengawal kamarau. 8. Mencegah hakisan tanah terutama kawasan bukit. 9. Kawasan habitat floran dan fauna. 10. Sumber pekerjaan penduduk sebagai, pembalak, petani dan sebagainya. 11. Kawasan tadahan untuk punca sungai dan bekalan air untuk kegunaan manusia.

JENIS-JENIS TUMBUHAN SEMULAJADI
1. Tumbuhan khatulistiwa 2. Tumbuhan pantai 3. Tumbuhan gunung 4. Hutan sekunder 5. Tumbuhan paya air masin 6. Tumbuhan paya air tawar

TABURAN KAWASAN
1. Tumbuhan khatulistiwa meliputi : a. 60 peratus daripada bahagian tengah Semenanjung Malaysia. b. 75 peratus daripada pedalaman Sabah dan Sarawak. 2. Tumbuhan pantai ditemui di : b. Pantai timur Semenanjung Malaysia. c. Pantai barat Sabah. 3. Tumbuhan paya air masin a. Pantai barat Semenanjung Malaysia (Sekitar muara Sungai Perak dan Sungai

Bernam)
b. Pantai timur dan tenggara Sabah. c. Sekitar muara Sungai Rajang dan Sungai Baram, Sarawak. a. Tumbuhan paya air tawar meliputi : a. Sabak Bernam, Selangor. b. Pekan dan di sekitar Tasik Bera serta Tasik Cini, Pahang.

c. Delta Rajang, Sarawak.
d. Dari Kelantan ke Johor.

CIRI-CIRI
1. Tumbuhan khatulistiwa a. Hutan ini biasanya tumbuh di kawasan tanah pamah dan kaki bukit yang

kurang daripada 1200m tinggi.
b. Tumbuhannya malar hijau, padat, tinggi, lurus, berakar banir, berdaun lebat

dan tumbuhan berlapis.
2. Hutan pantai a. Tumbuh di kawasan pinggir laut yang berpasir dan terdedah kepada tiupan

angin yang kencang.
3. Tumbuhan gunung a. Hutan gunung yang terdapat di kawasan yang ketinggiannya melebihi 1000m. b. Hutan ini tumbuh jarang dan bantut sementara dikemuncaknya ditumbuhi

lumut, kulampair dan paku pakis.
3. Hutan paya air masin

Hutan ini tumbuh subur di pinggir laut yang terlindung atau muara sungai yang berlumpur dan dilanda air pasang.
4. Tumbuhan paya air tawar

Terdapat di kawasan pedalaman dan kaki bukit yang bersaliran buruk.