TEKS PRA-U PENGAJIAN AM Kertas 2

ISBN: 978-983-3879-75-5

TEKS PRA-U Pengajian Am Kertas 2 Karangan Disiplin Sains

Tajuk 10
Industri pelancongan kesihatan semakin penting di Malaysia kerana beribu-ribu orang pelancong dari Singapura, Indonesia, Negara Thai, dan negara-negara Timur Tengah mendapatkan rawatan di hospital swasta di Malaysia semasa lawatan mereka ke negara ini. Bincangkan cara-cara kerajaan dapat memajukan industri pelancongan kesihatan. Kehendak Soalan Calon hendaklah menghuraikan empat cara Malaysia dapat memajukan industri pelancongan kesihatan.

Isi-isi
► menyusun pakej pelancongan kesihatan dengan menyelaraskan tawaran hospital dan hotel serta membentuk rangkaian rujukan antarabangsa ► menggalakkan hospital swasta tempatan mendapatkan akreditasi antarabangsa dan mengadakan hubungan strategik dengan pusat perubatan terkemuka di dunia ► melonggarkan syarat imigresen bagi pakar perubatan dan pesakit asing ► menyokong penyelidikan klinikal di institusi kesihatan untuk membina pusat kecemerlangan klinikal

© Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2007

1