Anda di halaman 1dari 24

ASAS PENGURUSAN

KEWANGAN
BAB 1 : SKOP DAN SIFAT
PENGURUSAN KEWANGAN

aishah_ukm@ya
hoo.com
BENTUK ORGANISASI PERNIAGAAN
1.Perniagaan Tunggal <Dimiliki seorang pemilik>
<Pemilik biasanya merupakan pengurus firma> <daftar
bawah Pendaftar Perniagaan>

Kelebihan
§ Paling mudah ditubuhkan
§ Pendapatan perniagaan adalah merupakan pendapatan
sendiri (xda bezanya)
§ Kadar cukai lebih rendah berbanding kadar cukai
syarikat
§ Operasi boleh ditamatkan ikut kehendak pemilik atau
sebaik pemilik sudah meninggal dunia

Kelemahan
§ Pemilik dan perniagaan adalah entiti yang sama
§ Jika bisnes gagal, pemiutang boleh menuntut segala
aset persendirian pemilik
§ Dana modal terhad kepada harta yang dimiliki sahaja.
2. Perniagaan Perkongsian
• Terdiri dari 2 hingga 20 ahli ( perbankan=10,
profesional= no limit )
• Mudah ditubuhkan kerana bebas dari kawalan
undang-undang
• Daftar dengan Pendaftar Perniagaan
• Boleh ditubuhkan sebagai Perkongsian biasa
(semua ahli adalah ahli biasa dan mereka
punyai kuasa dalam pengurusan perniagaan itu)
atau Perkongsian Berhad (ahli terdiri daripada
perkongsian biasa dan berhad, Berhad ni tiada
• Modal hanya terhad kepada jumlah aset yang
dimiliki pemilik untuk dicagarkan.

• Wujud kepakaran yang berbeza antara ahli

• Keharmonian antara ahli ~ada perjanjian


dimeterai dalam Artikel Perkongsian~

• Artikel Perkongsian :-
8.Pembahagian untung rugi
9.Pembuatan kuasa dalam bisnes
10.Langkah perlu jika bisnes ditamatkan,
samada sukarela atau terpaksa

• Pemilik dan bisnes adalah satu entiti, so


pendapatan bisnes adalah pendapatan
persendirisn, dan kadar cukai yang ditanggung
oleh biasa adalah kadar cukai pendapatan
3. Syarikat
• sebuah entiti yang sah ditubuhkan di bawah undang-
undang
• Jadi syarikat boleh menandatangani kontrak
perjanjian, memiliki harta atas nama sendiri, disaman
atau menyaman
• Daftar bisnes dengan Pendaftar Syarikat
• Pemilik dan pengurus bukan orang sama (entiti
berasingan) memberikan kelebihan :-
5. Usia bisnes yang tidak terhad (even pemilik atau
pengurus mati coz pemilikan boleh ditukar milik)

2. Pemilikan yang bertukarganti kerana pemilikan


3. Tanggungan terhad
üTanggungan risiko hanya terhad kepada
jumlah modal dilaburkan untuk beli saham
syarikat
üSyarikat boleh wujudkan ekuiti (dengan
terbitkan saham baru) atau wujudkan
hutang dengan mudah untuk biayai
sebarang pelaburan ~ jika firma dapat
buktikan prestasi kukuh~
üJika firma gagal, pemiutang hanya boleh
• Kelemahan syarikat :-
2. Percukaian dua kali ganda :- cukai pendapatan
perniagaan dan cukai pendapatan persendirian
yang diperoleh oleh shareholder dalam bentuk
dividen. Dividen ni diperoleh daripada pendapatan
bersih firma setelah membayar cukai pendapatan
perniagaan (nampak shareholder kena bayar 2 kali
cukai)
3.Proses penubuhan yang panjang lagi rumit, banyak
borang diisi kerana penubuhan syarikat dikawal di
bawah Akta Syarikat 1965
Syarikat ada jenis
Syarikat Sendirian Berhad
• Didaftarkan dengan Pendaftar Syarikat
• Dikenakan cukai pendapatan syarikat
• Sebuah entiti berasingan, tanggungan risiko terhad pada
modal dilaburkan dalam syarikat sahaja
• Perolehan modal: peroleh daripada jualan saham
kepada sekumpulan orang perseorangan sahaja
• Pemegang saham syarikat juga merupakan pemilik
syarikat dan biasanya setiap pemilik mengenali antara
satu sama lain
• Bilangan min pemegang saham 2 dan terhad kepada 20
orang
• Kebanyakan syarikat ini punyai matlamat untuk
Syarikat Berhad (pendaftaran sama dengan syarikat
sdn.bhd)
• Diwajibkan simpan akaun dan segala rekod seperti
dinyatakan dalam Seksyen 167 Akta Syarikat 1965
• Bezanya ia telah disenaraikan di bursa saham
• Perolehan modal =terbit kan saham untuk orang
ramai

• Kelebihan :-
7. Profil yang lebih menyerlah, senang dapat
publisiti, akhbar dan internet, ini menyumbang
kepada pertumbuhan syarikat dan dapat menarik
peluang perniagaan baru
3. Dana Tambahan. Boleh mewujudkan kecairan di
dalam sistem penilaian yang cekap. Bila dah
disenaraikan, pelabur boleh jual saham pada bila-bila
masa pada harga yang ditetapkan pasaran dan harga
saham ini diterima umum
5. Peluang untuk membesar.
ØDana dari Pemegang saham dengan terbitkan hak
dan saham pinjaman.
ØDana ini boleh digunakan untuk mengembangkan
bisnes, untuk projek baru, untuk keuntungan, atau
untuk kurankan hutang
9. Peluang perniagaan baru
ØBila disenaraikan senang dapat peluang untuk
MASALAH AjENSI…
• Ejen = pihak pengurusan, Prinsipal= pemilik
saham..hubungan yang terbentuk adalah hubungan
ajensi
• Prinsipal nak maksimakan kekayaan mereka, so
mereka mengharapkan pihak pengurusan yang
mereka lantik akan memaksimakan keuntungan (x
ambil sebarang risiko perniagaan dan kewangan
yang tidak munasabah) supaya pemilik saham
memperoleh kekayaan yang tinggi dalam bentuk
dividen
• Jika pendapatan syarikat dan perolehan dividen
meningkat,maka saham syarikat akan meningkat
• Pengurus sememang akan bertindak untuk
memaksimakan kekayaan shareholder tetapi
mereka juga ada matlamat tersendiri
• Pengurus tidak akan bekerja untuk shareholder
sekiranya faedah mereka tidak terpelihara
• Pengurus menginginkan gaji yang yang tinggi,
faedah sampingan, kenderaan, pejabat yang lebih
mewah, bonus tetap setiap tahun dan sebagainya.
Jika pengurus selesa, mereka tidak akan mahu
terlibat di dalam sebarang pelaburan yang
mempunyai risiko tinggi kerana jika risiko tinggi,
• Jika pengurus berniat untuk meningkatkan saham
dirinya sendiri (untuk dilamar syarikat lebih besar),
mereka akan meluaskan kuasa syarikatnya di
pasaran dengan membuka banyak cawangan,
hasilkan banyak produk, buat pelaburan di luar
negeri untuk lebih menonjolkan syarikat dan juga
dirinya (agresif) lalu membuka peluan untuk dirinya
dilamar syarikat besar lain, ini mendedahkan
syarikat kepada risiko yang tinggi
• Kadang-kadang, hubungan ajensi ini disebut sebagai
masalah ajensi
• Jika pihak pengurusan tidak memiliki ekuiti/sikit
• Contoh kos langsung
2.Kos pengawalan = wujud daripada perbelanjaan
mengodit penyata kewangan syarikat
3.Kos perbelanjaan pengurusan= pengurusan
cenderung membazir wang syarikat seperti beli
kereta import mewah, bayar gaji pengurus
terlampau tinggi, cuti tahunan pengurus di
tanggung syarikat dan lain-lain. Juga pihak
pengurusan nak amik alih syarikat lain dengan
bayar harga tinggi. Semua kos ini hanya beri
faedah kepada pihak pengurusan tetapi pemilik
saham yang akan menanggungnya
• Contoh kos tidak langsung = kos lepas yang
ASAS PENGURUSAN
KEWANGAN
BAB 2 : keputusan-keputusan
KEWANGAN

aishah_ukm@ya
hoo.com
JENIS-JENIS KEPUTUSAN KEWANGAN
1. Bahagian Pengawalan
§ Perancangan untuk kawalan = segala kos operasi
firma harus dikawal melalui dasar serta prosedur
perakaunan dan kewangan agar matlamat firma dapat
dicapai
§ Melaporkan dan mentafsirkan = pengurus
kewangan harus beupaya menyediakan serta
mentafsirkan data-data serta laporan perakaunan dan
kewangan dengan cepat dan tepat kerana pihak
pengurusan atasan memerlukan maklumat kemaskini
ini untuk bersaing dengan berkesan
§ Penilaian dan penasihatan = pengurus kewangan
§ Pentadbiran cukai = bahagian kewangan firma
bertanggungjawab mentadbir dasar dan peraturan
cukai dan pengurus kewangan perlu mencari jalan
untuk mengurangkan beban cukai syarikat
§ Laporan kerajaan = bahagian kewangan perlu
sediakan semua laporan yang telah ditetapkan
kerajaan
§ Perlindungan Aset = melalui sistem kawalan
dalaman yang berkesan, aset firma dapat dilindungi
dari berlaku kesilapan dari segi catatan dan juga dari
berlaku penipuan dan pencurian
2.Bahagian Perbendaharaan

§ Penyediaan Modal = PK perlu dapatkan dan sediakan


modal untuk perjalanan serta pertumbuhan firma pada
kadar kos minimum
§ Perhubungan dengan Pelabur = perhubungan
harmoni dengan pembekal modal dan masyarakat
perniagaan demi kepentingan firma
§ Pembiayaan Jangka Pendek = keperluaan kewangan
jangka pendek harus dipenuhi dengan tepat dan pada kos
yang terendah, if not, perjalanan firma akan tergendala
dan firma terpaksa tanggung kos kewangan yang tinggi
§ Urusan Bank dan Penyimpanan = Pk terlibat dengan
urusan bank bagi tujuan menjaga keselamatan wang dan
sekuriti firma
§ Kredit dan Pungutan = Pk buat aktiviti memberi dan
KEPUTUSAN PEMBIAYAAN
Keputusan-keputusan yang diambil tentang masalah
pembiayaan aset ( firma perlukan aset untuk jalankan
perniagaan)
Unsur-unsur utama yang perlu dipertimbangkan ialah :-

4.Tempoh aset digunakan


§ Tempoh ini akan menentukan jenis pembiayaan yang akan
diperlukan. Jika aset itu digunakan untuk jangka panjang,
sumber pembiayaannya juga harus berbentuk j/panjang. Jika
tempoh masa pendek, pembiayaan j/pendek digunakan

2.Struktur Modal
§ Struktur modal yang dikehendaki oleh pihak pengurusan
secara langsung menentukan sumber modal utama firma.
Jika hutang, maka sumber modalnya adalah hutang. Jika
struktur modal lebih kepada ekuiti, maka sumber modalnya
ialah pendapatan tertahan dan saham biasa baru. Struktu
modal yang dipilih juga bergantung kepada tahap risiko
yang sanggup mereka tanggung
KEPUTUSAN PELABURAN (penting untuk maksimakan
nilai pasaran saham biasa firma)

Untuk menentukan sumber-sumber pelaburan dana firma,


jadi apa keputusan yang diambil untuk selesaikan masalah
ini disebut Keputusan pelaburan
Pelaburan Dana firma boleh jadi untuk jangka pendek (aset
semasa) atau jangka panjang (aset tetap)
Pelaburan jangka panjang :-
• Kewujudan dan pertumbuhan firma sangat bergantung
pada pelaburan aset tetap firma
• Pk perlu fikirkan dan tentukan pelaburan aset tetap yang
sesuai demi kepentinganj.panjang firma melalui aktiviti
perbelanjawan modal
• Pk menilai peluang-peluang pelaburan berdasarkan
keuntungan,nilai masa wang dan risiko analisisnya
Pelaburan jangka pendek :-
• Pk perlu tentukan tahap optimum aset semasa yang
diperlukan untuk operasi harian
• Berapa banyakkah tunai, inventori dan ABT yang harus
KEPUTUSAN PEMBIAYAAN DIVIDEN

Masalah pembiayaan dan masalah pembayaran


dividen saling berkait kerana pembayaran dividen
akan mengurangkan pendapatan tertahan firma yang
akan digunakan untuk membiayai pelaburan-
pelaburan lain
Contoh:- Pendapatan bersih selepas cukai =
Rm150,000 (pndapatn tertahan)
(-) Dividen Biasa = Rm
40,000
Pendapatan bersih selepas Dividen = Rm
110,000

• Sebelum bayar dividen, firma mempunyai sumber


pembiayaan yang tinggi tapi selepas dividen, firma
kekurangan sumber pembiayaan. Ini menyebabkan
firma perlu mencari sumber pembiayaan yang lain
DASAR DIVIDEN FIRMA…
1.Sikap Pelabur terhadap Dividen
- Pelabur dapat ganjaran melalui dividen dan laba modal
- Ada yang suka dividen lebh dari laba modal dan sebaliknya
- Jika ramai pelabur dalam firma tu suka dividen, Pk kena
pastikan keputusan pembayaran dividen akan memuaskan
pemegang saham jenis ini
6.Kandungan Maklumat tentang pengumuman Dividen
- Setiap kali pengisytiharan dividen dibuat, secara tidak
langsung memberi info kepada shareholders tentang
potensi firma membayar dividen pada masa depan
- Jika pembayaran dibuat konsisten, mereka menjangkakan
yang sama untuk akan datang
- Ini mengukuhkan kepercayaan mereka kepada firma
11.Peluang-peluang Pelaburan
- Teori mencadangkan firma bayar dividen setelah
kehabisan pelaburan dalam peluang-peluang pelaburan
yang menguntungkan, so, pemegang saham akan dapat
pembayaran dividen yang rendah
4.Keadaan Mudah Tunai
- Firma bayar dividen hanya bila firma punyai tunai yang
KRITERIA MEMBUAT KEPUTUSAN KEWANGAN…

1. Haruslah berdasarkan kepentingan para pemilik

firma (shareholders)

2. Haruslah munasabah, jelas dan tepat

3. Dapat digunakan untuk semua jenis keputusan

kewangan termasuk keputusan pembiayaan,

keputusan pelaburan, dan keputusan pembayaraan

dividen

4. Kriteria ini adalah kriteria pemaksimuman kekayaan

pemegang saham