Anda di halaman 1dari 32

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

NEGERI

SELANGOR SEK KEB Judul Buku --------------------BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SJK (BA) JILID 1 BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SK (BT) BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SK (BA) JILID 1 BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SK (BA) JILID 2 ENGLISH YEAR 1 SK (TB) ENGLISH YEAR 1 SK (AB) PART 1 ENGLISH YEAR 1 SK (AB) PART 2 BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 (BT) BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 (BA) BAHASA TAMIL SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 (BT) BAHASA TAMIL SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 (BA) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 (BT) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 (BA) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 SK (BT) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 SK (BA) BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 (KSSRPK) ENGLISH YEAR 1 (KSSRPK) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 (KSSRPK) BAHASA ISYARAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 1 (KSSRPK) MATEMATIK TAHUN 1 SK (BT) JILID 1 MATEMATIK TAHUN 1 SK (BA) JILID 1 MATEMATIK TAHUN 1 SK (BT) JILID 2 MATEMATIK TAHUN 1 SK (BA) JILID 2 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SK PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 SK BAHASA ARAB TAHUN 1 (BT) BAHASA ARAB TAHUN 1 (BA) KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN (KAIMAL) TAHUN 1 (BUKU TEKS BRAILLE) BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SK (BUKU TEKS BRAILLE) Jenis Buku ----1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------3.30 8.80 3.10 2.90 8.20 2.90 2.90 10.60 5.90 24.20 8.00 7.20 4.60 6.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.80 3.80 4.20 2.50 7.00 5.60 5.00 3.60 0.00 0.00 Kod Penerbit -------021 021 021 021 021 021 021 008 008 021 021 021 021 021 021 AAA AAA AAA AAA 021 021 021 021 021 021 021 021 AAA AAA Penerbit -------DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA PAN MALAYAN PUBLISHING CO. SDN. BHD. PAN MALAYAN PUBLISHING CO. SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA AAA AAA AAA AAA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA AAA AAA

JENIS SEKOLAH : Bil --1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . Kodbuku ------A011207 B011098 B011101 B011112 B021105 B021116 B021127 B031029 B031030 B041023 B041034 B091090 B091103 B101077 B101088 B121008 B131002 B141006 B151000 B251141 B251152 B251163 B251174 B291034 B321053 B411076 B411087 B601005 B611009

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

NEGERI

SELANGOR SEK KEB Judul Buku --------------------ENGLISH YEAR 1 SK (BUKU TEKS BRAILLE) MATEMATIK TAHUN 1 SK (BUKU TEKS BRAILLE) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 SK (BUKU TEKS BRAILLE) BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SJK (BA) JILID 1 BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SJK (BA) JILID 2 BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SK (BT) BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SK (BA) JILID 1 BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SK (BA) JILID 2 ENGLISH YEAR 2 SK (TB) ENGLISH YEAR 2 SK (AB) BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 2 (BT) BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 2 (BA) BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 (BA) BAHASA TAMIL SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 2 (BT) BAHASA TAMIL SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 2(BA) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (BT) TAHUN 2 SK (BT) TAHUN 2 SK (BA) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 (BA) Jenis Buku ----1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------0.00 0.00 0.00 3.30 3.30 9.50 3.10 3.10 8.80 4.40 11.00 5.80 0.00 25.50 9.20 7.60 4.70 6.90 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.40 4.65 4.80 7.80 Kod Penerbit -------AAA AAA AAA 021 021 021 021 021 021 021 008 008 AAA 166 166 021 021 021 021 021 AAA AAA AAA AAA 021 021 021 021 Penerbit -------AAA AAA AAA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA PAN MALAYAN PUBLISHING CO. SDN. BHD. PAN MALAYAN PUBLISHING CO. SDN. BHD. AAA MULTI EDUC. BOOK ENT. MULTI EDUC. BOOK ENT. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA AAA AAA AAA AAA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA

JENIS SEKOLAH : Bil --30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . Kodbuku ------B621003 B631007 B641001 A012266 A012277 B012146 B012157 B012160 B022084 B022095 B032022 B032033 B032069 B042026 B042037 B092083 B092094 B102069 B102070 B112007 B122001 B132005 B142009 B152003 B252202 B252213 B252224 B292048

KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN (KAIMAL) TAHUN 2 BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 (KSSRPK) ENGLISH YEAR 2 (KSSRPK) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 (KSSRPK) BAHASA ISYARAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2 (KSSRPK) MATEMATIK TAHUN 2 SK (BT) JILID 1 MATEMATIK TAHUN 2 SK (BA) MATEMATIK TAHUN 2 SK (BT) JILID 2 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 SK

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

NEGERI

SELANGOR SEK KEB Judul Buku --------------------PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2 SK DAN PENDIDIKAN KESIHATAN Jenis Buku ----1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Harga Senaskah -------7.00 5.35 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kod Penerbit -------021 021 021 AAA AAA AAA AAA AAA AAA 021 021 021 021 021 AAA 021 AAA AAA 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 Penerbit -------DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA AAA AAA AAA AAA AAA AAA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA AAA DEWAN BAHASA & PUSTAKA AAA AAA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA

JENIS SEKOLAH : Bil --58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . Kodbuku ------B322056 B412079 B412080 B602008 B612002 B622006 B632000 B642004 B662002 B013107 B013118 B013129 B023009 B023010 B033058 B033069 B043019 B043020 B093007 B093018 B103007 B103018 B253101 B253112 B253123 B293007 B323004 B413062 B413073

BAHASA ARAB TAHUN 2 (BT) BAHASA ARAB TAHUN 2 (BA) KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN (KAIMAL) TAHUN 2 (BUKU TEKS BRAILLE) BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SK (BUKU TEKS BRAILLE) ENGLISH YEAR 2 SK (BUKU TEKS BRAILLE) MATEMATIK TAHUN 2 SK (BUKU TEKS BRAILLE) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 SK (BUKU TEKS BRAILLE) PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 SK (BUKU TEKS BRAILLE) BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SK (BT) BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SK (BA) JILID 1 BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SK (BA) JILID 2 ENGLISH YEAR 3 SK (TB) ENGLISH YEAR 3 SK (AB) BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 (BT) BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 (BA) BAHASA TAMIL SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 (BT) BAHASA TAMIL SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 (BA) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 (BT) (BA)

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 SK (BT) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 SK (BA) MATEMATIK TAHUN 3 SK (BT) JILID 1 MATEMATIK TAHUN 3 SK (BT) JILID 2 MATEMATIK TAHUN 3 SK (BA) PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 SK PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 SK BAHASA ARAB TAHUN 3 (BT) BAHASA ARAB TAHUN 3 (BA)

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

NEGERI

SELANGOR SEK KEB Judul Buku --------------------BAHASA MELAYU TAHUN 4 SK ENGLISH YEAR 4 SK BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4 BAHASA TAMIL SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4 KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4 SK PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4 SK PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 JILID 1 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 JILID 2 SAINS TAHUN 4 SK BUKU AMALI SAINS TAHUN 4 SK MATEMATIK TAHUN 4 SK PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 SK PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 SK KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4 SK BAHASA ARAB TAHUN 4 PELAJARAN JAWI TAHUN 4 BAHASA MELAYU TAHUN 5 SK ENGLISH YEAR 5 SK BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN BAHASA TAMIL SEKOLAH KEBANGSAAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 SK PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5 SK PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5 SAINS TAHUN 5 SK (BT) SAINS TAHUN 5 SK (BAS) MATEMATIK TAHUN 5 SK PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5 SK PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 SK KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK JILID 1 JILID 2 TAHUN 5 TAHUN 5 Jenis Buku ----1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X 1 1 1 Harga Senaskah -------12.00 10.00 19.50 29.50 5.30 5.60 3.90 7.20 7.80 5.10 12.10 7.10 7.30 7.30 6.00 4.00 13.50 11.00 19.90 33.50 6.00 7.00 4.10 7.30 0.00 0.00 0.00 8.30 7.50 7.50 Kod Penerbit -------021 021 007 166 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 007 166 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 Penerbit -------DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA THE MALAYA PRESS SDN. BHD. MULTI EDUC. BOOK ENT. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA THE MALAYA PRESS SDN. BHD. MULTI EDUC. BOOK ENT. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA

JENIS SEKOLAH : Bil --87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 . 104 . 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111 . 112 . 113 . 114 . 115 . 116 . Kodbuku ------B014053 B024046 B034039 B044033 B054048 B084028 B094055 B094066 B104076 B104087 B254060 B294033 B324029 B344005 B414038 B454004 B015056 B025049 B035032 B045036 B055029 B085021 B095058 B095069 B105002 B105013 B255109 B295036 B325022 B345008

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

NEGERI

SELANGOR SEK KEB Judul Buku --------------------BAHASA ARAB TAHUN 5 PELAJARAN JAWI TAHUN 5 BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJK ENGLISH YEAR 6 SJK BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK ENGLISH YEAR 6 SK BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN BAHASA TAMIL SEKOLAH KEBANGSAAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 SK PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6 SK PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 SAINS TAHUN 6 SK (BT) SAINS TAHUN 6 SK (BAS) SCIENCE YEAR 6 SCIENCE PRACTICAL YEAR 6 MATEMATIK TAHUN 6 SK MATHEMATICS YEAR 6 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 SK PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 SK KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6 SK BAHASA ARAB TAHUN 6 (BT) PELAJARAN JAWI TAHUN 6 SAINS TAHUN 6 SKJT (BT) SAINS TAHUN 6 SKJT (BAS) MATEMATIK TAHUN 6 SJKT (BT) TAHUN 6 TAHUN 6 Jenis Buku ----1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X 1 1 X 1 1 1 1 X 1 X X X Harga Senaskah -------6.70 4.00 15.10 13.50 14.30 11.60 31.90 35.50 6.60 7.20 8.50 0.00 0.00 10.00 4.00 0.00 15.50 8.50 7.80 7.50 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 Kod Penerbit -------021 021 021 021 021 021 008 166 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 Penerbit -------DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA PAN MALAYAN PUBLISHING CO. SDN. BHD. MULTI EDUC. BOOK ENT. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA

JENIS SEKOLAH : Bil --117 . 118 . 119 . 120 . 121 . 122 . 123 . 124 . 125 . 126 . 127 . 128 . 129 . 130 . 131 . 132 . 133 . 134 . 135 . 136 . 137 . 138 . 139 . 140 . 141 . Kodbuku ------B415034 B455007 A016199 A026148 B016060 B026042 B036035 B046039 B056022 B086002 B096051 B106008 B106019 B106050 B106061 B256016 B256044 B296039 B326025 B346001 B416005 B456000 E106010 E106021 E256017

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

NEGERI

SELANGOR SEK MEN Judul Buku --------------------BAHASA MELAYU KELAS PERALIHAN ENGLISH FOR REMOVE CLASS AMALAN BAHASA MELAYU KELAS PERALIHAN BAHASA CINA KELAS PERALIHAN BAHASA TAMIL KELAS PERALIHAN Jenis Buku ----1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------12.50 12.60 12.50 12.50 11.50 9.40 11.20 6.80 7.30 11.30 11.10 5.30 13.00 7.90 8.80 9.10 9.70 18.45 12.80 3.60 14.50 14.80 9.00 11.75 12.90 11.10 Kod Penerbit -------021 159 021 850 166 021 826 021 870 827 021 086 021 827 094 021 021 161 851 161 875 882 821 073 021 819 Penerbit -------DEWAN BAHASA & PUSTAKA ARAS MEGA(M) SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA ODONATA PUBLISHING (M) CO. SDN. BHD. MULTI EDUC. BOOK ENT. DEWAN BAHASA & PUSTAKA PTS PUBLICATIONS "&" DISTRIBUTORS SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA RINDU SENJA SDN. BHD. KARANGKRAF NETWORK SDN BHD DEWAN BAHASA & PUSTAKA "K" PUBLISHING DEWAN BAHASA & PUSTAKA KARANGKRAF NETWORK SDN BHD PENERBITAN PELANGI SDN BHD DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA CERDIK PUBLICATION SDN. BHD SYNERGYMATE SDN. BHD. CERDIK PUBLICATION SDN. BHD UNIPRESS DISTRIBUTOR SDN. BHD. PERCETAKAN TABAH SDN. BHD. HYPERSURF CORPORATION SDN. BHD. PENERBITAN JAYA BAKTI DEWAN BAHASA & PUSTAKA PENERBITAN MEGA SETIA EMAS SDN. BHD.

JENIS SEKOLAH : Bil --1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . Kodbuku ------F010191 F020240 F330047 G030115 G040042 F011150 F021198 F051054 F051087 F061138 F071234 F081078 F091618 F141168 F271256 F291072 F321068 F341099 F411081 F591022 F591055 F611003 G031143 G041045 F012142 F022168

BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 ENGLISH FORM 1 KASUT KELOPAK JANTUNG(ANTOLOGI KOMSAS BM TINGKATAN 1) SUKAR MEMBAWA TUAH(NOVEL KOMSAS BM TINGKATAN 1) GEOGRAFI TINGKATAN 1 SEJARAH TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 SAINS TINGKATAN 1 MATEMATIK TINGKATAN 1 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TINGKATAN 1 BAHASA ARAB TINGKATAN 1 A COLLECTION OF POEMS,SHORT STORIES AND DRAMA FORM 1 TO FORM 3 THE BOSCOMBE VALLEY MYSTERY (NOVEL KOMSAS BI TINGKATAN 1) BAHASA JEPUN TINGKATAN 1 BAHASA CINA TINGKATAN 1 BAHASA TAMIL TINGKATAN 1 BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 ENGLISH FORM 2

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

NEGERI

SELANGOR SEK MEN Judul Buku --------------------GEMA SEPI GADIS GENIUS (ANTOLOGI KOMSAS BM TINGKATAN 2) WIRA PESONA AVATARI (NOVEL KOMSAS BM TINGKATAN 2) GEOGRAFI TINGKATAN 2 SEJARAH TINGKATAN 2 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 SAINS TINGKATAN 2 MATEMATIK TINGKATAN 2 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 PEND JASMANI DAN PEND KESIHATAN TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TINGKATAN 2 BAHASA ARAB TINGKATAN 2 BAHASA JEPUN TINGKATAN 2 BAHASA CINA TINGKATAN 2 BAHASA TAMIL TINGKATAN 2 BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 ENGLISH FORM 3 MERENANG GELORA(NOVEL KOMSAS BM TINGKATAN 3) HARGA SEBUAH LUKISAN (ANTOLOGI KOMSAS BAHASA MALAYSIA TINGKATAN 3 GEOGRAFI TINGKATAN 3 SEJARAH TINGKATAN 3 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 SCIENCE FORM 3 SAINS TINGKATAN 3 SCIENCE PRACTICAL FORM 3 MATEMATIK TINGKATAN 3 MATHEMATICS FORM 3 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 Jenis Buku ----1 1 1 1 1 1 X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 X 1 1 Harga Senaskah -------7.00 8.40 12.90 12.00 7.50 13.10 0.00 0.00 11.80 10.30 17.80 14.80 40.00 11.20 11.75 16.00 16.10 9.60 8.00 12.00 13.60 8.30 14.20 15.35 0.00 3.00 0.00 20.70 13.40 Kod Penerbit -------021 039 834 021 861 021 AAA AAA 021 021 161 159 882 007 166 021 825 039 021 161 021 845 021 149 AAA 833 AAA 837 021 Penerbit -------DEWAN BAHASA & PUSTAKA UTUSAN PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN. BHD. PERCETAKAN SAUFI DEWAN BAHASA & PUSTAKA MEP EDUCATION CONSULT SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA AAA AAA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA CERDIK PUBLICATION SDN. BHD ARAS MEGA(M) SDN. BHD. PERCETAKAN TABAH SDN. BHD. THE MALAYA PRESS SDN. BHD. MULTI EDUC. BOOK ENT. DEWAN BAHASA & PUSTAKA PGI CIPTA SDN. BHD. UTUSAN PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA CERDIK PUBLICATION SDN. BHD DEWAN BAHASA & PUSTAKA MULTIMEDIA SYNERGY CORPORATION DEWAN BAHASA & PUSTAKA MASA ENTERPRISE AAA PERCETAKAN SURYA SDN. BHD. AAA EBIZA SDN BHD DEWAN BAHASA & PUSTAKA

JENIS SEKOLAH : Bil --27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . Kodbuku ------F052057 F052068 F062142 F072226 F082060 F092600 F142104 F272182 F292021 F322072 F342092 F412084 F612006 G032146 G042048 F013098 F023161 F053072 F053107 F063145 F073183 F083063 F093603 F143120 F143130 F143164 F273193 F273207 F293023

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

NEGERI

SELANGOR SEK MEN Judul Buku --------------------PEND. JASMANI DAN PEND. KESIHATAN TINGKATAN 3 Jenis Buku ----1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------11.90 17.10 14.50 2.60 0.00 9.40 12.40 13.80 13.90 9.80 8.70 15.80 13.90 9.90 11.85 10.10 5.90 9.60 6.50 8.80 6.60 12.00 5.80 11.20 11.85 13.50 13.00 14.90 24.00 Kod Penerbit -------021 833 161 868 AAA 850 073 021 825 021 871 082 021 868 021 812 812 858 858 846 846 809 809 820 818 803 862 021 021 Penerbit -------DEWAN BAHASA & PUSTAKA PERCETAKAN SURYA SDN. BHD. CERDIK PUBLICATION SDN. BHD ARAH PENDIDIKAN SDN. BHD AAA ODONATA PUBLISHING (M) CO. SDN. BHD. PENERBITAN JAYA BAKTI DEWAN BAHASA & PUSTAKA PGI CIPTA SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA PEKAN ILMU PUSTAKA SISTEM PELAJARAN SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA ARAH PENDIDIKAN SDN. BHD DEWAN BAHASA & PUSTAKA ZETI ENTERPRISE ZETI ENTERPRISE DANALIS DISTRIBUTORS SDN. BHD. DANALIS DISTRIBUTORS SDN. BHD. ABADI ILMU SDN. BHD. ABADI ILMU SDN. BHD. BAKAPREP SDN BHD BAKAPREP SDN BHD PERCETAKAN WARNI SDN. BHD. PUSTAKA SERI KANCIL DARUL FIKIR NUR NIAGA SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA

JENIS SEKOLAH : Bil --56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . Kodbuku ------F323097 F343051 F413076 F593051 F613353 G033149 G043041 F014159 F024186 F054053 F054097 F064115 F074028 F084077 F094593 F144190 F144225 F154116 F154138 F164085 F164096 F174089 F174090 F214057 F254042 F274200 F284055 F294026 F314018

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TINGKATAN 3 BAHASA ARAB TINGKATAN 3 HOW I MET MYSELF (NOVEL KOMSAS BI TINGKATAN 3) BAHASA JEPUN TINGKATAN 3 BAHASA CINA TINGKATAN 3 BAHASA TAMIL TINGKATAN 3 BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 ENGLISH FORM 4 HARGA REMAJA(ANTOLOGI KOMSAS BM TINGKATAN 4) PAPA..AKHIRNYA KAU TEWAS JUA(NOVEL KOMSAS BM TINGKATAN 4) GEOGRAFI TINGKATAN 4 SEJARAH TINGKATAN 4 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 4 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 SAINS TINGKATAN 4 BUKU AMALI SAINS TINGKATAN 4 FIZIK TINGKATAN 4 BUKU AMALI FIZIK TINGKATAN 4 KIMIA TINGKATAN 4 BUKU AMALI KIMIA TINGKATAN 4 BIOLOGI TINGKATAN 4 BUKU AMALI BIOLOGI TINGKATAN 4 SAINS PERTANIAN TINGKATAN 4 PERDAGANGAN TINGKATAN 4 MATEMATIK TINGKATAN 4 MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 4 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4 SAINS SUKAN TINGKATAN 4

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

NEGERI

SELANGOR SEK MEN Judul Buku --------------------PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 EKONOMI ASAS TINGKATAN 4 SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 BUKU AMALI SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4 KEMAHIRAN GEOGRAFI TINGKATAN 4 EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 BAHASA ARAB TINGKATAN 4 LUKISAN KEJURUTERAAN TINGKATAN 4 TASAWWUR ISLAM - TINGKATAN 4 PENDIDIKAN AL-QURAN & AS-SUNNAH TINGKATAN 4 PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH TINGKATAN 4 PENDAWAIAN DOMESTIK TINGKATAN 4 MENSERVIS PERALATAN PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA TINGKATAN 4 PENJAGAAN MUKA DAN DANDANAN RAMBUT TINGKATAN 4 HIASAN DALAMAN TINGKATAN 4 ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK TINGKATAN 4 TEKNOLOGI KEJURUTERAAN TINGKATAN 4 A COLLECTION OF POEMS,SHORT STORIES AND DRAMA FORM 4 AND FORM 5 BAHASA CINA TINGKATAN 4 BAHASA TAMIL TINGKATAN 4 MENSERVIS AUTOMOBIL TINGKATAN 4 BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 ENGLISH FORM 5 DIRGAHAYU BAHASAKU (ANTOLOGI KOMSAS BM TINGKATAN 5) KONSERTO TERAKHIR (NOVEL KOMSAS BM TINGKATAN 5) GEOGRAFI TINGKATAN 5 SEJARAH TINGKATAN 5 Jenis Buku ----1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------11.70 11.45 29.00 11.50 9.80 14.30 15.50 15.00 11.00 16.40 18.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 16.50 3.60 12.80 14.80 28.00 14.00 13.10 12.00 10.15 13.45 13.90 Kod Penerbit -------021 812 021 021 147 812 159 021 161 021 021 447 841 447 447 159 021 151 007 073 021 021 836 021 039 119 021 Penerbit -------DEWAN BAHASA & PUSTAKA ZETI ENTERPRISE DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA JOHORE CENTRAL STORE SDN. BHD ZETI ENTERPRISE ARAS MEGA(M) SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA CERDIK PUBLICATION SDN. BHD DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA EDUSYSTEM SDN.BHD. ATTARBIAH SDN. BHD. EDUSYSTEM SDN.BHD. EDUSYSTEM SDN.BHD. ARAS MEGA(M) SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA PERCETAKAN RINA S. B. THE MALAYA PRESS SDN. BHD. PENERBITAN JAYA BAKTI DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA SUTRAPADU (M) SDN BHD DEWAN BAHASA & PUSTAKA UTUSAN PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN. BHD. MUTIARA CEMERLANG SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA

JENIS SEKOLAH : Bil --85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 . 104 . 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111 . Kodbuku ------F324089 F364052 F374056 F374067 F384038 F394054 F414057 F434077 F454020 F464024 F474028 F504003 F504014 F534005 F534016 F534027 F554047 F594010 G034147 G044044 M504005 F015152 F025178 F055056 F055099 F065131 F075021

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

10

/ 10

NEGERI

SELANGOR SEK MEN Judul Buku --------------------PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 5 SAINS TINGKATAN 5 FIZIK TINGKATAN 5 KIMIA TINGKATAN 5 BIOLOGI TINGKATAN 5 SAINS PERTANIAN TINGKATAN 5 PERDAGANGAN TINGKATAN 5 MATEMATIK TINGKATAN 5 MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5 SAINS SUKAN TINGKATAN 5 PEND JASMANI DAN PEND KESIHATAN TINGKATAN 5 EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 5 EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 5 BAHASA ARAB TINGKATAN 5 LUKISAN KEJURUTERAAN TINGKATAN 5 TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5 PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH TINGKATAN 5 PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH TINGKATAN 5 PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL TINGKATAN 5 TEKNOLOGI KEJURUTERAAN TINGKATAN 5 PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM TINGKATAN 5 STEP BY WICKED STEP (NOVEL KOMSAS BI TINGKATAN 5) BAHASA CINA TINGKATAN 5 BAHASA TAMIL TINGKATAN 5 MENSERVIS PERALATAN PENYEJUKAN 5 UDARA TINGKATAN Jenis Buku ----1 1 X X X X 1 1 X X 1 1 1 1 1 X 1 1 X 1 1 1 X X X 1 1 1 1 Harga Senaskah -------9.80 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.60 11.90 0.00 0.00 13.50 22.00 12.40 11.70 11.70 0.00 11.95 15.20 0.00 11.00 16.10 16.50 0.00 0.00 0.00 11.50 10.70 14.30 13.20 Kod Penerbit -------812 021 AAA AAA AAA AAA 833 839 AAA AAA 021 021 021 824 039 AAA 838 161 AAA 047 021 021 AAA AAA AAA 880 007 166 021 Penerbit -------ZETI ENTERPRISE DEWAN BAHASA & PUSTAKA AAA AAA AAA AAA PERCETAKAN SURYA SDN. BHD. INFO DIDIK SDN BHD AAA AAA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA ALERT MIND SDN. BHD. UTUSAN PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN. BHD. AAA BLUE T COMMUNICATIONS SDN BHD CERDIK PUBLICATION SDN. BHD AAA PUSTAKA AMAN PRESS (M) SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA AAA AAA AAA ALBAZ PUBLISHING & DISTRIBUTIONS SDN. BHD. THE MALAYA PRESS SDN. BHD. MULTI EDUC. BOOK ENT. DEWAN BAHASA & PUSTAKA

JENIS SEKOLAH : Bil --112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 . 121 . 122 . 123 . 124 . 125 . 126 . 127 . 128 . 129 . 130 . 131 . 132 . 133 . 134 . 135 . 136 . 137 . 138 . 139 . 140 . Kodbuku ------F085069 F095596 F145144 F155137 F165142 F175147 F215038 F255056 F275209 F285196 F295029 F315011 F325060 F365044 F365055 F375295 F395035 F415050 F435301 F455023 F465027 F475021 F545368 F555355 F565384 F595046 G035112 G045047 M505017

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

11

/ 11

NEGERI

SELANGOR SEK MEN Judul Buku --------------------MENSERVIS AUTOMOBIL TINGKATAN 5 PENDAWAIAN DOMESTIK TINGKATAN 5 PENJAGAAN MUKA ASUHAN RAMBUT TINGKATAN 5 HIASAN DALAMAN ASAS TINGKATAN 5 AWAL KANAK-KANAK TINGKATAN 5 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY FORM 4 AND FORM 5 ANAK GLOBAL(ANTOLOGI TEKS KESUSASTERAAN MELAYU MODEN TKT.4 DAN TKT.5) MADU ILMU(ANTOLOGI TEKS KESUSASTERAAN MELAYU MODEN TKT.4 DAN TKT.5) SEUNTAI KASIH SECEBIS HARAPAN(ANTOLOGI TEKS KESUSASTERAAN MELAYU TRADISIONAL TKT.4 DAN TKT.5) DARI LEMBAH KE PUNCAK(NOVEL KESUSASTERAAN MELAYU ELEKTIF TKT.4 DAN TKT.5) JERIJI KASIH(NOVEL KESUSASTERAAN MELAYU ELEKTIF TKT.4 DAN TKT.5) PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 REKA CIPTA TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 KERJA PAIP DOMESTIK TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 GERONTOLOGI ASAS DAN PERKHIDMATAN GERIATRIK TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 MENSERVIS MOTORSIKAL TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 KIMPALAN ARKA DAN GAS TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 BAHAN BINAAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 TEKNOLOGI BINAAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PENYEJUKAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PENYAMANAN UDARA TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 KIMPALAN ARKA TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 KIMPALAN GAS TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 APPLIKASI KOMPUTER DALAM PERNIAGAAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 MEMBUAT PAKAIAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 Jenis Buku ----1 1 1 1 1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 12.50 15.00 9.70 10.80 Kod Penerbit -------021 021 021 021 021 063 021 021 021 Penerbit -------DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA TROPICAL PRESS SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA

JENIS SEKOLAH : Bil --141 . 142 . 143 . 144 . 145 . 146 . 147 . 148 . 149 . Kodbuku ------M505028 M505039 M535019 M535020 M535031 F028008 F058157 F058168 F058179

150 . 151 . 152 . 153 . 154 . 155 . 156 . 157 . 158 . 159 . 160 . 161 . 162 . 163 . 164 . 165 .

F058180 F058191 F358005 F498006 M508001 M508012 M508023 M508034 M508041 M508052 M508085 M508096 M508121 M508132 M508143 M508165

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10.20 10.50 23.90 25.90 16.80 16.80 16.80 16.80 14.90 14.90 14.70 14.70 14.60 14.60 13.80 19.10

161 021 444 161 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021

CERDIK PUBLICATION SDN. BHD DEWAN BAHASA & PUSTAKA SASBADI SDN BHD CERDIK PUBLICATION SDN. BHD DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

12

/ 12

NEGERI

SELANGOR SEK MEN Judul Buku --------------------PENYEDIAAN MASAKAN BARAT DAN TIMUR TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 DANDANAN RAMBUT TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PENYAJIAN MAKANAN DAN MINUMAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PATISSERIE TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 HORTIKULTUR HIASAN DAN LANSKAP TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PERSOLEKAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 POLA PAKAIAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 ROTI DAN MASAKAN YIS TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 APLIKASI ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PRINSIP ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PROGRAMMING AND DEVELOPMENT TOOLS FORM 4 AND FORM 5 : INTORDUCTION TO PROGRAMMING PROGRAMMING AND DEVELOPMENT TOOLS FORM 4 AND FORM 5 : WEB PROGRAMMING PROGRAMMING AND DEVELOPMENT TOOLS FORM 4 AND FORM 5: INTERACTIVE PROGRAMMING PROGRAMMING AND DEVELOPMENT TOOLS FORM 4 AND FORM 5: PROGRAMMING PROJECTS FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING FORM 4 AND FORM 5: COMPUTER SYSTEM FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING FORM 4 AND FORM 5: OPERATING SYSTEM FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING FORM 4 AND FORM 5: SYSTEM ADMINISTRATIONS FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING FORM 4 AND FORM 5: PROGRAMMING CONCEPTS AND CONSTRUCTS(C LANGUAGE) FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING FORM 4 AND FORM 5: PROGRAMMING CONCEPTS AND CONSTRUCTS(C++ LANGUAGE) Jenis Buku ----1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------18.80 20.70 18.80 23.50 23.50 20.70 19.10 22.40 23.00 23.00 9.80 Kod Penerbit -------021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 Penerbit -------DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA

JENIS SEKOLAH : Bil --166 . 167 . 168 . 169 . 170 . 171 . 172 . 173 . 174 . 175 . 176 . Kodbuku ------M508176 M508201 M508223 M508245 M508278 M508289 M508290 M508303 M508325 M508336 M508358

177 .

M508369

14.50

021

DEWAN BAHASA & PUSTAKA

178 .

M508370

13.50

021

DEWAN BAHASA & PUSTAKA

179 .

M508381

3.70

021

DEWAN BAHASA & PUSTAKA

180 . 181 . 182 . 183 . 184 .

M508392 M508405 M508416 M508427 M508438

1 1 1 1 1

9.50 12.10 8.00 9.80 8.00

021 021 021 021 021

DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

13

/ 13

NEGERI

SELANGOR SEK MEN Judul Buku --------------------ANIMASI DAN REKA BENTUK PENERBITAN TINGKATAN 4 DAN 5 PENERBITAN MULTIMEDIA KREATIF TINGKATAN 4 DAN 5 SISTEM SOKONGAN KOMPUTER TINGKATAN 4 DAN 5 SISTEM SOKONGAN RANGKAIAN TINGKATAN 4 DAN 5 ASAS KEMAHIRAN PELANCONGAN TINGKATAN 4 DAN 5 BUGYATUL TOLIBIN FI TAJWID KALAM RABBUL AA'LAMIN AL-IQNA' FI HAL LAFZI ABI SUJA' AL WAJIZ FIL MIROS ALA MAZHAB ARBA' MABAHITH FI ILMI AL-TAUHID AKHLAK AL-SAM'IYYAT WA ALJenis Buku ----1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------17.00 17.00 17.00 17.00 30.00 15.20 29.00 8.20 16.00 5.70 3.70 13.20 32.50 32.50 12.20 17.70 15.00 17.20 5.50 5.50 11.70 18.20 Kod Penerbit -------021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 Penerbit -------DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA

JENIS SEKOLAH : Bil --185 . 186 . 187 . 188 . 189 . 190 . 191 . 192 . 193 . 194 . 195 . 196 . 197 . 198 . 199 . 200 . 201 . 202 . 203 . 204 . 205 . 206 . Kodbuku ------M508450 M508461 M508472 M508483 M508507 F609183 F609194 F609207 F609218 F609229 F609230 F609241 F609252 F609263 F609274 F609285 F609296 F609309 F609310 F609321 F609332 F609343

TABSIT AL MUKHTAR MIN SYARAH AL-SALAM (AL TASDIQAT) TABSIT AL MUKHTAR MIN SYARAH AL-SALAM (AL TASAWURAT) AL HADIS AL MUKHTAR MIN FATAH AL MABDI' BISYARAH MUKHTAR AL ZUBAIDI SYARAH IBNU AQIL (1) SYARAH IBNU AQIL (2) AL MUTALAAH AL-AZHARIAH TARIKH AL ADABI LIN ASRIINA UTHMANI WAL ALHADIS MIFTAH AL-BALAGHAH AL-LUBAB FI AL ARUD WA AL QAFIYAH MABAHIS FI AL-HADIS AL-SYARIF MABAHIS FI ULUMU AL-QURAN AL-SARAF AL-MUYASSAR TAFSIR SUWAR "MUHAMMAD , AL- FATH, HUJARAT , QAF"

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

14

/ 14

NEGERI

SELANGOR SEK MEN TEKNIK Judul Buku --------------------BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 ENGLISH FORM 4 HARGA REMAJA(ANTOLOGI KOMSAS BM TINGKATAN 4) PAPA..AKHIRNYA KAU TEWAS JUA(NOVEL KOMSAS BM TINGKATAN 4) GEOGRAFI TINGKATAN 4 SEJARAH TINGKATAN 4 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 4 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 SAINS TINGKATAN 4 BUKU AMALI SAINS TINGKATAN 4 FIZIK TINGKATAN 4 BUKU AMALI FIZIK TINGKATAN 4 KIMIA TINGKATAN 4 BUKU AMALI KIMIA TINGKATAN 4 PERDAGANGAN TINGKATAN 4 MATEMATIK TINGKATAN 4 MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 4 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4 PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 EKONOMI ASAS TINGKATAN 4 TASAWWUR ISLAM - TINGKATAN 4 A COLLECTION OF POEMS,SHORT STORIES AND DRAMA FORM 4 AND FORM 5 BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 ENGLISH FORM 5 DIRGAHAYU BAHASAKU (ANTOLOGI KOMSAS BM TINGKATAN 5) KONSERTO TERAKHIR (NOVEL KOMSAS BM TINGKATAN 5) SEJARAH TINGKATAN 5 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5 Jenis Buku ----1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------13.80 13.90 9.80 8.70 15.80 13.90 9.90 11.85 10.10 5.90 9.60 6.50 8.80 6.60 11.85 13.50 13.00 14.90 11.70 11.45 11.00 3.60 14.00 13.10 12.00 10.15 13.90 9.80 Kod Penerbit -------021 825 021 871 082 021 868 021 812 812 858 858 846 846 818 803 862 021 021 812 161 151 021 836 021 039 021 812 Penerbit -------DEWAN BAHASA & PUSTAKA PGI CIPTA SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA PEKAN ILMU PUSTAKA SISTEM PELAJARAN SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA ARAH PENDIDIKAN SDN. BHD DEWAN BAHASA & PUSTAKA ZETI ENTERPRISE ZETI ENTERPRISE DANALIS DISTRIBUTORS SDN. BHD. DANALIS DISTRIBUTORS SDN. BHD. ABADI ILMU SDN. BHD. ABADI ILMU SDN. BHD. PUSTAKA SERI KANCIL DARUL FIKIR NUR NIAGA SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA ZETI ENTERPRISE CERDIK PUBLICATION SDN. BHD PERCETAKAN RINA S. B. DEWAN BAHASA & PUSTAKA SUTRAPADU (M) SDN BHD DEWAN BAHASA & PUSTAKA UTUSAN PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA ZETI ENTERPRISE

JENIS SEKOLAH : Bil --1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . Kodbuku ------F014159 F024186 F054053 F054097 F064115 F074028 F084077 F094593 F144190 F144225 F154116 F154138 F164085 F164096 F254042 F274200 F284055 F294026 F324089 F364052 F454020 F594010 F015152 F025178 F055056 F055099 F075021 F085069

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

15

/ 15

NEGERI

SELANGOR SEK MEN TEKNIK Judul Buku --------------------PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 5 SAINS TINGKATAN 5 FIZIK TINGKATAN 5 KIMIA TINGKATAN 5 PERDAGANGAN TINGKATAN 5 MATEMATIK TINGKATAN 5 MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5 PEND JASMANI DAN PEND KESIHATAN TINGKATAN 5 EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 LUKISAN KEJURUTERAAN TINGKATAN 5 TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5 PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL TINGKATAN 5 PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM TINGKATAN 5 PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK TINGKATAN 5 STEP BY WICKED STEP (NOVEL KOMSAS BI TINGKATAN 5) ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY FORM 4 AND FORM 5 ANAK GLOBAL(ANTOLOGI TEKS KESUSASTERAAN MELAYU MODEN TKT.4 DAN TKT.5) MADU ILMU(ANTOLOGI TEKS KESUSASTERAAN MELAYU MODEN TKT.4 DAN TKT.5) SEUNTAI KASIH SECEBIS HARAPAN(ANTOLOGI TEKS KESUSASTERAAN MELAYU TRADISIONAL TKT.4 DAN TKT.5) DARI LEMBAH KE PUNCAK(NOVEL KESUSASTERAAN MELAYU ELEKTIF TKT.4 DAN TKT.5) JERIJI KASIH(NOVEL KESUSASTERAAN MELAYU ELEKTIF TKT.4 DAN TKT.5) PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 REKA CIPTA TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 BAHAN BINAAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 Jenis Buku ----1 X X X 1 X X 1 1 1 X 1 X X X 1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------14.00 0.00 0.00 0.00 11.90 0.00 0.00 13.50 12.40 11.70 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 11.50 12.50 15.00 9.70 10.80 Kod Penerbit -------021 AAA AAA AAA 839 AAA AAA 021 021 824 AAA 047 AAA AAA AAA 880 063 021 021 021 Penerbit -------DEWAN BAHASA & PUSTAKA AAA AAA AAA INFO DIDIK SDN BHD AAA AAA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA ALERT MIND SDN. BHD. AAA PUSTAKA AMAN PRESS (M) SDN. BHD. AAA AAA AAA ALBAZ PUBLISHING & DISTRIBUTIONS SDN. BHD. TROPICAL PRESS SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA

JENIS SEKOLAH : Bil --29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . Kodbuku ------F095596 F145144 F155137 F165142 F255056 F275209 F285196 F295029 F325060 F365044 F435301 F455023 F545368 F565384 F585382 F595046 F028008 F058157 F058168 F058179

49 . 50 . 51 . 52 . 53 .

F058180 F058191 F358005 F498006 M508041

1 1 1 1 1

10.20 10.50 23.90 25.90 14.90

161 021 444 161 021

CERDIK PUBLICATION SDN. BHD DEWAN BAHASA & PUSTAKA SASBADI SDN BHD CERDIK PUBLICATION SDN. BHD DEWAN BAHASA & PUSTAKA

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

16

/ 16

NEGERI

SELANGOR SEK MEN TEKNIK Judul Buku --------------------TEKNOLOGI BINAAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PEMESINAN BERKOMPUTER TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 AMALAN BENGKEL MEKANIKAL TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PENYEJUKAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PENYAMANAN UDARA TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 AUTOMOTIF KENDERAAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 AUTOMOTIF ELEKTRIK TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 KIMPALAN ARKA TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 KIMPALAN GAS TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 APPLIKASI KOMPUTER DALAM PERNIAGAAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PERAKAUNAN PERNIAGAAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 MEMBUAT PAKAIAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PENYEDIAAN MASAKAN BARAT DAN TIMUR TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PENGELUARAN TANAMAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PENGAJIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 DANDANAN RAMBUT TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PENGELUARAN TERNAKAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PENYAJIAN MAKANAN DAN MINUMAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 KEJENTERAAN PERTANIAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PATISSERIE TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PEMPROSESAN HASIL PERTANIAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PERKHIDMATAN AWAL KANAK-KANAK TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 HORTIKULTUR HIASAN DAN LANSKAP TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PERSOLEKAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 Jenis Buku ----1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------14.90 14.50 14.50 14.70 14.70 14.10 14.10 14.60 14.60 13.80 14.70 19.10 18.80 19.90 22.20 20.70 25.00 18.80 19.90 23.50 19.90 22.20 23.50 20.70 Kod Penerbit -------021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 Penerbit -------DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA

JENIS SEKOLAH : Bil --54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . Kodbuku ------M508052 M508063 M508074 M508085 M508096 M508109 M508110 M508121 M508132 M508143 M508154 M508165 M508176 M508187 M508198 M508201 M508212 M508223 M508234 M508245 M508256 M508267 M508278 M508289

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

17

/ 17

NEGERI

SELANGOR SEK MEN TEKNIK Judul Buku --------------------POLA PAKAIAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 ROTI DAN MASAKAN YIS TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 TEKNOLOGI PEJABAT PERNIAGAAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 APLIKASI ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PRINSIP ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PROGRAMMING AND DEVELOPMENT TOOLS FORM 4 AND FORM 5 : INTORDUCTION TO PROGRAMMING PROGRAMMING AND DEVELOPMENT TOOLS FORM 4 AND FORM 5 : WEB PROGRAMMING PROGRAMMING AND DEVELOPMENT TOOLS FORM 4 AND FORM 5: INTERACTIVE PROGRAMMING PROGRAMMING AND DEVELOPMENT TOOLS FORM 4 AND FORM 5: PROGRAMMING PROJECTS FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING FORM 4 AND FORM 5: COMPUTER SYSTEM FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING FORM 4 AND FORM 5: OPERATING SYSTEM FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING FORM 4 AND FORM 5: SYSTEM ADMINISTRATIONS FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING FORM 4 AND FORM 5: PROGRAMMING CONCEPTS AND CONSTRUCTS(C LANGUAGE) FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING FORM 4 AND FORM 5: PROGRAMMING CONCEPTS AND CONSTRUCTS(C++ LANGUAGE) FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING FORM 4 AND FORM 5: PROGRAMMING LANGUAGE(JAVA) SAINS GUNAAN TINGKATAN 4 DAN 5 Jenis Buku ----1 1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------19.10 22.40 16.20 23.00 23.00 9.80 Kod Penerbit -------021 021 021 021 021 021 Penerbit -------DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA

JENIS SEKOLAH : Bil --78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . Kodbuku ------M508290 M508303 M508314 M508325 M508336 M508358

84 .

M508369

14.50

021

DEWAN BAHASA & PUSTAKA

85 .

M508370

13.50

021

DEWAN BAHASA & PUSTAKA

86 .

M508381

3.70

021

DEWAN BAHASA & PUSTAKA

87 . 88 . 89 . 90 . 91 .

M508392 M508405 M508416 M508427 M508438

1 1 1 1 1

9.50 12.10 8.00 9.80 8.00

021 021 021 021 021

DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA

92 . 93 .

M508449 M508518

1 1

14.50 16.00

021 021

DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

18

/ 18

NEGERI

SELANGOR SEK MEN VOK Judul Buku --------------------BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 ENGLISH FORM 4 HARGA REMAJA(ANTOLOGI KOMSAS BM TINGKATAN 4) PAPA..AKHIRNYA KAU TEWAS JUA(NOVEL KOMSAS BM TINGKATAN 4) GEOGRAFI TINGKATAN 4 SEJARAH TINGKATAN 4 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 4 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 SAINS TINGKATAN 4 BUKU AMALI SAINS TINGKATAN 4 FIZIK TINGKATAN 4 BUKU AMALI FIZIK TINGKATAN 4 KIMIA TINGKATAN 4 BUKU AMALI KIMIA TINGKATAN 4 BIOLOGI TINGKATAN 4 BUKU AMALI BIOLOGI TINGKATAN 4 PERDAGANGAN TINGKATAN 4 MATEMATIK TINGKATAN 4 MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 4 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4 PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 EKONOMI ASAS TINGKATAN 4 LUKISAN KEJURUTERAAN TINGKATAN 4 TASAWWUR ISLAM - TINGKATAN 4 PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL TINGKATAN 4 PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM TINGKATAN 4 PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK TINGKATAN 4 A COLLECTION OF POEMS,SHORT STORIES AND DRAMA FORM 4 AND FORM 5 BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 Jenis Buku ----1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------13.80 13.90 9.80 8.70 15.80 13.90 9.90 11.85 10.10 5.90 9.60 6.50 8.80 6.60 12.00 5.80 11.85 13.50 13.00 14.90 11.70 11.45 15.00 11.00 24.50 20.00 24.50 3.60 14.00 Kod Penerbit -------021 825 021 871 082 021 868 021 812 812 858 858 846 846 809 809 818 803 862 021 021 812 021 161 021 021 021 151 021 Penerbit -------DEWAN BAHASA & PUSTAKA PGI CIPTA SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA PEKAN ILMU PUSTAKA SISTEM PELAJARAN SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA ARAH PENDIDIKAN SDN. BHD DEWAN BAHASA & PUSTAKA ZETI ENTERPRISE ZETI ENTERPRISE DANALIS DISTRIBUTORS SDN. BHD. DANALIS DISTRIBUTORS SDN. BHD. ABADI ILMU SDN. BHD. ABADI ILMU SDN. BHD. BAKAPREP SDN BHD BAKAPREP SDN BHD PUSTAKA SERI KANCIL DARUL FIKIR NUR NIAGA SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA ZETI ENTERPRISE DEWAN BAHASA & PUSTAKA CERDIK PUBLICATION SDN. BHD DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA PERCETAKAN RINA S. B. DEWAN BAHASA & PUSTAKA

JENIS SEKOLAH : Bil --1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . Kodbuku ------F014159 F024186 F054053 F054097 F064115 F074028 F084077 F094593 F144190 F144225 F154116 F154138 F164085 F164096 F174089 F174090 F254042 F274200 F284055 F294026 F324089 F364052 F434077 F454020 F544032 F564041 F584049 F594010 F015152

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

19

/ 19

NEGERI

SELANGOR SEK MEN VOK Judul Buku --------------------ENGLISH FORM 5 DIRGAHAYU BAHASAKU (ANTOLOGI KOMSAS BM TINGKATAN 5) KONSERTO TERAKHIR (NOVEL KOMSAS BM TINGKATAN 5) SEJARAH TINGKATAN 5 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 5 SAINS TINGKATAN 5 FIZIK TINGKATAN 5 KIMIA TINGKATAN 5 BIOLOGI TINGKATAN 5 PERDAGANGAN TINGKATAN 5 MATEMATIK TINGKATAN 5 MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5 PEND JASMANI DAN PEND KESIHATAN TINGKATAN 5 EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 LUKISAN KEJURUTERAAN TINGKATAN 5 TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5 PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL TINGKATAN 5 PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM TINGKATAN 5 PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK TINGKATAN 5 STEP BY WICKED STEP (NOVEL KOMSAS BI TINGKATAN 5) ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY FORM 4 AND FORM 5 PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 REKA CIPTA TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 BAHAN BINAAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 TEKNOLOGI BINAAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 Jenis Buku ----1 1 1 1 1 1 X X X X 1 X X 1 1 1 X 1 X X X 1 1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------13.10 12.00 10.15 13.90 9.80 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.90 0.00 0.00 13.50 12.40 11.70 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 11.50 12.50 23.90 25.90 14.90 14.90 Kod Penerbit -------836 021 039 021 812 021 AAA AAA AAA AAA 839 AAA AAA 021 021 824 AAA 047 AAA AAA AAA 880 063 444 161 021 021 Penerbit -------SUTRAPADU (M) SDN BHD DEWAN BAHASA & PUSTAKA UTUSAN PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA ZETI ENTERPRISE DEWAN BAHASA & PUSTAKA AAA AAA AAA AAA INFO DIDIK SDN BHD AAA AAA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA ALERT MIND SDN. BHD. AAA PUSTAKA AMAN PRESS (M) SDN. BHD. AAA AAA AAA ALBAZ PUBLISHING & DISTRIBUTIONS SDN. BHD. TROPICAL PRESS SDN. BHD. SASBADI SDN BHD CERDIK PUBLICATION SDN. BHD DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA

JENIS SEKOLAH : Bil --30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . Kodbuku ------F025178 F055056 F055099 F075021 F085069 F095596 F145144 F155137 F165142 F175147 F255056 F275209 F285196 F295029 F325060 F365044 F435301 F455023 F545368 F565384 F585382 F595046 F028008 F358005 F498006 M508041 M508052

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

20

/ 20

NEGERI

SELANGOR SEK MEN VOK Judul Buku --------------------PEMESINAN BERKOMPUTER TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 AMALAN BENGKEL MEKANIKAL TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PENYEJUKAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PENYAMANAN UDARA TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 AUTOMOTIF KENDERAAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 AUTOMOTIF ELEKTRIK TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 KIMPALAN ARKA TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 KIMPALAN GAS TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 APPLIKASI KOMPUTER DALAM PERNIAGAAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PERAKAUNAN PERNIAGAAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 MEMBUAT PAKAIAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PENYEDIAAN MASAKAN BARAT DAN TIMUR TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PENGELUARAN TANAMAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PENGAJIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 DANDANAN RAMBUT TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PENGELUARAN TERNAKAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PENYAJIAN MAKANAN DAN MINUMAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 KEJENTERAAN PERTANIAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PATISSERIE TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PEMPROSESAN HASIL PERTANIAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PERKHIDMATAN AWAL KANAK-KANAK TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 HORTIKULTUR HIASAN DAN LANSKAP TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PERSOLEKAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 POLA PAKAIAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 Jenis Buku ----1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------14.50 14.50 14.70 14.70 14.10 14.10 14.60 14.60 13.80 14.70 19.10 18.80 19.90 22.20 20.70 25.00 18.80 19.90 23.50 19.90 22.20 23.50 20.70 19.10 Kod Penerbit -------021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 Penerbit -------DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA

JENIS SEKOLAH : Bil --57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . Kodbuku ------M508063 M508074 M508085 M508096 M508109 M508110 M508121 M508132 M508143 M508154 M508165 M508176 M508187 M508198 M508201 M508212 M508223 M508234 M508245 M508256 M508267 M508278 M508289 M508290

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

21

/ 21

NEGERI

SELANGOR SEK MEN VOK Judul Buku --------------------ROTI DAN MASAKAN YIS TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 TEKNOLOGI PEJABAT PERNIAGAAN TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 APLIKASI ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PRINSIP ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PROGRAMMING AND DEVELOPMENT TOOLS FORM 4 AND FORM 5 : INTORDUCTION TO PROGRAMMING PROGRAMMING AND DEVELOPMENT TOOLS FORM 4 AND FORM 5 : WEB PROGRAMMING Jenis Buku ----1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------22.40 16.20 23.00 23.00 9.80 Kod Penerbit -------021 021 021 021 021 Penerbit -------DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA

JENIS SEKOLAH : Bil --81 . 82 . 83 . 84 . 85 . Kodbuku ------M508303 M508314 M508325 M508336 M508358

86 .

M508369

14.50

021

DEWAN BAHASA & PUSTAKA

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

22

/ 22

NEGERI

SELANGOR SRJK(C) Judul Buku --------------------BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SJK (BT) BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SJK (BA) JILID 1 BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SJK (BA) JILID 2 ENGLISH YEAR 1 SJK (TB) ENGLISH YEAR 1 SJK (AB) BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SK (BT) BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SK (BA) JILID 1 BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SK (BA) JILID 2 ENGLISH YEAR 1 SK (TB) ENGLISH YEAR 1 SK (AB) PART 1 ENGLISH YEAR 1 SK (AB) PART 2 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 (BT) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 (BA) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 SK (BT) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 SK (BA) MATEMATIK TAHUN 1 SK (BT) JILID 1 MATEMATIK TAHUN 1 SK (BA) JILID 1 MATEMATIK TAHUN 1 SK (BT) JILID 2 MATEMATIK TAHUN 1 SK (BA) JILID 2 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SK PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 SK BAHASA ARAB TAHUN 1 (BT) BAHASA ARAB TAHUN 1 (BA) BAHASA CINA TAHUN 1 SJKC (BT) BAHASA CINA TAHUN 1 SJKC (BA) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 SJKC (BT) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 SJKC (BA) MATEMATIK TAHUN 1 SJKC (BT) JILID 1 MATEMATIK TAHUN 1 SJKC (BA) JILID 1 MATEMATIK TAHUN 1 SJKC (BT) JILID 2 MATEMATIK TAHUN 1 SJKC (BA) JILID 2 Jenis Buku ----1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------9.40 3.30 3.30 7.30 4.85 8.80 3.10 2.90 8.20 2.90 2.90 7.20 4.60 6.00 2.50 5.80 3.80 4.20 2.50 7.00 5.60 5.00 3.60 8.90 5.50 6.20 2.80 6.60 4.50 4.50 2.90 Kod Penerbit -------021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 007 007 007 007 863 863 863 863 Penerbit -------DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA THE MALAYA PRESS SDN. BHD. THE MALAYA PRESS SDN. BHD. THE MALAYA PRESS SDN. BHD. THE MALAYA PRESS SDN. BHD. UPA PRESS SDN. BHD. UPA PRESS SDN. BHD. UPA PRESS SDN. BHD. UPA PRESS SDN. BHD.

JENIS SEKOLAH : Bil --1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . Kodbuku ------A011194 A011207 A011218 A021654 A021665 B011098 B011101 B011112 B021105 B021116 B021127 B091090 B091103 B101077 B101088 B251141 B251152 B251163 B251174 B291034 B321053 B411076 B411087 D031214 D031225 D101660 D101671 D251676 D251687 D251698 D251701

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

23

/ 23

NEGERI

SELANGOR SRJK(C) Judul Buku --------------------PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SJKC PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 SJKC BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SJK(BT) BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SJK (BA) JILID 1 BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SJK (BA) JILID 2 ENGLISH YEAR 2 SJK (TB) ENGLISH YEAR 2 SJK (AB) BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SK (BT) BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SK (BA) JILID 1 BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SK (BA) JILID 2 ENGLISH YEAR 2 SK (TB) ENGLISH YEAR 2 SK (AB) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI MATEMATIK TAHUN 2 SK (BA) MATEMATIK TAHUN 2 SK (BT) JILID 2 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 SK PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2 SK DAN PENDIDIKAN KESIHATAN (BT) TAHUN 2 SK (BT) TAHUN 2 SK (BA) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 (BA) Jenis Buku ----1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------6.10 5.70 9.90 3.30 3.30 7.35 3.20 9.50 3.10 3.10 8.80 4.40 7.60 4.70 6.90 3.00 6.40 4.65 4.80 7.80 7.00 5.35 3.70 8.90 3.30 3.30 5.90 2.90 5.40 3.90 Kod Penerbit -------881 835 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 007 007 007 829 829 886 886 Penerbit -------BEH-ER PUBLICATIONS SDN. BHD GEMILANG PUBLISHING SDN BHD DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA THE MALAYA PRESS SDN. BHD. THE MALAYA PRESS SDN. BHD. THE MALAYA PRESS SDN. BHD. PAN ASIA PUBLICATIONS SDN. BHD. PAN ASIA PUBLICATIONS SDN. BHD. H & K EDUCATIONAL SDN. BHD. H & K EDUCATIONAL SDN. BHD.

JENIS SEKOLAH : Bil --32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . Kodbuku ------D291058 D321055 A012255 A012266 A012277 A022657 A022668 B012146 B012157 B012160 B022084 B022095 B092083 B092094 B102069 B102070 B252202 B252213 B252224 B292048 B322056 B412079 B412080 D032295 D032308 D032319 D102663 D102674 D252679 D252680

MATEMATIK TAHUN 2 SK (BT) JILID 1

BAHASA ARAB TAHUN 2 (BT) BAHASA ARAB TAHUN 2 (BA) BAHASA CINA TAHUN 2 SJKC (BT) BAHASA CINA TAHUN 2 SJKC (BA) JILID 1 BAHASA CINA TAHUN 2 SJKC (BA) JILID 2 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI MATEMATIK TAHUN 2 SJKC (BA) TAHUN 2 SJKC (BT) TAHUN 2 SJKC (BA)

MATEMATIK TAHUN 2 SJKC (BT) JILID 1

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

24

/ 24

NEGERI

SELANGOR SRJK(C) Judul Buku --------------------MATEMATIK TAHUN 2 SJKC (BT) JILID 2 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 SJKC PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 SJKC BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SJK (BT) BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SJK (BA) JILID 1 BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SJK (BA) JILID 2 ENGLISH YEAR 3 SJK (TB) ENGLISH YEAR 3 SJK (AB) BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SK (BT) BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SK (BA) JILID 1 BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SK (BA) JILID 2 ENGLISH YEAR 3 SK (TB) ENGLISH YEAR 3 SK (AB) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 (BT) (BA) Jenis Buku ----1 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Harga Senaskah -------3.90 5.40 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kod Penerbit -------886 881 007 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 AAA AAA AAA AAA AAA AAA Penerbit -------H & K EDUCATIONAL SDN. BHD. BEH-ER PUBLICATIONS SDN. BHD THE MALAYA PRESS SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

JENIS SEKOLAH : Bil --62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . Kodbuku ------D252691 D292084 D322047 A013223 A013234 A013245 A023635 A023646 B013107 B013118 B013129 B023009 B023010 B093007 B093018 B103007 B103018 B253101 B253112 B253123 B293007 B323004 B413062 B413073 D033301 D033312 D103008 D103019 D253063 D253074

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 SK (BT) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 SK (BA) MATEMATIK TAHUN 3 SK (BT) JILID 1 MATEMATIK TAHUN 3 SK (BT) JILID 2 MATEMATIK TAHUN 3 SK (BA) PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 SK PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 SK BAHASA ARAB TAHUN 3 (BT) BAHASA ARAB TAHUN 3 (BA) BAHASA CINA TAHUN 3 SJKC (BT) BAHASA CINA TAHUN 3 SJKC (BA) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 SJKC (BT) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 SJKC (BA) MATEMATIK TAHUN 3 SJKC (BT) JILID 1 MATEMATIK TAHUN 3 SJKC (BT) JILID 2

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

25

/ 25

NEGERI

SELANGOR SRJK(C) Judul Buku --------------------MATEMATIK TAHUN 3 SJKC (BA) JILID 1 MATEMATIK TAHUN 3 SJKC (BA) JILID 2 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 SJKC PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 SJKC BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK ENGLISH YEAR 4 SJK BAHASA MELAYU TAHUN 4 SK ENGLISH YEAR 4 SK BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4 BAHASA TAMIL SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4 KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4 SK PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4 SK PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 JILID 1 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 JILID 2 SAINS TAHUN 4 SK BUKU AMALI SAINS TAHUN 4 SK MATEMATIK TAHUN 4 SK PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 SK PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 SK KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4 SK BAHASA ARAB TAHUN 4 PELAJARAN JAWI TAHUN 4 BAHASA CINA TAHUN 4 SJK (C) KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4 SJK (C) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4 SJK (C) SAINS TAHUN 4 SJKC BUKU AMALI SAINS TAHUN 4 SJKC MATEMATIK TAHUN 4 SJKC Jenis Buku ----X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 11.50 12.00 10.00 19.50 29.50 5.30 5.60 3.90 7.20 7.80 5.10 12.10 7.10 7.30 7.30 6.00 4.00 12.30 5.90 6.40 9.60 5.10 15.30 Kod Penerbit -------AAA AAA 848 021 021 021 021 021 007 166 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 007 863 850 835 814 821 Penerbit -------AAA AAA KOHWAI & YOUNG PUBLICATIONS SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA THE MALAYA PRESS SDN. BHD. MULTI EDUC. BOOK ENT. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA THE MALAYA PRESS SDN. BHD. UPA PRESS SDN. BHD. ODONATA PUBLISHING (M) CO. SDN. BHD. GEMILANG PUBLISHING SDN BHD PENERBITAN BANGI S. B. HYPERSURF CORPORATION SDN. BHD.

JENIS SEKOLAH : Bil --92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 . 104 . 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111 . 112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . Kodbuku ------D253085 D253096 D293009 D323006 A014193 A024142 B014053 B024046 B034039 B044033 B054048 B084028 B094055 B094066 B104076 B104087 B254060 B294033 B324029 B344005 B414038 B454004 D034202 D054039 D084108 D104158 D104181 D254197

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

26

/ 26

NEGERI

SELANGOR SRJK(C) Judul Buku --------------------PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 SJK (C) PENDIDIKAN TAHUN 4 SJK (C) JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN Jenis Buku ----1 1 Harga Senaskah -------7.30 7.90 Kod Penerbit -------848 008 Penerbit -------KOHWAI & YOUNG PUBLICATIONS SDN. BHD. PAN MALAYAN PUBLISHING CO. SDN. BHD. INFO DIDIK SDN BHD DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA THE MALAYA PRESS SDN. BHD. MULTI EDUC. BOOK ENT. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA PENERBITAN PELANGI SDN BHD UPA PRESS SDN. BHD. PENERBITAN PELANGI SDN BHD AAA AAA AAA GEMILANG PUBLISHING SDN BHD

JENIS SEKOLAH : Bil --120 . 121 . Kodbuku ------D294057 D324021

122 . 123 . 124 . 125 . 126 . 127 . 128 . 129 . 130 . 131 . 132 . 133 . 134 . 135 . 136 . 137 . 138 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 144 . 145 . 146 . 147 .

D344007 A015196 A025145 B015056 B025049 B035032 B045036 B055029 B085021 B095058 B095069 B105002 B105013 B255109 B295036 B325022 B345008 B415034 B455007 D035203 D055021 D085089 D105026 D105037 D255100 D295050

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4 SJK (C) BAHASA MELAYU TAHUN 5 SJK ENGLISH YEAR 5 SJK BAHASA MELAYU TAHUN 5 SK ENGLISH YEAR 5 SK BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN BAHASA TAMIL SEKOLAH KEBANGSAAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 SK PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5 SK PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5 SAINS TAHUN 5 SK (BT) SAINS TAHUN 5 SK (BAS) MATEMATIK TAHUN 5 SK PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5 SK PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 SK KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SK BAHASA ARAB TAHUN 5 PELAJARAN JAWI TAHUN 5 BAHASA CINA TAHUN 5 SJK (C) KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 SJK (C) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5 SJK (C) SAINS TAHUN 5 SJKC (BT) SAINS TAHUN 5 SJKC (BAS) MATEMATIK TAHUN 5 SJKC (BT) PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5 SJK (C) JILID 1 JILID 2 TAHUN 5 TAHUN 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X 1

8.20 12.60 10.00 13.50 11.00 19.90 33.50 6.00 7.00 4.10 7.30 0.00 0.00 0.00 8.30 7.50 7.50 6.70 4.00 13.50 6.70 7.90 0.00 0.00 0.00 8.00

839 021 021 021 021 007 166 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 094 863 094 AAA AAA AAA 835

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

27

/ 27

NEGERI

SELANGOR SRJK(C) Judul Buku --------------------PENDIDIKAN TAHUN 5 SJK (C) JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN Jenis Buku ----1 Harga Senaskah -------8.50 Kod Penerbit -------008 Penerbit -------PAN MALAYAN PUBLISHING CO. SDN. BHD. HUP LICK SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA PAN MALAYAN PUBLISHING CO. SDN. BHD. MULTI EDUC. BOOK ENT. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA THE MALAYA PRESS SDN. BHD. MALAYA BOOKS SUPPLIERS CO. SDN. BHD. PENERBITAN BANGI S. B. GEMILANG PUBLISHING SDN BHD

JENIS SEKOLAH : Bil --148 . Kodbuku ------D325024

149 . 150 . 151 . 152 . 153 . 154 . 155 . 156 . 157 . 158 . 159 . 160 . 161 . 162 . 163 . 164 . 165 . 166 . 167 . 168 . 169 . 170 . 171 . 172 . 173 .

D345000 A016199 A026148 B016060 B026042 B036035 B046039 B056022 B086002 B096051 B106008 B106019 B106050 B106061 B256016 B256044 B296039 B326025 B346001 B416005 B456000 D036219 D056024 D086004 D296053

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SJK (C) BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJK ENGLISH YEAR 6 SJK BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK ENGLISH YEAR 6 SK BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN BAHASA TAMIL SEKOLAH KEBANGSAAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 SK PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6 SK PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 SAINS TAHUN 6 SK (BT) SAINS TAHUN 6 SK (BAS) SCIENCE YEAR 6 SCIENCE PRACTICAL YEAR 6 MATEMATIK TAHUN 6 SK MATHEMATICS YEAR 6 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 SK PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 SK KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6 SK BAHASA ARAB TAHUN 6 (BT) PELAJARAN JAWI TAHUN 6 BAHASA CINA TAHUN 6 SJK (C) KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 SJK (C) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6 SJK (C) PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 SJK (C) TAHUN 6 TAHUN 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X 1 1 X 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1

8.00 15.10 13.50 14.30 11.60 31.90 35.50 6.60 7.20 8.50 0.00 0.00 10.00 4.00 0.00 15.50 8.50 7.80 7.50 0.00 4.00 14.15 8.30 8.30 8.50

844 021 021 021 021 008 166 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 007 009 814 835

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

28

/ 28

NEGERI

SELANGOR SRJK(C) Judul Buku --------------------PENDIDIKAN TAHUN 6 SJK (C) JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN Jenis Buku ----1 Harga Senaskah -------9.70 Kod Penerbit -------008 Penerbit -------PAN MALAYAN PUBLISHING CO. SDN. BHD. HUP LICK SDN. BHD.

JENIS SEKOLAH : Bil --174 . Kodbuku ------D326027

175 .

D346002

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6 SJK (C)

9.80

844

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

29

/ 29

NEGERI

SELANGOR SRJK(T) Judul Buku --------------------BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SJK (BT) BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SJK (BA) JILID 1 BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SJK (BA) JILID 2 ENGLISH YEAR 1 SJK (TB) ENGLISH YEAR 1 SJK (AB) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 (BT) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 (BA) BAHASA TAMIL TAHUN 1 SJKT (BT) BAHASA TAMIL TAHUN 1 SJKT (BA) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 SJKT (BT) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 SJKT (BA) MATEMATIK TAHUN 1 SJKT (BT) JILID 1 MATEMATIK TAHUN 1 SJKT (BA) JILID 1 MATEMATIK TAHUN 1 SJKT (BT) JILID 2 MATEMATIK TAHUN 1 SJKT (BA) JILID 2 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SJKT PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 SJKT BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SJK(BT) BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SJK (BA) JILID 1 BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 SJK (BA) JILID 2 ENGLISH YEAR 2 SJK (TB) ENGLISH YEAR 2 SJK (AB) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 (BT) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 (BA) BAHASA TAMIL TAHUN 2 SJKT (BT) BAHASA TAMIL TAHUN 2 SJKT (BA) JILID 1 BAHASA TAMIL TAHUN 2 SJKT (BA) JILID 2 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI MATEMATIK TAHUN 2 SJKT (BA) TAHUN 2 SJKT (BT) TAHUN 2 SJKT (BA) Jenis Buku ----1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------9.40 3.30 3.30 7.30 4.85 7.20 4.60 17.50 7.80 9.10 2.80 12.90 5.90 8.30 3.90 6.80 11.20 9.90 3.30 3.30 7.35 3.20 7.60 4.70 18.40 4.90 4.90 10.80 3.20 14.15 7.20 Kod Penerbit -------021 021 021 021 021 021 021 166 166 074 074 166 166 166 166 074 073 021 021 021 021 021 021 021 166 166 166 074 074 165 165 Penerbit -------DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA MULTI EDUC. BOOK ENT. MULTI EDUC. BOOK ENT. UMA PUBLICATIONS UMA PUBLICATIONS MULTI EDUC. BOOK ENT. MULTI EDUC. BOOK ENT. MULTI EDUC. BOOK ENT. MULTI EDUC. BOOK ENT. UMA PUBLICATIONS PENERBITAN JAYA BAKTI DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA MULTI EDUC. BOOK ENT. MULTI EDUC. BOOK ENT. MULTI EDUC. BOOK ENT. UMA PUBLICATIONS UMA PUBLICATIONS SYKT. P. GANESAN SYKT. P. GANESAN

JENIS SEKOLAH : Bil --1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . Kodbuku ------A011194 A011207 A011218 A021654 A021665 B091090 B091103 E041167 E041178 E101008 E101019 E251649 E251650 E251661 E251672 E291032 E321039 A012255 A012266 A012277 A022657 A022668 B092083 B092094 E042182 E042193 E042206 E102625 E102636 E252084 E252095

MATEMATIK TAHUN 2 SJKT (BT) JILID 1

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

30

/ 30

NEGERI

SELANGOR SRJK(T) Judul Buku --------------------MATEMATIK TAHUN 2 SJKT (BT) JILID 2 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 SJKT PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 SJKT BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SJK (BT) BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SJK (BA) JILID 1 BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SJK (BA) JILID 2 ENGLISH YEAR 3 SJK (TB) ENGLISH YEAR 3 SJK (AB) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 BAHASA ARAB TAHUN 3 (BT) BAHASA ARAB TAHUN 3 (BA) BAHASA TAMIL TAHUN 3 SJKT (BT) BAHASA TAMIL TAHUN 3 SJKT (BA) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 SJKT (BT) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 SJKT (BA) MATEMATIK TAHUN 3 SJKT (BT) JILID 1 MATEMATIK TAHUN 3 SJKT (BT) JILID 2 MATEMATIK TAHUN 3 SJKT (BA) JILID 1 MATEMATIK TAHUN 3 SJKT (BA) JILID 2 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 SJKT PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 SJKT BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK ENGLISH YEAR 4 SJK PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 JILID 1 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 JILID 2 PELAJARAN JAWI TAHUN 4 BAHASA TAMIL TAHUN 4 SJK (T) (BT) KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4 SJK (T) (BT) (BA) Jenis Buku ----1 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 1 1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------10.10 8.20 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 11.50 3.90 7.20 4.00 17.30 8.65 Kod Penerbit -------165 074 073 021 021 021 021 021 021 021 021 021 AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA 166 021 021 021 021 021 021 165 073 Penerbit -------SYKT. P. GANESAN UMA PUBLICATIONS PENERBITAN JAYA BAKTI DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA MULTI EDUC. BOOK ENT. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA SYKT. P. GANESAN PENERBITAN JAYA BAKTI

JENIS SEKOLAH : Bil --32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . Kodbuku ------E252108 E292057 E322032 A013223 A013234 A013245 A023635 A023646 B093007 B093018 B413062 B413073 E043106 E043117 E103009 E103010 E253069 E253071 E253082 E253093 E293005 E323022 A014193 A024142 B094055 B094066 B454004 E044144 E054024

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

31

/ 31

NEGERI

SELANGOR SRJK(T) Judul Buku --------------------PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4 SJK (T) SAINS TAHUN 4 SJKT BUKU AMALI SAINS TAHUN 4 SJKT MATEMATIK TAHUN 4 SJKT PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 SJK (T) PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 SJK (T) KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4 SJK (T) BAHASA MELAYU TAHUN 5 SJK ENGLISH YEAR 5 SJK KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 SK PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5 BAHASA ARAB TAHUN 5 PELAJARAN JAWI TAHUN 5 BAHASA TAMIL TAHUN 5 SJK (T) KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 SJK (T) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5 SJK (T) SAINS TAHUN 5 SJKT (BT) SAINS TAHUN 5 SJKT (BAS) MATEMATIK TAHUN 5 SJKT (BT) PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5 SJK (T) PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 SJK (T) KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SJK (T) BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJK ENGLISH YEAR 6 SJK PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 SCIENCE YEAR 6 SCIENCE PRACTICAL YEAR 6 MATHEMATICS YEAR 6 JILID 1 JILID 2 Jenis Buku ----1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Harga Senaskah -------7.20 16.00 6.30 22.50 9.90 13.10 10.20 12.60 10.00 6.00 4.10 7.30 6.70 4.00 18.00 10.50 11.50 0.00 0.00 0.00 11.00 14.50 13.00 15.10 13.50 8.50 10.00 4.00 15.50 Kod Penerbit -------166 021 021 021 166 074 166 021 021 021 021 021 021 021 166 074 074 021 021 021 165 074 118 021 021 021 021 021 021 Penerbit -------MULTI EDUC. BOOK ENT. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA MULTI EDUC. BOOK ENT. UMA PUBLICATIONS MULTI EDUC. BOOK ENT. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA MULTI EDUC. BOOK ENT. UMA PUBLICATIONS UMA PUBLICATIONS DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA SYKT. P. GANESAN UMA PUBLICATIONS PUSTAKA KREATIF SDN. BHD. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA

JENIS SEKOLAH : Bil --61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . Kodbuku ------E084026 E104053 E104064 E254080 E294042 E324027 E344003 A015196 A025145 B055029 B095058 B095069 B415034 B455007 E045147 E055077 E085029 E105000 E105011 E255005 E295045 E325030 E345014 A016199 A026148 B096051 B106050 B106061 B256044

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

BBTGUNA

BAHAGIAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Tarikh laporan : 12-APR-12

SENARAI BUKU DIGUNAPAKAI UNTUK TAHUN 2013

Muka surat :

32

/ 32

NEGERI

SELANGOR SRJK(T) Judul Buku --------------------PELAJARAN JAWI TAHUN 6 BAHASA TAMIL TAHUN 6 SJK (T) KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 SJK (T) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6 SJK (T) SAINS TAHUN 6 SKJT (BT) SAINS TAHUN 6 SKJT (BAS) MATEMATIK TAHUN 6 SJKT (BT) PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 SJK (T) PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 SJK (T) KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6 SJK (T) Jenis Buku ----1 1 1 1 X X X 1 1 1 Harga Senaskah -------4.00 19.80 14.85 13.00 0.00 0.00 0.00 12.90 16.50 13.50 Kod Penerbit -------021 166 118 074 021 021 021 166 074 166 Penerbit -------DEWAN BAHASA & PUSTAKA MULTI EDUC. BOOK ENT. PUSTAKA KREATIF SDN. BHD. UMA PUBLICATIONS DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA DEWAN BAHASA & PUSTAKA MULTI EDUC. BOOK ENT. UMA PUBLICATIONS MULTI EDUC. BOOK ENT.

JENIS SEKOLAH : Bil --90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . Kodbuku ------B456000 E046140 E056020 E086000 E106010 E106021 E256017 E296037 E326023 E346009

Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia