15 16

SMK BUKIT CHANGGANG 42700 BANTING SELANGOR DARUL EHSAN

Tel: 03 31491295 Fax: 03 31491295
Email: s mkbc @ t m.net. my

PERANCANGAN TAKTIKAL TAHUN 2009 PENGURUSAN KOKURIKULUM SMKBC

DISEDIAKAN OLEH PENOLONG KANAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT CHANGGANG PADA Nove mber- Dise mb er 2008

1|Page

ISI KANDUNGAN
5.
KOKURIKULUM PERANCANGAN TAKTIKAL TAHUN 2009 (PENGURUSAN KOKURIKULUM)

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

5.8
5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18

Pendahuluan Visi Misi Konsep Matlamat Objektif Jawatan Kuasa Kokurikulum Jawatan Kuasa Majlis Sukan Jawatan Kuasa Unit Berunifom Jawatan Kuasa Persatuan Akademik/Kelab Hobi Jawatan Kuasa Kelab Sukan & Permainan Sistem Pengurusan Kokurikulum Isu Dan Kekangan Pelaksanaan Takwim Perancangan Taktikal Pengurusan Kokurikulum Fokus Kecemerlangan Kokurikulum Lampiran Kadar Tuntutan Perbelanjaan Tambang, Makan Dan Minum Pelajar Wakil Sekolah Dalam Pertandingan Dan Aktiviti Di Luar Sekolah Penutup


5.19

2|Page

5.1. PENDAHULUAN Aktiviti kokurikulum SMK Bukit Changgang adalah kesinambungan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah bagi melahirkan individu yang beketerampilan dalam semua aspek. Memandangkan kepentingan inilah maka pengurusan kokurikulum SMK Bukit Changgang telah merangka dan merancang pelbagai aktiviti bagi memenuhi hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pengurusan kokurikulum dibahagikan kepada Persatuan Akademik/ Kelab, Kelab Sukan dan Permainan, Unit Pakaian Seragam/ Beruniform, Pasukan Khas Sekolah (ELIT),Tuan Rumah Sukan dan Permainan MSSD. Pengerusi Kontingen MSSD ke MSSS dan Program Khas Tahunan. Ko Akademik pula melibatkan panitia dan merupakan sebahagian daripada aktiviti ko kurikulum. Selain daripada itu pihak sekolah juga terlibat dengan aktiviti yang dianjurkan oleh PPD dan JPNSDE sebagai Jawatan Kuasa Program. Aktiviti-aktiviti yang akan direncanakan oleh pengurusan kokurikulum ini akan menjadi landasan untuk setiap pelajar mengembangkan bakat dan minat mereka diperingkat sekolah, daerah, kebangsaan atau pun antarabangsa.

5.2. VISI 5.2.1. ” KOKURIKULUM SMKBC TERBILANG TAHUN 2010 ” 5.3. MISI 5.3.1.Memastikan Program dan Jadual tahunan aktiviti kokurikulum dipatuhi 5.3.2.Berusaha melahirkan pelajar yang berbakat di dalam bidang kokurikulum yang disertai 5.3.3.Membentuk sikap kepimpinan dan disiplin dikalangan pelajar 5.3.4.Memastikan pencapaian atau pelunjuran di dalam ‘ Fokus Kecemerlangan Kokurikulum ‘ menepati sasarannya 5.4. KONSEP Pada dasarnya kokurikulum adalah pelengkap kurikulum. Aktiviti-aktiviti kokurikulum yang bersepadu dan mempunyai tujuan khusus perlu dilaksanakan supaya mencapai matlamat yang dirancang melalui pendekatan pendekatan berikut: 5.4.1.Penyertaan Aktif Semua Pelajar 5.4.2.Ke Arah Kecemerlangan 3|Page

5.4.3.Aktiviti Sepanjang Tahun 5.4.4.Murid Berbuat, Guru Membimbing 5.4.5.Perkemahan 5.4.6.Kepimpinan

5.5. MATLAMAT Pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah untuk mengembangkan potensi dan minat individu ke arah melahirkan insan seimbang dan harmonis berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi membantu sekolah tanpa kegagalan 5.6. OBJEKTIF 5.6.1. Untuk menyeimbangkan diantara emosi, jasmani, intelek dan rohani pelajar selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 5.6.2. Membantu mengembangkan potensi dan minat pelajar ke tahap optimum 5.6.3. Menggalakkan pelajar berinteraksi untuk mewujudkan keharmonian 5.6.4. Menjadikan kokurikulum sebagai pelengkap kurikulum

4|Page

5.7 CARTA ORGANISASI JK KOKURIKULUM SMKBC
J AWATAN KUASA KOKURIKULUM SMK BUKIT CHANGGANG

PENGERUSI PENGETUA

JBPS (JAWATANKUASA BIMBINGAN PELAJAR SEKOLAH)

NAIB PENGERUSI 1 EN ANUAR BIN MOHD TAJUDIN PK KOKURIKULUM

NAIB PENGERUSI 2 PN MISLIA BT RAMLI PEN KANAN PETANG

SETIAUSAHA PN SHAHRULYATI BT SHAHRUDIN

PEN SETIAUSAHA EN RIJAHA BIN SHAHZINAN

SETIAUSAHA SUKAN EN JUHARI B YUSOFF

BENDAHARI

PENYELARAS UNIT BERUNIFOM PN MOHAMADA BT SINI KATHER-SESI PAGI PN NOR ARSHIDA BINTI SHAHAR

RUMAH SUKAN GURU KETUA RUMAH SUKAN -SESI PAGI GURU KETUA RUMAH SUKAN -SESI PTG GURU PENOLONG SUKAN DAN PERMAINAN MSSD PENGURUS JURULATIH

PENYELARAS PERSATUAN AKADEMIK/ KELAB GURU KANAN BIDANG

PENYELARAS KELAB SUKAN & PERMAINAN

PN BAKTINI BINTI SAWAWI PN SHABARIAH BT ZAKARIA KETUA PENASIHAT-SESI PAGI KETUA PENASIHAT-SESI PTG GURU PENOLONG

PENGERUSI PERSATUAN,KETUA RUMAH SUKAN,KETUA PASUKAN,KAPTEN

5|Page

5.8 ORGANISASI JK MAJLIS SUKAN SMKBC JAWATAN KUASA MAJLIS SUKAN SMK BUKIT CHANGGANG

PENGERUSI NAIB PENGERUSI 1

; ;

PENGETUA EN ANUAR BIN MOHD TAJUDIN PEN KANAN KOKURIKULUM

NAIB PENGERUSI 2

;

PN MISLIA BT RAMLI PEN KANAN PETANG

SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA 1 PENOLONG SETIAUSAHA 2 BENDAHARI AHLI JAWATAN KUASA

; ; ; ;

EN JUHARI BIN YUSOFF RIJAHA BIN SHAHZINAN PN SHAHRULYATI BT SHAHRUDIN ./ 1 PN TAN SWEE CHIN -Data SMM/BNM 2 PN HAYATI BT DERUS 3 PN HAZIROH BT HASHIM 4 PN NORFADZILAH BINTI ABDULLAH

6|Page

5.9 CARTA ORGANISASI JK UNIT BERUNIFOM SMKBC
JAWATAN KUASA UNIT BERUNIFOM SMKBC

PENASIHAT EN ANUAR BIN MOHD TAJUDIN PK KOKURIKULUM

PEN PENASIHAT PN MISLIA BT RAMLI PEN KANAN PETANG

PENGERUSI PENYELARAS

PN MOHAMADA BT SINI KATHER SESI PAGI

PN NOR ARSHIDA BINTI SHAHAR SESI PETANG

KETUA GURU PENSIHAT/ PENOLONG KETUA KOR KADET POLIS LELAKI KOR KADET POLIS WANITA KRS PBSM PENGAKAP TAE KWAN DO SILAT

KETUA GURU PENSIHAT/ PENOLONG KETUA KOR KADET POLIS LELAKI KOR KADET POLIS WANITA KRS PBSM PENGAKAP

7|Page

5.10 CARTA ORGANISASI JK PERSATUAN AKADEMIK/KELAB SMKBC
JAWATAN KUASA PERSATUAN AKADEMIK/KELAB/HOBI SMKBC

PENASIHAT EN ANUAR BIN MOHD TAJUDIN PK KOKURIKULUM

PEN PENASIHAT PN MISLIA BT RAMLI PEN KANAN PETANG

PENGERUSI PENYELARAS

PN SAHRINA BT ABU BAKAR SESI PAGI & PETANG

PN LIZA BT MOHAMAD IDRIS SESI PAGI & PETANG

KETUA GURU PENASIHAT KOMPUTER USAHAWAN MUDA TEKNIK DAN VOKASIONAL PENGGUNA

KETUA GURU PENASIHAT SAINS DAN KOMPUTER KOMPANG IKAN HIASAN &TUM AKUATIK BIMBINGAN & KERJAYA

PN HALIJAH BT HAROWI SESI PAGI & PETANG

PN HANAM BT MUSA SESI PETANG & PETANG

KETUA GURU PENASIHAT BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PENCEGAHAN JENAYAH SPBT

KETUA GURU PENSIHAT KEBUD DAN PELANCONGAN PENIDIKAN ISLAM PSV SETIA & RUKUN NEGARA QUARTER MASTER

8|Page

5.11 CARTA ORGANISASI KELAB SUKAN DAN PERMAINAN SMKBC
JAWATAN KUASA KELAB SUKAN DAN PERMAINAN SMKBC

PENASIHAT EN ANUAR BIN MOHD TAJUDIN PK KOKURIKULUM

PEN PENASIHAT PN MISLIA BT RAMLI PEN KANAN PETANG

PENGERUSI PENYELARAS

PN BAKTINI BINTI SAWAWI SESI PAGI

PN SHABARIAH BINTI ZAKARIA SESI PETANG

KETUA GURU PENSIHAT/ PENOLONG KETUA BOLA JARING BOLA SEPAK BOLA TAMPAR HOKI PING PONG SEPAK TAKRAW GIMRAMA

KETUA GURU PENSIHAT/ PENOLONG KETUA BOLA JARING BOLA SEPAK BOLA TAMPAR HOKI PING PONG SEPAK TAKRAW GIMRAMA

PETANQUE

9|Page

5.12

SISTEM PENGURUSAN KOKURIKULUM

5.12.1 Sistem pengurusan yang dilaksanakan adalah secara turun kuasa terkawal. Ini bagi memudahkan pemantauan dilakukan dan memberi penuh tanggungjawab kepada Pegawai Pelaksana mengurus. 5.12.2 Kaedah ‘Tidak Formal’ juga dilaksanakan bersesuaian dengan kekangan masa. Jawatan-jawatan yang disenaraikan kepada pegawai adalah berdasarkan keperluan serta mengikut tahap kemampuan individu pegawai. 5.13 ISU DAN KEKANGAN 5.13.1 Kekurangan guru-guru bertauliah dalam bidang sukan dan unit beruniform 5.13.2 Pelajar tidak mendapat latihan yang sistematik 5.13.3 Terdapat pelajar bersikap negatif dan tidak mahu melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kokurikulum yang dijalankan 5.13.4 Tindakan tegas tidak dapat dilaksanakan kerana bersifat subjektif 5.13.5 Tiada jadual wajib yang membolehkan pelajar terus aktif selepas waktu persekolahan biasa 5.13.6 Kekurangan lokasi/tempat untuk melakukan kegiatan kokurikulum 5.14 PELAKSANAAN 5.14.1 Setiap Pelajar Wajib Menyertai Sekurang-Kurangnya Satu Daripada Setiap Kumpulan Berikut ; • UNIT BERUNIFORM / PAKAIAN SERAGAM • PERSATUAN AKADEMIK / KELAB • KELAB SUKAN / PERMAINAN

5.14.2 UNIT BERUNIFORM
1) Persatuan Bulan Sabit Merah atau PBSMM-Sesi Pag 2) Persatuan Bulan Sabit Merah atau PBSMM-Sesi Ptg 3) Pengakap 35- Sesi Pagi 4) Pengakap 35- Sesi Ptg 5) Puteri Islam atau PPIM-Sesi Pagi 6) Puteri Islam atau PPIM-Sesi Ptg 7) Kadet Remaja Sekolah atau KRS-Sesi Pagi 10 | P a g e

8) Kadet Remaja Sekolah atau KRS-Sesi Ptg 9) Tae Kwan Do- Sesi Pagi+ Petang 10) Silat Tembung Rimau-Sesi Pagi +Petang 11) Kor Kadet Polis Lelaki- Sesi Pagi 12) Kor Kadet Polis Lelaki- Sesi Ptg 13) Kor Kadet Polis Wanita- Sesi Pagi 14) Kor Kadet Polis Wanita- Sesi Ptg

5.14.3 PERSATUAN AKADEMIK DAN KELAB 1) 2) 3) 4) 5) 6) PERSATUAN BM pg/ptg BI pg/ptg Sains & Teknologi pg/ptg P. Islam pg/ptg Teknik & Vokasional pg/ptg Pend Seni Visual pg/ptg

KELAB/ HOBI 1) Komputer pg/ptg 2) Usahawan Muda pg + ptg 3) Pencegahan Jenayah pg/ptg 4) Bimbingan dan Kerjaya pg/ptg 5) Setia & Rukun Negara pg/ptg 6) SPBT pg/ptg 7) Kompang pg 8) Kebudayaan & Pelancongan pg/ptg 9) Ikan Hiasan & Tumbuhan Akuatik pg/ptg 10) Pengguna pg/ptg 11) Quarter Master (QM) pg+ptg 5.14.5 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) KELAB SUKAN & PERMAINAN Sepak Takraw pg/ptg Bola Sepak pg/ptg Ping Pong pg/ptg Bola Jaring pg/ptg Hoki pg/ptg Bola Tampar pg/ptg Catur pg/ptg Petanque ptg + pg Gimrama Ptg + Pg

11 | P a g e

5.14.6

PASUKAN SEKOLAH MSSD

1) Bola Sepak L18,L5 2) Bola Jaring P18,P15 3) Hoki P18 4) Ping Pong L&P 5) Olahraga L&P 6) Merentas Desa L&P 7) Bola Baling L15,P15 8) Tenpin Boling 9) S.Takraw L15,L18 10) Catur L&P 11) B Tampar L15,L18,P15,P18 12) 4x100m MSSS 13) Tae Kwan Do 14) Silat 5.14.7 1) 2) 3) 4) RUMAH SUKAN SMK BUKIT CHANGGANG GARUDA (MERAH) RAJAWALI (BIRU) KENARI (HIJAU) NURI (KUNING)

5.14.8HARI AKTIVITI KOKURIKULUM SMKBC
1) Diadakan pada setiap hari RABU dan KHAMIS
2) Mengadakan aktiviti selepas sekolah bagi sesi pagi dan sebelum sekolah bagi sesi petang 3) Hari Rabu merupakan hari rasmi kokurikulum SMK Bukit Changgang. Semua pelajar serta guru memakai pakaian unit-unit kokurikulum masing-masing 4) Hari Sabtu bekerja untuk aktiviti Silat dan Tae Kwan Do

5.14.9JADUAL HARI AKTIVITI KOKURIKULUM SESI PAGI/ PETANG
A) Penggal Pertama ( Januari- Jun) Bil i ii iii iv Minggu 5,1/2 4, 2/3 1,2,3,4,5 1,3 Hari Khamis Khamis Rabu Sabtu Unit Kelab Sukan & Permainan Persatuan Akademik/ elab Unit Berunifom Silat & Tae Kwan Do

B) Penggal kedua ( Julai-Disember) 12 | P a g e

Bil i ii iii iv

Minggu 5, ½ 4, 2/3 1,2,3,4,5 1,3

Hari Khamis Khamis Rabu Sabtu

Unit Kelab Sukan & Permainan Persatuan Akademik/ elab Unit Berunifom Silat & Tae Kwan Do

5.14.10 JADUAL DAN JUMLAH MASA BERAKTIVITI A) Pelajar Jumlah masa untuk aktiviti Persatuan Akademik@ aktiviti Kelab Sukan & Permainan + aktiviti Unit Berunifom seminggu adalah selama 5 jam atau 300 minit seminggu B) Guru Jumlah masa untuk kehadiran guru ke aktiviti tidak kurang dari 3 jam seminggu atau 180 minit seminggu mengikut giliran tugas. 1) Sesi Pagi -3.00-5.30 petang -150 minit 2) Sesi Petang -8.00-1030 pagi - 150 minit 3) Hari Sabtu -8.00-10.30 pagi - 150 minit 5.14.11 JADUAL PERJUMPAAN AKTIVITI (TENTATIF)
1. Jadual Perjumpaan Tahun 2009 (Tentatif)
Unit Berunifom (UB) Persatuan Akademik/ Kelab (PAK) Kelab Sukan dan Permainan (KSP)

Jan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dis Jum

RABU 21/1 Mesy Agung/AJK 7,14,21,28 4,11,18,25 4,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,12,19,26 31 Kali 2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,11,18,25 29,16,23,30

KHAMIS 19/1 Mesy Agung/AJK 15,29 19 26 15,29 14,28 24 1,8,22 6,20 14 Kali 3,10,24 1,8,22,29 5,12

KHAMIS 20/1 Mesy Agung/AJK 8,22 5,12,26 5,12 2,9,23 7,21 17 15,29 13 16 kali 17 15,29 19

13 | P a g e

5.15TAKWIM

14 | P a g e

Takwim Aktiviti 2009. Bulan 6 7 ? ? ? ?

Bil

Aktiviti/Program Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum 1 Mesy JK Kokurikulum 1,2,3 Mesyuarat Majlis Sukan Mesy Majlis Sukan 1,2 Post Mortem Sukan Sekolah Post Mortem M Desa Sekolah Mesy JK Penyelaras Unit Kokurikulum Mesy JK Penyelaras PAK 1,2 Mesy JK Penyelaras UB 1,2 Mesy JK Penyelaras KSP 1 Mesyuarat Agong Persatuan Mesy Agong Rumah Sukan Mesy Agong PAK Mesy Agong UB Mesy Agong KSP Mesy AJK Persatuan Mesy AJK PAK 1,2 Mesy AJK UB 1,2 Mesy AJK KSP 1,2 Taklimat Untuk Guru/Pelajar Taklimat untuk pelajar baru Ting Satu Taklimat Pengurusan Koku Awal Tahun Taklimat Merentas Desa Sekolah Taklimat Sukan Sekolah Taklimat Penyelarasan Koku Akhir Tahun Sesi Latihan Sesi Latihan M Desa Sesi Latihan Sukan Sekolah Sesi Sukantara Sesi Latihan Pasukan MSSD Sesi Latihan Pasukan Khas ELIT Kehadiran Aktiviti PAK,UB dan KSP Pendaftaran dan Kemaskini Pendaftaran R Sukan pelajar Ting 1 Pendaftaran semula PAK Pendaftaran semula KSP Kemaskini Pendaftaran UB Program Kursus Sehari Persatuan Dan Kelab Merentas Desa Sukan Sekolah Perkemahan Perdana UB Hari Kokurikulum Pengerusi Sukan Permainan MSSD Pengerusi Kontingen MSSD Ke MSSS Program Sambar Juara JK Sukan Permainan MSSD/MSSS JK Kokurikulum Daerah Pasukan Elit/Khas Sekolah

12 ? ? ?

1

2

3

4

5

8

9

10

11 12

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

5.16 15 | P a g e

PERANCANGAN TAKTIKAL PENGURUSAN KOKURIKULUM

PERANCANGAN TAKTIKAL AKTIVITI TAHUNAN KOKURIKULUM 2009

DAERAH KUALA LANGAT SEKOLAH : SMK BUKIT CHANGGANG 42700 BANTING SELANGOR DARUL EHSAN BIL AKTIVITI/PERKARA Taklimat Utk Semua Guru Taklimat Merentas Desa TARIKH/ ANJURAN TEMPAT Jan PK kokurikulum Jan S/U Sukan JK kokurikulum SASARAN Semua Guru Semua Guru Pelajar ting 1/ Baru dan Lama
INDIKA TO R/PETUNJUK

Pengagihan pelajar-pelajar Jan kepada Kelab, Persatuan dan Unit Beruniform

Pendaftaran Rumah sukan

Jan

JK kokurikulum, S/U Sukan, Guru Tingkatan

Pelajar Ting 1 dan Baru

Mesyuarat Agong Rumah Sukan

Jan/Kela JK kokurikulum, s dipilih S/U Sukan, Guru Tingkatan

Semua Pelajar sesi pagi / sesi petang

Mesyuarat Pengurusan JK Kokurikulum 1 Mesyuarat Majlis Sukan 1

Jan Jan

PK kokurikulum S/U Sukan

Ketua Penasihat Pengurus dan jurulatih

Maklumat tentang Kokurikulum Tugas-tugas pelak sana Sediakan Borang utk menjadi ahli kelab/persatuan/unit berunifom, Menentukan Masa,Tempat dan Guru Pembimbing Pendaftaran sebagai ahli rumah suk an mengikut tingkatan sekarang. Pelajar baru didaftarkan baru oleh guru Tingkatan Penyelaras Memas tik an Masa , Tempat, lokasi dan Guru Pembimbing . Semua pelajar dik ehendaki hadir ke mesyuarat agong rumah suk an ttg Perbincanganuntuk

Mesyuarat JK Persatuan Akademik dan Kelab 1 Mesyuarat JK Kelab Sukan dan Permainan 1 Mesyuarat JK Unit Berunifom 1 Mesyuarat AJK Unit Berunifom, Kelab Sukan/Permainan dan Persatuan Akademik /Kelab

Jan Jan Jan Jan

Penyelaras Penyelaras Penyelaras Guru Pembimbing

takwim Perbincangan ttg takwim dan pelak sanaan Ketua Penasihat PAK Perancangan/Pelaksa naan Ketua Penasihat KSP Perancangan/Pelaksa naan Ketua Penasihat UB Perancangan/Pelaksa naan AJK Baru 2006 Guru Pembimbing memastikan AJK baru membuat takwim dan perancangan bagi tahun 2006 Pelajar Ting 1 dan Baru Maklumat tentang Kokurikulum

Taklimat Utk Pelajar Baru Ting 1

Jan

PK kokurikulum

16 | P a g e

Latihan Merentas Desa Sekolah

Jan

JK Kokurikulum dan s/u sukan

Semua Pelajar sesi Pelajar hadir untuk pagi dan sesi petang latihan mengikut jadual yang ditetapkan Semua Pelajar sesi Melantik JK dan pagi dan sesi petang mengatur program. Semua Pelajar dikhendaki menamatk an larian Semua Ahli Berdaftar sebagaimana yang Pelantikan AJK, Penyelaras Memastik an Masa , Tempat, lokasi dan Guru PembimbingSemua Semua Ahli Berdaftar ahli dik ehendaki hadir Pelantikan AJK, Penyelaras Memastik an Masa , Tempat, lokasi dan Guru PembimbingSemua ahli dik ehendaki Semua Ahli Berdaftar Pelantikan AJK, hadir Penyelaras Memastik an Masa , Tempat, lokasi dan Guru PembimbingSemua ahli dik ehendaki hadir Mengadakan Bengkel, Ceramah dan Ak tiviti Motivasi

Merentas Desa Peringkat Sekolah

Jan

JK Kokurikulum dan s/u sukan

Mesyuarat Agong Kelab Sukan/Permainan

Jan / Kelas dipilih

Penyelaras, Guru Pembimbing

Mesyuarat Agong Persatuan Akademik /kelab

Jan / Kelas dipilih

JK Kokurikulum dan Penyelaras

Mesyuarat Agong Unit Berunifom

Jan / Kelas terpilih

JK Kokurikulum dan Penyelaras

Kursus Nadwah Kepimpinan Pelajar Kokurik ulum

Jan

Taklimat Sukan sekolah Latihan Sukan Sekolah

Feb Feb/ Padang SMKBC

JK Kokurikulum Pengerusi, Penyelaras Semua Setiausaha dan Penyelaras Unit Bendahari Persatuan/Kelab dan Unit Berunifom S/U Sukan Semua Guru Tugas-tugas pelak sana Guru Rumah Semua Pelajar sesi Guru Rumah pagi dan sesi petang memastikan semua pelajar hadir mengikut jadual yang ditetapkan, pemilihan Atlit JK Kokurikulum dan s/u sukan Jurulatih Bola Baling dan Hoki Perempuan Pengetua, JK Kokurik ulum Semua Pelajar sesi Melantik JK dan pagi dan sesi petang mengatur program. Pelajar Terpilih Bengkel, Ceramah, Klinik, Latihan Tempat Mesyuarat, Lantikan JK, Sediak an Tempat Kejohanan dan Kelengkapan

Sukan Sekolah tertutup

Program Sambar Juara

Feb / Padang SMKBC FebPadang SMKBC April Padang Sekolah

Pengerusi Permainan B Tampar MSSD Kuala Langat

JK Khas

17 | P a g e

Jawatan Kuasa Merentas Desa MSSD

Jan

JK Kokurikulum Penyelaras

JK Khas

Sebagai JK Kecemasan dan Keselamatan semasa kejohanan diadakan Mengadakan Lawatan

Lawatan Sambil Belajar

Mar / Kelab April /MeiGenting Highland/ Kuala Lumpur/ Perak Mac S/U Sukan

Pelbagai Unit Kokurikulum

Mesyuarat Majlis Sukan 2

Pengurus dan jurulatih

Mesyuarat Pengurusan JK Mac Kokurikulum 2 Pengerusi Permainan B Mei Tampar MSSD Kuala Langat Ke MSS Selangor

PK kokurikulum Penyelaras S/U Sukan

Ketua Penasihat Pasukan L18,L15,P18,P15

Perancangan Tahun depan dan Post Mortem Merentas Desa dan Sukan Sekolah Post Mortem Latihan Pusat, Tempat Latihan, Sewa Padang, Menguruskan Kontigen

Hari Kokurikulum Perkemahan Perdana Mesyuarat Pengurusan JK Kokurikulum 3 Mesyuarat Majlis Sukan 2

Jul Ogos Ogos

JK Kokurikulum dan Penyelaras JK kokurikulum dan Penyelaras PK kokurikulum

Semua Unit Berunifom

Melantik JK dan menyusun Program

120 pelajar pelbagai Perlantikan JK, Aktivitiunit Aktiviti Ketua Penasihat Senarai Semak dan laporan dan perancangan Pelaporan

Ogos

S/U Sukan

Pengurus dan jurulatih

Mesyuarat JK Persatuan Akademik dan Kelab 2 Mesyuarat JK Kelab Sukan dan Permainan 2 Mesyuarat JK Unit Berunifom 2 Taklimat Penyelaras an Laporan Penilaian Kokurikulum dan Sijil Akuan dan Sijil Berhenti Anugerah Emas Kokurikulum

Sept Sept Sept Sept

Penyelaras Penyelaras Penyelaras PK kokurikulum

Ketua Penasihat PAK Pelaporan Ketua Penasihat PAK Pelaporan Ketua Penasihat PAK Pelaporan Guru Ting Penyelarasan Sistem Markah, Borang Pelaporan, Mark ah Berkomputer Sediakan Borang, Penyampaian Hadiah

Ok t

PK kokurikulum

Unit Terbaik

18 | P a g e

5.17

FOKUS

1

2

3

4

5

6

7

FOKUS KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SMKBC PELUNJURAN DAN PENCAPAIAN PASUKAN SEKOLAH MSSD Pasukan Kategori 20 04 2005 2006 2007 2008 NJ T3 NJ T3 NJ T3 NJ T3 NJ J J J J Sekolah peringkat J B Sepak / / / / / Daerah / X X Negeri / X / / X / / Keb / / B Jaring Daerah / X / / X / Negeri / X / X X Keb Hoki Daerah / X / X / X / X / X Negeri Keb Ping Po ng Daerah / X / / X X / X / X / Negeri / X / X / X / Keb Olahraga Daerah 5 5 3 3 5 5 5 7 4 5 6 6 6 4 4 4 6 4 6 3 5 6 6 4 7 3 6 4 Negeri 1 1 1 1 1 1 1 Keb M Desa Daerah / / / / Negeri / Keb B Baling Daerah / X / X / / Negeri X / X / X / / Keb Catatan / = Pelunjuran x= Pencapaian

T3

J / /

2009 NJ T3 / / / / / / / / 6 1

/ X / / /

X /

/

/ 6

6 6 4 1 2 1 /

/

X X /

/ / /

/

19 | P a g e

Fokus kecemerlangan Kokurikulum FOKUS KECEMERLANGAN KOKURIKULUM PELUNJURAN DAN PENCAPAIAN PASUKAN KHAS SEKOLAH ELIT Pasukan Elit Kategori peringkat 1 BAHAS Daerah Negeri Keb 2 TAEKWAN Daerah Negeri DO Keb 3 SILAT Daerah Negeri Keb 4 PIDATO Daerah Negeri Keb 5 TILAWAH Daerah Negeri Keb 6 NASYID Daerah Negeri Keb 7 IKAN Daerah HIASAN Negeri Keb KUIZ P ENGG UNA 8 Daerah Negeri Keb Daerah 9 DIKIR BARAT Negeri Keb BUKU SKRAP Daerah 10 PE NCE GAHAN DADAH Negeri Keb 11 LANSKAP Daerah Negeri Keb 12 TAMAN Daerah ULAM Negeri Keb Daerah 12 TAMAN ULAM Negeri Keb Daerah 13 FORUM REMAJA Negeri Keb BM 14 KUIZ Daerah SASTERA Negeri Keb BM 15 PETANQUE Daerah Negeri Keb Catatan / = Pelunjuran X= Pencap aian 2004 J
NJ T3

2005 J X X X / X X / X
NJ T3

2006 J
NJ T3

2007 J /
NJ T3

2008 J /
NJ T3

J X

/

2 009 NJ T3 /

X / X

X / X

X / X X X / X X / X X

X / X / X X / X X /

X / X X /

X /

5 /

1 /

X / X X / X / /

X

X / X / /

3

3 6 / / 3 1 /

2 / 3 1 / /

4 / 3

/ / X / / X / X / X / / / / / / / / / / X / / / X / / / / / X / / / / X X X / X / X X / X / X / / / / / / X / / X / / / / / / / / / X X / / / / X / X / / / / / / / X / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / X / / / / / / / / / / / / / / / X / / / X / / / / / /

X

/ /

X

20 | P a g e

Pencapaian Aktviti Sukan SMKBC dalam MSS Daerah Kuala Langat Pencapaian 2005 P.Awal 3/4. P.Awal 3/4. P.Awal Ke 4

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Jenis Sukan B Baling L15 B Baling L18 B Baling P15 B Baling P18 B Jaring P15 B Jaring P18 B Sepak L15 B Sepak L18 B Tampar L15 B Tampar L18 B Tampar P15 Badminton L15 Badminton L18 Catur Hoki P15 Hoki P18 M Desa L&P Olahraga Ping Pong S Takraw L15 S Takraw L18 Tae Kwan Do Tenis L15 Tenis L18 Tenpin Bowling

2004 Ke 4 Ke 4 Ke 4 N Johan

2006 P.Kedua P Awal Ke 3 P.Kedua N Johan P.Kedua

2007 P Awal

N Johan N Johan N Johan Johan

2008 P Awal P Awal P Awal Ke 3 PS Akhir Ke 3 P Awal Johan Johan Ke 3 P Awal P Awal Penyertaan N Johan Penyertaan 3E,4P,6G 1G P Awal P Awal 5E,1P,3G

Penyertaan N Johan N Johan Penyertaan 5E,3P,5G 3G, 3 Ke 4 N Johan N Johan Penyertaan 7E,5P,6G 3G Ke 3 Johan Johan Penyertaan 4E,4P,4G 1E,3G N Johan Penyertaan Johan Penyertaan 3E,6P,4G IG N Johan P awal 3E,3P,3G

Ke 2 Individu, Ke 4 Bergu,Ke 4 Master

Pencapaian Aktiviti Sukan Pelajar SMKBC dalam MSS Negeri Selangor Pencapaian 2005 Jum P Akhir 4 Johan 0 2 4

Bil 1 2 3 4 5

Sukan 4x100m Lari Berganti (T4) B Baling L15 B Baling L18 B Baling P18 B Jaring Olimpik B14

Jum 0 0 0 0

2004 Jum 4 1 0 0

2006 Ke 5 N Johan Ke 4

2007 P Akhir 1 2 4 Penyertaan

2008 P Awal Ke 3

21 | P a g e

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

B Jaring P15 B Jaring P18 B Sepak L15 B Sepak L18 B Sepak SUKSES B Tampar L15 B Tampar L18 B Tampar P15 Hoki P18 Hoki SUKSES Karnival Olimpik Muda 4x100m (L) Kej B Sepak Super Cup Kriket Olahraga

0 7 2

Penyertaan Penyertaan

1 0 1

Johan Johan

1 1 2

P Kedua Penyertaan N Johan

2 2

Ke 3 Ke 3

1 2

P Awal P Awal

7

Penyertaan

8

Penyertaan

13

Penyertaan

4 PSU Akhir 6 S Akhir 3 Ke 3 9 Suku Akhir 8 14 P Awal 4 P Akhir

3 Penyertaan 2 Penyertaan 8 Ke 4

0 0 1

1G

0 0 4

1E

1 1 2

Ke 4 Johan Penyertaan

1

Ke 3 LP,Ke 3 ML

20 21 22 23 24

Ping Pong S Takraw L15 Tae Kwan Do Tenis Tenpin Bowling

1

1P

0

-

3

1P,1G 1 Johan 3 Penyertaan

0

-

1

Penyertaan

1

N Johan 1 P Awal

9

7

14

48

29

Pencapaian Aktiviti Sukan SMKBC dalam MSS Malaysia Bil 1 2 3 3 Sukan B Sepak L18 B Tampar Malaysia MILO L16 B.Tampar Malaysia MILO L14 B Tampar L18 Jum 0 2004 Pencapaian Jum 2005 Jum 2006 1 Penyertaan 0 1

2007 N Johan 2 1 3

2008

N Johan

0

1

0

1

22 | P a g e

PENCAPAIAN AKTIVITI SUKAN SMK BUKIT CHANGGANG BIL PERKARA 1 Olahraga PERINGKAT Daerah 2003 5E, 4P, 3G 2004 5E, 3P, 5G 1G 2005 7E, 5P, 6G 1E,1G 2006 4E, 4P, 4G 1G 2007 3E, 6P, 4G 1G 2008 3 Emas, 4 Perak, 6 Gangsa Ke 3 Merejam Lembing. Ke 3 Lontar Peluru Pusingan Awal L18 Pusingan Awal L18 Ke 3 P18, Pusingan Suku Akhir P15 Pusingan Awal

Negeri

2 Bola Sepak

3 Bola Jaring

Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah

NJ-L18 Johan-L18 Ke 4-P15 Ke 4-P18

NJ-L15 NJ-L18 Ke 3-P15

NJ-L18

NJ-P15 NJ-P18

Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah

NJ-P18

Ke 3-P18

Ke 3-P18 NJ-P15 Johan-P18

4 Hoki

NJ-P15

NJ-P15 NJ-P18

Johan-P18 Johan-P15

Naib Johan P18

5 Ping Pong

2G

3G 1P

3G

1E, 1P, 1G Ke 3-P18

1G

1 Gangsa

7 Bola Baling

Ke 3-P15 Johan-L15

Ke 3 P18 Ke 3 P18 NJ-L15 Johan-L15 Johan-L15 Pusingan Awal

8 Takraw

9 Bola Tampar

Negeri

Ke 4-L15

Johan L18, Johan L15, Ke 3 P15 Ke 3 P15 S Akhir L18 PSU Akhir L15 NJ-L14

10 Kriket

11 Tenis

12 Bola Jaring Olimpik Muda P14 13 Tenpin Bowling

Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah

NJ-L16 Johan-L15 Ke 3-L15 NJ-L15 NJ Ke 4

NJ.. Individu, Ke 4... Bergu, Ke 4...Acara Master Pusingan Awal

Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan

23 | P a g e

PENCAPAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM DAN KOAKADEMIK BIL PERKARA 1 Bahas PERINGKAT Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah 2003 2004 Johan Johan Johan NJ 2005 2006 2007 2008 Ke 3

2 Forum Remaja

Pusingan Awal

3 Kuiz SasteraBM

Johan

4 Pantun

Ke 3

Suku Akhir

5 Pidato

Penyertaan

6 Drama Bahasa Inggeris 7 Karnival Seni Pend Pencegahan Dadah & Aktiviti Kaunseling

Penyertaan

Ke 3

Johan..Poster Ke 3..Nasyid Ke 3..Buku Skrap

Johan..Buku Skrap NJ...Buku Skrap

Johan...Nasyid

Johan...Kain Rentang NJ..Media Maklumat

Ke 3.. Dikir Barat Penyertaan..Buku Skrap(Folio)

7 Aktiviti Kerjaya

Negeri Kebangsaan Daerah

Johan...Kain Rentang Penyertaan..Kios Kerjaya ...Media Maklumat...Buku Skrap(Folio) Penyertaan..Kuiz Kerjaya ...Poster

8 Karnival Ko Akademik

Negeri Kebangsaan Daerah

Ke 3..Dikir Barat NJ..Nasyid

NJ..Dikir Barat Ke 3...Nasyid

Johan..Dikir Barat Johan...Nasyid

NJ..Dikir Barat Johan..Nasyid

Johan..Koir Ke 3... Puisi & Lagu Ke 3...Kompang Ke 5... Koir

Negeri Kebangsaan 9 Majlis Tadarus Al Daerah Quran (MTQ)

Ke 3- Dikir Barat Johan Johan...Tilawah L Johan...Syarahan Johan..Tilawah P Johan..Tilawah L Johan..Syarahan Johan...Hafazan BI NJ...Tilawah NJ..Tilawah NJ...Tilawah L

Johan..Nasyid Penyertaan..Tilawah Al QuranPenyertaan..Syaraha n Bahasa Inggeris Penyertaan..Syaraha n Bahasa Melayu

10 Pertandingan Memasak

Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan Daerah Negeri Kebangsaan

Penyertaan..Nasyid Johan Ke 3 Johan NJ Penyertaan 3E,5P,3G 2P,3G 2E,5P,4G 3P 2E,2P,1G 1P 6E,2P,5G 7E,2P,5G 1P 2E,1P,1G 1G 8E,4P,4G 4E,3P 1E Ke 3 3E,2P,2G 1G 5E,8P,5G 1P,1G NJ 3E,1P,3G 3E 1E Penyertaan 3E,3P,3G 5 Emas, 1 Perak dan 3 Gangsa Ke 3

11 Petanque

12 Tae Kwan Do

13 Silat

14 Taman Ulam

15 Lanskap

16 Karnival Teknik Vokasional

4E,5P,2G

17 Ikan Hiasan

Johan NJ Johan Penyertaan

18 Kuiz Pengguna

24 | P a g e

5.18 LAMPIRAN 2 Kadar Tuntutan Perbelanjaan Tambang, Makan dan Minum Pelajar Wakil Sekolah Dalam Pertandingan dan Aktiviti Luar Sekolah Bil Tempat Jarak dari SMKBC (KM) 0 Anggaran Tambang (RM) 1 orang 0 1 Kereta@ 4 orang 0 Makan dan Minum (RM) ½ Hari 4.00 Petang 6.00 Ber’ml m 8.00

1 2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SMK Bukit Changgang SMK Telok Datok SMK Methodist T. Datok SMK SSAS T. Datok SMK Banting Pej Daerah dan JKR Stadium Jugra/Dewan SMK Bandar Banting ILP dan Pejabat Belia dan HB dan Perpustakaan Banting SMK Sungai Manggis SMK T. Panglima Garang SMK Sijangkang Jaya SMK Jenjarom SMK Jugra SMK Batu Laut SMKTanjung Sepat SMK Pulau Carey PPD Kuala Langat Kolej Komuniti JPS

13

3.00

12.00

4.00

6.00

8.00

19 11 32 34 27 24 42 48 45 17 25 58

3.50 3.00 5.00 5.00 4.50 4.00 6.00 6.50 6.00 3.50 4.00 7.50

14.00 12.00 20.00 20.00 18.00 16.00 24.00 26.00 24.00 14.00 16.00 30.00

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

Nota 1. Semua “Tuntutan” tertakluk kepada perbincangan dengan pihak Pengetua SMK Bukit Changgang 2. Semua Tuntutan ke tempat-tempat lain hendaklah melalui perbincangan dengan pihak Pengetua SMK Bukit Changgang 3. Bagi membuat tuntutan guru berkenaan perlu mengisi Borang Tuntutan sebanyak DUA Salinan 3.1 Ruangan Tandatangan pelajar dilengkapkan 3.2 Pengesahan dan Tandatangan Oleh PK Kokurikulum dan Pengetua. 3.3 Serahkan kepada Pengetua dan satu dalam simpanan fail unit. 4. Tuntutan berkuatkuasa pada 1 Jan Disediakan Oleh: Unit Kokurikulum SMK Bukit Changgang Disahkan oleh: …………………………… 25 | P a g e

5.19

PENUTUP

Semoga Perancangan Kokurikulum bagi tahun ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin daripada segi kualiti dan kuantiti. Ini penting untuk merealisasikan Visi dan Misi kokurikulum SMK Bukit Changgang. Pengurusan kokurikulum mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbang idea, pandangan, masa serta tenaga dalam menghasilkan perancangan ini

“BERUSAHA,BERJAYA,BERBAKTI” “SEKOLAHKU SAYANGKU” “KECEMERLANGAN SEPANJANG ZAMAN”

26 | P a g e

1. Draf Maklumat Am Perancangan Program Utama Dan Program Khas Kokurikulum SMK Bukit Changgang Tahun 2009. 1.1 Program Kursus Sehari Persatuan Dan Kelab 1.2 Merentas Desa Sekolah 1.3 Sukan Tahunan Sekolah 1.4 Perkemahan Perdana Unit Berunifom 1.5 Hari Kokurikulum 1.6 Pengerusi Sukan Permainan MSSD 1.7 Pengerusi Kontingen MSSD ke MSSS 1.8 Program Sambar Juara 1.9 JK Sukan Permainan Daerah 1.10Pasukan Sekolah MSSD 1.11Pasukan Khas Sekolah Elit 2. Perancangan Utama Kokurikulum 2009. 2.1 Program Kursus Sehari Persatuan Dan Kelab 2.1.1 Tarikh : 28 Januari 2009. Hari : Tempat: SMK Bukit Changgang 2.1.2 Persediaan: 2.1.2.1 Melantik AJK Kecil 2.1.2.2 Pendaftaran Peserta 2.1.3 Kumpulan Sasaran: 2.1.3.1 Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari Persatuan 2.1.3.2 Penyelaras Unit 2.1.4 Anggaran peserta: 177 2.1.5 Anggaran kos: RM1000.00 2.2 Merentas Desa Sekolah 2.2.1 Tarikh: 21 Januari 2009. Hari: Rabu Tempat: Padang SMK Bukit Changgang 2.2.2 Kategori 2.2.2.1 Lelaki 1 dan Perempuan 1 ( Pelajar Ting 4 dan 5) 2.2.2.2 Lelaki 2 dan Perempuan 2 ( Pelajar Ting 3) 2.2.2.3 Lelaki 3 dan Perempuan 3 ( Pelajar Ting 1 dan 2) 2.2.3 Aktiviti 2.2.3.1 Semua pelajar mengikut Kategori kecuali pembantu urusetia 2.2.3.2 Dua(2) kali latihan sebelum hari pertandingan 2.2.4 Hadiah 2.2.4.1 Medal dari tempat 1 hingga 20 2.2.4.2 Markah mengikut mata dari peserta 21 hingga 50 2.2.4.3 Hadiah untuk rumah dari tempat 1 hingga 3 2.2.5 Anggaran Kos : RM 2500.00

27 | P a g e

2.3 Sukan Tahunan Sekolah 2.3.1 Tarikh: 21 Februari 2009. Hari: Sabtu Tempat : Padang SMK Bukit Changgang 2.3.2 Kumpulan Sasaran : 2.3.2.1 Pelajar, Guru/Kakitangan Sekolah, PIBG, Ibubapa, Kanak-kanak, Jemputan Sekolah 2.3.2.2 Peniaga 2.3.3 Aktiviti 2.3.3.1 Latihan Sukan 2.3.3.2 Acara Sukan 2.3.3.3 Acara Sampingan 2.3.3.4 Gerai Jualan Terbuka 2.3.4 Acara Pertandingan Sukan 2.3.4.1 8 Acara Balapan: 100m, 200m, 400m, 800m (setiap rumah wajib hantar 5 peserta untuk terbuka Lelaki dan Peremuan 3), 4x100m (setiap rummah wajib hantar 2 pasukan), 4x400m(setiap rumah wajib hantar 2 pasukan), 4x200m (setiap rumah wajib hantar 2 pasukan) dan 110m Lari Berpagar Ujian Masa Lelaki 1 2.3.4.2 5 Acara Padang: Lompat Jauh, Melontar Peluru, Melempar Cakera, Merejam Lembing dan Lompat Tinggi (setiap rumah wajib hantar 3 peserta untuk terbuka Lelaki dan Perempuan 1 dan Lelaki dan Perempuan 2+3) 2.3.4.3 Acara lain yang dipertandingan: Tarik Tali Lelaki Sesi Pagi, Tarikh Tali Lelaki Sesi Petang, Perbarisan Rumah Sukan, Perbarisan Unit Berunifom, Maskot Individu, Kebersihan Rumah Sukan, Hiasan Rumah Sukan, Johan Rumah, Olahragawan Lelaki 1,2 dan 3, dan Olahragawati Perempauan 1,2 dan 3. 2.3.4.4 Acara Sampingan: Acara Jemputan Tarik Tali Sekolah Sekolah, Acara Guru dan Staf, Acara Kanak-kanak, Acara Ibu bersama anak, Acara Bapa, Acara Persembahan Silat, Acara Persembahan Tae Kwan Do, Acara Persembahan Kompang 2.3.5 Anggaran Kos : RM 5000.00 –7000.00 2.4 Perkemahan Perdana Unit Berunifom 2.4.1 Tarikh: 30/5-1/6 Hari: Sabtu,Ahad dan Isnin Tempat Luar Sekolah 2.4.2 Kumpulan Sasaran 2.4.2.1 Guru Pemimpin 2.4.2.2 Ahli-ahli Unit Pakaian Seragam/ Berunifom 2.4.2.3 Jumlah Peserta: 120 2.4.3 Aktiviti 2.4.3.1 Kemahiran Berkemah 2.4.3.2 Motivasi dan aktiviti luar 2.4.4 Anggaran Kos: RM 6000.00-8000.00 2.5 Hari Kokurikulum 2.5.1 Tarikh: 22 Julai 2009. 28 | P a g e

Hari: Tempat : SMK Bukit Changgang 2.5.2 Kumpulan Sasaran : Semua pelajar SMK Bukit Changgang dan semua Persatuan, Kelab dan Unit Berunifom 2.5.3 Aktiviti 2.5.3.1 Persatuan Akademik/Kelab: Gerai jualan, Gerai pameran, Gerai aktiviti persatuan, Tayangan Filem, Pertandingan melukis, pertandingan lagu asli, pertandingan sajak, pertandingan Wau,pertandingan permainan tradisional -congkak 2.5.3.2 Unit Berunifom: Pertandingan Kawat Kaki, memasak, rawatan kecemasan, perkemahan dan pemeran keselamatan 2.5.3.3 Kelab Sukan dan Permainan: Pertandingan Futsal Kanak-Kanak, Sukaneka 2.5.3.4 Aktiviti Umum: Pameran pihak luar, Ceramah Kesihatan, Ceramah Kokurikulum 2.5.4 Anggaran Kos: RM 2500.00 2.6 Pengerusi Sukan Permainan MSSD 2.6.1 Nama Sukan/Permainan Bola Tampar Menengah 2.6.2 Tarikh: 28-30.4.2009. Hari: Tempat: Padang SMK Bukit Changgang 2.6.3 Persediaan Penganjur 2.6.3.1 Tempat mesyuarat 2.6.3.2 Menyediakan kelengkapan dan kemudahan permainan 2.6.3.3 Menyediakan AJK Induk, AJK Penganjuran, guru dan pelajar 2.6.3.4 Menyediakan pengadil pertandingan 2.6.3.5 Alatan diperlukan : Set Arial B Tampar 2.6.4 Angaran Kos: RM 3000.00 dan Peruntukan daripada PPD RM 500.00 2.7 Pengerusi Kontingen Sukan Permainan MSSD ke MSSS 2.7.1 Nama Sukan/Permainan Bola Tampar Menengah 2.7.2 Tarikh 11-15 Mei 2009. Hari Tempat Kuala Selangor 2.7.3 Persediaan Pengerusi Kontingen bersama PPD 2.7.3.1 Menyediakan tempat latihan pusat 2.7.3.2 Menyediakan kelengkapan dan kemudahan kepada pemain dan jurulatih 2.7.3.3 Menyediakan Jadual Latihan, tempat latihan dan jurulatih yang berkelayakan 2.7.3.4 Menguruskan pengangkutan,penginapan dan makan minum pemain semasa kejohanan 2.7.4 Anggaran Kos: 2.7.3.1 Memohon peruntukan daripada PPD 2.7.3.2 Persediaan asas : RM2000.00 2.8 Program Sambar Juara 2.8.1 Nama Permainan Bola Baling Dan Hoki 2.8.2 Tarikh: Januari hingga Disember Hari: Sabtu Tempat : SMK Bukit Changgang

29 | P a g e

2.8.3

Kumpulan Sasaran 2.8.3.1 Bola Baling L15,P15 2.8.3.2 Hoki P18 2.8.4 Aktiviti 2.8.4.1 Latihan 2.8.4.2 Pertandingan 2.8.4.3 Perlawanan persahabatan 2.8.4.4 Ceramah dan Bengkel 2.8.4.5 Klinik 2.8.4.6 Jurulatih Jemputan 2.8.5 Anggaran Kos: RM2000.00 2.9 JK Sukan Permainan Daerah 2.9.1 Nama Sukan/Permainan Merentas Desa MSSD 2.9.2 Tarikh 31 Januari 2009. Hari Tempat SK Bandar 2.9.3 Persediaan 2.9.3.1 Melantik AJK Kecil pelaksana 2.9.3.2 Penglibatan guru dan pelajar 2.9.4 Aktiviti 2.9.4.1 Mengadakan Taklimat 2.9.4.2 Menyediakan jadual tugas 2.9.5 Anggaran Kos: Persediaan Asas RM 1000.00 2.9.5.1 Pengangkutan 2.9.5.2 Makanan/minuman 2.9.5.3 Alatan

2.10 Pasukan Sekolah MSSD 2.10.1 Jadual pertandingan disediakan oleh PPD 2.10.2 Persediaan 2.10.2.1Melantik pengurus dan jurulatih 2.10.2.2Pengurus menyediakan jadual pemain untuk pemilihan, latihan dan semasa pertandingan 2.10.3 Aktiviti 2.10.3.1 Bola Sepak, Bola Jaring, Hoki, Bola Tampar, Ping Pong, Olahraga, Merentas Desa, Sepak Takraw, Catur, Bola Baling, Tenpin Bowling, 4x100meter MSSS, Tae Kwan Do, Silat dan Petanque. 2.10.4 Anggaran Kos: 2.10.4.1Wang SUWA 2.10.4.2Sumbangan PIBG 2.11 Pasukan Khas Sekolah Elit 2.11.1 Jadual Pertandingan disediakan oleh PPD 2.11.2 Persediaan 2.11.2.1 Pengetua melantik penyelaras, pengurus dan jurulatih 30 | P a g e

2.11.2.2Pengurus menyediakan jadual untuk pemilihan, latihan dan pertandingan 2.11.3 Aktiviti 2.11.3.1 Bahas, Forum Remaja, Kuiz Sastera BM, Pantun, Pidato, Drama Bahasa Inggeris, Karnival Seni Pencegahan Dadah, Aktiviti Kaunseling, Tae Kwan Do, Silat, Taman Ulam, Lanskap, Karnival Teknik Vokasional, Aktiviti Kerjaya, Karnival KoAkademik, Majlis Tadarus Al Quran(MTQ), Pertandingan Memasak,Petanque,Ikan Hiasan dan Kuiz Pengguna 2.11.4 Anggaran Kos: 2.11.4.1Peruntukkan Kokurikulum 2.11.4.2Sumbangan

31 | P a g e