MyKugiran Kelab

www.kugiran.com

SYARAT – SYARAT UNTUK PERTANDINGAN
Sep Kitow Music Vol.2 ( Battle Of The Band )
1. Pertandingan terbuka kepada kumpulan professional atau amatur yang
dianggotai oleh warganegara Malaysia berumur di antara 17 hingga 30 tahun.
2. Peserta bagi setiap kumpulan terdirir daripada 3 hingga 6 orang dan 2 orang
pemuzik simpanan (jika perlu).
3. Peserta perlu membayar yuran penyertaan sebanyak RM100 untuk setiap
penyertaan.
4. Peserta perempuan tidak dibenarkan sama sekali.
5. Setiap anggota yang membuat persembahan hendaklah menampilkan imej yang
bersih dan mengenakan pakaian yang tidak menjolok mata.
6. Alatan muzik kecuali Drum hendaklah dibawa sendiri oleh setiap pemuzik.
Persembahan setiap kumpulan diperuntukkan selama 5 minit dan tidak melebihi
8 minit.
7. Pihak penganjur berhak menyingkir mana – mana individu yang melanggar
syarat – syarat dan peraturan yang telah ditetapkan atau menimbulkan
sebarang kekacauan sehingga mengganggu perjalanan pertandingan.
8. Persembahan akan diadili oleh 3 orang pengadil professional dan keputusan
pengadil adalah muktamad.
9. Lagu yang dipersembahkan hendaklah mempunyai lirik yang sopan dan tidak
menyentuh isu – isu sensitif.
10. Lagu – lagu berentak Metal, Black Metal dan Trash adalah tidak dibenarkan
sama sekali.
11. Setiap kumpulan perlu mempersembahkan 2 buah lagu tidak melebihi 8 minit :−

Lagu bervokal ( Bahasa Malaysia – WAJIB )

Lagu bervokal atau tidak bervokal ( Lain – lain bahasa – PILIHAN )

UNTUK SEBARANG PERTANYAAN DAN PENYERAHAN BORANG, SILA
HUBUNGI KAMI :•

NAIM – 60179003019 (www.myspace.com/paksisimetri)

JUKY – 60172645512 (www.myspace.com/juky_sid)

www.myspace.com/sepkitowmusic

MyKugiran Kelab

1

MyKugiran Kelab
www.kugiran.com

BORANG PENYERTAAN

SEP KITOW MUSIC VOL.2
BATTLE OF THE BAND
NAMA KUMPULAN

:___________________________________________

ALAMAT
PERHUBUNGAN

:___________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

NO TELEFON
EMAIL

/

(H / P)

WEBSITE

:___________________________________________
:___________________________________________

SENARAI NAMA
AHLI KUMPULAN

:-

1) ________________________________NO K/P:______________________
2) ________________________________NO K/P:______________________
3) ________________________________NO K/P:______________________
4) ________________________________NO K/P:______________________
5) ________________________________NO K/P:______________________
6) ________________________________NO K/P:______________________
7) ________________________________NO K/P:______________________

____________________________________ NO K/P:__________________
SELAKU KETUA KUMPULAN _______________________ BERSETUJU MEMATUHI ARAHAN ATAU
PERATURAN OLEH PIHAK PENGANJUR . SEBARANG KEMALANGAN YANG BERLAKU ADALAH
TANGGUNGJAWAB KAMI SENDIRI .
SAYA

_________________
(TANDATANGAN)

MyKugiran Kelab

TARIKH:____________

2