Anda di halaman 1dari 3

BORANG PENILAIAN PROGRAM

SAYA MEMANG HEBAT


SK PANTAI KUNDOR
5 MAC 2013/SELASA
Sila tandakan ( / ) pada kotak berkenaan

Ya
1
2
3
4
5
6
7

Tidak

Saya sedar yang saya mesti berubah


menjadi murid yang berdisiplin
Saya akan buang sikap negatif yang ada
dalam diri saya
Saya pilih untuk belajar bersungguhsungguh
Saya yakin saya mampu berjaya seperti
orang lain
Saya akan jadikan motivasi ini sebagai
panduan diri saya
Saya akan mengikut kawan-kawan saya
melakukan perkara yang tidak berfaedah
Saya akan bersikap tidak serius untuk
mencapai kejayaan diri

Ulasan/Komen/Cadangan:
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

BORANG PENILAIAN PROGRAM


SAYA MEMANG HEBAT
SK PANTAI KUNDOR
5 MAC 2013/SELASA
Sila tandakan ( / ) pada kotak berkenaan

Ya
1
2
3
4
5
6
7

Tidak

Saya sedar yang saya mesti berubah


menjadi murid yang berdisiplin
Saya akan buang sikap negatif yang ada
dalam diri saya
Saya pilih untuk belajar bersungguhsungguh
Saya yakin saya mampu berjaya seperti
orang lain
Saya akan jadikan motivasi ini sebagai
panduan diri saya
Saya akan mengikut kawan-kawan saya
melakukan perkara yang tidak berfaedah
Saya akan bersikap tidak serius untuk
mencapai kejayaan diri

Ulasan/Komen/Cadangan:
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________