Anda di halaman 1dari 2

BORANG RASMI BORANG RASMI BORANG RASMI BORANG RASMI PENCATAT PENCATAT PENCATAT PENCATAT PERTANDINGAN PERTANDINGAN PERTANDINGAN

DINGAN PERTANDINGAN
BOLA BALING MSSM BOLA BALING MSSM BOLA BALING MSSM BOLA BALING MSSM
SARAWAK 20 SARAWAK 20 SARAWAK 20 SARAWAK 2010 10 10 10
8EPARUh
HA8A
A ß
TAHAT
PERHA|NAN
A ß
TAHßAhAN
HA8A PERTAHA
A ß
TAHßAhAN
HA8A KE0UA
A ß
8ELEPA8
ßAL|NCAN
7 HETER
A ß
ßAL|NCAN
7 HETER
A TEAH T|HE 0UT
KETUA PA8UKAN
[ A }
KETUA PA8UKAN
[ ß }
TEAH T|HE 0UT ß ßAL|NCAN
7 HETER
| || || |
NAHA PA8UKAN NAHA PA8UKAN
N0 A C ß 8 JAR|NCAN N0 A C ß 8 JAR|NCAN
1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11
PECAwA|
A
[AHARAN}
C
[CANTUNCAN}
ß
[ßATAL}
8
[8|NCK|R}
PECAwA|
A
[AHARAN}
C
[CANTUNCAN}
ß
[ßATAL}
8
[8|NCK|R}
JAR|NCAN JAR|NCAN
1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10
11 12 13 14 15 1ô 17 18 19 20 11 12 13 14 15 1ô 17 18 19 20
21 22 23 24 25 2ô 27 28 29 30 21 22 23 24 25 2ô 27 28 29 30
ßAL|NCAN 7 HETER ßAL|NCAN 7 HETER
N0Hß0R
PEHßAL|NC
1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10
N0Hß0R
PEHßAL|NC
1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10
11 12 13 14 15 1ô 17 18 19 20 11 12 13 14 15 1ô 17 18 19 20
PEN0A0lL 1 : PENCATAT :
| ) | )
PEN0A0lL 2 :
( )
6ATATAN PENCA0|L
MSS SARAWAK 2010
Bil. Pertandingan
BORANG RASMI PENJAGA MASA BORANG RASMI PENJAGA MASA BORANG RASMI PENJAGA MASA BORANG RASMI PENJAGA MASA
BOLA BALING MSSM BOLA BALING MSSM BOLA BALING MSSM BOLA BALING MSSM
SARAWAK SARAWAK SARAWAK SARAWAK
KEJ0hANAN ß|L. PERTAN0|NCAN
TAR|Kh KATEC0R|
HA8A HA8A HULA
CELANCCANC HA8A TAHAT
KEPUTU8AN A KEPUTU8AN ß
PA8UKAN PA8UKAN
wARNA JER8| wARNA JER8|
AHARAN
N0 HA8A
AHARAN
N0 HA8A
CANTUNCAN
N0 HA8A HULA HA8A TAHAT
CANTUNCAN
N0 HA8A HULA HA8A TAHAT
ßATAL
N0 HA8A
ßATAL
N0 HA8A
8|NCK|R
N0 HA8A
8|NCK|R
N0 HA8A
JAR|NCAN JAR|NCAN
1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10 1 2 3 4 5 ô 7 8 9 10
11 12 13 14 15 1ô 17 18 19 20 11 12 13 14 15 1ô 17 18 19 20
21 22 23 24 25 2ô 27 28 29 30 21 22 23 24 25 2ô 27 28 29 30
PEN0A0lL 1 : PENCATAT :
| ) | )
PEN0A0lL 2 :
( )
MSS SARAWAK 2010
Bil. Pertandingan