Nama : Nurwita Nastiti Kelas : X IPA 5 Mapel: Basa Sunda

Dongeng Basa Sunda

JADI SAPULUH LAMBAR
Balik sakola Ocad manggih dompet di jajalaneun ka imahna. Ku Ocad dicokot. Ku lantaran Ocad mah budak jujur, eta dompet teh dianteurkeun ka nu bogana. Kebeneran deuih di jerona aya KTP. Singhoreng, eta teh dompet Pa Haji Abdul, tetanggana. Nya dompet teh dianteurkeun we ka Pa Haji Abdul. “Pa Haji, ieu dompet Pa Haji sanes?” ceuk Ocad bari mikeun dompet. “Enya, puguh Pa Haji teh leungit dompet. Ti mana kapanggihna ku Ocad?” “Itu, di handapeun tangkal cengkeh, payuneun bumi Mang Didin,” tembal Ocad. Dompet ditampanan ku Pa Haji Abdul. Dibuka, eweuh nu leungit. Duitna aya keneh, saratus rebu. “Euweuh nu leungit. Ngan naha nya, da tadina mah duit Pa Haji teh seratus rebu salambar, ayeuna bet jadi sepuluh rebuan sapuluh lembar?” ceuk Pa Haji Abdul bari kerung. “Ku abdi dilironkeun Pa Haji. Atuda kamari oge abdi mendakan dompet, dipasihkeun ka nu kagunganana, abdi teu janten kenging peresenan. Ari alesanana teh teu aya artos receh cenah,” tembal Ocad kalem (Taufik Faturorahman – Majalah Cakakak)

Sungutna ngegel kana tangkal huni. goplak. Barang jol oray sanca teh panglingeun. Gagak teh hiber kuorang diobrot. da jadi hideung lestereng. Atuh ari muncul deui teh geus lestreng . Kabeneran aya nu keur neleum. Teu kungsi lila balong teh saat laukna sing kocopok loba. gagak teh bingung da diberik wae sieunen katewak.Nama : Nurwita Nastiti Kelas : X IPA 5 Mapel: Basa Sunda Dongeng Basa Sunda Gagak Jadi Hideung Kacariotakeun baheula dina hiji tempat aya oray naga keur nawu balong. ngomongna oge basa Betawi. gaaaa!” Tah kitu sasakalana manuk gagak buluna hideung jeung sorana gaaa. Ujug-ujug corokcok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu baradagnamah. geuwat digenggereuhkeun. “Engga. da sieunen katara. Jol datang gagak kadinya haritamah gagak teh buluna bodas ngeplak. buntutna dibrlitkeun kana pancuh tambakan beulah dieu. Ku oray sanca katempoen gagak maling lauk. gaaaak! . tuluy di ayun keun goplak. gebrus bae gagak teh asup ka jero pijanaan. goplak dipake nawu baloing tea. tapi gagak ngalah beuki ngahajakeun. Pok weh oray sanca nanya. Atuh oray ambek sebrut bae diudag gagakteh. “mahlik hideung maneh nempo sakadang gagak teu bieu liwat kadieu?” Gagak teh sorana digedekeun. Awakna malang dina balong tea.

Bahasana : Kasar . . Oray Sanca = Getol. haying ngenah doing embung gawe. rajin. ulet.Nama : Nurwita Nastiti Kelas : X IPA 5 Mapel: Basa Sunda Rincian Dongeng: . Ulah jiga Gagak baong.Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Ari jadi jalma teh kudu getol daekan. usaha lamun hayang bog amah kos sakadang Oray Sanca.Watek palakuna : Gagak = Badeur. . daek usaha.Tempat/latar : Caritana jaman baheula di hiji balong nu loba laukan .Judulna : Gagak Jadi Hideung . sok daek nyopet.Palakuna : Gagak jeung Oray Sanca . te bisa digenggereuhkeun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful