Nama : Nurwita Nastiti Kelas : X IPA 5 Mapel: Basa Sunda

Dongeng Basa Sunda

JADI SAPULUH LAMBAR
Balik sakola Ocad manggih dompet di jajalaneun ka imahna. Ku Ocad dicokot. Ku lantaran Ocad mah budak jujur, eta dompet teh dianteurkeun ka nu bogana. Kebeneran deuih di jerona aya KTP. Singhoreng, eta teh dompet Pa Haji Abdul, tetanggana. Nya dompet teh dianteurkeun we ka Pa Haji Abdul. “Pa Haji, ieu dompet Pa Haji sanes?” ceuk Ocad bari mikeun dompet. “Enya, puguh Pa Haji teh leungit dompet. Ti mana kapanggihna ku Ocad?” “Itu, di handapeun tangkal cengkeh, payuneun bumi Mang Didin,” tembal Ocad. Dompet ditampanan ku Pa Haji Abdul. Dibuka, eweuh nu leungit. Duitna aya keneh, saratus rebu. “Euweuh nu leungit. Ngan naha nya, da tadina mah duit Pa Haji teh seratus rebu salambar, ayeuna bet jadi sepuluh rebuan sapuluh lembar?” ceuk Pa Haji Abdul bari kerung. “Ku abdi dilironkeun Pa Haji. Atuda kamari oge abdi mendakan dompet, dipasihkeun ka nu kagunganana, abdi teu janten kenging peresenan. Ari alesanana teh teu aya artos receh cenah,” tembal Ocad kalem (Taufik Faturorahman – Majalah Cakakak)

Pok weh oray sanca nanya. da sieunen katara. goplak. gaaaak! . Ku oray sanca katempoen gagak maling lauk. gebrus bae gagak teh asup ka jero pijanaan. tapi gagak ngalah beuki ngahajakeun. Gagak teh hiber kuorang diobrot. ngomongna oge basa Betawi. Atuh oray ambek sebrut bae diudag gagakteh. Kabeneran aya nu keur neleum. geuwat digenggereuhkeun. tuluy di ayun keun goplak. gaaaa!” Tah kitu sasakalana manuk gagak buluna hideung jeung sorana gaaa. “mahlik hideung maneh nempo sakadang gagak teu bieu liwat kadieu?” Gagak teh sorana digedekeun. buntutna dibrlitkeun kana pancuh tambakan beulah dieu. gagak teh bingung da diberik wae sieunen katewak.Nama : Nurwita Nastiti Kelas : X IPA 5 Mapel: Basa Sunda Dongeng Basa Sunda Gagak Jadi Hideung Kacariotakeun baheula dina hiji tempat aya oray naga keur nawu balong. Atuh ari muncul deui teh geus lestreng . “Engga. Awakna malang dina balong tea. Teu kungsi lila balong teh saat laukna sing kocopok loba. Barang jol oray sanca teh panglingeun. goplak dipake nawu baloing tea. Ujug-ujug corokcok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu baradagnamah. Sungutna ngegel kana tangkal huni. da jadi hideung lestereng. Jol datang gagak kadinya haritamah gagak teh buluna bodas ngeplak.

usaha lamun hayang bog amah kos sakadang Oray Sanca.Tempat/latar : Caritana jaman baheula di hiji balong nu loba laukan .Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Ari jadi jalma teh kudu getol daekan.Watek palakuna : Gagak = Badeur. daek usaha. sok daek nyopet.Palakuna : Gagak jeung Oray Sanca . . ulet. Oray Sanca = Getol.Nama : Nurwita Nastiti Kelas : X IPA 5 Mapel: Basa Sunda Rincian Dongeng: . haying ngenah doing embung gawe. Ulah jiga Gagak baong. rajin.Bahasana : Kasar . . te bisa digenggereuhkeun.Judulna : Gagak Jadi Hideung .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful