Nama : Nurwita Nastiti Kelas : X IPA 5 Mapel: Basa Sunda

Dongeng Basa Sunda

JADI SAPULUH LAMBAR
Balik sakola Ocad manggih dompet di jajalaneun ka imahna. Ku Ocad dicokot. Ku lantaran Ocad mah budak jujur, eta dompet teh dianteurkeun ka nu bogana. Kebeneran deuih di jerona aya KTP. Singhoreng, eta teh dompet Pa Haji Abdul, tetanggana. Nya dompet teh dianteurkeun we ka Pa Haji Abdul. “Pa Haji, ieu dompet Pa Haji sanes?” ceuk Ocad bari mikeun dompet. “Enya, puguh Pa Haji teh leungit dompet. Ti mana kapanggihna ku Ocad?” “Itu, di handapeun tangkal cengkeh, payuneun bumi Mang Didin,” tembal Ocad. Dompet ditampanan ku Pa Haji Abdul. Dibuka, eweuh nu leungit. Duitna aya keneh, saratus rebu. “Euweuh nu leungit. Ngan naha nya, da tadina mah duit Pa Haji teh seratus rebu salambar, ayeuna bet jadi sepuluh rebuan sapuluh lembar?” ceuk Pa Haji Abdul bari kerung. “Ku abdi dilironkeun Pa Haji. Atuda kamari oge abdi mendakan dompet, dipasihkeun ka nu kagunganana, abdi teu janten kenging peresenan. Ari alesanana teh teu aya artos receh cenah,” tembal Ocad kalem (Taufik Faturorahman – Majalah Cakakak)

gagak teh bingung da diberik wae sieunen katewak. da jadi hideung lestereng. Ku oray sanca katempoen gagak maling lauk. goplak. gaaaa!” Tah kitu sasakalana manuk gagak buluna hideung jeung sorana gaaa. “mahlik hideung maneh nempo sakadang gagak teu bieu liwat kadieu?” Gagak teh sorana digedekeun. Atuh ari muncul deui teh geus lestreng . “Engga. gaaaak! . gebrus bae gagak teh asup ka jero pijanaan. Jol datang gagak kadinya haritamah gagak teh buluna bodas ngeplak. Sungutna ngegel kana tangkal huni. Awakna malang dina balong tea. tuluy di ayun keun goplak. Atuh oray ambek sebrut bae diudag gagakteh. geuwat digenggereuhkeun. ngomongna oge basa Betawi. goplak dipake nawu baloing tea. Pok weh oray sanca nanya. Gagak teh hiber kuorang diobrot. Barang jol oray sanca teh panglingeun. tapi gagak ngalah beuki ngahajakeun. Kabeneran aya nu keur neleum.Nama : Nurwita Nastiti Kelas : X IPA 5 Mapel: Basa Sunda Dongeng Basa Sunda Gagak Jadi Hideung Kacariotakeun baheula dina hiji tempat aya oray naga keur nawu balong. buntutna dibrlitkeun kana pancuh tambakan beulah dieu. Teu kungsi lila balong teh saat laukna sing kocopok loba. da sieunen katara. Ujug-ujug corokcok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu baradagnamah.

usaha lamun hayang bog amah kos sakadang Oray Sanca. .Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Ari jadi jalma teh kudu getol daekan. ulet.Palakuna : Gagak jeung Oray Sanca . Ulah jiga Gagak baong. .Bahasana : Kasar .Nama : Nurwita Nastiti Kelas : X IPA 5 Mapel: Basa Sunda Rincian Dongeng: .Watek palakuna : Gagak = Badeur. haying ngenah doing embung gawe. Oray Sanca = Getol.Tempat/latar : Caritana jaman baheula di hiji balong nu loba laukan . sok daek nyopet.Judulna : Gagak Jadi Hideung . daek usaha. rajin. te bisa digenggereuhkeun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful