Nama : Nurwita Nastiti Kelas : X IPA 5 Mapel: Basa Sunda

Dongeng Basa Sunda

JADI SAPULUH LAMBAR
Balik sakola Ocad manggih dompet di jajalaneun ka imahna. Ku Ocad dicokot. Ku lantaran Ocad mah budak jujur, eta dompet teh dianteurkeun ka nu bogana. Kebeneran deuih di jerona aya KTP. Singhoreng, eta teh dompet Pa Haji Abdul, tetanggana. Nya dompet teh dianteurkeun we ka Pa Haji Abdul. “Pa Haji, ieu dompet Pa Haji sanes?” ceuk Ocad bari mikeun dompet. “Enya, puguh Pa Haji teh leungit dompet. Ti mana kapanggihna ku Ocad?” “Itu, di handapeun tangkal cengkeh, payuneun bumi Mang Didin,” tembal Ocad. Dompet ditampanan ku Pa Haji Abdul. Dibuka, eweuh nu leungit. Duitna aya keneh, saratus rebu. “Euweuh nu leungit. Ngan naha nya, da tadina mah duit Pa Haji teh seratus rebu salambar, ayeuna bet jadi sepuluh rebuan sapuluh lembar?” ceuk Pa Haji Abdul bari kerung. “Ku abdi dilironkeun Pa Haji. Atuda kamari oge abdi mendakan dompet, dipasihkeun ka nu kagunganana, abdi teu janten kenging peresenan. Ari alesanana teh teu aya artos receh cenah,” tembal Ocad kalem (Taufik Faturorahman – Majalah Cakakak)

“mahlik hideung maneh nempo sakadang gagak teu bieu liwat kadieu?” Gagak teh sorana digedekeun. Ku oray sanca katempoen gagak maling lauk. goplak dipake nawu baloing tea. buntutna dibrlitkeun kana pancuh tambakan beulah dieu. Kabeneran aya nu keur neleum. Ujug-ujug corokcok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu baradagnamah. Barang jol oray sanca teh panglingeun.Nama : Nurwita Nastiti Kelas : X IPA 5 Mapel: Basa Sunda Dongeng Basa Sunda Gagak Jadi Hideung Kacariotakeun baheula dina hiji tempat aya oray naga keur nawu balong. da sieunen katara. gaaaak! . Atuh ari muncul deui teh geus lestreng . Teu kungsi lila balong teh saat laukna sing kocopok loba. da jadi hideung lestereng. Gagak teh hiber kuorang diobrot. gaaaa!” Tah kitu sasakalana manuk gagak buluna hideung jeung sorana gaaa. Pok weh oray sanca nanya. Sungutna ngegel kana tangkal huni. Awakna malang dina balong tea. “Engga. tuluy di ayun keun goplak. gebrus bae gagak teh asup ka jero pijanaan. goplak. ngomongna oge basa Betawi. Atuh oray ambek sebrut bae diudag gagakteh. gagak teh bingung da diberik wae sieunen katewak. Jol datang gagak kadinya haritamah gagak teh buluna bodas ngeplak. geuwat digenggereuhkeun. tapi gagak ngalah beuki ngahajakeun.

. Oray Sanca = Getol.Judulna : Gagak Jadi Hideung .Eusi/hikmah nu bisa di cokot : Ari jadi jalma teh kudu getol daekan. sok daek nyopet.Palakuna : Gagak jeung Oray Sanca . ulet. haying ngenah doing embung gawe. usaha lamun hayang bog amah kos sakadang Oray Sanca. te bisa digenggereuhkeun.Bahasana : Kasar .Nama : Nurwita Nastiti Kelas : X IPA 5 Mapel: Basa Sunda Rincian Dongeng: . Ulah jiga Gagak baong.Tempat/latar : Caritana jaman baheula di hiji balong nu loba laukan . daek usaha. rajin. .Watek palakuna : Gagak = Badeur.