Anda di halaman 1dari 1

Penutup Analisis wacana adalah satu pendekatan analitik untuk mengupas sesuatu isu, masalah atau idea.

Dapat dilihat bahawa wacana bertujuan melihat masalah daripada perspektif yang luas dan merupakan satu pendekatan retorik dalam psikologi sosial. Berdasarkan tugasan ini, dapat dilihat bahawa terdapat banyak banding beza antara pendekatan klasik dengan wacana pasca moden. Antaranya adalah pendekatan klasik ini lebih kepada sifat-sifat dalam sistem kepercayaan masyarakat tradisional. Jika dibandingkan dengan pendekatan pasca moden pula lebih menekankan ikuiri sosial dan berstruktur. Selain itu, melalui membuat ulasan kritis yang berkaitan dengan budaya masyarakat majmuk dalam artikel mengajar untuk membuat kemahiran analisis dan juga memindahkan segala maklumat dalam bentuk yang baharu. Tugasan ini memberi kesedaran dan percambahan idea tentang analisis wacana. Justeru itu, dengan mengaplikasikan kemahiran sosial dan meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah melalui kemahiran berfikir dengan menghasilkan satu esei yang kritis dimana isu-isu sosial LGBT di Malaysia.