Anda di halaman 1dari 8

16 Rangkaian Elektro Pneumatik Dengan Software Festo Fluidsim

Elektro pneumatik adalah pengembangan dari pneumatik. Pneumatik hanya mengandalkan angin untuk pengendali, sedangkan pneumatik menggunakan listrik dc 24V atau ac 220V untuk mengendalikaan kerja pneumatik. Berikut 1 rangkaian elektropneumatik dengan 2 silinder menggunakan so!t"are !esto !luidsim.

#eterangan$ %& silinder pertama 'sebelah kiri( maju 'bergerak hori)ontal ke arah kanan( %* silinder pertama 'sebelah kiri( mundur 'bergerak hori)ontal ke arah kiri(

B& silinder kedua 'sebelah kanan( maju 'bergerak hori)ontal ke arah kanan( B* silinder kedua 'sebelah kanan( mundur 'bergerak hori)ontal ke arah kiri(

Anda mungkin juga menyukai