Anda di halaman 1dari 9

Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya Risza Abiyoga Pratama Idris, ST

UNDANG UNDANG TAMBANG DAN PERBURUHAN

Hukum Pertambangan

Hukum Pertambangan atau dalam bahasa Inggrisnya Mining Law yang berarti : Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih bijih dan mineral mineral dalam tanah (Ensiklopedia Indonesia, tt: 1349)

Kaidah Hukum Pertambangan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu : 1. Hukum Pertambangan Tertulis Kaidah kaidah Hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang undangan, traktat dan yurisprudensi. 2. Hukum Pertambangan Tidak Tertulis Merupakan Ketentuan Hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, hukum ini tidak tertulis dan bersifat lokal yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Asas asas Hukum Pertambangan


Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 : 1. Asas Manfaat 2. Asas Pengusahaan 3. Asas Keselarasan 4. Asas Partisipasif 5. Asas Musyawarah dan Mufakat.

Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu : 1. Asas Ekonomi Kerakyatan 2. Asas Keterpaduan 3. Asas Manfaat 4. Asas Keadilan 5. Asas Keseimbangan 6. Asas Pemerataan 7. Asas Kemakmuran bersama dan Kesejahteraan Rakyat 8. Asas Keamanan dan Keselamatan 9. Asas Kepastian Hukum 10. Asas berwawasan Lingkungan

Sumber Hukum Pertambangan


1. Indische Mijin Wet (IMW)

Undang Undang ini diundangkan pada tahun 1899 dengan Staatblad 1899, Nomor 214. Undang undang ini hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan. 2. Undan Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang Undang berkaitan dengan Pemanfaatan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan di bidang pertambangan.

3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 Undang Undang ini tentang Ketentuan Ketentuan pokok pertambangan. 4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Undang Undang ini tentang Minyak dan Gas bumi.

HUBUNGAN ANTARA HUKUM PERTAMBANGAN DAN HUKUM LAIN


1. Hukum Pertambangan dan Hukum Agraria
2. Hukum Pertambangan dan Hukum Kehutanan 3. Hukum Pertambangan dan Hukum Lingkungan 4. Hukum Pertambangan dan Hukum Pajak

See You Next Thursday..


HEALTHY FIRST!!!