Anda di halaman 1dari 5

SULIT JSI 011 / SET 2

JSI : M0DUL BAHASA MELAYU KERTAS 1 – “LEARNING TO SCORE” TAHUN 2005

ARAS
SOALAN

JUMLAH ITEM
BILANGAN
MAKLUMAT PENGGUBAL

Pencapaian

Cemerlang
SOALAN SOALAN

Kepujian
JUMLAH SOALAN TATABAHASA 30

01. Kata Nama

02. Kata Ganti Nama {4} 1 1

03. Kata Sendi {7} 1 1

04. Kata Hubung {6} 1 1

05. Kata Kerja {11}, {15} 2 2

06. Kata Arah

07. Kata Adjektif {16} 1 1

08. Kata Berimbuhan {18} 1 1

09. Kata Tepat {1}, {5}, {9}, {12}, {13}, {17} 6 1 3 2

10. Kata Ganda (penggunaan) {3}, {19} 2 2

11. Kata Penguat {10} 1 1

12. Kata Penguat {10} 1 1

13. Penjodoh Bilangan {2}, {8}, {14} 3 1 2

14. Penanda Wacana

15. Antonim @ Lawan Kata {21} 1 1

16. Sinonim @ Kata Seerti {20} 1 1

17. Simpulan Bahasa / Peribahasa {22}, {23} 2 2

18. Menentukan Jawapan {25} 1 1

19. Membina Soalan {24} 1 1

20. Ayat Sama Maksud {26} 1 1

21. Kata Banyak Makna {27}, {28} 2 1 1

22. Gramatis {29}, {30} 2 2

JUMLAH SOALAN PETIKAN

23. Petikan 1 {31 - 35} 5 3 1 1

24. Petikan 2 {36 - 40} 5 2 2 1

JUMLAH KESELURUHAN SOALAN 40 19 12 9

PERATUS ARAS SOALAN (%) 100 48 30 22

JSI (Jadual Spesifikasi Item) Cemerlang (KBSB) (KBAT) 011 – UNIT KURIKULUM JPN PERAK
SULIT JSI 011 / SET 2

JSI : M0DUL BAHASA MELAYU KERTAS 1 – “LEARNING TO SCORE” TAHUN 2005

TABURAN
ARAS ITEM

SOALAN
MAKLUMAT JAWAPAN
SOALAN

PENCAPAIAN

CEMERLANG
KEPUJIAN
A B C D
ITEM SOALAN / ASPEK TATABAHASA

01. Kata Tepat / /

02. Penjodoh Bilangan / /

03. Kata Ganda / /

04. Kata Ganti Nama / /

05. Kata Tepat / /

06. Kata Hubung / /

07. Kata Sendi / /

08. Penjodoh Bilangan / /

09. Kata Tepat / /

10. Kata Penguat / /

11. Kata Kerja / /

12. Kata Tepat / /

13. Kata Tepat / /

14. Penjodoh Bilangan / /

15. Kata Kerja / /

16. Kata Adjektif / /

17. Kata Tepat / /

18. Kata Berimbuhan / /

19. Kata Ganda / /

20. Sinonim / /

21. Antonim / /

22. Peribahasa / /

23. Peribahasa / /

24. Membina Soalan / /

25. Menentukan Jawapan / /

26. Ayat Sama Maksud / /

27. Kata Banyak Makna / /

JSI (Jadual Spesifikasi Item) Cemerlang (KBSB) (KBAT) 011 – UNIT KURIKULUM JPN PERAK
SULIT JSI 011 / SET 2

JSI : M0DUL BAHASA MELAYU KERTAS 1 – “LEARNING TO SCORE” TAHUN 2005

TABURAN

SOALAN
ARAS ITEM
MAKLUMAT JAWAPAN
SOALAN

PENCAPAIAN

CEMERLANG
KEPUJIAN
A B C D
ITEM SOALAN / ASPEK TATABAHASA

28. Kata Banyak Makna / /

29. Ayat Gramatis / /

30. Ayat Gramatis / /

SKEMA TABURAN JAWAPAN 9 9 6 6 13 9 7

SOALAN PETIKAN SATU

31. Soalan 1 Petikan 1 / /

32. Soalan 2 Petikan 1 / /

33. Soalan 3 Petikan 1 / /

34. Soalan 4 Petikan 1 / /

35. Soalan 5 Petikan 1 / /

SOALAN PETIKAN DUA

36. Soalan 1 Petikan 2 / /

37. Soalan 2 Petikan 2 / /

38. Soalan 3 Petikan 2 / /

39. Soalan 4 Petikan 2 / /

40. Soalan 5 Petikan 2 / /

SKEMA TABURAN JAWAPAN 2 1 2 5 5 3 2

JUMLAH KESELURUHAN TABURAN JAWAPAN 11 10 8 11 19 12 9

PERATUS ARAS ITEM/SOALAN (%) 48 30 22

JSI (Jadual Spesifikasi Item) Cemerlang (KBSB) (KBAT) 011 – UNIT KURIKULUM JPN PERAK
SULIT JSI 012 / SET 2

JSI : M0DUL BAHASA MELAYU KERTAS 2 – “LEARNING TO SCORE” TAHUN 2005

Skima Pemarkahan

Bahagian A

9 tajuk
9 destinasi perjalanan bas
9 tempoh masa yang diperlukan
9 perbezaan tambang
9 perbezaan masa
9 dan isi-isi lain yang sesuai

Bahagian B

Soalan 1

9 Format Catatan – tarikh aktiviti gotong-royong


9 berkumpul di sekolah – mendengar taklimat
9 bertolak ke rumah bakti – gembira – berjumpa anak-anak yatim
9 tiba di rumah bakti – disambut mesra
9 mengagihkan kumpulan – mula bergotong-royong
9 berehat seketika – menikmati jamuan ringan
9 menyambung semula kerja
9 kawasan rumah bakti – bersih dan ceria
9 majlis penutup – bertolak pulang

* Sebarang isi yang berkaitan dengan tajuk hendaklah diberi pertimbangan yang sewajarnya.

Soalan 2

9 mengadakan Kempen Mematuhi Disiplin – ceramah, seminar, dan kem motivasi


9 menubuhkan Kelab Bimbingan & Kaunseling
9 menubuhkan Kelab Kerjaya
9 sekolah mengadakan hubungan yang rapat dengan penjaga murid yang bermasalah
9 penguatkuasaan undang-undang dan peraturan sekolah peranan guru disiplin yang lebih
9 berkesan dan pemantauan pihak yang berwajib
9 semua pihak – ibu , bapa, penjaga, dan masyarakat mengembleng tenaga dan bekerjasama
9 bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid tersebut
9 mengwujudkan iklim sekolah yang sentiasa bersih dan ceria
9 sentiasa menerapkan nilai-nilai dan budaya belajar yang sihat oleh semua pihak

JSI (Jadual Spesifikasi Item) Cemerlang (KBSB) (KBAT) 012 – UNIT KURIKULUM JPN PERAK
SULIT JSI 012 / SET 2

JSI : M0DUL BAHASA MELAYU KERTAS 2 – “LEARNING TO SCORE” TAHUN 2005

Soalan 3

9 berazam untuk belajar bersungguh-sungguh


9 ingin menggembirakan hati ibu bapanya
9 sering mematuhi arahan dan nasihat mereka
9 rajin membuat kerja rumah dan mengulang kaji pelajaran
9 selalu mendapat pujian dan galakan daripada guru besar dan guru-gurunya
9 menjadi murid contoh
9 keputusan UPSR diumumkan – mendapat 5A
9 ucapan tahniah daripada ibu bapanya dan warga sekolah
9 harapan dapat melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama penuh

BAHAGIAN C

9 minta kebenaran
9 bersikap jujur
9 jangan menganiaya binatang
9 menolong rakan
9 menziarahi rakan di hospital
9 membawa buah tangan
9 memberi penghargaan di atas pertolongan
9 insaf
9 isi lain yang sesuai

JSI (Jadual Spesifikasi Item) Cemerlang (KBSB) (KBAT) 012 – UNIT KURIKULUM JPN PERAK