Anda di halaman 1dari 4

Matapelajaran Tunjang Tajuk Sub tajuk Tahun Bil.

Murid Tarikh Masa Objektif

: Pendidikan Jasmani : Kemahiran : Konsep Pergerakan : Kesedaran Ruang : 1 Pintar : 24 orang : 08/08/2013 : 7.45 8.45 pagi : Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat : Psikomotor Kognitif Afektif : Melakukan aktiviti kesedaran ruang secara individu dan kumpulan. : Menyatakan ruang diri, ruang am, ruang kecil dan ruang besar selepas melakukan aktiviti : Menunjukkan tanggungjawab terhadap alatan dengan menyusun kembali di tempat yang betul.

Pengalaman sedia ada

: Murid pernah bermain permainan kanak-kanak yang banyak menggunakan ruang besar dan ruang kecil dalam aktiviti P&P yang lepas ataupun semasa di luar waktu persekolahan. : Berdisiplin, mematuhi arahan, bertanggungjawab : Meramal dan membilang : Muzik : Teori kesedaran ruang : Gelung, radio, skital, cd lagu kanak-kanak dan kad gambar.

Nilai KBKK Pengabungjalinan Situasi pengajaran Alatan

Langkah/Masa Permulaan: ( 10 minit )

Aktiviti 1. Memanaskan badan. - Bergerak dalam ruang besar sambil mendengar muzik: (a) Berjalan (b) berlari sambil membuat gaya motosikal (c) Bergerak seperti burung terbang,meniru suara burung semasa bergerak

Fokus Pengajaran/ Butir-Butir Mengajar 1. Murid dibahagikan dalam enam orang dalam satu kumpulan. 2. Murid bergerak dalam ruang besar sambil mendengar muzik. 3. Murid melakukan aktiviti mengikut iringan muzik.

Organisasi

Catatan Pentaksiran di buat pada borang lampiran 1

Perkembangan ( 20 minit )

Pentaksiran di buat pada borang lampiran 1 1. Bergerak dalam ruang kecil sambil mendengar muzik: 1. Murid melakukan pergerakan seperti ulat bulu ke pelbagai arah dalam ruang kecil.

Langkah 1

2. Berlari zig-zag :

1. Berlari secara zig zag 2. Kaki di arahkan ke kanan & ke kiri mengikut urutan zig - zag

Langkah 2

3. Bergerak ke pelbagai arah :

(a) Duduk dekam di dalam gelung dan melompat di dalam gelung. (b) Melompat keluar dan masuk mengikut bunyi yang didengari daripada alat perkusi. (c) Ulang dengan pelbagai arah ke hadapan, belakang, sisi kiri dan sisi kanan.

Pentaksiran di buat pada borang lampiran 1

Kemuncak ( 20 minit)

Permainan Kecil 1. Permainan Burung Dalam Sangkar

(a) Murid berada di dalam gelung (sangkar) masing-masing. (b) Guru member isyarat terbang. Murid-murid keluar dari sangkar dan terbang bebas. (c) Guru akan member isyarat bilangan burung yang patut berada di dalam sangkar yang terhampir dengannya. Murid bergerak dan msuk ke dalam sangkar seperti yang diarahkan. (d) Permainan diteruskan dan guru mengubah bilangan burung yang berada di dalam sangkar.

Penutup (10 minit)

Menyejukkan badan. 1. Tarian mengikut lagu.

(a) Murid melakukan tarian mengikut lirik dan rentak lagu kanak-kanak. (b) Murid menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti.

X X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X-murid o-guru