Anda di halaman 1dari 34

Pengenalan kepada Pengurusan Sumber Manusia Antarabangsa (PSMA)

Kuliah 1

12/9/2013

IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

PSMA

Satu disiplin yang membincangkan bagaimana sumber manusia pada peringkat antarabangsa diguna pakai dengan mengambil kira:

Kepelbagaian nilai Budaya Sosial Ekonomi Politik


IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ. 2

12/9/2013

Dimensi PSMA

3 fungsi pengurusan sumber manusia umum 3 kategori negara 3 jenis pekerja

12/9/2013

IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

Dimensi PSMA

3 fungsi pengurusan sumber manusia umum:


Pengambilan Pengagihan kerja Penggunaan pekerja secara berkesan

12/9/2013

IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

Dimensi PSMA

3 kategori negara

Negara tamu apabila subsidiari berada Negara sendiri apabila syarikat induk berada Negara ketiga apabila ia mungkin memberi sumbangan dari aspek tenaga manusia, kewangan atau kemudahan lain.

12/9/2013

IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

Dimensi PSMA

3 jenis pekerja

Pekerja dari negara tamu Pekerja dari negara sendiri Pekerja dari negara ketiga.

12/9/2013

IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

Bagaimana bermulanya PSMA?? Anda perlu memahami konsep HRM

12/9/2013 IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ. 7

HRM
Konsep Fungsi HRM Pengurusan Sumber Manusia merupakan fungsi terpenting dalam MNC kerna ia menentukan kejayaan keseluruhan operasinya di peringkat anatarabangsa (Barlett & Ghosal, 1992; Gupta & Govindarajan, 1991)

12/9/2013 IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ. 8

IHRM

HRM diperingkat antarabangsa Melangkaui sempadan pengurusan & negara MNC Melangkaui Politik Perundangan Ekonomi global etc

12/9/2013

IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

Perniagaan Antarabangsa

Perniagaan Antarabangsa merupakan aktiviti-aktiviti perniagaan (pembelian/import dan penjualan/eksport barangan dan perkhidmatan) yang dirangka dan dijalankan sama ada dua (2) hala ataupun pelbagai hala antara sebuah negara dengan negara yang lain.
IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ. 10

12/9/2013

Perniagaan Antarabangsa

Lazimnya ia dijalankan melangkaui sempadan geografi dan politik sesebuah negara untuk mencapai objektif/matlamat individu atau organisasi.

12/9/2013

IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

11

Kepentingan/Peranan Perniagaan Antarabangsa

Imbangan Perdagangan (The Balance of Trade) Imbangan Pembayaran (The Balance of Payments) Kadar Tukaran (Exchange Rates) Meluaskan Pasaran Guna Tenaga Pemindahan Teknologi
IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ. 12

12/9/2013

Imbangan Perdagangan (The Balance of Trade)

Ia ditetapkan oleh perhubungan diantara nilai import barangan dan nilai eksport barangan yang dihasilkan dalam negara. Apabila nilai eksport barangan sesebuah negara melebihi nilai import barangannya, maka imbangan perdagangan negara yang berkenaan adalah baik dan dikatakan mengalami lebihan perdagangan (Trade Surplus). Jika sebaliknya, imbangan perdagangan negara itu dikatakan mengalami defisit perdagangan (Trade Deficit)

12/9/2013

IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

13

Imbangan Pembayaran (The Balance of Payments)

Ia merupakan penunjuk (indicator) yang lazim digunakan dalam perniagaan antarabangsa. Ia digunakan untuk mengukur perbezaan/perselisihan antara jumlah nilai wang yang mengalir masuk dan jumlah nilai wang yang mengalir keluar dari sesebuah negara untuk satu tempoh masa tertentu, biasanya satu tahun.

Ia tidak hanya merangkumi imbangan perdagangan tetapi juga pembayaran dalam bentuk bantuan oleh kerajaan dan juga pelaburan langsung dalam aset-aset.
Misalnya, sebuah syarikat/firma A membeli sama ada seluruh atau sebahagian daripada syarikat/firma B yang terletak di sebuah negara lain, maka pelaburan sedemikian diambil kira dalam imbangan pembayaran dan bukannya dalam imbangan perdagangan syarikat/firma itu. Apabila syarikat-syarikat asing membeli syarikat-syarikat tempatan, stok, bon atau harta benda, maka urusniaga demikian dianggap sebagai sebahagian daripada imbangan pembayaran. IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

12/9/2013

14

Kadar Tukaran(Exchange Rate)

Imbangan perdagangan antara dua buah negara akan dipengaruhi oleh kadar tukaran nilai matawang diantara mereka.

Setiap barangan dan perkhidmatan yang dieksport akan membawa masuk tukaran asing. Eksport meningkat, maka tukaran asing juga meningkat.
Peningkatan masuk tukaran asing akan menambahkan pendapatan negara dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan per kapita bagi setiap penduduk.
IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

12/9/2013

15

Meluaskan Pasaran

Perniagaan antarabangsa dapat meluaskan pasaran bagi keluaran/produk yang mengalami lebihan dalam negara.
Apabila barangan dan perkhidmatan dipasarkan di peringkat antarabangsa, liputan pasaran bagi keluaran tersebut menjadi luas dan sasaran pasaran baru akan wujud. Ia akan memberi peluang kepada sesebuah syarikat untuk terus berkembang, mempelbagaikan aktiviti serta menjanakan lebih banyak keuntungan, membantu mengurangkan tekanan yang dihadapi

oleh sesebuah syarikat.

12/9/2013

IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

16

Guna Tenaga

Apabila keluaran untuk dieksport meningkat, jumlah pekerja yang diperlukan untuk aktivitiaktiviti pengeluaran akan meningkat. Begitu juga jumlah pekerja dalam aktiviti bantuan perniagaan akan turut meningkat.
Keadaan ini akan mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak serta meningkatkan taraf hidup rakyat negara itu.
IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ. 17

12/9/2013

Pemindahan Teknologi

Pemindahan teknologi akan mengeratkan hubungan dua (2) hala dan pelbagai hala. Jalinan hubungan yang baik akan mewujudkan semangat bantu-membantu diantara satu sama lain terutamanya dalam pengeluaran barangan yang berteknologi tinggi. Tenaga kerja tempatan perlu dilatih untuk mengendalikan peralatan tersebut. Proses ini secara tidak langsung telah memindahkan teknologi ke negara yang menggunakan peralatan tersebut. Contohnya, Proton bekerjasama dengan Mitsubishi Perodua (Tiara) bekerjasama dengan Citroen Perodua (Kancil) bekerjasama dengan Daihatsu Korridor raya Multimedia (MSC) bekerjasama dengan Microsoft
IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ. 18

12/9/2013

Jenis-Jenis Perniagaan Antarabangsa


Import Eksport Perkhidmatan (Service) Pembuatan/Pengeluaran (Manufacturing) Kontrak Pengeluaran


IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

12/9/2013

19

Import

Sebarang aktiviti perniagaan yang membabitkan pembelian barangan atau perkhidmatan dari negara luar dan dibawa masuk untuk kegunaan dalam negara sama ada oleh individu atau organisasi. Negara yang mengalami kekurangan sesuatu jenis barangan / perkhidmatan terpaksa membeli daripada negara yang mengalami lebihan. Misalnya, kurma diimport dari negara-negara Arab Saudi semasa bulan Ramadan. Mercedez Benz diimport dari negara Jerman dsb.
IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ. 20

12/9/2013

Eksport

Sebarang aktiviti perniagaan yang diperniagakan di luar negara untuk kegunaan individu atau organisasi di negara asing. Negara akan mengeksport keluarannya yang biasanya mempunyai lebihan / faedah bandingan (comparative advantage) Misalnya, Malaysia mempunyai faedah bandingan dalam pengeksportan minyak kelapa sawit kerana kos pengeluarannya adalah rendah. Jepun banyak mengeksportkan barangan elektrik, kereta dsb kerana ia mempunyai lebihan bandingan dari segi pengeluaran barangan demikian. ** Pada umumnya import dan eksport berlaku serentak demi kebaikan bersama negara-negara yang terlibat dalam perniagaan antarabangsa terutamanya untuk mewujudkan imbangan perdagangan
IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ. 21

12/9/2013

Perkhidmatan (Service)

Perkhidmatan merupakan bukan barangan fizikal yang dapat dilihat dan disentuh tetapi sesuatu yang dapat memberi kepuasan serta memenuhi kehendak dan kemahuan pengguna. Ianya amat diperlukan supaya aktiviti perniagaan antarabangsa dapat berjalan dengan lancar. Contohnya, sistem pengangkutan pengangkutan udara, air atau darat. Perhubungan telefon, pos, e-commerce dsb. Perbankan system perbankan konvensional, system perbankan Islam, Insuran dsb.

12/9/2013

IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

22

Pembuatan/Pengeluaran (Manufacturing)

Pembuatan / pengeluaran terdiri daripada syarikat-syarikat yang mempunyai kemudahan untuk menghasilkan barangan di pelbagai lokasi di seluruh dunia.

Kebanyakan syarikat pembuatan / pengeluaran memperolehi lebihan bandingan melalui operasi di negara-negara yang mempunyai sumber-sumber pengeluaran pada kos yang rendah (tenaga kerja yang banyak dan murah, kemudahan infrastruktur yang baik, dsb).

12/9/2013

IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

23

Kontrak Pengeluaran

Kontrak pengeluaran merujuk kepada perjanjian untuk membekalkan sejumlah tertentu barangan kepada pengimport. Pengimport dan pengeluar bersetuju dengan syarat-syarat untuk menandatangani kontrak. Perlesenan merupakan kaedah kontrak pengeluaran yang paling popular. Contohnya, Syarikat (Adidas) memberikan kebenaran kepada sebuah syarikat yang lain (di Thailand) untuk menggunakan hakciptanya seperti paten, tanda perniagaan dan teknologi untuk mengeluarkan produk bagi pihak syarikat/firma yang pertama.
IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ. 24

12/9/2013

Dimensi Luar / Dalam: Mewujudkan Pengurusan Sumber Manusia Di Peringkat Antarabangsa


Persekitaran global Kepentingan ekonomi sejagat Organisasi antarabangsa (MNC) Strategi global Kemasukan produk ke pasaran antarabangsa Pengurusan merentasi sempadan (Ekspatriat)
IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ. 25

12/9/2013

Persekitaran Global

Terdapat 3 wilayah ekonomi yang akan memberi pengaruh utama terhadap ekonomi dunia pada alaf baru ini iaitu:

Asia Pasifik Amerika Utara Kesatuan Eropah Blok-blok perdagangan


World Trade Organisation (WTO) Pusingan Uruguay Asian Free Trade Area (AFTA) North America Free Trade Agreement (NAFTA) Europen Comunitty (EC) East Asian Economic Caucas (EAEC) Asia-Pacific Economic Corporation (APEC) Assosiation of South-East Asia (ASEAN) INDONESIA, MALAYSIA, THAILAND GROWTH TRIANGLE (IMT-GT) INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPORE GROWTH TRIANGLE (IMS-GT) BRUNEI DARUSSALAM, INDONESIA, MALAYSIA, PHILIPINES-EAST ASEAN GROWTH AREA (BIMP-EAGA) MULTIMEDIA SUPER CORRIDOR (MSC)

12/9/2013

IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

26

Kepentingan Ekonomi Sejagat

Peningkatan integrasi ekonomi dunia+Globalisasi+Kerjasama beberapa negara= kemunculan PSMA. Faktornya:


Perkembangan jumlah dagangan dunia Kepentingan pelaburan langsung asing (FDI) Kepentingan import Keterbukaan pasaran
IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ. 27

12/9/2013

Organisasi DiPeringkat Antarabangsa (MNC)

Organisasi Tanpa Sempadan: Halangan geografi dan kekangan wilayah menjadi kurang penting. Mewujudkan:

Perbadanan Multinasional: 1960an, operasi di lebih daripada sebuah negara tetapi diuruskan secara serentak daripada negara asal organisasi tersebut. Lebih kepada ciri-ciri etnosentrik. Perbadanan Transnasional: operasi lebih daripada sebuah negara tetapi tidak memusatkan pembuatan keputusan di negara asal. Sebaliknya, kuasa pembuatan keputusan dipegang oleh pengurusan di negara ia beroperasi.
IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

12/9/2013

28

Strategi Glogal

Tekanan untuk tindakbalas global Tekanan untuk tindakbalas tempatan Model strategi global.

Model Model Model Model

antarabangsa multinasional global transnasional


IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ. 29

12/9/2013

Kemasukan produk ke pasaran antarabangsa


Eksport Perlesenan Francais Usahasama dan pakatan strategik Subsidiari milikan penuh

Peringkat I Peringkat II Peringkat III


IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ. 30

12/9/2013

Pengurusan merentasi sempadan


Persekitaran politik-perundangan Persekitaran ekonomi Tugasan antarabangsa Kemahiran pengurus global Memahami isu budaya Masalah pengurusan dan pentadbiran Orientasi dalam pengurusan antarabangsa
IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ. 31

12/9/2013

Perbezaan HRM & IHRM

Bertanggungjawab ke atas bilangan fungsi dan aktiviti Pengurusan Sumber Manusia yang lebih banyak. Memerlukan perspektif yang lebih luas Penglibatan yang lebih dalam kehidupan harian staf Perlu membuat penumpuan yang berbeza kerana terdapatnya Campuran Pekerja Negara Sendiri dengan Pekerja Negara Tamu.
IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ. 32

12/9/2013

Perbezaan HRM & IHRM

Mengalami permasalahan yang lebh sukar lagi mencabar Menangani pengaruh luaran Menghadapi risiko yang lebih tinggi Polisi dan amalan pengurusan sumber manusia yang berubah dari semasa ke semasa.
IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ. 33

12/9/2013

kesimpulan

Pengurusan sumber manusia di peringkat antarabangsa merupakan satu aspek penting kepada syarikat yang mahu melebarkan sayap operasinya ke peringkat antarabngsa. Munculnya PSMA adalah disebabkan oleh pelbagai faktor terutamanya perdagangan antarabngsa, sempadan geografi, jalinan diplomasi dan juga globalisasi. Perbezaan yang amat ketara di antara PSM dan PSMA boleh dilihat dari pelbagai sudut. Ini disebabkan oleh persaingan sejagat yang muncul dalam era dunia tanpa sempadan.

12/9/2013

IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

34