Anda di halaman 1dari 3

Sperti Bapa Sayang Anak-Nya

D=do, 2/4, = 58 Mm
8 Beat (Lambat)

Cipt./Lagu : Julita Manik


Arr. : B. Marada Hutagalung
Diaransemen di Tarutung, 19 Agustus 2013

Unisono :
____
0 5< 3 |
Ba-pa

____
____ ____
. 5< | 1 5 5 4 |
be - sar sungguh ka sih

____ ____
____ ____
____
1 5 5 4 | 3 1 . 2 | . 3
ta sungguh per lin-du ngan Mu.
____
2 6< .
sahkan

Koor
____
0 5< 3 |
Ba-pa
____
0 5< 1
____
0 5< 5
____
0 5< 1
Ba-pa
____
1 5
____
1 2
____
3 5
____
1 7<
jarku

____
5 4
____
2 2
____
7 7
____
5< 5<
tu-rut

____
2 6< .
____
7< 1 .
____
5 4 .
____
5< 1 .
bah-Mu

____ ____
6< 1 4 3
a ku dari

.;

____ ____
____
3 1 . 2 | . 3
se tia
Mu.
____ ____
0 3 2 3
Tak sa-tu

____ ____
4 3 .; 2
ka sih Mu.

____
____ ____
. 5< | 1 5 5 4 |
a jar ku sla-lu

____ ____
3 1 . 2
hor-ma ti

7<

7<

5<
hor

1
ma

____
3 1
____
1 5<
____
5 3
____
1 1
pe-rin

____
. 2
____
. 7<
____
. 4
____
. 1
tah

____ ____
6< 1 4 3
____ ____
6< 1 4 3
____ ____
6< 1 4 3
____ ____
6< 1 4 3
dan bersyukur

____
. 3 .;
____
. 1 .;
____
. 5 .;
____
. 1 .;

Mu.
____ ____
4 3 .; 2
____ ____
4 3 .; 1
____ ____
4 3 .; 5
____ ____
4 3 .; 5
stiap wak tu.

5<
ti

____ ____
0 3 2 3
____ ____
0 1 7< 1
____ ____
0 5 4 5
____ ____
0 1 5< 1
Brikan-ku
2

7<

5<

____
3 1 . |
kua-sa

____ ____
1 ' 1 7< 1
mam-pu pi

____
. 3

Mu.
____
. 1
____
. 5
____
. 1

Mu.
____
3 1
____
1 6<
____
5 3
____
1 6<
ha-ti

.
.
.
.

____
0 5<
A
____
0 5<
____
0 5<
____
0 5<
A

____
1' 1
____
6< ' 1
____
3' 1
____
6< ' 1
tuk

____
7< 1
____
7< 5<
____
2 3
____
5< 1
menyem-

Bersambung ke halaman - 02

Sperti Bapa Sayang Anak-Nya

||

____
0 5<
Nya

Arr. : B. Marada Hutagalung

02

Reff. 1
____ ____
0 3 4 5
____ ____
0 1 1 3
____ ____
0 5 6 1>
____ ____
0 1 1 1
Sperti Ba

____
. 5
____
. 3
____
. 7
____
. 3

pa

____
5 5
____
3 3
____
7 7
____
3 3
sayang

____ ____
. 4 3 2
____ ____
. 1 1 7<
____ ____
. 6 5 5
____ ____
. 4 1 5<
a nak-Nya,

____ ____
____
.
5 5 5
5 4
____ ____
____
.
3 3 3
3 1
____ ____
____
.
7 7 7
1> 6
____ ____
____
.
3 3 3
1 4
Engkau me nga si

____
3 2
____
1 7<
____
5 4
____
1 5<
hi-ku,

____
. 1
____
. 5<
____
. 3
____
. 1

____ ____
2 3 2 1
____ ____
2 1 7< 6<
____ ____
2 5 4 3
____ ____
2 1 7< 6<
ji
mata-Mu.

6<

6<

____
7< 1
____
7< 1
____
7< 1
____
7< 1
Kau be-ri

____
2 6<
____
2 6<
____
2 6<
____
2 6<
kan

____
. 1
____
. 5<
____
. 3
____
. 1

.
.
.
.

____
2 3
____
2 3
____
2 3
____
2 3
Kau ja

____
4 3
____
4 3
____
4 3
____
4 3
di-kan

____
6< 1
____
6< 6< 1
____
6< 6< 1
____
6< 6< 1
smua yang

____
4 3
____
4 3
____
4 3
____
4 3
a da

.
.
.
.

6<

____ ____
1 1 6 5
____ ____
5< 5< 1 3
____ ____
3 3 1> 1>
____ ____
1 1 1 1
demi-kianlah
3
3
3
3

____
4 3
____
4 3
____
4 3
____
4 3
pa-da

____
. 3
____
. 3
____
. 3
____
. 3
bi
____
. 2
____
. 1
____
. 5
____
. 5
Mu.

.
7<
.
5<

Reff. 2
____ ____
0 3 4 5
____ ____
0 1 1 3
____ ____
0 5 6 1>
____ ____
0 1 1 1
Sperti Ba
____
.
5
____
.
3
____
.
7
____
.
3
kau

____
. 5
____
. 3
____
. 7
____
. 3

pa

____
5 5
____
3 3
____
7 7
____
3 3
me-nun

____
5 5
____
3 3
____
7 7
____
3 3
sayang

____ ____
5 4 3 2
____ ____
3 1 1 7<
____ ____
1> 6 5 4
____ ____
1 4 1 5<
tun langkahku,

____ ____
. 4 3 2
____ ____
. 1 1 7<
____ ____
. 6 5 5
____ ____
. 4 1 5<
a nak-Nya,
____
. 1
____
. 5<
____
. 3
____
. 1

.
.
.
.

____
. 1
____
. 5<
____
. 3
____
. 1

____
2 3
____
2 3
____
2 3
____
2 3
Ha-ri

.
.
.
.

____
4 3
____
4 3
____
4 3
____
4 3
depan

____ ____
1 1 6 5
____ ____
5< 5< 1 3
____ ____
3 3 1> 1>
____ ____
1 1 1 1
demi-kianlah

3
3
3
3

____
. 3
____
. 3
____
. 3
____
. 3
in

Bersambung ke halaman - 02

Sperti Bapa Sayang Anak-Nya

Arr. : B. Marada Hutagalung

03
____ ____
2 3 2 1
____ ____
2 1 7< 6<
____ ____
2 5 4 3
____ ____
2 1 7< 6<
dah Kau beri.

6<

6<

____ ____
7< 1 2 6<
____ ____
7< 1 2 6<
____ ____
7< 1 2 6<
____ ____
7< 1 2 6<
Rancangan-Mu

____
6< 1
____
6< 6< 1
____
6< 6< 1
____
6< 6< 1
yang ter
6<

____
4 3
____
4 3
____
4 3
____
4 3
ba ik

____
1 2
____
5< 7<
____
3 4
____
1 5<
ba-gi

____
. 1
____
. 5<
____
. 3
____
. 1

ku.

5<

Intro (nada unisono)


Koor
Reff. 01 dan 02.

B. Marada Hutagalung
081361070030
http://maradagv.blogspot.com
http://facebook.com/B.MaradaHutagalung
http://twitter.com/maradagv

Sperti Bapa Sayang Anak-Nya

Arr. : B. Marada Hutagalung