Anda di halaman 1dari 7

LAMPIRAN ARAHAN:

Soal selidik ini bukan merupakan satu peperiksaan atau ujian. Semua soalan yang dikemukakan hanya untuk satu kajian sahaja. Anda merupakan salah seorang calon yang telah dipilih bagi tujuan kajian. Semua jawapan anda adalah dirahsiakan. Oleh itu anda adalah dinasihatkan supaya jangan sekali-kali merasa takut atau ragu-ragu untuk memberikan jawapan yang tepat atau benar.

Jawab semua soalan yang dikemukakan. Tandakan (/ dalam ruang jawapan yang anda pilih. Jawab dan tandakan hanya satu jawapan daripada pilihan jawapan yang disediakan! melainkan ada arahan anda dibenarkan menjawab lebih daripada satu jawapan atau ada soalan yang anda perlu tuliskan jawapannya.

BAHAGIAN A Sila tandakan ( / pada kotak yang menjadi pilihan dan isi tempat kosong yang disediakan. (Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan akan dirahsiakan ". Jantina #erempuan $elaki %. &mur %' - %( tahun %) * +' tahun +" * ,' tahun ," * (' tahun (' tahun ke atas +. -angsa .elayu /ina 0ndia $ain-lain ,. Status -ujang Sudah berkahwin Janda / 1uda (. -ilangan anak seorang % orang 2urang daripada ( orang ( orang ke atas ). -ilangan tahun berkahwin % tahun 2urang ( tahun $ebih ( tahun

3. -ilangan tahun menjalankan perniagaan dari rumah 2urang ( tahun $ebh ( tahun 4. Tempat dilahirkan -andar $uar -andar 5. Tempat dibesarkan -andar $uar -andar "'. Tahap pendidikan Tiada pendidikan Sekolah 6endah Sekolah .enengah 2olej/uni7ersiti "". Tempat Tinggal 6umah -anglo 6umah teres 6umah sewa 6umah papan 6umah pangsa $ain-lain (8yatakan "%. #endapatan keluarga sebulan 2urang daripada 6.(''.'' 6.(''.''-6."'''.'' 6."'''.''-6."('' 6."(''.''-6.%'''.'' $ebih dari 6.%'''.''

BAHAGIAN B Skala: "-Sangat Setuju % *Setuju + -2urang setuju , - Tidak Setuju ( -Sangat Tidak Setuju Bil " Item Saya sentiasa cukup masa untuk menguruskan tugas-tugas berkaitan perniagaan dan keluarga pada masa yang sama. Saya selalu masak di rumah dan jarang membeli makanan dari luar walaupun menjalankan perniagaan. Saya tidak mempunyai pembantu rumah untuk membantu saya membuat kerja rumah dan menjaga anak-anak saya. Saya berpuas hati dengan perniagaan yang dijalankan dari rumah kerana membantu saya menyediakan jadual kerja yang 9leksibel. Saya selalu membantu anak saya dalam pelajaran sambil menguruskan perniagaan saya. Saya tidak akan berasa risau memikirkan tentang keadaan anak-anak saya semasa menguruskan perniagaan. Saya tidak akan memikirkan masalah keluarga semasa menjalankan perniagaan. #ersekitaran kerja yang sesuai menggalakkan saya untuk meneruskan perniagaan dari rumah. Saya tidak perlu risau mengenai pesaing yang terdapat di sekitar kawasan perniagaan saya. Saya berasa mudah untuk menjalankan perniagaan dari rumah kerana tiada persaingan yang sengit. 1 2 3 4 5

3 4

"'

BAHAGIAN C Skala: "-Sangat Setuju % *Setuju + -2urang setuju , - Tidak Setuju ( -Sangat Tidak Setuju Bil " Item Saya berasa seronok untuk menjalankan perniagaan dari rumah dan menjaga keluarga pada masa yang sama. Saya tidak pernah mengalami perasaan seperti kebimbangan dan ketakutan mengenai keadaan ahli keluarga semasa menjalankan perniagaan. Saya tidak menganggap perniagaan yang dijalankan dari rumah sebagai satu beban ataupun menyusahkan. Saya mempunyai kuasa autonomi untuk membuat keputusan dalam perniagaan saya. Saya berasa mudah untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan kerja dan keluarga. Saya tidak perlu menghantar anak-anak saya ke #usat Jagaan 2anak-2anak walaupun saya menjalankan perniagaan. Saya berasa puas untuk menjalankan perniagaan dari rumah kerana boleh menjaga anak-anak saya dengan baik. Saya berasa selesa kerana rumah sendiri dijadikan sebagai premis perniagaan. Saya tidak perlu membelanjakan wang yang banyak untuk membeli atau menyewa bangunan untuk dijadikan premis perniagaan. Saya menjalankan perniagaan melalui internet membolehkan saya meluangkan lebih banyak masa bersama keluarga. 1 2 3 4 5

4 5

"'

BAHAGIAN D Skala: "-Sangat Setuju % *Setuju + -2urang setuju , - Tidak Setuju ( -Sangat Tidak Setuju Bil " Item Saya mempunyai kebebasan untuk mengambil cuti pada waktu-waktu kecemasan. Saya tidak perlu meminta kei:inan daripada sesiapa sebelum mengambil cuti. Saya selalu membawa keluarga saya pergi bersiar-siar setiap hujung minggu. Saya tidak pernah terlewat atau tidak pergi langsung ke majlis-majlis utama yang berkaitan ahli keluarga saya. Saya mempunyai bilangan cuti yang cukup untuk berehat bersama keluarga. Ahli keluarga saya sentiasa menjadi pendorong kepada saya untuk menjalankan peniagaan dari rumah. Saya sentiasa berkongsi tugas dan tanggungjawab bersama ahli keluarga saya terutamanya suami saya. Suami saya akan membantu saya untuk menjaga anak-anak sekiranya saya sibuk dengan perniagaan. Sokongan keluarga saya dapat mengurangkan tekanan dan stress yang dihadapi oleh saya. Ahli keluarga saya yang membantu dan mengalakkan saya untuk memulakan perniagaan dari rumah. 1 2 3 4 5

% + ,

( )

"'

2ami mengucapkan ribuan terima kasih kepada calon yang sanggup meluangkan masa untuk menjawab soal selidik ini. Sila semak semula butiran dan jawapan yang diberikan supaya tidak tertinggal untuk menjawab mana-mana soalan-soalan. Sekian Terima 2asih.

Anda mungkin juga menyukai