Anda di halaman 1dari 13

http://syazalina83.blogspot.

com

TEMA TAJUK

KEBERSIHAN Menjaga Diri Standard Kandungan 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul . Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

FOKUS UTAMA

Standard Pembelajaran

1.2.4

Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran

2.2

2.2.1

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF ii. mendengar dan mengecam perkataan yang berkaitan dengan anggota badan dan bukan anggota badan. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang didengar dengan betul dan tepat.

iii. memahami dengan memberi makna perkataan yang mengandungi dua tau tiga suku kata dengan sebutan yang betul. i. PENGISIAN KURIKULUM ii. Ilmu: Sains (anggota badan),Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Moral Nilai: Menjaga kebersihan anggota badan iii. KBT: Kemahiran Berfikir mengumpul dan mengelas SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: Kata nama am, kosa kata Gambar anggota badan, kad perkataan,lembaran kerja, ICT 24

http://syazalina83.blogspot.com

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI Langkah 1 1. Guru menamakan anggota badannya kepada murid dan murid mendengar dengan teliti. Contoh: tangan dahi mulut jari leher hidung badan mata perut kaki

CATATAN

2.

Murid diminta menyebut semula anggota badan yang disebutkan oleh guru secara individu, kumpulan atau kelas.

Langkah 2 1. Murid menyebut perkataan yang berkaitan dengan anggota badan yang ditunjukkan . Contoh: tangan dahi mulut jari leher hidung badan mata perut kaki KBT (KB): - Mengumpul dan mengelas Nilai: - Jaga kebersihan diri Ilmu: - Sains (anggota badan)

Perkataan: Contoh: tangan hidung perut mulut badan leher Media: - Gambar anggota badan - kad perkataan

2.

Murid menyebut semula perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan bimbingan guru. Murid mengecam perkataan yang didengar lalu menyentuh bahagian badan masingmasing.

3.

25

http://syazalina83.blogspot.com

AKTIVITI Langkah 3 1. Murid menceritakan cara-cara menjaga kebersihan diri dan peralatan yang selalu digunakan Murid diminta mengeja dan membaca kad perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup seterusnya memadankan dengan gambar yang diberi. Murid mengeja dan membaca semula perkataan yang telah disuaikan dengan gambar menggunakan sebutan yang betul.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

2.

3.

Lembaran Kerja 1

Langkah 4 1. Murid mendengar dan mengulang perkataan yang disebut oleh guru berpandukan kad perkataan yang ditunjukkan. Seorang murid mengeja dan menyebut perkataan yang terdapat pada kad dan murid lain akan mengulanginya. KBT (KB): - klasifikasi Lampiran 1

2.

Sistem Bahasa: - Kata nama Am

3.

KBT(TKP): Murid menyebut perkataan yang terdapat - hubung kait pada kad dan mengasingkan kad-kad yang menunjukkan anggota badan dan bukan Nilai: anggota badan. - Kebersihan Murid mengkelaskan perkataan yang menunjukkan anggota badan dan bukan anggota badan pada lembaran kerja yang diberi. Lembaran Kerja 2

4.

26

http://syazalina83.blogspot.com

AKTIVITI Langkah 5 1.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

2.

Murid membaca dan memahami petikan Kemahiran ICT beramai-ramai dengan bimbingan guru. Sistem Bahasa: Murid mengeja dan menyebut perkataan - sinonim yang dihitamkan dalam perenggan secara bergilir-gilir. Murid bersoal jawab tentang perkataan yang dihitamkan. maksud

Lampiran 2

3.

4.

Murid menyebut semula makna perkataan yang dihitamkan. Murid memadankan perkataan dengan makna yang diberi secara menaip atau klik dan seret - MS Word perkataan Lembaran Kerja 3

5.

Pentaksiran 1. Murid menyebut perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang disebut oleh guru. Murid menulis perkataan yang disebut dengan ejaan yang betul. Lembaran Kerja 4

2.

Pemulihan 1. Murid menyebut suku kata yang ditunjukkan. Murid menggabungkan suku kata menjadi perkataan dan mengeja serta menyebut perkataan itu. Lembaran Kerja 5

2.

27

http://syazalina83.blogspot.com

AKTIVITI Pengayaan 1. Murid mengeja dan menyebut perkataan yang ditunjukkan. Murid memadankan perkataan untuk membentuk frasa yang bermakna. Murid menyebut frasa yang telah dibina.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Lembaran Kerja 6

2.

3.

28

http://syazalina83.blogspot.com

Lampiran 1 Aktiviti 1

tangan leher badan mata hidung

jari kaki mulut perut dahi

29

http://syazalina83.blogspot.com

Lembaran Kerja 1 Aktiviti 2 Sebutkan nama gambar dan tuliskan perkataan.


berus sikat perut mulut

berus

sikat

mulut

perut

30

http://syazalina83.blogspot.com

Lembaran Kerja 2
Aktiviti 1 Sebutkan dan tuliskan perkataan yang menunjukkan anggota badan dan bukan anggota badan.

selipar berus perut

leher mandi

tangan sikat

mulut hidung

kasut kotor

Anggota Badan

Bukan Anggota Badan

31

http://syazalina83.blogspot.com

Lampiran 2 Secara berpasangan, dengar bacaan rakan kamu.

Razak budak yang sihat. Dia selalu jaga diri supaya bersih. Hari-hari dia mandi tiga kali sehari. Dia mandi guna sabun supaya badannya tidak ada kuman. Razak gosok badan agar hilang daki. Selepas mandi, Razak lap badan supaya kering. Dia sapu bedak pada badannya supaya rasa segar. Dia juga pakai baju yang bersih. Razak selalu nampak kemas.

32

http://syazalina83.blogspot.com

Lembaran Kerja 3
Aktiviti 3 Baca dan tuliskan makna bagi perkataan yang diberi.

uzur bakteria

serbuk harum

rapi nyaman

1.

sakit

2.

kuman

3.

bedak

4.

segar

5.

kemas

33

http://syazalina83.blogspot.com

Lembaran Kerja 4 Pentaksiran Dengar perkataan yang disebut dan tuliskan di kotak yang disediakan.

1.

ebrsu

2.

nuhdgi

3.

nsaub

4.

hsita

5.

esarg

34

http://syazalina83.blogspot.com

Lembaran Kerja 5 Pemulihan Melengkapkan suku kata supaya menjadi perkataan.


bun sok kat

sut

suh

1.

go

2.

ba

3.

sa

4.

si

5.

ka
35

http://syazalina83.blogspot.com

Lembaran Kerja 6 Pengayaan


Secara berpasangan, dengar sebutan rakan dan cari pasangan perkataan untuk membentuk frasa.

gosok basuh cuci Jawapan:


1. 2.

kasut rambut gigi

sabun tangan kuku

badan sikat potong

3.

4.

5. 6.

36

Anda mungkin juga menyukai