LAMPIRAN B BORANG PKM PERMOHONAN JAWATAN PENSYARAH PPPS GRED DG44/DG48/DG52 KOLEJ MATRIKULASI, KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA Borang ini hendaklah diisi dalam satu salinan dan dihantar melalui Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar berkenaan bersama-sama dengan dokumen-dokumen berikut: 1 salinan Penyata Perkhidmatan yang telah disahkan. Lengkap dan kemas kini 1 salinan Laporan Prestasi Tahunan bagi 3 tahun terkini yang disahkan. Gambar Salinan-salinan Sijil/Diploma dan dokumen-dokumen berkaitan yang disahkan Berukuran 1 salinan Surat Pengisytiharan harta yang disahkan Pasport 1 salinan Laporan Tatatertib 1 salinan Slip Keputusan PTK bagi gred hakiki sekarang yang disahkan 1 Salinan Kad Pengenalan Lampiran D Lampiran E Pilihan Mata Pelajaran Pilihan Kolej Matrikulasi Pertama Kedua Ketiga

BAHAGIAN A: BUTIRAN PERIBADI PEMOHON 1. Nama (mengikut Kad Pengenalan):

2. No. Kad Pengenalan Lama : 3. Jantina : 6. Umur: 8. Bil. Anak (jika ada) : 10. Alamat Sekolah/Pejabat: 4. Tarikh Lahir: Thn Bln

Baru : 5. Tempat Lahir : 7. Taraf Perkahwinan : 9. Bil. Anak Bersekolah:

Poskod : Negeri : No. Telefon :

Bandar :

No. Telefon Bimbit :

11. PERINGKAT SEKOLAH 1. Tarikh Naik Pangkat DG44 (KUP) / DG48 (KUP) : 3. Telefon : Bandar : No. Jawatan Hakiki Sekarang : PPPS DG 2. Tarikh Sah Jawatan : BAHAGIAN C: PENCAPAIAN AKADEMIK A. Pekerjaan Pasangan : 14. 6. 5. 7. Jenis Peperiksaan SPM/SPMV/Setaraf: Bil 1. Tarikh Lantikan (Skim PPPS) Gred DG3/DG41: 4. 9. 12. Alamat Rumah : 13. Mata Pelajaran Pangkat: Gred . 4. Telefon Bimbit : BAHAGIAN B: BUTIRAN PERKHIDMATAN 1. 8. Tempat Bertugas : Poskod : Negeri : No. 11. 3. 2. Nama pasangan 12. 10.

2. 3. 2. 5. 9. Jenis Peperiksaan STPM/Setaraf : Bil 1. PERINGKAT UNIVERSITI KELULUSAN AKADEMIK Bil 1. 2.2. . 5. 4. 3. 10. Kelulusan Kelulusan Mata Pelajaran Jenis Sijil : Pengkhususan Institusi Tahun Pengkhususan Institusi Tahun BAHAGIAN D: PENGALAMAN MENGAJAR Nama Sekolah Tarikh Mula Akhir Mata Pelajaran diajar Tingkatan/Darjah Bil 1. 7. KELULUSAN IKHTISAS Bil 1. 3. B. 6. 8. 4. 2. 3.

Jenis Jawatan Pencapaian . 3.A.30 tahun) ( 0 . Jenis Jawatan Pencapaian 3. Unit Beruniform Bil 1. Bilangan Tahun Mengajar di Sekolah Menengah : ( 0 . 2. 3. Jenis Jawatan Pencapaian 2. Kelab/Persatuan Bil 1. 2. 3.30 tahun) BAHAGIAN E: PENGLIBATAN DALAM BIDANG KOKURIKULUM 1. Sukan/Permainan : Bil 1. Bilangan Tahun Mengajar di Sekolah Rendah : B. 2.

Adakah anda telah memohon cuti belajar untuk ke universiti tempatan atau luar negeri pada tahun ini? G3.BAHAGIAN F: KURSUS DALAM PERKHIDMATAN YANG TELAH DIIKUTI (LEBIH DARIPADA 3 BULAN) Bil 1. Pernahkah anda menolak tawaran jawatan ini? G5. Adakah anda pernah memohon jawatan pensyarah Kolej Matrikulasi pada masa-masa yang lepas? Tidak G4. Nama Kursus Tarikh Mula Akhir Bidang Penganjur BAHAGIAN G: LAIN-LAIN Ya G1. 3. Adakah anda pernah terlibat dengan penerbitan dan penulisan ilmiah? Saya mengaku bahawa segala keterangan yang diberikan di atas adalah benar. Tarikh: ___________________________ Tandatangan Pemohon . Sekiranya saya berjaya dipilih sebagai Pensyarah PPPS Gred DG44/DG48/DG52 saya akan patuh kepada arahan pertukaran yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Adakah anda memohon bertukar ke tempat-tempat atau jawatanjawatan lain di Bahagian-Bahagian Kementerian Pelajaran dalam tahun ini? G2. 2.

.BAHAGIAN H: UNTUK DIISIKAN OLEH PENGETUA/GURU BESAR/KETUA JABATAN 1. 2. tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat tidak akan dipertimbangkan. 3. Sepanjang pengetahuan saya butir-butir permohonan adalah benar Permohonan ini *disokong/tidak disokong Ulasan Pengetua/Guru Besar/Ketua Jabatan ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Tarikh : ________________________ Tandatangan Pengetua/ Guru Besar/Ketua Jabatan dan cop rasmi * Potong yang tidak berkenaan Catatan: Permohonan yang diterima selepas tarikh tutup.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful