Anda di halaman 1dari 28

Unit 8 Trigonometri II |205

UNIT PELAJARAN 8


TRIGONOMETRI II

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir unit ini, anda diharap dapat:

1) Menyelesaikan persamaan Identiti trigonometri asas dan menyelesaikan
persamaan triginometri atau membuktikan persamaan trigonometri.

2) Mengenal identiti trigonometri sudut majmuk, sudut gandaan dan sudut separuh.

3) Menyelesaikan persamaan trigonometri dan rumus faktor.

4) Masalah tiga matra: petua sinus, petua kosinus, rumus luas segi tiga.

.


Matematik Asas|206

PENGENALAN

erdapat banyak kegunaan untuk trigonometri, khususnya teknik penyegitigaan yang
digunakan dalam:
- astronomi untuk mengukur jarak bintang-bintang yang dekat;
- geografi untuk mengukur jarak antara tanda tempat; dan
- sistem pandu arah satelit.
Bidang-bidang lain yang menggunakan trigonometri termasuk pandu arah (di lautan dan angkasa
luar, serta untuk kapal terbang), teori muzik, analisis pasaran kewangan, elektronik, teori
kebarangkalian, statistik, biologi, pengimejan perubatan (imbas tomografi berkomputer dan
ultrabunyi), farmasi, kimia, teori nombor (kriptologi), seismologi, meteorologi, oseanografi, sains
fizikal, ukur tanah dan geodesi, seni bina, fonetik, ekonomi, kejuruteraan elektrik, kejuruteraan
jentera, kejuruteraan awam, grafik komputer, kartografi, kristalografi dan pembangunan permainan.
Ahli matematik Parsi, Omar Khayyam (1048-1131), menggabungkan trigonometri dan teori
penghampiran untuk memberikan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan persamaan algebra
melalui min geometri. Kaedah-kaedah perinci untuk membina jadual sinus untuk mana-mana satu
sudut diberikan oleh ahli matematik India, Bhaskara pada tahun 1150, bersama-sama dengan
sesetengah formula sinus dan kosinus.T
Layari Laman Web berikut untuk mengetahui mengenai identiti trigonometri:
http://www.clarku.edu/~djoyce/trig/identities.html
http://www.themathpage.com/atrig/trigonometric-identities.htmUnit 8 Trigonometri II |207

8.1 Identiti Trigonometri
a) Identiti asas

Pembuktian identiti asas

Merujuk kepada segi tiga di sebelah, dengan menggunakan Teorem Pithagoras,
x
2
+ y
2
= r
2

Bahagi kedua-dua belah persamaan dengan r
2


2
2
r
x
+
2
2
r
y
= 1 maka2
r
x
|
.
|

\
|
+
2
r
y
|
.
|

\
|
= 1

Tetapi
r
x
= kos u dan
r
y
= sin u , maka


sin
2
u + kos
2
u = 1


Jika persamaan (1) di bahagi dengan kos
2
u, maka


sek
2
u = 1 + tan
2
u
Jika persamaan (1) di bahagi dengan sin
2
u, maka

kosek
2
u = 1 + kot
2
u

Maka kesimpulannya, identiti asas trigonometri adalah

sin
2
u + kos
2
u = 1
sek
2
u = 1 + tan
2
u
kosek
2
u = 1 + kot
2
u
Anda boleh gantikan
u dengan sebarang
sudut dan identiti ini
masih benar.
x
u
P (x,y)
r
y
Matematik Asas|208

b) Rumus sudut majmuk

Pembuktian rumus sudut majmuk

Dengan mengambil segitiga- segitiga disebelah,

sin(o +|) =
OC
CE
=
OC
DE CD+

=
OC
DC
OC
AB
OC
DC AB
+ =
+


=
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|

OC
BC
BC
DC
OC
OB
OB
AB

sin (o + |) = sino kos| + koso sin|

Seterusnya
kos(o +|) = koso kos| sinosin|

Kemudiannya dengan menggantikan | dengan (|)
Dalam identiti bagi sin ( o + | ) dan kos ( o + | )

sin(o +|) = sino kos | + koso sin |
sin(o + (-|)) = sino kos ( |) + koso sin(-|)

sin(o |) = sino kos| koso sin| dan
kos(o + |) = koso kos | sino sin|
kos(o +( |)) = koso kos( |) sino sin( |)
kos(o |) = koso kos | + sino sin|


Rajah 8.1
kos(-|) = kos | dan sin
(-|) = -sin |
|
o
o
o
B
D
C
A
O
E
Unit 8 Trigonometri II |209

Maka

sin( o | ) = sino kos| koso sin|
kos( o | ) = koso kos | sino sin|


Manakala identiti tan (A + B) adalah dari sin ( o +| ) dan kos ( o +| )


tan(o + |) = sin(o +|) = sino kos| + koso sin|
kos(o +|) koso kos| sino sin|

sino kos| + koso sin|
koso kos| koso kos|
koso kos| sino sin|
koso kos| koso kos|


tan (o + |) = tano + tan|
1 tano tan|Gantikan | dengan (- |) di dalam tan ( o + |),
tan(o +( |)) = tano + tan( |)
1 tano tan( |)

tan(o |) = tano tan|
1 + tano tan|


Maka


tan( o | ) = tano tan|
1 tano tan|=
Tahukah anda kenapa tan
(-|) = - tan |?
Membahagi dengan
keseluruhan dengan
kos o kos |
Matematik Asas|210Rumus sudut majmuk keseluruhannya ialah


Sin ( o | ) = sin o kos | kos o sin |

kos ( o | ) = kos o kos | sin o sin |

c ) Rumus sudut gandaan

Dengan menggunakan identiti- identiti sin(o+|), kos(o+|) dan tan(o+|), kemudian menggantikan
| dengan o, boleh diterbitkan identiti identiti berikut:
sin 2o = 2 sin o kos o
kos 2o = kos
2
o sin
2
o
tan(o + |) = 2 tan o
1 tan
2
o

Dengan memasukkan sin
2
u + kos
2
u = 1 ke dalam kos 2o, maka

kos 2o = kos
2
o sin
2
o
= ( 1 sin
2
o) sin
2
o
kos 2o = 1 2 sin
2
o

ATAU
kos 2o = kos
2
o (1 kos
2
o)
kos2o = 2kos
2
o 1
tan ( o | ) = tan o tan |
1 tan o tan |
Masih ingat lagi
sukuan mana yang
nilai trigonometri
asasnya positif?
Semua +
Kos +
Sin +
Tan +
Unit 8 Trigonometri II |211
1. Cari semua sudut x dengan 0 s x s 360 yang memuaskan persamaan kot x = 2sin 2x
(dengan menggunakan sin 2x = 2 sin x kos x).

2. Buktikan bahawa 1 +kot
2
u = kosek
2
u (dengan menggunakan sin
2
u + kos
2
u = 1)

3. Cari penyelesaian bagi persamaan sek x 3 kos x = 2 untuk 0 s x s 360.

4. Cari penyelesaian bagi persamaan berikut untuk 360 s x s360
sek x - 3kos x = 2


d) Rumus sudut separuh gandaansin o = 2 sin o kos o
2 2
kos o = kos
2
o sin
2
o
2 2
= 2 kos
2
o 1
2
= 1 2 sin
2
o
2
tan o = 2 tan o
2
1 tan
2
o
2

e) Rumus-rumus faktor
Dengan menambah dan menolak pasangan identiti-identiti
sin(o +|) = sino kos | + koso sin |
kos(o +|) = koso kos | sino sin|,
Latihan Formatif 8.1

Matematik Asas|212

dan
kos(o +|) = koso kos | sino sin|
kos(o -|) = koso kos | + sino sin|,
seperti berikut,

(Penambahan)
sin o kos | + kos o sin | = sin(o +|)
+ sin o kos | kos o sin | = sin(o |) menghasilkan
2 sin o kos | = sin(o +|) + sin(o |) maka

2sin o kos | = sin(o +|) + sin(o |) (1)

(Penolakan)
sin o kos | + kos o sin | = sin(o +|)
sin o kos | kos o sin | = sin(o |) menghasilkan
2kos o sin | = sin(o +|) sin(o |) maka

2kos o sin | = sin(o +|) sin(o |) (2)

Manakala pasangan kos(o + |) dan kos(o |) pula menghasilkan

2kos o kos | = kos(o +|) + kos(o |)
2sin o sin | = kos(o +|) kos(o |) (3)Unit 8 Trigonometri II |213

Maka
Dengan menggantikan o = x + y dan | = x y ke dalam (1), (2) dan (3)
2 2
kita menghasilkan identiti berikut:sin x + sin y = 2 sin (x+y) kos (x y)
2 2
sin x - sin y = 2 kos (x+y) sin (x y)
2 2
kos x + kos y = 2 kos (x+y) kos (x y)
2 2
kos x kos y = 2 sin (x+y) sin (x y)
2 2


1. Buktikan bahawa 2 kos
2
u 3 kos u + 1 = 1 2 kos u
sin
2
u 1 + kos u

2. Diberi sin o = p dengan o ialah sudut tirus, carikan dalam sebutan p,
a) kos o b) tan ( o)
3. Jika tan u =
4
3
dengan u adalah sudut tirus, cari tanpa menggunakan sifir atau kalkulator,
nilai-nilai bagi
a) tan 2u b) tan
2
1
u

Latihan Formatif 8.2

Matematik Asas|214

f) Formula Segitiga

i) Petua Sinus

Petua sinus boleh digunakan untuk menyelesaikan sesuatu segitiga apabila diberi :
- Dua sudut dan satu sisi
- Dua sisi dan satu sudut bukan kandung

ii) Petua Kosinus

Petua kosinus boleh digunakan untuk menyelesaikan sesuatu segitiga apabila diberi:-


- Dua sisi dan satu sudut kandung


a
2
= b
2
+ c
2
2bc kos a
b
2
= a
2
+ c
2
2ac kos b
c
2
= a
2
+ b
2
2ab kos c

- Tiga sisi


kos A =
b
2
+ c
2
a
2

2bc

kos B =
a
2
+ c
2
b
2

2ac

kos C =
a
2
+ b
2
c
2

2ab
a
=
b
=
c
sin A sin B sin C
Unit 8 Trigonometri II |215
g) Luas Segitiga

Luas ABC =
2
1
ab sin C
=
2
1
ac sin B
=
2
1
bc sin A


Luas ABC =
2
1
x Tapak x Tinggi
Diberi sin x =
2
1
dan 0 s x s 360 , cari nilai bagi
a) x
b) sin 2x tanpa menggunakan sifir

Penyelesaian:
a) sin x =
2
1

x = 30, (180-30)
= 30, 150
b) kos x =
2
1
,
sin 2x = 2 sin x kos x
= 2 (
2
1
) (
2
1
) =
2
1
Tinggi
Tapak
A
B
C
a
c
b
Contoh 8.1
Matematik Asas|216Buktikan identiti kosek x sin x = kos x kot x

Penyelesaian:
Di sebelah kiri
kosek x sin x = x sin
x sin
1

=
x sin
x kos

x sin
x sin - 1
2 2
=
= kos x kot x ( terbukti )Cari semua sudut antara 0dengan 360 yang memuaskan persamaan
a) 2 kos 2x = 1
b) tan 2y = 1

Penyelesaian:
a) 2 kos 2x = 1
kos 2x =
2
1

2x = 60, 300, 420, 660
x = 30, 150, 210, 330
b) tan 2y = 1
2y = 135, 315, 495, 675
y = 67.5, 157.5, 247.5, 337.5
Contoh 8.2
Contoh 8.3
Unit 8 Trigonometri II |217


Selesaikan persamaan 4 tan x 2 tan
2
x = sek
2
x antara 0 hingga 360
Penyelesaian:
4 tan x 2 tan
2
x = sek
2
x
4 tan x 2 tan
2
x =

1 + tan2 x
3 tan 2x 4 tan x + 1 = 0
(tan x 1)(3 tan x 1) = 0
tan x = 1 atau tan x =
3
1

x = 45,225 x = 18.43, 198.43
x =18.43, 45, 198.43, 225


Diberi sin u =
13
5

di mana 180
0
< u < 270
0
, carikan nilai bagi tan u dan kos u dalam bentuk pecahan.
Penyelesaian:
180
0
< u < 270
0
maka u terletak dalam sukuan ketiga, maka x < 0, y < 0
Diberi sin u =
13
5


x
2
+ y
2
= r
2

x
2
= r
2
- y
2
= 169 25 = 144

x = 12
x = 12 (x < 0)
Maka tan u =
12
5


Jadi, y = 5 dan r = 13 . Dengan menggunakan teorem Pithagoras,
kos u =
13
12


x
-5
(x, -5)
13
0
y
Contoh 8.4
Contoh 8.5
Matematik Asas|218Nyatakan setiap yang berikut sebagai nisbah trigonometri bagi sudut rujukan yang sesuai dengan
tanda yang betul.
a) sin 614
0
b) kos 459
0
c) tan

4
9


Penyelesaian
a) 614
0
= 360
0
+ 254
0
(sukuan ke-3)
sudut rujukan = u 180
0

= 254
0
180
0

= 74
0

sin 614
0
= sin 74
0

b) 459
0
= 360
0
+ 99
0
(sukuan ke-2)
sudut rujukan = 180
0
u
= 180
0
99
0

= 81
0

kos 459
0
= kos 81
0

c)
4
9
= 2 +
4
1
(sukuan pertama)
sudut rujukan =
4
1


4
9
tan = tan
4
1

Nyatakan setiap yang berikut sebagai nisbah trigonometri bagi sudut rujukan yang sesuai dengan
tanda yang betul.
a) sin
0
231 ( )
b) kos (
0
520 )
c) tan
|
.
|

\
|

8
11

Nota
Ingat bahawa radian = 180
0
,
jawapan anda selalu boleh
disemak secara menukarkan
sudut dalam radian kepada
sudut dalam darjah.

Contoh 8.6
Contoh 8.7
Unit 8 Trigonometri II |219

Penyelesaian:
Dengan rumus bagi sudut negatif,
a) sin
0
231 ( ) = sin 231
0
(sukuan ke-3)
= ( sin (231
0
180
0
))
= sin 51
0
b) kos (520
0
) = kos 520
0

= kos (520
0
360
0
)
= kos 160
0
(sukuan ke-2)
= kos (180
0
160
0
)
= kos 20
0
c) tan
|
.
|

\
|

8
11
= tan
|
.
|

\
|

8
11
(sukuan ke-3)
= tan
|
.
|

\
|

8
11

= tan
8
3
Diberi A adalah satu sudut tirus dan tan A =
12
5
, carikan nilai bagi

a) kosek A b) kot A c) sek A
Contoh 8.8
Matematik Asas|220

Penyelesaian:

Diberi tan A =
12
5
, dan A tirus, maka A dalam sukuan pertama, x > 0, y > 0. Didapati x = 12, y = 5.
Dengan menggunakan teorem Pithagoras,

2 2 2
y x r + =
= 144 + 25
= 169
r = 13
0) (r 13 r > =
a)
A sin
1
A kosek =

5
12
=
b)
A tan
1
kot A =
12
5
1
=
5
12
=
c)
12
13
13
12
1
A kos
1
A sek = = =a) Diberi sin x = 0.6 dan 0
0
< x < 270
0
, carikan nilai kos
2
1
x
b) Diberi kos y = 0.72 dan 0
0
< y < 180
0
, carikan nilai sin 3y.

Penyelesaian:
a) sin x = 0.6
x = 180
0
+ 36
0
52
x = 216
0
26
kos
2
1
x = kos
2
1
(216
0
13)
= kos 108
0
13
= kos(180
0
108
0
13)
= 0.3162
A
5
12
Contoh 8.9
Unit 8 Trigonometri II |221

b) kos y = 0.72
y = 180
0
43
0
56
= 136
0
4
sin 3y = sin 3 x 136
0
4
= sin 408
0
12
= sin 48
0
12
= 0.665


Carikan nilai
a) sin( 240
0
) b) tan 860
0
c) kos ( 430
0
)

Penyelesaian:
a) sin(240
0
) (sukuan ke-2)

= sin 240
0
= sin (240
0
180
0
)
= sin 60
0
= 0.866

b) tan 860
0
= tan 140
0
(sukuan ke-2)

= tan 40
0
= 0.8391

c) kos ( 430
0
) = kos (430
0
360
0
) (sukuan ke-4)

= kos 70
0
= 0.342
860
430
240
Contoh 8.10
Matematik Asas|222
Cari semua nilai x antara 0
0
dan 360
0
yang memenuhi persamaan
a) kos 2x =
2
3
b) kos
2
x = 2sin x kos x sin
2
x c) tan x + 6 kot x = 7
Penyelesaian:
a) kos 2x =
2
3

2x = 30
0
,330
0
,390
0
,690
0

x = 15
0
,165
0
,195
0
,345
0


b) kos
2
x = 2sin x kos x sin
2
x
kos
2
x + sin
2
x = 2sin x kos x
sin 2x = 1
2x = 90
0
, 450
0

x = 45
0
, 225
0


c) tan x + 6 kot x = 7
tan
2
x + 6 = 7 tan x
tan
2
x 7 tanx + 6 = 0
(tan x 1)(tan x 6) = 0
tan x = 1 atau tan x = 6
x = 45
0
, 225
0
atau x = 80.5
0
, 260.5
0

x = 45
0
, 225
0
, 80.5
0
, 260.5
0kos
2
x + sin
2
x =1 dan
2sin x kos x = sin 2x

Darabkan tanx di kedua-
dua belah persamaan.

Contoh 8.11
Unit 8 Trigonometri II |223Selesaikan persamaan kos(x + 60) = sin (x + 45
0
) dengan memberi
semua nilai antara 0
0
dan 360
0
dan mengambil hanya punca kuasa positif.

Penyelesaian :


kos (x + 60) = sin (x + 45
0
)
kos x kos 60
0
sin x sin 60
0
= sin x kos 45
0
+ kos x sin 45
0

kos x kos 60
0
kos x sin 45
0
= sin x kos 45
0
+ sin x sin 60
0

kos x (
2
1

2
1
) = sin x (
2
1
+
2
3
)
kos x(1 2 ) = sin x( 2 + 3 )

kosx
sinx
=
3 2
2 1
+


tan x = (
) 2 3 )( 2 3 (
2) 3 )( 2 (1
+

) =
1
2 6 2 3 +
= 0.131
x = (180
0
7
0
28), (360
0
7
0
28)
= 172
0
32, 352
0
32


Diberi 2 tan x = tan (x + 45
0
), carikan semua nilai x antara 0
0
dan 360
0
.

Penyelesaian :
2 tan x = tan (x + 45
0
) =
tanxtan45 1
tan45 tanx

+
=
tanx 1
1 tanx

+

2 tan x(1 tan x) = tan x + 1
2 tan x + 2 tan
2
x tan x 1 = 0
2
2
2
1
=

Contoh 8.12
Contoh 8.13
Matematik Asas|224

2 tan
2
x 3 tan x 1 = 0

tan x =
4
(8) 3 3
2
+

Bila tan x = 1.7808
x = 60
0
41, (180
0
+ 60
0
41)
= 60
0
41, 240
0
41
Bila tan x = 0.2088
x = (180
0
15
0
41), (360
0
5
0
41) = 164
0
19 , 344
0
19Tunjukkan bahawa x = 60
0
ialah salah satu penyelesaian bagi persamaan
12 kos
3
x 4 kos
2
x 3 kos x + 1 = 0
Dengan mencari faktor-faktor lain, carikan penyelesaian lain bagi nilai x antara 0
0
dan 360
0
.

Penyelesaian :
12 kos
3
x 4 kos
2
x 3 kos x + 1 = 0
Bila x = 60
0
, kos 60
0
=
2
1

Oleh itu 12(
2
1
)
3
4(
2
1
)
2
3(
2
1
) + 1 = 0
x = 60
0
ialah salah satu penyelesaian.
kos x = kos 60 =
2
1

2 kos x 1 = 0 ialah salah satu faktor.
12 kos
3
x 4 kos
2
x 3 kos x + 1 = 0
(2 kos x 1)(6 kos
2
x + kos x 1) = 0
Gunakan formula untuk
mendapatkan penyelesaian
kepada persamaan kuadratik
ax
2
bx + c ialah

2a
4ac b b
x
2

=

Kenapa?
Faktorkan
persamaan
kuadratik ini.
Contoh 8.14
Unit 8 Trigonometri II |225

(2 kos x 1)(2 kos x + 1)(3 kos x 1) = 0
Oleh itu kos x =
2
1
x = 60
0
, (360
0
60
0
) = 60
0
, 300
0

Atau kos x =
2
1
x = (180
0
60
0
), (180
0
+ 60
0
)
= 120
0
, 240
0

atau kos x =
3
1
x = 70
0
32, (360
0
70
0
32)
= 70
0
32, 289
0
28
Nilai-nilai x ialah 60
0
, 70
0
32, 120
0
, 240
0
, 289
0
28, 300
0
.


Diberi kos u =
2
1
yang mana u ialah sudut tirus. Tanpa penggunaan buku sifir, carikan
a) sin u b) sin 2u c) kos 2u d) tan 2u

Penyelesaian:
a) sin u =
2
3

b) sin 2u = 2 sin u kos u = 2 (
2
3
)(
2
1
) =
2
3

c) kos 2u = kos
2
u sin
2
u

= (
2
1
)
2
(
2
3
)
2
=
2
1


d) tan 2u =
2 kos
2 sin
=
2
1
2
3

= 3


Jika sin A =
2
1
dan sin B =
4
1
, carikan nilai sin (A + B)sin (A B).

u
2
1
3
A
2
1
3
Contoh 8.15
Contoh 8.16
Matematik Asas|226

Penyelesaian:
sin A =
2
1
, kos A =
2
3
, sin B =
4
1
, kos B =
4
15
,
sin
2
A =
4
1
, kos
2
A =
4
3
, sin
2
B =
16
1
, kos
2
B =
16
15

1 kos
2
A =
4
1
1 kos
2
B =
16
1

sin (A + B)sin (A B) = ( sin A kos B + kos A sin B)(sin A kos B kos A sin B)
= sin
2
A kos
2
B kos
2
A sin
2
B


= (
4
1
) (
16
15
) (
4
3
) (
16
1
) =
64
3
64
15
=
16
3


1. Buktikan identiti berikut

a) (sek u tan u)
2
=
sin 1
sin - 1
+


b)
tan 1
tan - 1
2
2
+
= 2 kos
2
u 1

c)
kos - sek
sek
= kosek
2
u

d) kot (A + B) =
B kot kot A
1 - B kot Akot
+e) (sin u + sin 3u) + (sin 5u + sin 7u) = 16 sin u kos
2
u kos
2
2u


2. Dalam suatu segi tiga ABC, BC = 20 cm, sudut B = 30 dan sudut C = 45. Cari luas A ABC.
.
Latihan Formatif 8.3

B
4
1
15
Unit 8 Trigonometri II |227

3. Suatu segi tiga ABC mempunyai BC = 8cm, CA = 7cm, AB = 5 cm; AN ialah garis serenjang
dari A ke BC dan NR ialah garis serenjang dari N ke AB. Hitungkan sudut B dan panjang NR
betul sehingga tiga angka bererti.RUMUSAN
Identiti Trigonometri

a ) Identiti asas

sin
2
u + kos
2
u = 1
sek
2
u = 1 + tan
2
u
kosek
2
u = 1 + kot
2
u

b ) Rumus sudut majmuk

sin ( o | ) = sin o kos | kos o sin |

kos ( o | ) = kos o kos | sin o sin |
c ) Rumus sudut gandaan

sin 2o = 2 sin o kos o
kos 2o = kos
2
o sin
2
o atau kos 2o = 1 2 sin
2
o atau kos 2o = 2kos
2
o 1
tan(o + |) =


2
tan 1
tan 2
tan ( o | ) = tan o tan |
1 tan o tan |
Matematik Asas|228


d) Rumus sudut separuh gandaansin o = 2 sin
2

kos
2kos o = kos
2
2

sin
2

2

= 2 kos
2

2

1 = 1 2 sin
2

2

2
tan - 1
tan 2
tan =


e) Rumus-rumus faktor

2sin o kos | = sin(o +|) + sin(o |)
2kos o sin | = sin(o +|) sin(o |)
2kos o kos | = kos(o +|) + kos(o |)
2sin o sin | = kos(o +|) kos(o |)

Dengan menggantikan o = x + y dan | = x y ke dalam (1), (2) dan (3) kita menghasilkan:
2 2

sin x + sin y = )
2
y) x
)kos(
2
y x
sin( 2
+


sin x sin y = )
2
y) x
)sin(
2
y x
kos( 2
+


kos x + kos y = )
2
y) x
)kos(
2
y x
kos( 2
+


kos x kos y = )
2
y) x
)sin(
2
y x
sin( 2 -
+Unit 8 Trigonometri II |229


f) Formula Segitigai) Petua Sinus

Petua sinus boleh digunakan untuk menyelesaikan sesuatu segitiga apabila diberi :
- Dua sudut dan satu sisi
- Dua sisi dan satu sudut bukan kandung
ii) Petua Kosinus

Petua kosinus boleh digunakan untuk menyelesaikan sesuatu segitiga apabila diberi:-


- Dua sisi dan satu sudut kandung


a
2
= b
2
+ c
2
2bc kos a
b
2
= a
2
+ c
2
2ac kos b
c
2
= a
2
+ b
2
2ab kos c

- Tiga sisikos A =
b
2
+ c
2
a
2

2bc

kos B =
a
2
+ c
2
b
2

2ac

KATA KUNCI
Trigonometri, sudut majmuk, sudut tirus, identiti asas, sinus, kosinus, kotangen, sudut rujukan.
a
=
b
=
c
Sin A Sin B Sin C
kos C =
a
2
+ b
2
c
2

2ab
Matematik Asas|2301. Buktikan bahawa

kos 1
2kos - 1

sin
1 kos 3 kos 2
2
2
+
=
+


2. Cari satu ungkapan bagi sin 3A dalam sebutan sin A
3. Buktikan bahawa

2A kos A sin 6A kos 3A sin
2A sin A sin 6A sin 3A sin
+
+
= tan 5A (gunakan rumus faktor)

4. Buktikan bahawa
sin
4
x + kos
4
x = 1 - sin
2
2x
5. Buktikan identiti berikut

2 kos 1
2 sin
+
= tan u

6. Untuk nilai 0< x < 360, selesaikan persamaan berikut:
a) kos 2x = kos x
b) sin x = 2 sin (60 x)

7. Jika tan B = 5 tan C, buktikan
tan (B + C) =
6 C kosek
C kot 6
28. Selesaikan persamaan berikut di mana 0 < u < 360
sin 2u + sin 3u + sin 4u = 0


Latihan Sumatif

Unit 8 Trigonometri II |231

9. Diberi sin A =
5
3
dan kos B =
25
7
dengan keadaan 0< A, B < 90, carikan nilai


a) tan (A + B)
b) sin (A - B)

10. Buktikan bahawa
sin
2
2u (kot
2
u - tan
2
u) = 4 kos2u
11. Diberi sin o = m
2
1
dengan keadaan o ialah sudut tirus.

a) Tunjukkan bahawa sin 2o = )
2
m - (4 m
2
1

b) Carikan nilai m jika kos 2o = m
6
7

12. Buktikan identiti
sin X + kos X = 2 sin (X + Y)
sin Y kos Y sin 2YRUJUKAN
Marzita Puteh.2010. Foundation Mathematics. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Marzita Puteh.2002. Matematik PermulaanSiri 1. Kuala Lumpur: Prentice Hall.
Marzita Puteh. 2002. Matematik Permulaan Siri 2. Kuala Lumpur: Prentice Hall.
McGregor, C. 1994. Fundamentals of University Mathematics : Albion Publishing, Chichester

Selamat
Mencuba.
Jangan cepat
putus asa!!!
Matematik Asas|232

JAWAPAN LATIHAN FORMATIF

Latihan Formatif 8.1
1. 30, 90, 150, 210, 270, 330
3. 70.53, 180, 289.47
4. 70.53, 180, 289.47
Latihan Formatif 8.2
2. a)
2
p 1 b)
2
p 1
p


3. a)
7
24
b)
3
1

Latihan Formatif 8.3
2. 73.2 cm
2

3. 2.17 cm
JAWAPAN LATIHAN SUMATIF
1. sin 3A = 3 sin A 4 sin
3
A
6. a) x = 120, 240 b) x = 40.9, 220.9
8. u = 0, 60, 120, 180, 240, 300, 360
9. tan (A + B) =
44
117 -
sin (A B) =
125
39 -

10. m =
3
2