Anda di halaman 1dari 3

UJI KUAT TEKAN BETON

MAKSUD DAN TUJUAN Menerangkan prosedur pemeriksaan kuat tekan beton. Membuat beton sesuai dengan rancangan beton yang diingikan.

PERALATAN DAN BAHAN Peralatan 1. Mesin tekan 2. Tongkat pemada 3. Cetakan beton 4. Mistar 5. Timbangan kapasitas 20 kg Ba an !dukan beton untuk benda u"i arus diambil langsung dari mesin pengaduk dengan menggunakan peralatan yang tidak menyerap air# adukan beton arus diaduk lagi sebelum dimasukan dalam cetakan. PROSEDUR PERCOBAAN Pembuatan benda u"i $ 1. %si cetakan dengan adukan beton dalam 3 lapis# setiap lapis berisi kira&kira 1'3 isi cetakan. (etiap lapis dipadatkan dengan tongkat pemadat sebanyak 25 kali secara merata. 2. )atakan permukaan beton. 3. Biarkan beton dalam cetakan selama * 24 "am dan letakkan pada tempat yang bebas getaranserta ditutup dengan ba an yang kedap air. 4. (etela 24 "am# bukala cetakan dan keluarkan benda u"i. 5. )endam benda u"i dalam bak yang berisi air agar proses pera+atan ,curringbeton berlangsung dengan baik# maka peredam dilakukan sampai batas +aktu pengu"ian kuat tekan beton. Penekanan benda u"i $ 1. !mbil benda u"i dari bak perendam dan lap dengan menggunakan lap lembab. 2. Tentukan berat dan ukuran benda u"i.Perhatikan :.ika benda u"inya berbentuk silinder# sebelum benda u"i tersebut ditekan arus diberi lapisan mortal ' semen dipermukaan atas dan ba+a setebal 4 mm untuk meratakan permukaan bidang tekan. 3. /etakkan benda u"i pada mesin penekan secara sentris.

4. .alankan mesin penekan dengan penamba an beban terutama berkisar antara 2 & 4 kg'cm2. 0itung kuat tekan beton dari benda u"i tersebut. PERHITUNGAN

KUAT TEKAN BETON ( bk ) 1 P'!


P 1 Beban maksimum , k2 !
No 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 /uas penampang bidang tekan ,cm2 Umur 3 hari 3 hari 3 hari 7 hari 7 hari 7 hari 14 hari 14 hari 14 hari 28 hari 28 hari 28 hari Berat ( Kg ) 12,57 12,52 12,66 12,66 12,53 12,69 12,60 12,65 12,73 12,70 12,65 12,60 Diameter ( cm ) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Tinggi ( cm ) 30,3 30,4 30,3 30,2 30,0 30,4 30,1 30,1 30,5 30,4 30,5 30,2 Luas ( cm2 ) 176.625 176.625 176.625 176.625 176.625 176.625 176.625 176.625 176.625 176.625 176.625 176.625 Beban Tekan (kN) 190 200 210 320 300 350 390 400 400 480 460 420

LUAS
BEBAN RATA-RATA ( P )

11'4d2
=Beban Tekan Dijum a!kan"#

KUAT TEKAN BETON ( bk ) = P"A

Hasil Perhitungan

Umur 3 hari 7 hari 14 hari 28 hari

Beban tekan rata-rata (P) 200 323.33 396.67 453.33

Kuat tekan beton (nk) 1.13 1.83 2.25 2.57

CATATAN

Masukkan data asil pemeriksaan kedalam 3ormulir kekuatan tekan beton. Benda u"i untuk pemeriksaan kuat tekan beton berdasarkan PB%451 ada 3 bentuk# yaitu $

No 1 2 3

Benda !i 6ubus 15 7 15 7 15 cm 6ubus 20 7 20 7 20 cm (ilinder 15 7 30 cm

Pe"#andin$ k at tekan 1#00 0#85 0#93

Benda u"i kubus permukaan bidang tekannya tidak dilapisi adukan merata. Pemeriksaan kekuatan tekan beton biasanya dilakukan pada umur 3 ari# 5 ari# 14 ari# 29 ari.

PERBANDINGAN KEKUATAN TEKAN BETON PADA BERBAGAI UMUR


Umur beton ( hari ) Semen Portland ( biasa ) Semen Portland kek atan a!al tin""i 3 0,40 0,55 7 0,65 0,75 ! 0,88 0,90 2 0,95 0,95 2" 1,00 1,00 #$ 1,20 1,15

3%$ 1,35 1,20

/aporkan kekuatan tekan karakteristik beton.

KESIMPULAN :ari asil gra3ik perbandingan kuat tekan beton dan umur beton pada praktikum diatas diperole ni%ai k at tekan #eton &ada '( hari ada%ah ')*+ kN,-"'.