Anda di halaman 1dari 15

Modul P&P Geografi 942/2 Penduduk

TAJUK 1: PENDUDUK
1.1 KONSEP PENDUDUK

1.1.1. Penduduk sebagai sumber

Penduduk
 Manusia yang tinggal di dalam satu-satu kawasan.
 Berbeza dari satu kws ke kawasan lain (taburan).

Penduduk bersifat dinamik


 Berubah dari semasa ke semasa.
 Penduduk sebagai sumber manusia.

Jumlah/Bilangan/Saiz penduduk

 Bilangan/saiz penduduk yg tinggal dlm. Satu2 kawasan/tempat pada satu2 masa tertentu.
Cth: Jumlah penduduk dunia pada tahun 2000 = 6 bilion dan dianggar meningkat kpd 6.9
bilion menjelang 2010.
 Negara paling ramai penduduk ialah Republik Rakyat China (> 1 bilion).
 Saiz penduduk penting sebagai satu penentu bekalan sumber manusia yg ada.
 Negara besar seperti China, India, Brazil dan Indonesia mempunyai bekalan sumber
manusia tidak terhad berbanding negara berpenduduk kecil seperti Malaysia, Arab Saudi,
Australia dan New Zealand.
 Semakin besar jumlah penduduk semakin besar sumber tenaga kerja dan keperluan
mempertahan dan menjaga keselamatan negara.
 Sumber manusia tidak hanya bergantung pada saiz tetapi juga umur & jantina dan kualiti
penduduk.

Umur
Sumber Manusia

Belum Produktif Produktif Tidak lagi Produktif


(<15 thn) (15-64 thn) (>64 thn)

 Belum produktif (<15 thn)/muda – masih ditanggung


 Produktif (15-64 thn.)/dewasa – aktif dari segi ekonomi untuk menanggung penduduk
muda dan tua
 Tidak lagi produktif (>64 thn)/tua – tidak aktif dari segi ekonomi

Kualiti penduduk

Petunjuk

 Taraf pendidikan & kemahiran, (modal insan).

NSNJ 2009© Kajang High School Terbilang 2010 1


Modul P&P Geografi 942/2 Penduduk

 Kadar buta huruf dewasa.


 Bilangan ahli sains dan jurutera per 1 juta penduduk (memerlukan kolej & universiti).
 Taraf kesihatan.
 Kadar kematian bayi & jangka hayat.
 Berkait rapat dengan kemiskinan (penduduk negara miskin terdedah kpd pelbagai
penyakit.
 Kualiti makanan.
 Sikap penduduk sesebuah negara.

1.1.2. Penduduk sebagai agen perubahan

 Penduduk sebagai sebahagian dari sumber (buruh).


 Penduduk penting bagi menjana pembangunan negara.
 Kuantiti penduduk (bil. penduduk) sahaja bukan penentu kpd kemajuan negara.
 Sesebuah negara perlu penduduk berkualiti.
 Penduduk penting – sebagai sumber buruh bagi kemajuan sektor pertanian, perindustrian,
perikanan dan lain-lain.

1.2. TABURAN PENDUDUK

1.2.1 Taburan penduduk dunia mengikut wilayah

a) * Tunjukkan/edarkan peta taburan penduduk dunia dan Malaysia,


Bincangkan taburan penduduk tersebut dari segi kawasan padat dan kurang padat,

b) Faktor ketidakseimbangan penduduk di pantai barat dan pantai timur Semenanjung


Malaysia

Faktor Pantai Barat Pantai Timur


i- Keluasan tanah  luas & lebar + 50 km  sempit
pamah  mudahkan pembangunan
Kesuburan tanih
 banyak tanih subur spt Dataran  tanah subur terhad, banyak
Kedah, Dataran Tjg Karang kawasan hutan & berpaya
(Tasik Bera, Tasik Cini)
ii- Ekonomi  Banyak peluang pekerjaan dlm  Kawasan perindustrian
perindustrian bertumpu di bandar besar shj
 ZPB diwujudkan spt Bayan spt Kota Bharu, Kuantan &
Lepas, Johor, Klang Kuala Trengganu

iii-Sejarah  lebih awal dimajukan penjajah  tiada penemuaan awal sumber


(British) akibat penemuan bijih mineral
timah
iv-Sosial  banyak institusi pendidikan sbg  kurang kemudahan2 sosial
satu tarikan
 pusat pelancongan, perkhidmatan,
pengankutan/perhubungan
v-Politik/Governan  Tumpuan lebih kpd Pantai Barat
 Tarik pelabur

NSNJ 2009© Kajang High School Terbilang 2010 2


Modul P&P Geografi 942/2 Penduduk

 Pelabur lebih berminat di Pantai


Barat krn banyak infrastruktur

1.3 PERTUMBUHAN PENDUDUK

1.3.1 Trend penduduk dunia

* Guru tunjuk/edar graf penduduk dunia dan dianalisis berdasarkan graf tersebut.

• mengira kadar petumbuhan tahunanpenduduk dunia & Malaysia dgn formula

r = 1/n Log e (Pn/Po) X 100

1.3.2 Faktor pertumbuhan penduduk

1.3.2.1 Proses pertumbuhan penduduk

1. Kadar pertumbuhan penduduk – angka yg menunjukkan arah pertumbuhan penduduk


sama ada pesat, perlahan, statik atau berkurang dlam tempoh tertentu.
2. Pertumbuhan semula jadi:
Kadar Kelahiran – Kadar Kematian
3. Kadar pertambahan penduduk:
Kadar Kelahiran – Kadar Kematian + Migrasi Bersih

1.3.2.2 Faktor mempengaruhi pertumbuhan penduduk

1. Kadar kelahiran tinggi dan kadar kematian rendah dipengaruhi oleh taraf kesihatan baik,
prasaran kesihatan cukup & sistem perubatan cekap.
2. Kesuburan meningkat – amalan kahwin muda.
3. Sumber makanan seimbang – revolusi hijau, tiada kebuluran, kurang kematian.
4. Program perancangan keluarga – gagal di negara membangun kerana taraf pendidikan,
budaya & adat.
5. Faktor sosial – pendidikan rendah.
6. Kestabilan politik – aman, tiada perang.
7. Dasar Kerajaan – Kempen 70 juta menjelang 2100, rebat cukai, cuti bersalin, rawatan
percuma.
8. Kadar migrasi bersih – tinggi (PATI).
9. Agama – Islam (ramai umat), Cina (perlu anak lelaki sbg pewaris).

1.3.4 Kesan pertumbuhan penduduk

Kesan negatif

1. Tekanan terhadap sumber alam – persaingan guna tanah pertanian, petempatan,


pembangunan prasarana.
2. Kemerosoran/kepupusan sumber – sumber yang tidak boleh diperbaharui.
3. Pencemaran & kerosakan sumber – air,udara,tanih
4. Kemiskinan & kemunduran

NSNJ 2009© Kajang High School Terbilang 2010 3


Modul P&P Geografi 942/2 Penduduk

5. Kekurangan bekalan sumber makanan


6. Kesan sosial – taraf pendidikan dan kesihatan rendah

a.) Piramid penduduk

1. Graf bar menggambarkan struktur umur & jantina penduduk ssebuah negara
2. Paksi menegak – kumpulan umur
3. Paksi mendatar - peratusan @ jumlah jantina L/P
4. Piramid penduduk menggambarkan ciri2 sosioekonomi seperti:
5. Kadar kelahiran, kematian & pertumbuhan semulajadi
6. Komposisi jantina (L/P)
7. Jangka hayat
8. Nisbah tanggungan
9. Tahap pembangunan ekonomi
10. Taraf sosial – kesihatan & pendidikan

b.) Bentuk piramid penduduk

1. Piramid Progresif

 Tapak besar – bilangan penduduk muda ramai, kadar kelahiran tinggi


 Cerun melengkung – kematian tinggi di semua peringkat umur
 Puncak kecil – warga tua kurang, jangka hayat pendek
 Negara baru membangun – Afrika, India

2. Piramid Regresif

 Tapak kecil – kadar kelahiran rendah


 Cerun cembung – golongan produktif ramai ( golongan dewasa)
 Puncak lebar – warga tua ramai, jangka hayat tinggi
 Negara maju – Perancis, Denmark, Sweden
 Piramid Perantaraan
 Kelahiran sederhana
 Penduduk dewasa > remaja
 Kurang kematian semua peringkat umur
 Jangka hayat tinggi

NSNJ 2009© Kajang High School Terbilang 2010 4


Modul P&P Geografi 942/2 Penduduk

Contoh : Jenis Piramid penduduk

xh Piramid Progresif Piramid Piramid Piramid Terganggu


(cth Filipina 2004) Peraliha Regresif (cth (cth Russia 2004)
n (cth Jerman
USA 2004)
2004)
Kadar Pertumbunahan Pesat dan Perlahan Pertumbuha Pertumbuhan tidak
Pertumbuha Positif -stabil n negatif tentu
n penduduk - Jumlahpenduduk - Perpecahan
berganda dlm negara
jangka masa singkat - Wabak
- Menyediakan penyakit
pasaran yang luas
Kadar Tinggi Rendah Sgt rendah Tidak tentu
Kelahiran
Kadar Tinggi Rendah Rendah Rendah atau tinggi
kematian
Golongan Besar Kecil Kecil Kecil
kanak-kanak
Golongan Ramai Ramai Ramai Tidak tentu
Dewasa
Golongan Kecil Ramai Ramai Sederhana
Tua
Nisbah Hampir sama Hampir Perempua Perempuan lebih
Jantina sama lebih ramai dari lelaki
daripada
lelaki

NSNJ 2009© Kajang High School Terbilang 2010 5


Modul P&P Geografi 942/2 Penduduk

1.3.6 Penduduk dan pembangunan

a.) Menganalisis kaitan antara pertumbuhan penduduk dengan pembangunan sesebuah


negara dalam konteks peralihan demografi.

Peringkat 1
(Peringkat pra perindustrian – masyarakat pertanian)

 Kadar kelahiran & kematian tinggi


 Tahap kesihatan & pendidikan mundur
 Jangka hayat penduduk rendah
 Tahap pembangunan ekonomi & sosial rendah
 Kadar buta huruf tinggi
 Wabak penyakit
 Pendapatan perkapita rendah
 Kadar kemskinan tinggi
 Masalah kesuburan
 Ketidakstabilan politik
 Cth negara : Ethiopia & Somalia

b.) Mentafsirkan model peralihan demografi

*Rujuk model peralihan demografi

 Graf garis yg menggambarkan transisi perubahan penduduk sesebuah negara.


 3 komponen: kadar kelahiran, kadar kematian, kadar pertumbuhan penduduk semulajadi.

Peringkat peralihan demografi

Peringkat I (Tahap awal – masyarakat pertanian)

 Kelahiran dan kematian tinggi


 Kadar pertumbuhan semulajadi rendah

Peringkat II (Tahap pertengahan – peralihan pertanian ke perindustrian)

 Kadar kelahiran tinggi


 Kadar kematian menurun
 Pada peringkat akhir Tahap II Kadar kelahiran mula menurun

Peringkat III (Tahap pasca – masyarakat perindustrian sepenuhnya)

 Kadar kelahiran dan kadar kematianterus menurun hingga mencapai paras terendah

NSNJ 2009© Kajang High School Terbilang 2010 6


Modul P&P Geografi 942/2 Penduduk

1.4 MIGRASI

1.4.1 Jenis migrasi

a) Migrasi dalaman
 Perpindahan penduduk melintasi sempadan dlm sesebuah negara (daerah, luar
bandar, negeri, bandar dan sebagainya.

b) Migrasi antarabangsa
 Perpindahan melibatkan sempadan politik antarabangsa (negara, benua).

1.4.2 Jenis migrasi dalaman

1. Luar bandar ke bandar


2. Bandar ke bandar
3. Bandar ke desa
4. Luar bandar ke luar bandar
Faktor mempengaruhi migrasi dalaman

 Ekonomi – peluang pekerjaan lebih lumayan


 Sosial – melanjutkan pelajaran ke IPT
 Bencana alam – banjir/tanah runtuh
 Dasar kerajaan – program pembangunan wilayah (FELDA,FELCRA), polisi
pembandaran.

Kesan migrasi dalaman

Positif

 Meningkatkan pembangunan sumber alam di tempat destinasi.


 Kurangkan masalah kependudukan di tempat asal.

Negatif

 Tekanan terhadap sumber alam – tanah.


 Pencemaran & kerosakan sumber alam.
 Kepupusan sumber.
 Masalah ekonomi – pengangguran, taraf hidup rendah, pendapatan menurun, krisis tenaga
kerja.
 Kesan sosial/ jenayah- setinggan, dadah, samun, ragut.
 Pembaziran sumber (tempat asal).

1.4.3 Kemahiran amali – Guru membimbing murid cara memplot peta aliran & mentafsir
data

NSNJ 2009© Kajang High School Terbilang 2010 7


Modul P&P Geografi 942/2 Penduduk

1.4.4 Migrasi antarabangsa semasa

1.4.4.1 Pola

i) Arah aliran

 Hasil MOU (Malaysia & Vietnam) – persetujuan bawa masuk buruh Vietnam
untuk sektor pembinaan - buruh Indonesia untuk sektor pembinaan, perladangan,
pembantu rumah.
 Penduduk Asia ke Australia – bekerja & menetap di Australia.

ii) Isipadu aliran (jumlah)

 Indonesia paling ramai (83%), diikuti Bangladesh, Thailand, Filipina, India &
Myanmar.
 Jumlah imigran dianggarkan 1.25 juta.

iii.) Komposisi aliran

 Golongan umur 20 – 40 tahun.


 Lelaki – sektor pembinaan, kilang & perladangan.
 Perempuan – pembantu rumah, kilang.

1.4.4.2 Faktor mempengaruhi migrasi antarabangsa semasa (khusus merujuk Malaysia)

 Ekonomi stabil
 Peluang kerja dan gaji tinggi
 Krisis ekon di negara asal
 Nilai mata wang tinggi di M’sia
 Pembangunan ekon meningkat tetapi kurang buruh
 Sosial
 Budaya serumpun/sama (agama & budaya)
 Hubungan persaudaraan yang telah wujud
 Dasar Kerajaan
 Dasar utk meningkatkan sektor pertanian – buruh diperlukan
 Adanya MOU & hubungan diplomatik
 Politik
 Letakan berhampiran & jarak dekat
 Ketidakstabilan politik negara asal
 Bencana alam
 Gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir

1.4.4.3 Kesan migrasi antarabangsa terhadap negara yang ditujui (Cth: Malaysia)

Positif

 Penawaran tenaga buruh ramai bagi menjana pembangunan.

NSNJ 2009© Kajang High School Terbilang 2010 8


Modul P&P Geografi 942/2 Penduduk

Negatif

 Masalah sosial/jenayah.
 Kesesakan lalulintas.
 Setinggan (Sg Damansara).
 Pencemaran (udara,tanih, air).
 Kesihatan (wabak penyakit).

1.5 PENDUDUK & ALAM SEKITAR

1.5.1. Pengenalan Umum Komponen Alam Sekitar & Sumber

Komponen Alam Sekitar terbahagi kepada 4:-

 Biosfera
 Litosfera
 Hidrosfera
 Atmosfera

i. Biosfera

 Unsur-unsur melibatkan hidupan meliputi kws kerak bumi (litosfera) dan


atmosfera.
 Cth hidupan: manusia, tumbuhan, bakteria, binatang2, spora dan lain-lain.
 Setiap hidupan ada ekosistem (saling kebergantungan) biotik (hidup) & abiotik
(bukan hidup).
 #Kepentingan – kemandirian spesis flora & fauna, rantaian makanan, kajian.

ii. Litosfera

 Kerak bumi (lapisan luar bumi yg membentuk benua dan pulau dan dasar lautan.
 Ketebalan – 5 km (dasar laut) & 50 km (daratan).
 Kandunagan utama – batuan & mineral sert tanih.
 #Kepentingan – sumber batuan, mineral & utk sektor pertanian.

iii. Hidrosfera

 Meliputi sumber air: cth; laut, tasik, sungai. Lombong, air bawah tanah.
 97.2% air masin dan 2.8% air tawar.
 #Laut (perikanan & petroleum, gas asli) & menyederhanakan suhu.

iv. Atmosfera

NSNJ 2009© Kajang High School Terbilang 2010 9


Modul P&P Geografi 942/2 Penduduk

 Lapisan udara – ketebalan lingkungan 1000 km.


 Penduduk sebagai sumber manusia.

Kepentingan Atmosfera

1. Troposfera
• Sumber air, hidupan
• Sumber oksigen utk pernafasan
• Sumber karbon dioksida utk fotosintesis
• Pemantul cahaya matahari

2. Stratosfera
• Penangkis gelombang ultraungu

3. Mesosfera
• Menghalang meteorit besar jatuh ke bumi

4. Ionosfera
• Telekomunikasi

NSNJ 2009© Kajang High School Terbilang 2010 10


Modul P&P Geografi 942/2 Penduduk

METER
anggaran

Eksosfera helium, hodrogen

500 km
Ionosfera ion2 memantul gelombang radio
sesuai utk telekomunikasi

100 km
Termosfera suhu panas

80 km
Mesosfera udara sanagat nipis
sejuk + -800C
lapisan pemusnahan meteorit

50 km
Stratosfera tidak berawan, kering
lapisan ozon utk menapis sinaran ultraungu
(ozonosfera)
sesuai utk k/terbang supersonik

18 km
Troposfera
terbentuk awan
hujan, rebut, kabus, kabut, jerebu
gas oksigen, N, CO2, Neon, Argon
Permukaan
Bumi

Lapisan-lapisan dalam atmosfera

1.5.2 Alam sekitar fizikal sebagai sumber

NSNJ 2009© Kajang High School Terbilang 2010 11


Modul P&P Geografi 942/2 Penduduk

Sumber alam semula jadi

Tidak Boleh Diperbaharui


Boleh Diperbaharui (boleh pupus)
air Mineral
tanih
hutan
Semua logam & bukan logam
udara Cth Logam – emas, b. timah, b. besi,
bauksit, kuprum
Bukan Logam – petroleum, arang batu, gas
asli.

1.5.3 Daya tampung prsekitaran fizikal

1.5.3.1 Kepentingan sumber alam kepada manusia

Sumber Alam Kepentingan


i) Hutan  sumber oksigen
 ekopelancongan, rekreasi
 ubat-ubatan (herba tradisional)
 tadahan hujan
 kepelbagaian diversiti (biodiversiti)
 R&D (kacukan poko ,ubatan)
 makanan (petai,jering)
 sumber pendapatan- (balak) – cengal, merbau
 peluang pekerjaan (pembalak)
 produk hiliran (perabot)
ii) Air  Kegunaan domestik (minum, masak, mandi, basuh)
 sektor perindustrian berasaskan minuman &makaanan dan industri
besi & keluli (penyejukan)
pengiran tanaman (padi)
iii) Mineral  sektor pembinaan bangunan (tiang konkrit, bt. kelikir)
 industri pembuatan (besi & keluli, sadur tin, tin minuman)
 menjimatkan tukaran matawang (kegunaan tempatan)
 Tenaga elektrik (arang batu, petroleum, gas asli)
peluang pekerjaan
iv) Tanah-tanih  sektor pertanian (aluvium-padi)
Tapak pembinaan (petempatan, perindustrian)

1.5.3.2 Konsep daya tampung sumber alam

NSNJ 2009© Kajang High School Terbilang 2010 12


Modul P&P Geografi 942/2 Penduduk

# Sumber ada daya tampung (terhad)

Daya tampung sumber = keupayaan sesuatu sumber memenuhi & menampung


keperluan penduduk

Cth: penduduk ramai, sumber terhad menyebabkan:


• Kekurangan makanan
• Kebuluran
• Wabak penyakit
• Krisis air, tenaga
• Kehilangan sumber warisan
• Kesejahteraan hidup manusia terjejas

* Jelaskan konsep lebihan penduduk, kurang penduduk dan penduduk optimum

1.5.3.3 Langkah2/ usaha memastikan daya tampung sumber secara berterusan (*Cth:
Sumber Hutan)

1. Langkah perundangan

• Kuatkuasa undang2 (denda/penjara)


• Wujudkan akta perhutanan
• Pemantauan (jabatan hutan)

2. Langkah Pengurusan

• Wartakan taman negara


• Tanam semula hutan
• Rawatan silvikultur
• R&D (FRIM)
• Kuota
• Lesen pembalakan
• Penebangan terpilih (pokok matang)

3. Langkah Pendidikan

• Kempen (cintai hutan)


• Penerapan dalam sukatan pelajaran (Geografi, Alam Sekitar, Kajian Tempatan)

* Guru boleh minta pelajar berbincang dalam kumpulan utk sumber2 lain dgn menekankan
3P seperti di atas.

1.5.4 Kesan pertumbuhan dan tumpuan penduduk terhadap alam sekitar

NSNJ 2009© Kajang High School Terbilang 2010 13


Modul P&P Geografi 942/2 Penduduk

1.5.4.1 Kesan pertumbuhan penduduk

Kesan negatif

• Kesan kpd sumber air – penerokaan hutan oleh manusia (pertanian & petempatan –
tadahan air kurang, sumber air kurang & merosot, air tercemar (sisa domestik &
kumbahan)
• Kesan kpd sumber hutan – kayu berharga pupus (cengal)
• Kesan kpd mineral – semakin berkurangan/pups (emas, b. Timah)
• Kesan kpd sumber udara – udara tercemar (kilang, kenderaan, pembakaran terbuka)
• Kesan kpd ketidakseimbangan ekosistem – kitaran oksigen dan karbon dioksida

Kesan positif

• Sumber dapat dimanfaatkan sepenuhnya dgn adanya buruh yg ramai


• Kawasan baru dpt dimajukan

1.5.4.2 Sebab berlakunya kemusnahan alam sekitar di kawasan tumpuan penduduk


(Cth Kuala Lumpur)

• Kurang kesedaran sivik terhadap alam sekitar


• Kurang pegawasan
• Kurang pengurusan
• Sikap Imigrasi – tiada kecintaan terhadap negara

1.5.4.3 Langkah mengurangkan kesan kemusnahan alam sekitar

1. Perundangan

• Wujudkan akta (Akta Alam Sekeliling 1974) – mudahkan pendakwaan


• Akta/ ordinan (Cth: Akata Perhutanan Negara) – hukuman kpd pesalah dlm sektor
pembalakan.
• Agemsi pelaksanan (JAS, JPS, PBT) – pemantauan berterusan
• Penguatkuasaan – hukuman,denda, kompaun
• Prosedur EIA (Penilaian Impak Alam Sekitar/Enviroment Impact Assesment) –
dikemaskini bg semua projek pembinaan

2. Bukan Perundangan

• Kitar semula, adakan kempen kesedaran orang ramai


• pematuhan peraturan
• Melibatkan diri dlm kursus/ pndidikan alam sekitar
• Menyertai NGO - MNS (Malayan Nature Society), Peratuan Pengguna
• Sikap orang ramai (harmoni dgn alam sekitar)

NSNJ 2009© Kajang High School Terbilang 2010 14


Modul P&P Geografi 942/2 Penduduk

1.6 KAJIAN KES

Mengira & mempersembahkan data penduduk kawasan kajian dlm bentuk jadual,
rajah, & peta

*i. Guru membimbing pelajar membina graf & memplot peta berdasarkan data yg
diedarkan.
ii. Guru beri panduan pemarkahan.

Nsnj07

NSNJ 2009© Kajang High School Terbilang 2010 15