Anda di halaman 1dari 13

Drama

Jangan Bunuh
Rama-rama
Sinopsis
 Mengisahkan pengalaman Nur Atma; megenali
pelbagai jenis orang.
 Berkenalan dengan Badut yang asalnya seorang
Raja (menceritakan kisah raja tersebut).
 Ditemukan dengan Juragan yang hidupnya tidak
menentu (kisah Juragan).
 Kemunculan Askar dan Orang Tawanan.
 Pertemuan dengan Wak Keletung serta kisahnya.
 Pengenalan Orang Bertapa yang belum mendapat
hidayah.
 Pertemuan dengan Bidan Tuk Mah yang
menceritakan asal-usulnya.
Tema dan Persoalan
Tema : Nilai keagamaan yang mendalam
kepada manusia
Persoalan : 1) Perbuatan jahat yang dibalas
dengan kebaikan
2) Sikap suka membantu
3) Kekayaan belum tentu
dapat
menjamin kebahagiaan
hidup
Plot
Kemunculan watak Badut
Semua watak muncul di Permulaan:- kisah
(Raja). (Kisah Raja
pentas untuk kehidupan Nur Atma.
menjadi Badut).
memperkenalkan diri.

Episod berikutnya, Wak Adegan seterusnya, Masuk watak Juragan


Keletung pula muncul. Dia dipaparkan watak yang hidupnya tidak
hendak menembak orang Askar dengan Orang menentu tetapi, dengan
yang bersembahyangkan dua Tawanan yang pertolongan Nur Atma
imam (menggambarkan mempaecayai Tuhan dan Badut, dia dapat
perpecahan dalam kalangan yang sama. mengikut jalan yang
umat Islam). betul.

Akhirnya, muncul watak Bidan Drama ini berakhir


Orang Bertapa muncul. Dia
Tuk Mah yang berasal daripada dengan kemunculan
telah lama bertapa tetapi
keluarga bangsawan tetapi Nur Atma semula
masih belum mendapat
mengikut Peran sehingga dia bersama-sama
hidayah Tuhan. Hal ini
menjadi bidan (bomoh) dan dengan watak-watak
disebabkan dia beribadat
tanpa keikhlasan hati. pandai berubat serta mahir lain.
membuat ubat tradisional.
Watak dan Perwatakan
(Perlu Bercontoh)
 Nur Atma I dan II:
1. Perempuan tua yang banyak
pengalaman hidup.
2. Pandangannya kabur dan
pendengarannya kurang jelas.
3. Badannya lemah dan jalannya sangat
lambat.
4. Mudah bersimpati. Contoh…
5. Peka akan keadaan sekeliling. Contoh…
Watak dan Perwatakan
(Perlu Bercontoh)
 Badut :
1. Badut berusia 35 tahun.
2. Pada kakinya, ada genta yang
berbunyi apabila digerakkan.
3. Hatinya selalu bersedih walaupun
dia selalu menghiburkan orang.
4. Badut sentiasa menyesali apa-apa
yang telah berlaku kepadanya.
Bidan Tuk Mah:
(Perlu Bercontoh)
1. Nama asalnya ialah Emas Asa
Puteri Shahrul Karimah.
2. Berasal daripada keluarga yang
kaya dan berkedudukan.
3. Dia pandai mengubati orang sakit.
Contoh…
4. Keras hati atau degil. Contoh…
5. Mahir membuat ubat tradisional.
Contoh…
Latar
 Tempat : Sebuah kawasan kampung.
 Masa : Sekitar tahun 1970-an atau 1980-an.
 Masyarakat :
1) Masyarakat yang ada susun lapis. Contoh…
2) Masyarakat yang berpecah belah. Contoh…
3) Masyarakat yang masih gunakan khidmat
bidan. Contoh…
4) Masyarakat yang kurang iman dan mudah
tergoda. Contoh…
5) Masyarakat yang berhati mulia. Contoh…
Nilai
 Ketaatan. Contoh…
 Kasih sayang. Contoh…

 Tolong-menolong. Contoh…

 Keberanian. Contoh…

 Ketegasan. Contoh…
Pengajaran
(Perlu Bercontoh)
 Kita Janganlah bertindak mengikut
emosi. Contoh…
 Sebagai mat Islam kita janganlah
mengingkari perintah Allah. Contoh…
 Kita hendaklah mengamalkan sifat
tolong-menolong. Contoh…
 Kita janganlah leka dangan
kemewahan. Contoh…
Contoh soalan
Baca petikan drama di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan
yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
 WAK KELETUNG :Bidan Tuk Mah pun merantaulah bersama rombongan
ini,mengembara ke seluruh pelosok negara.Hidup bukanlah senang tapi hidup
berguna dan membawa erti.Tuk Mah lebih aman.
 BIDAN TUK MAH :Pada suatu malam kami bermain di sebuah kampung.orang-
orang yang datang menonton ialah oang buta.Rupa-rupanya,sekalian penduduk
kampung ini ialah orang buta belaka.Peran begitu terharu dengan apa yang
dilihatnya
 WAK KELETUNG :Dan Peran terus bertapak di kampung itu supaya dapat
menolong orang-orang buta ni.Dia berusaha menolong di mana yang boleh.Dan
pada suatu malam,ribut sebegitu menggila di kampung
itu.Hujan,ribut,dahsyat.Ada rumah yang runtuh, pohon tumbang,air membanjir
dan satu perkara yang sungguh aneh pun berlaku.
 BIDAN TUK MAH:Semua penduduk yang buta di kampung itu tiba-tiba boleh
lihat.Dan dalam ribut yang dahsyat ini Peran pun hilang.Berhari-hari orang-orang
kampung yang sekarang boleh lihat,mencari Peran;hingga melangkah sungai-
sungai.Tak jumpa-jumpa.Ke mana agaknya Peran?Tiga hari tiga malam Tuk Mah
tak sedar.Dalam masa ini,Tuk Mah seakan-akan bermimpi,dinasihati jangan
bimbang tentang Peran.Dia tak apa-apa.Dan selepas tiga hari tiga malam ini,Tuk
Mah pun boleh jadi bidan dan boleh buat ubat orang sakit.Di mana dijemput,Tuk
Mah pergilah.Tuk Mah jadi begini adalah kerana Peran.Alhamdulillah.
 (i) Apakah yang berlaku kepada Bidan Tuk Mah setelah bertindak untuk menyertai
rombongan Peran? [3 markah]
 (ii) Jika anda sebagai Peran, apakah yang akan anda lakukan untuk membantu
golongan kurang upaya? [3 markah]

 (iii) Nyatakan satu persoalan yang terdapat dalam petikan di atas dan dua lagi
persoalan daripada keseluruhan drama. [3 markah]
JAWAPAN
(i) Mengapakah Tuk Mah meninggalkan istana? [3 markah]

 Tuk Mah meninggalkan istana kerana terpikat akan seorang pemuda yang
memegang watak Peran dalam satu persembahan.
 Tuk Mah hendak menjadi pelakon.
 Tuk Mah hendak menyertai rombongan Peran yang mengembara ke serata
tempat.
(vi) Pada pendapat anda, mengapakah Wak Keletung mengatakan hidup Tuk Mah
lebih berguna sekarang? [3 markah]

 Tuk Mah dapat berbakti kepada masyarakat.


 Tuk Mah dapat bergaul dengan rakyat biasa.
 Tuk Mah dapat Memilih jalan hidupnya sendiri.
 Tuk Mah dapat bersama orang yang disayangi.

(iii) Huraikan satu perwatakan Tuk Mah yang terdapat dalam petikan di atas dan
dua perwatakannya yang lain yang dipaparkan dalam drama tersebut.
[3 markah]

 Satu perwatakan Tuk Mah terdapat dalam petikan ialah dia seorang yang
tegas. Contohnya Tuk Mah tetap dengan pendiriannya untuk meninggalkan
istana.
 Dua perwatakan Tuk Mah dalam drama ialah dia seorang yang berani.
Contohnya Tuk Mah berani mengikut Peran yang baru dikenalnya.
 Tuk Mah seorang yang baik hati. Contohnya, Tuk Mah membantu mengubati
orang yang sakit.
Contoh soalan
Baca petikan drama di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan
menggunakan ayat anda sendiri.

Permaisuri: Kakanda, carilah rama-rama yang cantik-cantik supaya adinda tambah berseri dan indah; lebih
daripada perempuan-perempuan lain.
Badut (Raja): Janganlah adinda gundah-gulana. Kakanda telah pun memerintah beberapa orang panglima
untuk pergi menangkap rama-rama yang adinda idamkan itu.
Permaisuri: Adinda tak hendak rama-rama itu. Adinda mahu rama-rama yang kakanda sendiri tangkap,
sebab kakanda lebih arif dalam hal ini.
Badut (Raja): Jika begitu idaman adinda, menjelang subuh berangkatlah kakanda.

i) Mengapakah Permaisuri inginkan rama-rama yang ditangkap oleh raja? [3 markah]

ii) Pada pendapat anda, apakah kesan jangka panjang hasil daripada tindakan permaisuri ini terhadap
fauna? [3 markah]

iii) Nyatakan dua perwatakan permaisuri berdasarkan drama ini. [3 markah]