Anda di halaman 1dari 9

22 August 2013

REKA BENTUK PENGAJARAN

REKA BENTUK PENGAJARAN

Proses kompleks: Reka bentuk Membina bahan Melaksana Menilai

22 August 2013

REKA BENTUK PENGAJARAN


Satu proses Meliputi spesifikasi/ syarat utk membolehkan belajar Melibatkan aktiviti reka bentuk - sistem pengajaran - mesej pengajaran - strategi pengajaran - ciri ciri-ciri pelajar

REKA BENTUK PENGAJARAN


Satu disiplin/ bidang ilmu Penekanan kpd - Kefahaman - Peningkatan - Aplikasi kaedah kaedah-kaedah pengajaran (Reigeluth 1983)

REKA BENTUK PENGAJARAN


Satu Sains utk mencipta spesifikasi
pengajaran dgn terperinci untuk pembangunan, penilaian dan penyelenggaraan suatu keadaan yg boleh memudahkan pembelajaran sesuatu unit pembelajaran tidak kira besar atau kecil, dalam sesuatu mata pelajaran

REKA BENTUK PENGAJARAN


Spesifikasi & kriteria yg

diperlukan Untuk meningkatkan proses P & P Pada tahap maksima/ yg diharapkan

(Richey 1986)

22 August 2013

REKA BENTUK PENGAJARAN


Menentukan apakah kaedah pengajaran yg paling sesuai bagi guru Membantu pelajar supaya boleh belajar (Reigeluth 1987)

Tujuan Reka Bentuk Pengajaran


Meningkatkan keberkesanan proses P&P Memperbaiki pengajaran ke tahap yg diingini Mengenal pasti masalah & langkah terbaik mengatasi masalah

22 August 2013

Kenapa Guna Reka Bentuk Pengajaran?


RP menghuraikan secara terperinci - kaedah pengajaran optima - yg dijangkakan - membawa perubahan yg dikehendaki
22 August 2013 9

Perubahan Pelajar
Sikap Pengetahuan Kemahiran

22 August 2013

10

KEKUATAN REKA BENTUK PENGAJARAN

KEKUATAN REKA BENTUK PENGAJARAN


Pendekatan Sistem - dpt tentukan fokus/ arah apa yg pelajar perlu pelajari Pengajaran blh direplikasi (satu pengajaran bukan direka bentuk untuk diguna sekali sahaja)

RP menggunakan pendekatan sistem RP bersistem - dpt hasilkan P & P - yg optima & berkesan
22 August 2013 11

22 August 2013

12

22 August 2013

MODEL RP
Tujuan: Memperincikan langkah langkahlangkah yang perlu dilakukan secara sistematik Agar objektif pengajaran tercapai
22 August 2013 13

MODEL RP
Ada banyak Cth: Model ASSURE Model Dick & Carey Berasaskan kepada model ADDIE

22 August 2013

14

Model ADDIE
ANALISIS

MODEL ADDIE
Analisis keperluan pengajaran/ latihan Reka bentuk & bina bahan Laksana pengajaran/ latihan Menilai keberkesanan

LAKSANA

MENILAI

REKA BENTUK

BINA

22 August 2013

15

22 August 2013

16

MODEL RP
Tidak hanya utk perancangan satu mata pelajaran sahaja Skala kecil (mata pelajaran) Skala besar (kursus/ program)
22 August 2013 17

MODEL RP
Secara umumnya hampir sama Cuma berbeza dari segi - istilah yg digunakan - untuk siapa - bila model dihasilkan - cara model digunakan
22 August 2013 18

22 August 2013

MODEL RP
Tiga kategori umum Model berorientasi bilik darjah Model berorientasi produk Model berorientasi sistem (Gustafon 1991)

MODEL BERORIENTASI B. D Berskala kecil Fokus kpd perancangan utk satu masa pengajaran Model ASSURE Model Dick & Reiser

22 August 2013

19

22 August 2013

20

MODEL BERORIENTASI B.D


Memberi lebih tumpuan kepada pemilihan dan penggunaan bahan yg sedia ada Kurang penekanan utk pembinaan bahan pengajaran Menjimatkan kos (Yusup Hashim 1998)
22 August 2013 21 22 August 2013

MODEL BERORIENTASI PRODUK & SISTEM Utamakan pembinaan/ pembangunan bahan Untuk satu jangka masa panjang Melibatkan satu pasukan pereka bentuk pengajaran Kursus/ program
22

MODEL BERORIENTASI PRODUK & SISTEM Model Leshin, Pollock & Reigeluth, 1990 (produk) Model Dick & Carey, 1979 Model Diamond, 1989 Model Seels & Glasgow, 1998 Model Dick & Reiser, 1989
22 August 2013 23 22 August 2013

MODEL ASSURE
Analyse learner State objektif Select method, media & materials Utilise media & materials
24

22 August 2013

MODEL ASSURE
Require learner participation Evaluate & revise

Model Gagne (Peristiwa Pengajaran)


1. Dapatkan perhatian pelajar 2. Maklumkan objektif pengajaran 3. Recall pelajaran lepas

22 August 2013

25

22 August 2013

26

Model Gagne (Peristiwa Pengajaran)


4. Sampaikan pengajaran 5. Berikan panduan/ bimbingan pemb. 6. Dapatkan respons

Model Gagne ( (Peristiwa Peristiwa Pengajaran Pengajaran) )


7. Sediakan maklum balas

8. Nilai pencapaian pelajar


9. Tingkatkan ingatan dan transfer/ aplikasi info dlm situasi lain

22 August 2013

27

22 August 2013

28

22 August 2013

29

22 August 2013

30

22 August 2013

MODEL DICK & CAREY Sumbangan: penekanan kepada pandangan bahawa pengajaran merupakan satu proses yang bersistem pengajaran bukannya a sum of isolated parts.

22 August 2013

31

22 August 2013

32

MODEL DICK & CAREY Kenalpasti tujuan pengajaran Analisis pengajaran Analisis pelajar & konteks Objektif pengajaran/ pencapaian Instrumen/ alat penilaian Strategi pengajaran Pilih atau hasil bahan pengajaran Penilaian formatif pengajaran Semak semula pengajaran Penilaian Sumatif Semak dgn tahap kebolehan sebelum pengajaran (entry behaviour)

22 August 2013

33

22 August 2013

34

ARCS Model (Keller)


Kemp, J. & Attention, Relevance, Confidence, & Satisfaction(Tarikan) (ARCS). Attention

Relevance (Perkaitan) Confidence (Keyakinan) Satisfaction (Kepuasan) )

22 August 2013

35

22 August 2013

36

22 August 2013

22 August 2013

37

22 August 2013

38

Kemp, J. & Smellie, D. (1994).

MODEL ISD
Kemp, J. & Smellie, D. (1994).

22 August 2013

39

22 August 2013

40

Elemen Asas Model RP


Menentukan keperluan pelajar Menentukan matlamat & objektif Membina prosedur penilaian

Elemen Asas Model RP


Mereka bentuk & memilih strategi pengajaran Mencuba sistem pengajaran Menilai keseluruhan sistem

22 August 2013

41

22 August 2013

42

22 August 2013

KESIMPULAN
Maksimumkan keberkesanan dan kecekapan pengajaran & pengalaman pembelajaran
Proses apa keperluan pelajar, matlamat &

KESIMPULAN
RP menggunakan Pendekatan Sistem bagi menghasilkan P & P yg berkesan Pendekatan Sistem: 1) Dapat menentukan fokus apa yg sepatutnya dipelajari pelajar 2) Melibatkan proses empirikal dan replicable

objektif pengajaran & menghasilkan tindakan intervensi utk mencapai

22 August 2013 43 22 August 2013 44

KESIMPULAN
Guru perlu ada pengetahuan mereka bentuk pengajaran Menjadikan pengajaran lebih berkesan Memaksimumkan pembelajaran pelajar
22 August 2013 45

KESIMPULAN
Beban tugas guru - Guna atau adaptasi bahan sedia ada - Bina bahan baru jika diperlukan
22 August 2013 46

KESIMPULAN
Guru perlu kenal pasti - reka bentuk pengajaran - paling sesuai & berkesan

Guru perlu kenal pasti - reka bentuk pengajaran - paling sesuai & berkesan - Pengetahuan & kemahirannya mengguna RP yg dipilih

22 August 2013

47

22 August 2013

48

22 August 2013

TAJUK KULIAH AKAN DATANG?

22 August 2013

49

22 August 2013

50