Anda di halaman 1dari 14

rq t:ret \tu! alta hti\ )'h!Pd\tr' !u\ r rar adn' t! {ii4 3 u at t h,n !.

q4i tunvrld p^rib lnrLd tltu4 -r&a) r1tkodq.d'rh oru

(i!i Nbiir oi i.iL). kitrr

uaolh!

LdD! iia

F rlie( /l

roEruk i!91

(9rc\s)do, Prc54 h e*4$oe{ (GfrnNrl

t'rMro &hn b.!,,

iumhL,

(!no,a d k4aD). uu
Fojug 1!o rchi, Lndq) d

lnrk (r'! L hru! &! kr rb 4n ddabdir (Ldosi [urcr e lrih sp) (!\

sdogrm Fd.DL s0

bdu G;umps! Gb ) dlan

,'. j& h! d,?nrda rii


FrNn
LD \

isr sFk

dd I h ndrn 3d!3 rib

bq'

rlihmD iuga nertadi hLneE

uj}q]h!dmnqlhdogro

nflhi

i"r jtu a, d.

N$ niisj.is iada, ee

u*li jlrG

ur

kur

jus ri4rhD drai hb,

Na MM! Dlhtuo In j.iis m :hrbrk. 54cdi j.ii jlN ollro FE nonuk

0 ou dor ili

h&ne'

Nek! hi ilsi bqr' oi

ffi

dEer jqljo,c

tur^

K{!utryi j( &' gtri (i!n iunhh los rkch\! dr

kiueb rtdn rrts


rduoor

reiiri.

rl si
'r

srur

(NnF''.DPtr

n.rFr us

P{r wNno A$ (Ar ssu hJ Dqqlbr Lc r\r

Fu!g!, r dD r&r bh,

(!&
diDah!)

no5
bigL

tD_ r sr h r r14[
,Lrrnqa jle
re

Fle?nfi

Fi qar

,1!Dr oi L bc

a$u,q

$Eer jqljo,c

tur^

K{!utryr j( &' gtri 4!q iunbh los rkch\! dr

kiueb rtdn rr3


rduoor

kiadi.

rl si
'n

srur

(NnF''eDPtr

n.rFr us

Pri wNnol\ A$ (Ar ssu [uJ Dqqlbtr Lc rur

Fu!g!, r dD r&r bh,

(!&
diDah!)

nos
bigL

tD_, r sr h r

+4[
,LLnqa jle
re

Fle?nfi

Fi qar

,1!Dr

oll

bei

a$u,q

rmNk !!Pn sui jin

o jlistrr h(

nh

Jlr

(slbni dr F&nron oto rowjuue lrNa di

rbsir

kr Rq! ilio
Ko!

p?F^ hL d^h bse (19!)


Doijunhb rsh' kuF4

&i (It, {FrnoL ninh} b|

PiFi iL. b4 hk'i e,ladi It' (!qd), bca ruhtr t'i


RhofDoio

(is6:t5 16) F

eilrr atrk 0ENr liti r!!s


bnhmitr),

fr{Fbr

d{!i

r q0hr6i
'us

dd, hDa,

M!urur jer

i (ledj

juF scrbqrdi rlek e*e rrE pd !r,nL! juF rEd,ile eF ElbN

hD

Nud (10d) Dorcn(e

Fi&

$Li

Pqy! i ,!4d

Ld& trca$r je'is acu,

\aai.rcN sd$dio(rs)i
o:ne.i6 j!\.jr,n akrr

km

oo{(uk! rqrisjor irea)

&&d

k urejueitrsL

jif iM; ;:rii'l-Jt"::, l*l

ni$ Fhku

,Lu

. r

sres'iehs

hi\i $cc ncmpu^li sonc Ir, Dl hsu hi 1r* diiihlho n{i


q

di, !!n!nbu!, ilrh r

odnk (rdn!i. iees ,i 12), d nE miiFoh,


i

rs naku n E
orsu u!b^ dtriubD

Piqis,

ts

0rr

0iru

8!$nsi

erD

jcns

(riur Boe &

vNd

reTr

r)

DahN' \ug m!rueili! j,h


di,

nL ei3a, ridi,

Bna4n.

hMuvre hej.t,

drur,

llwl ! Drn $kL di


roDErr hd8 (,onpd) lia

&gi idqmp!( sii

Lon(

dwg{ lnisjci s nhu nDL i,i iad,


yo,g

e$o q rd{ jrao! a r,hj( rr41i and ikd

nosjoE s^yii ' hdiui


I tu

ru hEris

Pms"

n+N

Run ss&hD sasno 0eet r r). rlbqqE coMrlF adi dr

si h!ju, Pe! r h orD

no!

Lo$ri hirlltF sD

ki Ls q$rds &

iaru,a

NbbE! jue 5tuqr E4qu

$ji( 6r$ ret th!

kL !Dh64b
n

d43{

0{i*{4

akr kisd!^

EFr

(M!ErDt& to{Neid

hjur. bqbaF

i!r 0*!F^ d

r4di a& P:ien! saL4d eilbitu^

DeN^dr $LB ir$e

ri{ rr4 jus /rh6h! wrr qu^


N{!rq

r) r{yd

hfqrcGr

uu

kbd nir iF s\:$rc

(Lecj:

irtui N os

aFdL

{i rr

tea, &r h$ri G4i3 ;rr.LiF k ! &Dudur sri (1u!&s), egog Gba,

r!jhdb
Nenu^

rD.

&

hhn

rq ,. lrnri 0o! ki roD 0 ai e, ici sn

t-rd5r.qr!
l.*

',6dl n, .$ i" Bieh{o Mrisli rtsr '

rdr

rclro! k6 Deiu ile

'

&i
&h0

$ n (!n eni,

Ldapal $n$1

Pdtu&!tuo.(rs!) D{rLd

n{jldi s ii aou

naraw

Bui dnL rdsL{ slr ddri,[, e6]eL kno jds b16r ki , ri(Noqi

ak@ p{{6n!r

Hdn

\cd(i{j).

qj.fdreu
ru(,Lsr[

v hruish)

$tN.M:dtrir rd I(r) ir:r a;,hruFhs h E{bgid hEFdtr

Nun,Ycru(1@i) PoF rhcxF n

PN!$'u
Ro^o,tirdjo,

q5i6bds$n(*ns,id
0996J

diqb(ko)

srtrb

Fr[6! R$

PFsrtr tudtuidi LriEtrrs tqGli (Dnen4i r* sN!$io, it ; F (!c)oe{) (d!E rd.tudmn'

(rrt Mi6D!'

(donook ush Dlrn

Nlisi nboY d). vd !r 0) i