Anda di halaman 1dari 11

HOW TO MEASURE THE

PERFORMANCE
AKMALUNNISAK BINTI MD SALLEH
MP071204
SUHAIZA BINTI ZAINUDDIN
MP071068
HAZALINA BINTI MOHD HANIFF
MPO71073
ROSNIZAN BINTI SAAD
MPO61091
PENGUKURAN PENCAPAIAN
KAJIAN KAEDAH
Pendekatan untuk merekod secara sistematik dan
memeriksa secara kritikal kerja-kerja sedia ada
dan kerja cadangan untuk mendapatkan kaedah
yang lebih mudah, baik, efektif, ekonomik dan
produktif.
PENGUKURAN KERJA
Menentukan masa yang diperlukan oleh seorang
pekerja terlatih melakukan kerja tertentu
menggunakan kaedah piawai dan bekerja
mengikut rentak dan suasana kerja yang normal
OBJEKTIF

Mempiawaikan kaedah melakukan


sesuatu kerja
Mendapatkan masa piawai
Meminimakan kos pengeluaran
Mengurangkan pemindahan bahan
dan pergerakan kerja
Menghapuskan pergerakan yang
tidak produktif
Memastikan pengguna manusia,
alatan dan bahan secara berkesan
Matlmat utama bukanlah mencari
kelemahan pekerja tetapi untuk
membantu mereka menyelesaikan
masalah dalam sistem kerja.
Performance variable
Performance Need

Goals Design Management


Organization
Levels of performance

level

Process level

Job/
Performance
Level

Source : Rummler & Brache, 1995.


Organization performance

Keuntungan syarikat
Kabajikan pekerja
Kejayaan produk yang dihasilakan
Keberkesanan pihak pengurusan
Kepantasan menyelesaikan masalah
pekerja
Pengurusan tempat kerja yang
selamat
Process performance

Pengurusan sumber asli yang


berkesan (tiada pembaziran)
Rekebentuk penghasilan pruduk yang
efektif
Produk yang dihasilkan tahan lama
Menyesuaikan penggunaan mesin
dan manusia untuk mencapai
keuntungan maksimum.
Job performance

Mengukur masa terpantas


menyiapkan tugasan
Contoh :
iii) Perkhidmatan servis kenderan
iv) Baik pulih kerosakan
v) Kaunter perkhidmatan
vi) Wad kecemasan
Mengukur pengeluaran (output)
terbanyak dalam sesuatu masa
Contoh :
iii) Menaip
iv) Sektor perkilangan
v) Industri pembuatan
vi) Pertanian/perikanan
Mengukur bilangan kerosakan
(reject) yang paling kurang
dilakukan
Contoh;
iii) Industri pakaian
iv) Peralatan elektronik
v) Industri penghasilan makanan
vi) Pendidikan
TERIMA KASIH..