Modul P&P 942/2 Tema 3: Transformasi Desa dan Pembandaran

TEMA 3 : TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN
3.1 Transformasi Desa a. Konsep: - Merujuk kepada perubahan sosioekonomi desa - Pertambahan penduduk, pertambahan kemudahan asas dan pengangkutan, struktur ekonomi dari tradisional kepada moden, fungsi petempatan dan lain- lain. Ciri-ciri Transformasi Desa: i. ii. iii. iv. v. vi. vii viii. Perubahan gunatanah- lebih ekonomik-pertanian ke perumahan, kilang, bandar Perubahan teknologi- dalam pertanian, kegunaan harian dan domestik Pertambahan penduduk – semula jadi dan migrasi buruh luar Pola petempatan selerak ke berjajar dan berkelompok Perubahan prasarana dan kemudahan sosial – semakin maju dan bertambah Perubahan saiz dan milik tanah – semakin kecil dan dimiliki orang asing atau syarikat Perubahan sikap penduduk terhadap pekerjaan – pilih sektor sekunder dan tertier Perubahan gaya hidup dan budaya penduduk – sosial, makanan, pakaian, kejiranan

b. Dasar dan Strategi Pembangunan Desa i. Pembangunan In Situ Membangun dan memajukan kawasan yang sedia ada - Pertanian - kemudahan pengairan, teknik saintifik, baja kimia, benih berbaka baik, R & D biji benih sintetik oleh MARDI,klon getah. - Penternakan – baka haiwan, bioteknologi, sistem perladangan berteknologi Tinggi Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADP) Matlamat – menyatukan pertanian dan menambah baik kemudahan prasarana - Menggalakkan pertumbuhan baru ekonomi berkaitan pertanian baru, industri asas tani dan sektor perkhidmatan. Antara agensi yang terlibat – Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Pembangunan Wilayah - Dilaksanakan akibat wujudnya ketidakseimbangan dalam pembangunan sosioekonomi antara kawasan dalam negara dan meningkatkan sosioekonomi penduduk di wilayah mundur. Cth: Pertanian berkelompok atau mini estet di Mulong, Kelantan. Perindustrian desa - Tujuan – mewujudkan struktur ekonomi yang lebih seimbang, mempelbagaikan peluang pekerjaan, memajukan sepenuhnya tenaga rakyat terutama di kawasan pertanian yang kurang maju dan berpenduduk padat. Cth; industri asas tani dan kraftangan.

ii.

iii.

iv.

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010

Modul P&P 942/2 Tema 3: Transformasi Desa dan Pembandaran c. Proses Perubahan Desa : i. Saling Kebergantungan Desa – Bandar: - Desa pembekal komoditi kepada penduduk Bandar - Bandar pusat mengumpul hasil desa – pasar borong - Bandar pembekal barang siap guna ke desa - Bandar sebagai pusat pentadbiran kawasan desa - Bandar sebagai pusat perkhidmatan desa – hospital,sekolah, universiti - Penduduk bandar hantar bantuan, maklumat kepada keluarga di desa - Pekerja di bandar berulang alik dari rumah di desa berhampiran bandar ii. Pembandaran Desa Satu strategi membandarkan kawasan-kawasan desa – melengkapkan petempatan desa dengan kemudahan serta perkhidmatan bandar yang asas. iii. Perancangan Desa (Pusat Pertumbuhan): Petempatan tertentu dirancang supaya menjadi pusat pertumbuhan bagi kawasan atau wilayah desa yang lebih luas, yang juga mempunyai petempatan-petempatan lain yang lebih kecil. Pelbagai kemudahan dan infrastruktur disediakan. Cth: pusat pemasaran dan pemprosesan hasil. iv. Pemodenan sosioekonomi desa: Penyediaan kemudahan asas yang lengkap, penduduk menjalani kehidupan baru yang moden –jenis pekerjaan, pendapatan per kapita, taraf hidup tinggi. 3.2 Bandar dan Pembandaran: 3.2.1 Pengertian Bandar dan Pembandaran: a. Konsep : Bandar : petempatan yang mempunyai saiz yang lebih besar, dan kepadatan penduduk yang lebih tinggi drpd luar bandar, pola pekerjaan bukan bercorak pertanian, mempunyai jaringan perhubungan yang padat dan sibuk, deretan bangunan yang tinggi. Pembandaran: proses perkembangan sesebuah pekan menjadi bandar dari segi keluasan, jumlah penduduk, prasarana, pendapatan pengurusan dan budaya penduduk b. Mengenal Pasti Jenis Bandar Berdasarkan Jumlah Penduduk: i. Bandar kecil 2,500 – 25,000 ii. Bandar sederhana 25,000 – 100,000 iii. Bandar Raya 100,000 – 800,000 iv. Metropolitan lebih daripada 800,000 v. Megalopolis tidak terhad

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010

Modul P&P 942/2 Tema 3: Transformasi Desa dan Pembandaran

Bandar i. Konsep: Bandar satelit Berhampiran Bandar induk Menyediakan kemudahan perumahan utk Bandar induk, cth: Bandar PJ kpd KL Bandar baru Bandar yang dirancang dan dibangunkan di kawasan yang sebelumnya tiada bandar, khususnya di kawasan luar bandar, cth: Bandar baru Muazam Shah Menampung perumahan, perdagangan, industri yang padat di bandar induk Mempunyai pusatnya yang sendiri tanpa bergantung kpd bandar lain. Konurbasi bandar ( rebakan) Beberapa bandar kecil berhampiran bandar, berkembang dan bercantum menjadi sebuah bandar besar, cth: PJ dan KL. Bandar primat Sebuah bandar yang besar di sebuah negara dan saiznya 4 – 5 kali ganda dari bandar kedua, cth Bangkok, Jakarta, Manila. Bandar raya global Mempunyai ibu pejabat kedutaan, perdagangan dari negara luar, cth New York

ii.

iii. iv. v. c.

Faktor Pembandaran: i. Tarikan ke bandar kerana fungsi perdagangan dan perniagaan – berkait dengan eksploitasi sumber semula jadi. ii. Kemajuan industri dan kemudahan pengangkutan di bandar memesatkan kadar urbanisasi. Peluang pekerjaan meningkatkan taraf hidup, mengurangkan pengangguran, pendapatan per kapita tinggi. iii. Demografi - pertambahan penduduk secara semula jadi di bandar – peningkatan mutu kesihatan iv. Sejarah – penjajahan dan kemasukan migran asing mempercepat eksploitasi sumber, menjadikan bandar sbg pusat pengurusannya dan petempatan terus berkembang v. Politik – dasar dan rancangan kerajaan membangunkan wilayah tertentu cth: Jengka, Muazam Shah, Putrajaya utk mengatasi limpahan pembandaran di KL vi. Kemudahan sosial – pengangkutan, pendidikan tinggi, kesihatan. Cth: Uni. Utara Malaysia, Sintok vii. Tapak yang Strategik Pelabuhan cth PP. Pinang, persinggahan atau stesen cth Gemas viii. Tarikan fizikal – memilik tarikan semula jadi yang menarik menjadi pusat pelancongan, cth Port Dickson, Genting Highlands. Peranan Bandar Dalam Pembangunan: a. Pemasaran – berkaitan jual beli, cth Langkawi,KL b. Pekerjaan – permintaan tinggi utk barangan kilang dan perkhidmatan memerlukan lebih tenaga kerja c. Pemodenan – inovasi dilakukan untuk meningkatkan persaingan produk d. Kemudahan perkhidmatan – bergantung kpd kemudahan dan kecekapan perkhidmatan e. Pembentukan golongan menengah – pendapatan per kapita meningkat

3.2.2

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010

Modul P&P 942/2 Tema 3: Transformasi Desa dan Pembandaran f. Pembauran inovasi = percampuran sesuatu yang baru diperkenalkan, ICT lebih dahulu berkembang di bandar besar 3.2.3 Kesan Transformasi Desa dan Pembandaran terhadap Penduduk dan Alam Sekitar: a. Kesan terhadap penduduk dan ekonomi: i. Kepadatan penduduk Penduduk desa berkurangan (migrasi desa – bandar), penduduk bandar bertambah ii. Perubahan pekerjaan – drp sosioekonomi antara pertanian kpd perkhidmatan dan perindustrian iii. Peningkatan taraf hidup – perubahan pekerjaan, peningkatan produktiviti & pendapatan, mewah & selesa iv. Perumahan – tidak mencukupi, setinggan v. Kemiskinan bandar – ramai menganggur, terlibat dlm aktiviti informal (menjaja) vi. Migrasi desa – bandar – faktor penolak & penarik vii. Kesesakan lalu lintas – ramai penduduk, pertambahan kenderaan viii. Masalah sosial – peningkatan kejadian jenayah dan keruntuhan moral. b. Kesan terhadap Alam Sekitar: i. Kemerosotan kualiti alam • Peningkatan suhu setempat • Hakisan, tanah runtuh, tanah tandus • Banjir dan banjir kilat • Ancaman kepupusan kepelbagaian biologi, kemusnahan habitat dan rantaian makanan ii. Pencemaran alam sekitar • Udara • Air • Tanih • Bau • Bunyi • Sampah sarap • Sisa toksik dan berbahaya 3.2.4 Kemahiran amali: a. Membina jadual, graf bar, peta bulatan berkadar berdasarkan data pertambahan penduduk atau data jumlah penduduk bandar dengan luar bandar 3.3 Kajian luar berdasarkan: i. Kepelbagaian fungsi bandar ATAU ii. Aktiviti ekonomi desa

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010

Modul P&P 942/2 Tema 3: Transformasi Desa dan Pembandaran

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful