Anda di halaman 1dari 1

REFLEKSI ALHAMDULILLAH, memanjat kesyukuran ke hadrat ilahi dengan limpah dan kurniaNya, saya berjaya menyiapkan tugasan subjek

SCE 3112 Pengurusan Makmal Sains Dan Sumber. Namun begitu saya memohon kemaafan diatas apa jua kekurangan dan kelemahan hasil karja kursus ini. Disamping menjalankan kerja dan tanggungjawab seharian. Namun secara positifnya, saya dapat menyelesaikan tugasan ini dengan sebaiknya. Terdapat kekuatan dan kelemahan dalam menyiapkan tugasan ini. Kekuatannya saya pernah belajar mata pelajaran sains. Pengalaman belajar dalam makmal sains, dimana ciri-ciri makmal sains dari aspek fizikal ,struktur susunan meja, perabot, rak, kelengkapan lain, sudut-sudut khas , peraturan makmal, dan peralatan keselamatan makmal.Di sekolah rendah makmal sains adalah amat terhasd, olehitu bilik darjah telah diubahsuai menjadi bilik makmal sains. Sebagai guru sains ciri-ciri bilik sains yang sempurna dan lengkap adalah perlu bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran tidak tergendala dan terrbantut. Setelah mempelajari tajuk ini,dapatlah saya memberi penekanan yang sewajarnya bagi menjadikan bilik sains yang sempurna dan lengkap. Dari aspek kelemahan saya dapati bilik darjah adlah lebih kecil dan kelengkapan alatan yang tidak mencukupi. Namun ciri-ciri bilik sains dapat disempunakan dari aspek fizikal. Pihak pengurusan dan pentadbiran mestilah memainkan peranan penting bagi memastikan kesempurnaan bilik sains lebih sempuna. Disamping itu saya berharap agar kerja kursus saya kali ini diterima dan memenuhi criteria pemarkahan. Sekian terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai