BAB 9 : TEORI AGIHAN

AHLI : SITI HAJAR FADZLIANA BTE YAHYA MOHD RUZAINI B. ABD RAHMAN FILZAH WAHIDAH BTE ABDULLAH SANI MOHD AZWAN B. MOHD NASIR NUR ATIQA BTE ABD HADI

SEWA

DEFINISI
BAYARAN YANG DIBUAT KEPADA FAKTOR PENGELUARAN YANG MEMPUNYAI PENAWARAN TERHAD

SEWA EKONOMI

PEROLEHAN PINDAHAN

SEWA KUASI

SEWA EKONOMI
BAYARAN LEBIHAN KEPADA FAKTOR PENGELUARAN YANG DIGUNAKAN UNTUK SESUATU PENGELUARAN BAGI MENGELAKKAN FAKTOR TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK PENGELUARAN KEDUA TERBAIK SEWA EKONOMI = JUMLAH PENDAPATAN FAKTOR - PEROLEHAN PENDAPATAN

Sewa D

S

R

E0

SE

D 0 Q

Kuantiti tanah

PEROLEHAN PINDAHAN
BAYARAN PALING RENDAH KEPADA FAKTOR PENGELUARAN YANG DIGUNAKAN UNTUK SESUATU PENGELUARAN BAGI MENGELAKKAN FAKTOR TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK PENGELUARAN KEDUA TERBAIK

Sewa D

R

E0

S

PP D 0 Q Kuantiti tanah

SEWA KUASI
BAYARAN LEBIHAN KEPADA FAKTOR PENGELUARAN YANG MEMPUNYAI PENAWARAN TIDAK ANJAL SEMPURNA DALAM JANGKA PENDEK SAHAJA SEWA KUASI = JUMLAH HASIL - JUMLAH KOS BERUBAH

Jika AR = AVC , jumlah kerugian = jumlah kos tetap dan sewa kuasi tak wujud Jika AR = AC , sewa kuasi = jumlah kos tetap Harga MC E0 B A AC AVC MR = AR

P0 D P1

0

Q0

Keluaran

SEWA EKONOMI & PEROLEHAN PINDAHAN
Sewa D0

S0

R0 SE

E0

S0

PP

D0 Kuantiti tanah

0

Q0

Hubungan antara sewa ekonomi (SE) dan perolehan pindahan (PP) dengan keanjalan penawaran (Es) tanah
Keanjalan penawaran ES = 0 Es = ∞ 0 < ES < 1 1 < ES < ∞ SE dan PP SE sahaja PP sahaja SE dan PP

SOALAN
Bahagian B Dengan menggunakan gambar rajah,jelaskan hubungan antara keanjalan penawaran faktor pengeluaran dengan sewa ekonomi.(6 markah) Bahagian C Dalam keadaan bagaimanakah sewa kuasi akan diperoleh atau tidak diperoleh sesebuah firma? Terangkan. (10 markah)

Credits :

perfectiousz mikomichi kucai wan ghotic

The End