Anda di halaman 1dari 3

KALIMANTAN BARAT

BENTUK LAHAN SISTEM LAHAN LUAS

SYMBOL DI PETA 1 PTG 2 KJP 3 KHY 4 SBG 5 KLR 6 MDW 7 GBT 8 BLI 9 BKN 10 SRM 11 SGT 12 BRH 13 SHD 14 PKU 15 SMI 16 LWW 17 RGK 18 BWN 19 SMD 20 TWH 21 TWB 22 HJA 23 BTK 24 KRU 25 MPT 26 MTL 27 TDR 28 LHI 29 PLN 30 JLH 31 TBA 32 BTA 33 PDH 34 BRW 35 BPD 36 TWI 37 LPN SYSTEM PANTAI RAWA PASUT DATARAN ALUVIAL JALUR KELOKAN RAWA-RAWA RAWA-RAWA RAWA-RAWA LEMBAH LEMBAH LEMBAH TERAS-TERAS TERAS-TERAS TERAS-TERAS TERAS-TERAS TERAS-TERAS DATARAN DATARAN DATARAN DATARAN DATARAN DATARAN DATARAN DATARAN DATARAN PERBUKITAN PERBUKITAN PERBUKITAN PERBUKITAN PERBUKITAN PERBUKITAN PERBUKITAN PERBUKITAN PEGUNUNGAN PEGUNUNGAN PEGUNUNGAN PEGUNUNGAN PEGUNUNGAN Puting Kajapah Kahayan Sebangau Klaru Mendawai Gambut Beliti Bakunan Serimbang Segintung Barah Suhaid Pakau Sungai Mimpi Lawanguwang Rangankau Bawin Sungai Medang Teweh Tewai Baru Honja Barong Tongkok Keremui Maput Mantalat Tandur Lohai Pakalunai Juloh Tambera Batu Ajan Pendreh Beriwit Bukit Pandan Telawi Liangpran NAMA

DESKRIPSI UMUM (PADANAN BENTUK LAHAN DE SAUNETTES) 228 Pantai-pantai dan lembah-lembah diantaranya 2126 Dataran lumpur di daerah pasang surut di bawah bakau dan nipah 5887 Dataran pantai/sungai yang tergabung 1004 Jalur kelokan sungai-sungai besar dengan tanggul yang lebar 1901 Dataran banjir yang selalu tergenang 9240 Rawa-rawa gambut yang dangkal 4991 Rawa-rawa gambut yang dalam dengan permukaan biasanya lengkung 425 Dataran banjir berawa dari lembah-lembah sempit 701 Lembah-lembah kecil diantara perbukitan 472 Teras-teras dengan lembah terisi gambut 1934 Teras berpasir tergenang air 229 Teras-teras berpasir tertutup gambut dangkal 3950 Dataran teras berpasir tertutup oleh gambut yang dalam 899 Teras-teras berpasir berombak 433 Teras endapan sungai yang berombak tinggi 19002 Dataran batuan endapan, berombak hingga bergelombang 4436 Dataran batuan bukan endapan, berombak hingga bergelombang 1127 Dataran bergelombang dan sisa-sisa pasir 316 Dataran vulkanik bergelombang 14671 Dataran batuan endapan, berbukit kecil 207 Dataran berbukit kecil dengan punggung terjal, sejajar 20807 Dataran batuan beku/metamorfik berbukit kecil 375 Aliran-aliran lava yang sedang teroreh 74 Dataran batu pasir yang tinggi 6778 Perbukitan batuan bukan endapan yang tidak simetris atau teratur 387 Kelompok punggung panjang, batuan endapan dengan arah lereng terjal 186 Kuesta-kuesta batu pasir dengan arah lereng kurang curam 357 Kelompok punggung yang panjang dan sempit 7475 Perbukitan batuan bukan endapan yang tidak teratur 293 Kelompok punggung batuan metamorfik yang agak sejajar 549 Sumbat-sumbat gunung api yang curam dalam bentuk jari 111 Gunung-gunung api teroreh dengan pola drainase radial 10045 Pegunungan batuan endapan yang tidak teratur 3620 Kuesta-kuesta bergunung batu pasir dengan arah lereng teroreh 19294 Kelompok punggung gunung, batuan metamorfik yang tidak teratur 1308 Kelompok punggung batuan granit yang teratur 129 Gunung-gunung api bergabung yang teroreh dengan pola drainase radial KODE B82 B63 P11 A26 A43 A11 A43 A22 A23 A22 P03 P32 A43 P32 P32 P03 P03 P03 V83 P08 P08 P08 V53 M13 H33 H84 H82 H24 H33 H27 V95 V33 M34 M26 M47 M34 V33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 4 2 3 6 6 4 7 6 7 7 7 7 5 7 7 7

KEMIRINGAN (%) RELIEF (M) 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5

LUAS (KM2)

NO. URUT

LEBAR (M) PUNCAK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 1 1 2 3 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 LEMBAH 2 0 0 4 0 0 0 2 0 3 0 1 0 2 3 3 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

LEGENDA UNTUK SISTEM LA


LITOLOGI ASOSIASI TANAH SELANG IKLIM

KELOMPOK BESAR TANAH (TAKSONOMI TANAH USDA 1975) JENIS BATUAN ATAU MINERAL DOMINAN Endapan laut yang baru (pasir pantai, kerikil) Endapan laut yang baru (bergaram) Idem; gambut endapan sungai yang baru (segar) Endapan sungai yang baru Endapan sungai yang baru; gambut Gambut Gambut Endapan sungai yang baru (segar); gambut Endapan sungai yang baru (segar) Gambut; aluvium muda Aluvium tua (pasir) Endapan pasir tua; gambut Gambut Endapan pasir tua Aluvium endapan sungai baru (segar) Lanau, batu lumpur, batu pasir, endapan sungai baru (segar) Granite,andesit,basalt,schist,aluvium,endapan sungai baru (segar) Aluvium tua (pasir), batu pasir, batu lumpur Tefra, basalt Batu pasir, lanau, batu lumpur, marl Batu pasir, batu lumpur, lanau Granit, Granodiorit, skis, andesit, basalt Basalt, tefra Batu pasir Batu pasir, lanau, batu lumpur, marl Batu pasir, lanau, batu lumpur Batu pasir Batu pasir Granit, skis, andesit, basalt, granodiorit Skis, gneis, quartzit, granit Rhyolite Basalt, tefra Batu pasir, konglomerat, lanau Batu pasir Gneis, filit, quartzit, skis, andesit, basalt Granit Basalt TANAH1 Psammaquents Sulfaquents Tropaquepts Tropaquepts Fluvaquents Tropohemists Tropohemists Fluvaquents Tropaquepts Tropohemists Placaquods Placaquods Tropohemists Placaquods Tropudults Paleudults Tropudults Placaquods Tropudults Tropudults Tropudults Tropudults Tropudults Tropudults Tropudults Tropudults Tropudults Tropudults Dystropepts Dystropepts Tropudults Tropudults Tropudults Dystropepts Dystropepts Tropudults Tropudults Dystropepts Tropudults Tropudults Dystropepts Troporthods Paleudults Troporthods Dystropepts Dystropepts Dystropepts Dystropepts Tropudults Tropudults Tropohumults Dystropepts Haplorthox Troporthods Dystropepts Paleudults Dystropepts Paleudults Dystropepts TANAH2 Tropaquents Hydraquents Fluvaquents Tropofluvents Tropaquents Troposaprists Tropofibrists Tropaquepts Fluvaquents Tropaquents Tropopsamments Tropopsamments Tropofibrists Tropopsamments Tropaquepts Tropudults Dystropepts Dystropepts Tropohemists Troposaprists Dystropepts Tropaquults Tropoquepts Tropaquepts Tropudults Tropohemists Tropofluvents Tropohemists Fluvaquents Tropohemists Tropaquents TANAH3 Tropopsamment 222 22 222 222 222 222 22 322 222 22 22 222 222 322 222 322 322 222 3 222 32 22 3 222 32 32 222 22 322 32 322 3 22 222 322 22 3

% SATUAN PETA

TEKSTUR PADA TANAH LAPISAN ATAS/LAPISAN BAWAH TANAH1 Kasar/kasar Halus/halus Halus/halus Sedang/sedang Halus/halus Gambut/halus Gambut/gambut Halus/halus Agak halus/halus Gambut/kasar Kasar/kasar Gambut/kasar Gambut/gambut Kasar/kasar Agak hls/agak hls Agak hls/agak hls Agak hls/agak hls Agak hls/agak hls Agak halus/halus Agak halus/halus Agak ksr/agak hls Agak hls/agak hls Sedang/agak halus Agak hls/agak hls Agak hls/agak hls Agak ksr/agak ksr Kasar/agak halus Agak hls/agak hls Agak ksr/agak hls Agak ksr/agak hls Agak hls/agak hls Agak halus/halus Agak kasar/sedang Sedang/agak halus Sedang/agak halus Sedang/halus Agak halus/halus Agak hls/agak hls Agak halus/halus Agak halus/halus Sedang/agak halus Kasar/agak kasar Kasar/agak halus Kasar/agak halus Agak hls/agak hls Agak halus/halus Agak halus/halus Agak halus/halus Agak hls/Agak hls Agak hls/agak hls Agak hls/agak hls Agak hls/agak hls Agak halus/halus Halus/halus Agak hls/agak hls Agak halus/halus Agak hls/agak hls Agak hls/agak hls Agak hls/agak hls TANAH2 Halus/halus Halus/halus Halus/halus Halus/halus Halus/halus Gambut/halus Gambut/gambut Halus/halus Agak halus/halus Halus/halus Kasar/kasar Kasar/agak kasar Gambut/gambut Kasar/kasar Halus/halus Halus/halus Agak hls/agak hls Sedang/agak halus Kasar/kasar Gambut/gambut Sedang/agak halus Sedang/agak halus Agak hls/agak hls Agak hls/agak hls Kasar/kasar Gambut/halus Agak halus/halus Gambut Halus/halus Gambut Halus/halus TANAH3 Halus/halus

CURAH HUJAN RATA-RATA TAHUNAN (MM/THN) 2000-3200 2000-3600 2000-3600 2800-4500 2100-4100 2000-4000 2000-3600 2300-3700 2800-4500 2300-3200 2200-3200 2100-2500 3200-4500 2400-3500 3200-3600 2400-4600 2500-4200 2400-3800 3400-4500 2300-4700 2800-4700 2700-4600 3800-4600 4200-4500 2400-4700 3000-4600 3500-4400 2800-4500 2200-4600 2700-4100 2400-4700 3500-4700 2500-4700 3400-4700 2700-4700 2100-4000 3800-4700 DERETAN BULAN (MM) > 200 4-8 4-10 4-10 5-12 4-12 4-12 4-12 5-12 7-12 5-9 4-9 6-8 11-12 4-9 11-12 4-12 5-12 6-9 9-11 5-12 8-12 5-12 9-12 11-12 7-12 8-12 9-12 6-12 4-12 6-11 3-12 8-12 5-12 9-12 6-12 5-12 10-12 < 100 0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0 0-1 0 0-1 0-1 0-1 0 0-1 0-1 0-1 0 0 0-1 0 0 0-1 0-2 0-1 0-1 0 0-1 0 0-1 0-2 0

SISTEM LAHAN DAN KESESUAIAN LAHAN


KESESUAIAN LAHAN
tipe penggunaan lahan secara umum penggunaan lahan tanaman perdagangan, tanaman keras tertentu, tanaman lain yang mungkin sesuai

NG IKLIM

KENDALA FAKTOR PEMBATAS SISTEM LAHAN

SUMBER AIR MINUM

PERIKANAN PAYAU

PERIKANAN PASUT

MUTU AIR TANAH

LAHAN KERING

KELAPA SAWIT

LAHAN BASAH

PEKARANGAN

PERHUTANAN

PETERNAKAN

KEMIRINGAN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

KEDALAMAN

KESUBURAN

KETINGGIAN

JAMBU MDE

TEMBAKAU

SUHU RATA-RATA TERENDAH 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 21 21 22 21 20 15 15 21 22 15 22 21 20 12 13 11 13 14 TERTINGGI 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 31 31 31 30 29 31 31 30 31 31 31 31 30 31 29 30 31 31 N N N N N N N N N N N N N N S S S S S N N N S N N N N N N N N N N N N N N N N S S N N N N S N N N N N S S S N N N N N S N N N N N N N N N N N N N N N N S S N N N S S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S S S S N S S S S S N N N N N N N N N N N N N N S S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S S N N N S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S S N N N N S N N N N N S S S S S S N N S N N N N N N N N N N N N N N N N N S N N N N S N N N N N S S S S S S S S S N N N N N N N N N N N N N N N N N S N N N N S N N N N N S N S S S S N N S N N N N N N N N N N N N N N S N N S N N N N N N N N N N S S S S S S S S S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S N N N N N N S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S S S S S S S S S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S S S S S S S S S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S S S S S S S S S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S S S S S S N N S S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S S S S S S N N S S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S S S S S S N N S S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S S S S S S N N S N N N N N N N N N N N N N N N N N S N N N N S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 1 4 2 1 1 1 4 4 2 2 1 2 1 1 1 4 1 4 1 4 4 2 2 4 2 1 2 2 4 4 4 2 4 4

KARAKTERISTIK TANAH 4 2 1 1 2 2 1 1 1 4 4 2 2 1 2 1 1 1 4 1 4 1 4 4 2 4 4 2 1 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 1 1 2 2 1 1 1 4 4 4 2 1 2 1 1 1 3 1 4 1 3 4 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 4 3 4 2 1 2 4 2 2 1 1 4 4 10 10 1 10 1 1 1 10 1 4 1 10 10 2 2 10 2 1 10 2 10 10 10 2 10 10 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 10 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 3 10 3 10 4 4 4 4 10 4 10

FRAMENTS

DRAINASE

CENGKEH

TEKSTUR

COKLAT

KELAPA

PISANG

BANJIR

NANAS

KARET

SAGU

LADA

TEBU

IKLIM

KOPI

TEH