Anda di halaman 1dari 2

Senarai Semak

Nama Guru : _____________________________

Tandakan ( / ) pada ruangan yang sesuai. 1. Bagaimana penerapan aspek-aspek Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam atau di luar bilik darjah. Kriteria Pilhan Soalan Objektif Aspek Pengetahuan Soalan Subjektif Esei Lisan Perbincangan Aktiviti Kumpulan Lakonan Aspek Kemahiran dan Simulasi Nilai Forum Main peranan Permainan Lain-lain (nyatakan) Catatan

2. Bagaimanakah nilai-nilai sivik diterapkan dalam kalangan murid supaya mereka mengaplikasikan dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan seharian mereka. (cth: nasihat cuba lagi) Pilihan Nasihat Teguran Pujian Lain-lain (nyatakan) Catatan

Tandakan ( / ) pada ruangan yang sesuai. Petunjuk: 1 Sangat Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 3 Setuju 4 Sangat Setuju

Bil. 3

Kriteria Adakah mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan meberikan kesan kepada pembentukan keperibadian dan sikap-sikap sivik yang diinginkan dalam kalangan murid sekolah.

Skala 1 2 3 4

Masa mengajar mata Pelajaran Pendidikan Sivik perlu ditambah dalam jadual waktu mengajar guru.

Murid menunjukkan minat yang tinggi kepada mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewargangeraan.

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang sangat mudah untuk dipelajari.

Mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan perlu diteruskan bagi mengekalkan dan meningkatkan nilai-nilai sivik dalam kalangan murid.

Modul Penilaian Kendalian Sekolah (PKS) membantu penilaian berasaskan sekolah tentang pencapaian murid dari aspek pengetahuan, kemahiran, dan nilai.