Anda di halaman 1dari 2

Do'a - Do'a Acara Formal

Ya allah , ya tuhan kami, Segala puji serta syukur tercurah kehadirat-mu atas segala rahmat dan karunia yang telah engkau limpahkan kepada kami , pada saat ini engkau pertemukan kami kembali dalam acara ... Untuk itu ya allah ya rahman ya karim jadikanlah acara ... ini sebagai acara yang engkau ridhai, yang membawa barokah, rahmat, taufiq dan hidayah-mu bagi kami semuanya, dan bagi para pimpinan ... Ya allah ya rabbana ya karim. Kiranya momentum acara ... ini engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karuniamu atas daerah kami yang tercinta ini, sehingga tugas yang merupakan amanah dari-mu, akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggungjawab serta semangat yang tinggi, demi terwujudnya kemajuan dalam pembangunan .... Ya allah, jadikan jabatan ... ini sebagai sumber ketenangan bathin bagi kami dan sumber segala kebajikan untuk mencapai ridhamu. Dan janganlah engkau jadikan jabatan ini yang membuatkan kami lalai dan lengah terhadap peringatan dan seruan mu. Ya allah ya rahman ya rahim. Jadikanlah ... yang baru ini, mampu mengemban amanat dan wewenang yang ada di tangannya untuk menegakkan keadilan, dan menjadi suri tauladan bagi seluruh masyarakat, sucikan hati dan nuraninya dari sifat zhalim, sehingga dapat segera terwujud kesejahteraan rakyat lahir dan bathin. Ya allah yang maha benar Pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu tampak jelas benar, dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu tampak jelas salah, dan mampu menjauhinya Ya allah tuhan yang maha mulia Anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja dan kemudahan dalam segala urusan kami agar kami dapat membangun daerah kami ini menjadi daerah maju sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya. Ya allah Sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkan amalan kami dari riya, bersihkan perkataan kami dari dusta, dan singkirkan dari diri kami, segala niat yang tidak terpuji, Segungguhnyalah engkau maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada kami Ya allah ya tuhan yang maha agung Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami, janganlah engkau cerai beraikan kami, hilangkanlah rasa dendam dan permusuhan di antara kami demi terwujudnya keakraban,

persaudaraan, kerukunan, kedamaian dan ketentaraman lahir dan bathin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-yang yang engkau ridhoi bukan jalan orang-orang yang sesat dan orangorang yang engkau murkai. Ya allah Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan, ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui dan sempunakan segala kekurangan yang kami miliki serta penuhilah segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensukuri nikmatmu dan selalu beribadah dan mengabdikan diri kepadamu Ya allah tuhan yang maha pengampun. Engkau maha mengetahui, terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangankekurangan kami. Kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan, kabulkanlah doa dan permohonan kami.