Anda di halaman 1dari 1

APOTIK ROSIVA Jalan Raya Cinangka No. 350 Sawangan, Depok telp !

0"#$ %&%#&"3"

"' J(li "00) No. +al 00#*RSV*0%*"00) ,ala-an -(.at la/a.an

0t1. 2a1.a T1(n3i.a Jln. ,(a1 /angga II no.&4 Jaka.ta Selatan Dengan 1o./at, ,e.5a-a.kan -(.at la/a.an Sa(5a.a tanggal "# J(li "00), ka/i in6o./a-ikan 7a1wa -(.at la/a.an Sa(5a.a tela1 /e/en(1i k.ite.ia apotik ka/i. Ole1 ka.ena it(, ka/i /eng(n5ang Sa(5a.a (nt(k 5atang ke kanto. ka/i pa5a 1a.i tanggal te/pat wakt( kepe.l(an 8ingg( #0 Ag(-t(- "00) 9e5(ng pe.te/(an apotik .o-i:a lantai 3 Pkl 0%.00;0).00 <I, <awan=a.a pe.ek.(tan ka.yawan 7a.(

Ka/i -angat /eng1a.apkan ke5atangan -a(5a.a tepat wakt(. Apa7ila -a(5a.a ti5ak 5atang pa5a wakt( yang tela1 ka/i tent(kan, /aka Sa(5a.a 5ianggap /eng(n5(.kan 5i.i. Ata- ke.>a-a/a Sa(5a.a, ka/i (=apkan te.i/a ka-i1. +o./at ka/i,

8o1a//a5 ,ag(- P.a-etyo Kepala 7agian pe.-onalia