Anda di halaman 1dari 4

SOAL SELIDIK Dokumen RAKAMAN Video & Audio

Jurnal

KAEDAH PENGUMPULAN DATA PENYELIDIKAN TINDAKAN 2

Buku Log

Rekod Anekdot

Nota Lapangan

Portfolio

Gambar Foto

NOTA LAPANGAN
NOTA LAPANGAN ADALAH REKOD DARIPADA PEMERHATIAN KHUSUS APA YANG DIDENGAR, DILIHAT, PENGALAMAN YANG DILALUI DAN APA YANG DIFIKIRKAN SERTA MENJADI IMBASAN KE ATAS DATA YANG ADA.

MERUPAKAN HIMPUNAN DATA PENYELIDIK YANG PENTING SEBAB IA MENGANDUNGI HURAIAN KONTEKS SOSIAL DAN PROSES YANG BERHUBUNG DENGAN APA YANG DIKAJI.

IA DITULIS UNTUK MEREKOD TEMPAT DAN MASA SESUATU FENOMENA DILIHAT DALAM LINGKUNGAN KONTEKS SOSIAL.

NOTA LAPANGAN JUGA MERAKAMKAN PERCAKAPAN VERBATIM YANG BERGUNA UNTUK MENGETAHUI SIAPA YANG BERCAKAP, DAN MEMBOLEHKAN PENYELIDIK MEMBUAT PERANCANGAN BAGI LANGKAH PENGUMPULAN DATA SETERUSNYA.

MAKLUMAT YANG DIPEROLEH ADALAH SEPERTI IDEA, STRATEGI, DAN REFLEKSI YANG MEMPELBAGAI CORAK MAKLUMAT BERKENAAN.

Kepentingannya
MEMBERI GAMBARAN MENYEDIAKA N LOG TERHADAP MENJELASKA PELAN MEMBERI PERIBADI N KONTEKS TUMPUAN BAGI PENYELIDIKA SESUATU N YANG DALAM PENYELIDIK TEMU BUAL PEMERHATIAN MENJEJAK BERKAITAN DIJALANKAN DENGAN PERKEMBANG AN KAJIAN PENGUMPULA N DATA MEMBERI KESEDARAN SENDIRI TERHADAP PENGARUH DATA