Anda di halaman 1dari 18

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MATEMATIK STANDARD PRESTASI

CONTOH EVIDENS TAHUN 2

2011
1

Panduan penggunaan contoh evidens


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Contoh evidens ini adalah sebahagian daripada komponen reka bentuk standard prestasi. Contoh evidens ini perlu digunapakai bersama-sama dengan dokumen standard prestasi (SP) dan dokumen kurikulum standard sekolah rendah (KSSR). Contoh-contoh evidens disusun berdasarkan urutan band dan diskriptor. Contoh-contoh evidens ini adalah panduan evidens untuk menilai penguasaan murid mengikut pernyataan diskriptor. Guru digalakkan membina evidens sendiri mengikut kesesuaian persekitaran murid. Pengujian menggunakan evidens ini memerlukan kejelasan tujuan dan matlamat. Pengujian untuk memperbaiki prestasi perlu melibatkan maklum balas dan refleksi pengajaran kepada guru dan refleksi pembelajaran kepada murid. Evidens contoh ini boleh diubahsuai untuk kegunaan pengujian secara bertulis, lisan, pemerhatian, projek atau amali. Rekod penilaian yang dibuat oleh guru adalah evidens pelaporan tentang pencapaian murid kepada ibubapa dan pihak berkepentingan. Pentaksiran ini boleh dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran atau mengikut kesesuaian dan dilakukan secara berterusan. Pentaksiran dibuat berdasarkan kepada tahap penguasaan murid. Guru perlu membuat tindakan susulan terhadap murid yang tidak menguasai sesuatu evidens dengan membuat pemulihan dan mentaksir semula murid. Evidens hendaklah direkod didalam SPPBS dan disimpan dalam fail murid. Evidens contoh ini hanya dibina untuk mengukur tahap pencapaian minima murid. Guru perlu mempelbagaikan bentuk pentaksiran (bertulis, lisan, pemerhatian atau projek) bagi memastikan prestasi murid dapat diukur secara holistik,seimbang dan adil. Penguasaan semua evidens dalam diskriptor melayakkan murid melepasi diskriptor tersebut. Murid mesti melepasi semua diskriptor dalam suatu band bagi melayakkannya berada di band itu. Penskoran evidens Band 6 hendaklah dibuat dengan teliti dengan menitik beratkan kejituan reka cipta, nilai-nilai estetika serta kepentingannya. Pastikan nilai-nilai murni diterapkan oleh murid dalam hasil reka ciptanya. Tiada tugasan perlu diberi oleh guru kepada murid untuk melakukan evidens di Band 6. Tugasan bagi evidens Band 6 perlu dilakukan atas usaha dan kehendak murid dengan bimbingan minima guru. Guru hendaklah memaklumkan dan menggalakkan murid melakukan evidens 6 setelah murid tersebut melepasi Band 5.

19

20

B1D1E1

Sebutkan nombor pada kad-kad di bawah:


205

789

604

931

Bilang objek secara sepuluh-sepuluh. (satu-satu, dua-dua, lima-lima, atau seratus- seratus)

B1D2E1 1 Nyatakan unit ukuran piawai yang terdapat pada bungkusan makanan dan minuman di bawah:

Berat : 250 g Isipadu minima: 375 m l 2 Nyatakan unit ukuran piawai yang terdapat pada pembaris di bawah:

0 cm

10

B1D3E1 1 Padankan
Tambah

Darab

Bahagi

Tolak

B1D4E1 1 Nyatakan 2 ciri-ciri wang kertas RM50.

B1D5E1 1 Tandakan pada bongkah-bongkah yang mempunyai permukaan rata.

B2D1E1 1 Tuliskan nombor berikut dalam perkataan. 801 367 2 Lengkapkan petak kosong dengan nombor yang betul. 309 720 509 609 700 695 909

715

Bandingkan. 432 601

Gariskan jawapan yang betul. 432 (lebih / kurang) daripada 601 4 Bandingkan. 176 167

Lengkapkan petak kosong dengan nombor yang betul. kurang daripada


5

B2D2E1 1 Nyatakan nilai digit yang digaris. 347 2 Nyatakan nilai tempat bagi setiap digit. 518

B2D2E2 1 Cerakinkan nilai digit nombor yang berikut. 962 503


B2D3E1

= =

+ +

+ +

Nyatakan secara lisan pecahan bahagian yang berlorek daripada seluruh rajah.
1234567 123456 123456 1234567 123456 123456 1234567 123456 123456 1234567 123456 123456 1234567 123456 123456 1234567 123456 123456 1234567 123456 123456 1234567 123456 123456 1234567 123456 123456 1234567 123456 123456 1234567 123456 123456 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 1234567890123456 12345678901234 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456

B2D4E1 1 Lengkapkan petak kosong.

0 B2D5E1 1

0. 1

0.2

0.5

0.6

Tandakan
RM75 =

gabungan wang yang setara dengan nilai yang diberi.


con toh con toh con toh

con

toh

con

toh

con

toh

RM6.85 =

con

toh

con

toh

con

toh

con

toh

B2D6E1 1 Nyatakan bacaan pada tanda senggatan.

Jam menunjukkan pukul 12

minit

Panjang batang mancis ialah

cm

0 cm

10

Jisim ayam ialah

kg

Isipadu cecair ialah

ml

B2D7E1 1 Padankan bentuk 3D dan 2D di bawah dengan huraian yang betul.

3 sisi dan 3 bucu

2 permukaan rata dan 1 permukaan melengkung

4 sisi dan 4 bucu

5 permukaan rata dan 8 bucu

6 permukaan rata dan 12 sisi

B3D1E1 1 Selesaikan. 307 + 145 + 26 = 112 + 24 + 185 = B3D1E2 1 Selesaikan. 768 147 404 256 560 81

B3D1E3 1 Padankan gambar dengan ayat matematik.

6 10 = 60

3 4 = 12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 5 = 50

5 2 = 10
2 Tuliskan ayat matematik dalam petak kosong : Situasi (a) Liza ada 4 ikat manggis. Setiap ikat ada 2 biji. Jumlah manggis ialah 8 biji. Ada 6 kotak guli. Setiap kotak ada 5 biji guli. Jumlah guli ialah 30 biji.
10

Ayat matematik

(b)

Padankan gambar dengan ayat matematik.

12 4 = 3

10 5 = 2

9 10

10 2 = 5

12 3 = 4

Tuliskan ayat matematik dalam petak kosong : Situasi (a) Terdapat 30 orang dalam satu pasukan. Mereka diagihkan sama banyak kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan ada 6 orang. Ada 50 batang pensel. Pensel itu dibahagikan sama banyak kepada 10 orang murid. Setiap orang mendapat 5 batang pensel. Ayat matematik

(b)

11

B3D1E4 1 Lengkapkan.
2 2 =

8 2 = = 6 12 = 6

5 = 25
= 75
2

5 = 4
= 45 5 = 20 = 7

Hafaz sifir. (satu, dua, lima, empat atau sepuluh)

B3D1E5 1 Selesaikan. RM18 + RM23 = 90 sen + 75 sen = RM1.70 + RM5.40 + RM1.90 = B3D1E6 1 Selesaikan. RM95 RM 17 = 80 sen 15 sen = RM9.20 RM1.50 = B3D2E1 1 2 Bundarkan 259 kepada puluh terdekat. Bundarkan 417 kepada ratus terdekat.
12

B3D3E1 1 Lorekkan rajah dengan nilai pecahan yang diberi:


1 = 4
7 = 10

1 = 2

3 = 7

Tuliskan nilai 1234 1234 1234 pecahan 1234bahagian berlorek daripada seluruh rajah :
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

12345678 12345678 12345678 12345678 12345678 12345678 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012 123456789012

B3D3E2 1 Tandakan
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

pada pecahan yang nilainya lebih kecil.


1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Tandakan
12345678 12345678 12345678 12345678 12345678 12345678 12345678

pada pecahan nilainya lebih besar.


123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789

13

B3D4E1 1 Nyatakan nilai kawasan berlorek dalam nombor perpuluhan.


1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 1 23456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456

B3D4E2 1 Lengkapkan dengan menulis lebih besar atau lebih kecil dalam petak kosong. (a) (b) B3D5E1 1 Nyatakan waktu dalam jam dan minit. 0.4 0.7 daripada 0.9 daripada 0.5

B3D5E2 1 Halimah mula melukis pada pukul 8.45 pagi. Dia berhenti melukis selepas 1 jam. Lukiskan jarum jam dan jarum minit menunjukkan waktu dia berhenti melukis.

Mula melukis 14

Berhenti melukis

B3D5E3 1 Ukur objek di bawah(Contoh) dan catatkan panjangnya dalam unit piawai berikut: (a) cm (b) m

Nota : 1. Ukuran anggaran diterima 2. Gunakan bahan maujud dipersekitaran murid Catatkan ukuran pada anggaran terdekat 2 Timbang sayur-sayuran di bawah dan catatkan jisimnya dalam unit piawai berikut: (a) g (b) kg

Catatkan ukuran pada anggaran terdekat. 3 (a) Sukat 600 ml air menggunakan silinder penyukat dan masukkan kedalam jug seperti di bawah.(Contoh)

5l 4l 3l 2l 1l
(b) Guna jug kosong seperti di atas (Contoh) dan sukat 2l air ke dalamnya.
15

B3D6E1 1 Namakan bongkah berikut berdasarkan bentangannya.

16

B4D1E1 1 2 Sebuah perpustakaan ada 261 buku cerita dan 345 buku rujukan. Hitung jumlah semua buku itu. Kim ada 345 keping setem. Dia membeli 89 keping setem lagi. Hitung setem yang Kim ada.

B4D1E2 1 Terdapat 649 ekor lembu dan 569 ekor kerbau di dalam ladang Mamat Hitung beza bilangan kedua-dua ternakan Mamat itu.

B4D1E3 1 2 Setiap hari Sara memetik 4 kuntum bunga. Hitung bunga yang dipetik oleh Sara dalam 5 hari. Dalam sebuah kotak ada 10 biji kole. Hitung jumlah kole dalam 6 kotak.

B4D1E4 1 2 Sally ada 18 batang pen. Dia agihkan sama banyak pen itu kepada 3 orang murid. Hitung bilangan pen seorang murid dapat. Jamal ada 24 biji limau. Dia memasukkan sama banyak limau itu ke dalam 4 buah bakul. Hitung bilangan limau dalam setiap bakul.

B4D1E5 1 2 Aimi ada RM70. Dia membeli sehelai baju berharga RM59.90. Hitung baki wangnya. Haikal menabung RM15 pada hari Isnin. Dia menabung sebanyak RM30 pada hari Selasa. Hitung jumlah wang tabungannya.

17

B5D1E1 1
.

Arif ada 192 biji oren. Boon ada 16 biji oren lebih daripada Chandran. Chandran ada 208 biji oren. Hitung jumlah oren mereka. Eza ada 700 keping poskad. Dia memberi 324 keping poskad kepada Aizad. Eza memberi Rina 45 keping poskad kurang daripada Aizad. Hitung baki poskad Eza. Leong masih ada 3 biji epal setelah mengagihkan epal-epalnya kepada 5 orang kawanya. Setiap orang kawannya mendapat 10 biji epal. Hitung jumlah asal epal Leong. Hitung jumlah bola menggunakan dua kaedah iaitu menambah dan mendarab. Tulis jalan kerja kamu.

2 3

B5D1E2 1 Bina kubus dan kuboid menggunakan bahan terbuang yang dikitar semula mengikut ukuran yang diberi: Kubus : setiap sisi berukuran 15 cm. Kuboid : panjang 15 cm, tinggi 30 cm dan lebar 10 cm. Tempoh masa : sebulan (Aktiviti dalam kelas). 2 Lipat kertas putih berbentuk segi empat sama kepada 4 bahagian yang sama besar. Lorekkan B6D1E1 1 Murid menghasilkan model daripada bentuk-bentuk 3D dan menerangkan hasil binaannya.
1 bahagian kertas itu. Hasilkan seberapa banyak corak lipatan yang berbeza. 4

B6D1E2 1 Murid menghasilkan kaedah pembelajaran tajuk pecahan menggunakan multimedia.

B6D1E3 1 Murid menerangkan konsep menambah, menolak, mendarab atau membahagi nombor bulat dengan kaedah yang lain daripada 18yang dipelajari.