Anda di halaman 1dari 2

Cronicar umanist i patriot, Miron Costin a demonstrat cu argumente empirice, dar i tiinifice, unitatea i originea latin a poporului romn.

Este considerat primul scriitor autentic, afirmndu-se att prin scrierea poeziei Viaa lumii n jurul anului 1 !", o ncercare #eletristic$ menit$ s$ confirme capacitatea lim#ii romne de a fi e%primat$ n &ersuri. 'st$zi se poate afirma c$ primele &ersuri culte din literatura romn$ aparin lui Miron Costin. (storicii literaturii &ec)i au consacrat pagini su#staniale analizei poemului, considerndu-l o sintez$ ntre elementele de gndire antic$ si medie&al$, iar pe autorul ei un &estitor al apocalipsei*+icolae Manolescu, ,(storia critic$ a literaturii romne- care promo&eaz$ un lirism al deert$ciunii, plin de mireasm$ #i#lic$ *.eorge C$linescu, (storia literaturii romne de la origini pn$ n prezent-. /oemul demonstreaz$ predispoziia autorului spre speculaie filosofic$ i introspecie, dup$ cum sugereaz$ motto-ul 0eert$ciunea deert$ciunilor i toate sunt dearte, e%tras din Ecleziast, una din cartile 1i#liei, ce cuprinde tema poemului, aceea a sortii sc)im#atoare *2ortuna la#ilis-, a zadarniciei &ietii in fata mortii. 'cesta tema este una larg raspandita in literatura uni&ersala a &remii. 3ntreaga oper$ reprezint$ o meditaie adnc$ pe tema &remelniciei omului n uni&ers, a sorii nestatornice, a trecerii timpului i a sfritului implaca#il. (n Ecleziast, fiecare actiune a e%isten4ei umane este considerat$ ,o de5ert$ciune 5i goan$ dup$ &nt 6itlul, ,,Via4a lumii, sugereaz$ c$ lumea, respecti& 7ni&ersul nsu5i, este supus, asemenea omului, unui destin, c$ruia nu i se poate sustrage. /oemul ,,Via4a lumii anun4$ ciclul unor multiple &ie4i, potri&it succesiunii zinoapte. 8 idee asem$n$toare se reg$se5te 5i n paginile Ecleziastului: ,,9oarele r$sare, apune 5i alearg$ spre locul de unde r$sare din nou.:: *cap. 1/oemul este o medita4ie liric$ asupra fragilit$4ii 5i la#ilit$4ii lucrurilor 5i fiin4elor n lume, el fiind constituit din trei imagini fundamentale; imaginea timpului care curge, imaginea lumii 5i imaginea omului aflat n lume. (maginea construit$ de poem despre omul aflat n lume este de fiin4$ neputincioas$ 5i am$git$ de &alori &remelnice . 8mul este st$pnit de for4e care l conduc n mod implaca#il spre moarte, acesta fiind ade&aratul rost al omului n lume. ,,9uptu &reme st$m, cu &reme ne mutam &iia4a 3n Ecleziast, aceasta idee conform c$reia fiin4a uman$ este supus$ aceleia5i sor4i neiert$toare 5i incontrola#il$ de c$tre noi, este sugerat$ de &or#e precum; ,, Ce folos are omul din toat$ truda pe care 5i-o d$ su# soare< *cap. 1,, 'poi, cnd m-am uitat cu #$gare de seam$ la toate lucr$rile pe care le f$cusem cu minile mele, 5i la truda cu care le f$cusem, am &$zut c$ n toate este numai de5ert$ciune 5i goan$ dup$ &nt, 5i c$ nu este nimic trainic su# soare. *cap. =,,>i am zis n inima mea; ,0ac$ 5i eu &oi a&ea aceea5i soart$ ca ne#unul, atunci pentru ce am fost mai n4elept< >i am zis n inima mea; ,>i aceasta este o de5ert$ciune. *cap. =,, 'tunci am zis n inima mea; ,0umnezeu &a judeca 5i pe cel #un 5i pe cel r$u? c$ci El a sorocit o &reme pentru orice lucru 5i pentru orice fapt$. *cap. "'stfel, omul este neputincios n fa4a sor4ii, nea&nd puterea de a o sc)im#a n &reun fel, soart$ decis$, dupa cum reiese 5i din Ecleziast, de 0umnezeu; ,, 'tunci am zis n inima mea; ,0umnezeu &a judeca 5i pe cel #un 5i pe cel r$u? c$ci El a sorocit o &reme pentru orice lucru 5i pentru orice fapt$. @:*cap. ",,8mul nu este st$pn pe suflarea lui ca s-o poat$ opri, 5i n-are nici o putere peste ziua mor4ii? n lupta aceasta nu este iz#$&ire, 5i r$utatea nu poate sc$pa pe cei r$i.:: *cap. A-

,, 'm mai &$zut apoi su# soare c$ nu cei iu4i alearg$, c$ nu cei &iteji c5tig$ r$z#oiul, c$ nu cei n4elep4i c5tig$ pinea, nici cei pricepu4i #og$4ia, nici cei n&$4a4i #un$&oin4a, ci toate atrn$ de &reme 5i de mprejur$ri. *cap. B,, (at$ cel mai mare r$u n tot ce se face su# soare; anume c$ aceea5i soart$ au to4i. 0e aceea 5i este plin$ inima oamenilor de r$utate, 5i de aceea este atta ne#unie n inima lor tot timpul ct tr$iesc. >i dup$ aceea< 9e duc la cei mor4i.:: *cap. BConcluzia poemului apropie cugetarea filosofic$ de cea teologic$, e%plicnd c$ 0umnezeu nsu5i gu&erneaz$ aceast$ soart$ desa&arsita, potri&it c$reia ,,6o4i se nasc spre a muriC 5i mor spre a se na5te *Eminescu D Gloss-, ceea ce, n cu&intele cronicarului, este formulat astfel;,,0umnezeu au &rstat toate cu soroculC 'u pomenit la un loc s$ nu stea norocul. 0e5i este o crea4ie de inspira4ie religioas$ ce d$ do&ad$ de un pesimism dezolant, concluzia acestei medita4ii lirice prezinta o nota u5or optimist$, care sugereaz$ faptul c$ omul tre#uie s$ nceteze s$ se mai lupte pentru a do#ndi putere sau a&eri. E%isten4a fiind efemer$, omul tre#uie s$ se ilustreze prin fapte #une, #inele fiind 4elul suprem al lui 5i criteriul dup$ care el &a fi judecat de c$tre 0umnezeu n momentul p$r$sirii lumii celor &ii. 'ceasta interpretare, conform c$reia ac4iunea moral$ duce numele omului dincolo de moarte, face 5i ea, la randul ei, trimitere la Ecleziast, unde se spun urm$toarele; ,,6ot ce g$se5te mna ta s$ fac$, f$ cu toat$ puterea taE C$ci, n locuin4a mor4ilor, n care mergi, nu mai este nici lucrare, nici c)i#zuial$, nici 5tiin4$, nici n4elepciuneE:: *cap. B,,1ucur$-te, tinere, n tinere4ea ta, fii cu inima &esel$ ct e5ti tn$r, um#l$ pe c$ile alese de inima ta 5i pl$cute oc)ilor t$i? dar s$ 5tii c$ pentru toate acestea te &a c)ema 0umnezeu la judecat$. *cap. 11,,9$ ascult$m dar nc)eierea tuturor n&$4$turilor; 6eme-te de 0umnezeu 5i p$ze5te poruncile Fui. 'ceasta este datoria oric$rui om.:: *cap. 1=,,C$ci 0umnezeu &a aduce orice fapt$ la judecat$, 5i judecata aceasta se &a face cu pri&ire la tot ce este ascuns, fie #ine, fie r$u.:: *cap. 1=/rin urmare, poemul ,,Via4a lumii de Miron Costin r$mne o contemplare pesimist$ de inspira4ie #i#lic$ a destinului fiin4ei umane 5i a uni&ersului nsu5i, a caracterului temporar 5i impre&izi#il al e%isten4ei. (n final, este propusa o solu4ie umanist$, u5or optimist$, care se refer$ la posi#ilitatea ca omul s$ 5i g$seasc$ lini5tea dup$ ce &a fi tr$it o &ia4$ #azat$ pe fapte morale.