Anda di halaman 1dari 3

UMAR IBNUL KHATTAB 13 23 H (634 644 M) Umar ibnul khattab putra dari nufail al-quraisy, dari suku bani

ni adi. Sebelum islam suku bani adi ini terkenal sebagai suku yang terpandang mulia, dan berkedudukan tinggi. Di masa jahiliyah Umar bekerja sebagai sodagar. Dia menjadi duta kaumnya dikala timbul peristiwa-peristiwa penting antara kaumnya dengan suku arab yang lain. Sebelum islam begitu juga sesudahnya, umar terkenal sebagai orang yang pemberani, yang tidak mengenal takut dan gentar, dan mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, yang tidak mengenal bingung dan ragu. Dakwah islam di kala itu sangatlah lemah oleh karena itu butuh sokongan yang kuat, karena itu rosululloh sendiri pernah berdoa: ya Allah ! kuatkanlah islah dari salah seorang dua Umar, yaitu umr bin hisyam atau Umar bin khattab Doa Rosululloh saw telah di perkenankan tuhan dengan islamnya Umar bin Khattab, islamnya Umar menjadi salah satu bukti nyata kemenangan umat islam. UMAR DI ANGKAT MENJADI KHALIFAH Abu Bakar telah menyaksikan percekcokan yang terjadi di kalangan kaum muslimin demi Rosulullah pulang ke rahmatullah. Kehendak-kehendak keinginan-keingina golongan yang bersimpang siur itu, nyaris menimbulkan perpecahan di kalangan umat muslim. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangn Abu Bakar ingin menunjuk Umar sebagai penggantinya namun beliau memusyawarahkanya terlebih dahulu dengan kaum muslimin. Dan dalam musyawarahitu akan di tunjuk siapa penggantinya, siapa yang mereka sukai. Abu Bakar mengemukakan Umar bin khattab sebagai calonnya, dan beliau pula yang di kemukakan oleh kaum muslimin. Kemudian Umarpun menjadi Khalifah.

PERLUASAN ISLAM DI MASA ABU BAKAR DAN UMAR

Fase-fase perluasan ke Persia dan Romawi , kaum muslimin mengalami kemenangan kemenangan dalam perang sehingga islam tersebar luas. Kaum muslimin telah mendapatkan kemnangan yang gilang-gemilang di seluruh tanah arab.1 Faktor-faktor kemenangan kaum muslimin. Kaum muslimin berperang untuk membela keyainan mereka, karena itu mencapai kemenangan-kemenangan yang menentukan dalam peperangan. Diantara peperangan yang pernah di lakoni pada masa Umar: a. Pertempuran-pertempuran di Persia b. Pertempuran-pertempuran di rumawi c. Pertempuran ajnadain d. Pertempuran damaskus e. Pertempuran yarmuk f. Mesir g. Pertempuran di benteng babilyon h. Iskandariah Umar Ibnul Khotthab Pembangun Negara Islam Pekerjaan utama Rosululloh yang terutama ialah menyampaikan agama Islam dan mengajarkan kepada kaum muslimin jalan-jalan untuk mencpai kebahagiaan duni akhirat. Hanya saja di masa Nabi Muhammad Islam melampaui jazirah arab, dan jazirah arab pun kehidupannya masih sederhana dan bersahaja. Tetapi tatkala Islam telah meluas ke Syam, Mesir dan Persia, agama islampun menjumpai kebudayaan-kebudayaan yang hidup di negri tersebut.Islam telah berhadapan dengan kebudayaan kebudayaan yang baru, dan timbulah berbagai macam kesulitan dan persoalan-persoalan yang belum di jumpai oleh kaum muslimin selama ini.dimasa Abu Bakar ra, kesulitan-kesulitan ini belum begitu timbul karena masa beliau amat singkat, beliau pulang ke rahmatullah ketika peperangan antara kaum Muslim melawan bangsa Persia. Persoalan-persoalan dan kesulitan mulai muncul pada khalifah Umar ibnul khatthab. Maka di atas pundaknyalah terletak beban untuk mengatasi dan memecahkannya.

Ibnu hisyam 11 365, ibnu atsir 11 :192

Tetapi Tuhan telah memberikan ilham ilham dan taufik kepada Umar dalam memperkenankan panggilan zaman, menjawab tantangan hidup baru, dan membangun Negara Islam. Beliau menyusun dewan-dewan mendirikan Baitul Mal,menempa mata uang, membentuk tentara untuk melindungi tapal batas, mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim,mengatur perjalanan pos, menciptakan tahun hijrah, dan mengadakan hisbah. Umar bukan hanya saja menciptakan peraturan-peraturan baru, beliau juga memperbaiki dan mengadakan perubahan terhadap peraturan-peraturan yang telah ada, bila kelihatan bahwa peraturan itu perlu di rubah dan di perbaiki. Umar ibnul khatthab terbunuh, ketika hendak memulai sholat subuh, oleh abu luluah dari bangsa nasrani yang berhasil menyusup ke dalam mesjid, dikala hari masih gelap. Umar di tikam dengan golok hingga mengeluarkan darah hingga akhirnya Umarpun meninggal dunia, kemudian abu luluah membunuh dirinya sendiri.