Anda di halaman 1dari 11

Tonggak pendidikan UNESCO terdiri daripada 4 tonggak utama iaitu:

i) Belajar untuk menguasai ilmu (learning to know) ii) belajar untuk menguasai kemahiran (learning to do) iii) belajar untuk menjadi insan yang berguna (learning to be) iv) belajar untuk harmoni dan bekerjasama (learning to live together)

Faktor pembelajaran utama Peranan guru menyampaikan ilmu kepada murid Implikasi belajar bagaimana untuk belajar untuk kembangkan tumpuan kemahiran ingatan dan kebolehan berfikir.

Pendidikan dapat lengkapkan murid dengan kemhiran-kemahiran. Implikasi pendidikan perlu menyediakan peluang untuk pelajar menguasai nilai-nilai peribadi dan kemahiran-kemahiran. Kemahiran penting kemahiran komunikasi, kemahiran berpasukan dan kemahiran menyelesaikan masalah.

Pendidikan harus menyumbang kepada pembentukan insan menyeluruh. Implikasi kurikulum perlu sesuai dengan perkembangan semasa berdasarkan keperluan, perkembangan dan kemajuan sejagat.

Pendidikan harus beri peluang kepada murid meneroka dan memahami orang lain. Pendedahan kepada kepelbagaian budaya. Kesedaran mengenai saling memahami dan saling memerlukan. Pendidikan belajar tentang budaya, agama dan tingkah laku.

Pengurus punyai kuasa autonomi Memperkasakan kapasiti Struktur terurus Ukuran prestasi Pemantauan prestasi Kawalan sumber ketelusan

Memenuhi keperluan pembelajaran asas Membentuk wawasan Akses kepada universal Focus terhadap pembelajaran Perluaskan skop

Penambahbaikan persekitaran Perkukuhkan perkongsian Pembangunan dasar gerakkan sumber perpaduan antarabangsa

Perkembangkan potensi individu Tingkatkan kreativiti Sistem pendidikan yang cekap Pusat kecemerlangan pendidikan Tingkatkan martabat pendidikan