Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA MASALAH PEMBELAJARAN

Kelas : 5 ( Lima )

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia

Tarikh : 19 Ogos 2009 ( Rabu )

Masa : 0830 – 0930 pagi ( 60 minit )

Bilangan murid : 10 orang

Tajuk : Suku kata terbuka (ca,ci,cu).


Kemahiran : Membaca dan Menulis Suku Kata Terbuka

Penggabungjalinan Isi

Kandungan : 4.1 Membina dan membaca suku kata.


6.2 Menulis dan menyalin huruf, suku kata dan
perkataan secara terkawal.

Deskripsi Pelajaran Hari : Isi pelajaran hari ini ialah membina dan
membaca suku kata terbuka ‘kv’ iaitu ‘ca,ci,cu’.

Objektif pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran


murid dapat :

1. Membina dan membaca suku kata terbuka


‘kv’’ca,ci,cu’.

2. Menyalin dan menulis suku kata terbuka tersebut


dengan cara yang betul.
Perentasan Kurikulum : Bahasa Malaysia, Pendidikan Moral.

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melihat dan menyebut cacing,


cuci, cili, ciku, cuka.

Penyerapan Nilai : Kerajinan, Bertanggungjawab dan Keyakinan


Diri

Unsur Terapi : Pertuturan dan pendengaran.

Bahan Bantu Mengajar : Lembaran kerja, ayat pendek dengan suku


kata terbuka, kad suku kata, kad gambar dan
power point.

LANGKAH
ISI KANDUNGAN AKTIVITI P & P CATATAN
/MASA

SET Bersoal jawab Membantu Murid Mengingat Teknik :


INDUKSI tentang gambar Kembali Kemahiran Sedia
yang ditunjukkan Ada:  Teka Teki
( 5 MINIT ) oleh guru iaitu
Murid dan guru bersoal jawab  soaljawab
‘ciku’.
tentang beberapa teka teki
yang berkaitan dengan
perkataan ‘cuci, cacing, cuci, Terapi :
cili, ciku dan cuka’.
 pertuturan
Memperkenalkan Pelajaran
Hari Ini Kepada Murid:  pendengar
an
1. Guru menunjukkan kad suku
kata terbuka ‘ca, ci, cu’.

2. Guru memberitahu bahawa Nilai :


pembelajaran pada hari ini
 kerjasama
berkaitan dengan suku kata
tersebut.  yakin diri

BBM :

 gambar
ciku

LANGKAH Mempersembahkan Langkah Pertama Teknik :


1 Maklumat Baru
Kepada Murid: 1. Murid ditunjukkan suku kata  Sumbang-
( 10 terbuka‚‘ca, ci, cu‘. saran
MINIT ) 2. Murid diminta mengeja suku
kata terbuka secara beramai-
ramai. Terapi :

3. Kemudian, murid mengeja  pertuturan


suku kata tersebut secara
individu.  pendengar
an
4. Seterusnya, murid
ditunjukkan kad ayat mudah
yang mempunyai perkataan Nilai :
dengan suku kata terbuka
(mereka mengeja dan  mendengar
membaca ayat mudah arahan
tersebut).
 amalan
baik

BBM :

 kad gambar

 komputer riba
LANGKAH
ISI KANDUNGAN AKTIVITI P & P CATATAN
/MASA

LANGKAH Mempersembahkan Langkah Kedua Teknik :


2 Maklumat Baru 1. Murid ditunjukkan kad
Kepada Murid:  Membaca
gambar dan kad huruf.
( 15
 mendengar
MINIT ) 2. Murid dikehendaki
memadankan kad gambar dan
kad suku kata terbuka.
Terapi
3. Murid dikehendaki mengikat
kad gambar dan kad suku kata  pertuturan
terbuka menggunakan lubang  cara kerja
yang telah disediakan.

Nilai :

 mendengar
arahan

 amalan
baik

BBM :

 gambar
Langkah Ketiga

LANGKAH 1. Murid ditunjukkan power Teknik :


point suku kata terbuka.
3
 Mengenalpasti
( 10 2. Murid mengeja dan
membunyikan suku kata.  sumbang
MINIT )
saran
3. Murid juga menyebut
gambar-gambar yang bermula  Kemahiran
dengan suku kata ‘ca, ci, cu’ berfikir
Nilai :

 mendengar
arahan

 bekerjasama

BBM :

 gambar

 kad perkataan

LANGKAH
ISI KANDUNGAN AKTIVITI P & P CATATAN
/MASA
LANGKAH Penilaian 1. Murid diberikan buku kerja Teknik :
4 yang mempunyai suku kata
kv iaitu ‘ca, ci, cu’.  Tunjuk cara
( 15
Latihan dengan
MINIT ) 2. Murid mengeja suku kata
Bimbingan: terbuka ‘kv’ yang
ditunjukkan.
Terapi:
3. Murid menulis suku kata
terbuka tersebut.  cara kerja

Latihan Kendiri:

 Murid diberikan lembaran Nilai :


kerja menggabungkan suku  yakin diri
kata terbuka menjadi
perkataan sebagai kerja  mendengar
rumah selepas mereka dapat arahan
menyelesaikan tugasan yang
telah diberikan di dalam
kelas.
BBM :

 kad gambar

 kad perkataan

PENUTUP Penutup  Murid diminta mengeja dan Teknik :


Pengajaran: menyebut bunyi suku kata
( 5 MINIT ) terbuka secara rawak  sumbangsa
daripada apa yang telah ran
dipelajari.

Terapi:
Aktiviti Lanjutan
 pertuturan
Generalisasi/Aplikasi Kepada
Kehidupan
Seharian/Pelajaran Nilai :
Lanjutan:
 yakin diri
 Murid boleh cuba  bekerjasam
menyenaraikan benda-benda a
yang bermula dengan ‘ca, ci,
cu’ di sekelilingnya.
BBM :

 gambar
pekerjaan

Refleksi Guru Pelatih :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Ulasan Pensyarah/ Guru Pembimbing :


……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….

Tandatangan

Pensyarah/ Guru Pembimbing