Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA MASALAH PEMBELAJARAN

Kelas : 5 ( Lima )

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia

Tarikh : 05 Ogos 2009 ( Rabu )

Masa : 0830 – 0930 pagi ( 60 minit )

Bilangan murid : 13 orang

Tajuk : 6.0 Tulisan (Ulangkaji)

Kemahiran : 6.5 Menyusun dan menulis semula perkataan supaya

menjadi perkataan yang betul.

Penggabungjalinan Isi Kandungan :

6.3.1 Ayat mudah

6.4.1 Perkataan, rangkai kata dan ayat

6.5.1 Perkataan

Objektifpembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid

dapat :-

1. Menyusun semula perkataan supaya menjadi


ayat yang bermakna.
2. Menyusun dengan betul 3 daripada 5 ayat yang
diberikan.

Perentasan Kurikulum : Bahasa Malaysia, Pengurusan Diri dan Matematik.

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah membaca bacaan yang ringkas dan

mudah.

Penyerapan Nilai : Kesabaran, hormat menghormati dan


bertanggungjawab.

Unsur terapi : Pertuturan dan cara kerja.

Bahan Bantu Mengajar : Kad perkataan, gambar dan lembaran kerja.

LANGKAH
ISI KANDUNGAN AKTIVITI P & P CATATAN
/MASA

SET Menyusun semula 1. Guru menunjukkan Teknik :


INDUKSI gambar. gambar secara tidak
 pemerhatian
tersusun.
(5
 Soal jawab
MINIT )
Contoh:
 Sumbang
2. Guru bertanyakan
 gambar turutan apakah yang murid dapat saran.
aktiviti rutin lihat.
seorang kanak-
kanak. Terapi :
3. Guru memilih murid
 pertuturan
secara rawak untuk
menyusun gambar
dengan betul.
Nilai :

 mendengar
4. Guru mengaitkan aktiviti arahan,
tersebut dengan keyakinan dan
pelajaran hari ini. hormat
menghormati.

BBM :

 gambar
turutan aktiviti
rutin seorang
kanak-kanak.

LANGKAH 1. menyusun 1. Guru menunjukkan contoh Teknik :


1 perkataan dan kad perkataan kepada
 Sumbang-
membentuk murid.
( 20 MINIT saran
ayat yang
)
bermakna.  Main
2. Guru mengumpulkan tiga peranan
atau empat kad perkataan
Contoh: dan membentuk ayat.
Terapi:

 Pertuturan
Keladi beli Ibu. 3. Guru memberi murid kad
perkataan dan meminta
Ibu beli keladi.
mereka menyusunnya
Nilai :
supaya menjadi ayat yang
bermakna.  mendengar
Duit banyak
arahan
Abang
 kesabaran
Abang banyak duit. 4. Guru memilih murid
secara rawak dan  ketelitian
membacakan jawapan
yang mereka perolehi.
BBM :

5. Guru membetulkan  kad


jawapan murid. perkataan

LANGKAH
ISI KANDUNGAN AKTIVITI P & P CATATAN
/MASA

LANGKAH Menulis ayat 1. Guru meminta murid Teknik :


2 membaca ayat yang telah
 Sumbang-
dibuat.
(10 saran
MINIT)
 Main
2. Guru memilih murid peranan
secara rawak untuk
menulis ayat tersebut di
papan tulis. Terapi:

 Pertuturan

3. Guru meminta kelas  Cara kerja


membaca ayat yang telah
dibentuk tadi.
Nilai :

 mendengar
4. Guru membetulkan
arahan
jawapan atau bacaan
murid.  kesabaran

 ketelitian

BBM :

 kad
perkataan

LANGKAH Aktiviti 1. Mengedarkan soalan Teknik :


3 Pengukuhan ringkas kepada murid  Latih Tubi,
iaitu menyusun Terapi cara
(20
semula perkataan kerja.
MINIT)
Membina ayat supaya menjadi ayat
Terapi
daripada perkataan yang bermakna.
yang tidak  Pertuturan
tersusun. dan cara
2. Guru membimbing kerja
murid membuat
Nilai
Latihan terbahagi latihan.
kepada dua iaitu:  Mendengar
arahan

 Kerajinan
1. Ayat yang
mengandungi 3  Sabar
perkataan.

2. Ayat yang
BBB
mengandungi 4
hingga 5  Lembaran
perkataan. kerja.

PENUTUP Rumusan 1. Mengakhiri aktiviti P&P Teknik :


dengan menunjukkan
( 5  Soal jawab.
hasil kerja murid.
MINIT )
Terapi

 Pertuturan

Nilai :

 keyakinan
Refleksi Guru Pelatih :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..……………..………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..……………..………………………………………………………………

Ulasan Pensyarah/ Guru Pembimbing :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………….

Tandatangan

Pensyarah/ Guru Pembimbing