Anda di halaman 1dari 3

Soalan Temubual Hello, Saya akan bertanya anda beberapa soalan, melukis beberapa benda dan melihat beberapa

gambar. Jangan bimbang perbualan ini bukan satu ujian dan perbualan ini adalah sulit. Saya akan merakam perbualan ini. Adakah perkara ini membimbangkan anda? Jika anda tidak pasti tentang sesuatu, nyatakan bahawa anda tidak pasti, elakkan meneka atau mereka idea yang tiada kaitan. 1. Pernahkah anda dengar tentang: akteria? - !irus? - "ungi # $ulat? Adakah anda tahu tentang mereka? oleh beritahu saya tentang mereka? Pernah anda dengar tentang kuman? Apakah perkara yang paling penting anda tahu tentang mereka? $enapa? agaimanakah anda tahu tentang mereka? %ari mana anda mendapat idea atau pengetahuan tentang mereka? &. Pernah anda melihat: akteria - !irus - "ungi # $ulat - $uman %imanakah mungkin anda dapat melihat mereka? erapakah besar mereka? Adakah anda berpendapat bahawa mereka mempunyai sai' yang sama? Apakah pendapat anda, bagaimanakah mereka kelihatan? ( )elukis dan menandakan lukisan * Adakah anda rasa semua bakteria, +irus, kulat dan kuman kelihatan seperti ini? olehkah anda melukis bentuk yang lain ( melukis dan menandakan lukisan yang lain * ,. Adakah bakteria, +irus, kulat dan kuman benda hidup? agaiman anda tahu? -. %imanakah mungkin anda akan menemui bakteria, +irus, kulat dan kuman?

.. Apakah perkara/perkara yang bakteria, +irus, kulat dan kuman boleh lakukan? 6. Bahan Penyelidikan : Epal Berkulat Adakah anda tahu tentang bahan# objek ini? agaimanakah bahan ini menjadi begini? Apakah yang bertanggungjawab menyebabkannya bahan ini menjadi begini? Apa yang terjadi dengan bahan ini? Adakah bahan ini benda yang baik atau buruk? )engapa? olehkah anda 0ikirkan 1ontoh bagaimana benda yang membusuk ( mereput * memberi kebaikan? 7. Bahan Penyelidikan : Tempe Adakah anda tahu tentang bahan# objek ini? Apakah yang digunakan untuk membuat bahan ini? Adakah anda tahu bagaimana bahan ini dibuat? Adakah anda tahu tentang bahan/bahan makanan lain yang dibuat dengan bantuan bakteria, +irus, kulat dan kuman? 8. Bahan Penyelidikan : Orang sedang bersin Adakah anda tahu, apakah yang berlaku di dalam gambar ini? Apakah yang sedang orang ini hidapi? agaimanakah orang ini mendapat penyakit ini? eginikah bagaimana semua penyakit berjangkit? Pernah anda mendapat selsema? Apa yang berlaku kepada anda apabila mendapat selsema? agaimanakah anda sembuh dari selsema? Apakah penyakit/penyakit lain yang anda ketahui#pernah dengar?

Adakah semua penyakit berpun1a daripada bakteria, +irus, kulat dan kuman? Adakah haiwan mempunyai penyakit? Apakah yang menyebabkan penyakit haiwan? Adakah tumbuhan mempunyai penyakit? Apakah yang menyebabkan penyakit tumbuhan? 2. Akti+iti )engelas %isini ada beberapa keping gambar, bolehkah anda mengelaskan gambar/gambar ini kepada kumpulan/kumpulan yang berbe'a bagi menunjukkan perkaitannya dengan bakteria, +irus, kulat dan kuman ? 13. Ada apa/apa lagi yang hendak anda nyatakan tentang bakteria, +irus, kulat dan kuman yang belum anda nyatakan lagi? Perbualan ini banyak membantu. Saya berharap anda sangat seronok berbual dengan saya. 4erima kasih banyak/banyak.

Anda mungkin juga menyukai