Anda di halaman 1dari 2

BALON UDARA

1. Alat dan Bahan Kawat Plastik Ember Plastik kecil/Bekas elas !"! mie Lem B"t"l A#$a Lem kertas/lem !lastik %end"k Plastik %!rit$s

&. Pemb$atan Alat

Lan kah-lan kah a. B$atlah keran ka bal"n dari kawat membent$k melen k$n . %e!erti ambar

b. 'em!elkan !lastic !ada keran ka kawat terseb$t

c. B$atkan keran ka !en(an

a $nt$k men(im!an tem!at !embakaran

d. Pasan B"t"l Ak$a (an !ada !en(an

a) seba ai tem!at bahan bakar

e. *si b"t"l a#$a den an s!rit$s) !asan s$mb$ diatas t$t$! b"t"l +. ,"ba a!akah alat beker-a a!a tidak