Anda di halaman 1dari 9

PSI TINGKATAN 5

Bab Tajuk Perkataan Maksud


1 Dosa,pahala dan Dosa -hukuman atau balasan
bahagiannya
-balasan buruk daripada Allah
disebabkan melakukan sesuatu yang
dilarang oleh Allah atau meninggalkan
sesuatu yang diperintahnya.
Pahala -ganjaran atau balasan

-ganjaran yang baik yang dikurniakan


oleh Allah kerana mematuhi
perintahnya dan menjauhi
larangannnya.
Dosa besar Setiap dosa yang disebut didalam
alQuran dan hadis serta diakhiri
sebutannya dengan ancaman api
neraka atau mendapat kemurkaan atau
kutukan dan seksaan.
Dosa kecil Segala kesalahan yang berada diluar
hukum hudud dan seksaan diakhirat
yang mana larangannya tidak disertai
dengan ancaman kemurkaan dan
seksaan daripada Allah.
Taubat Kembali ke pangkal jalan iaitu kembali
kepada fitrah(bersih drpd dosa)
3 Makrifat Allah dan ‫معرفة الله‬ Mengetahui dan mempercayai dengan
taqlid yakin tengtang wujudnya sebagai
pencipta dan pentadbir seluruh alam
yang bersifat dengan sifat
kesempurnaan.
‫توحيد الربوبية‬ Beriman dan beriktikad bahawa Allah
sahaja yang
memiliki,mencipta,mentadbir alam dan
seluruh makhluk.
‫توحيد اللوهية‬ Beriman dan mempercayai bahawa
Allah adalah tuhan yang berhak
disembah dan dipatuhi.
‫توحيد السماء‬ Mempercayai bahawa Allah mempunyai
‫و الصفات‬ segala kesempurnaan dan bersih drpd
sifat kekurangan serta sifat sifat yang
tidak layak baginya.
‫تقليد‬ Menerima atau mengambil pendapat
orang lain tanpa mengetahui hujahnya
dari alQuran atau asSunnah rasul.
‫دليل نقلى‬ Dalil dari alQuran dan Hadis (paling
kuat)
‫دليل عقلى‬ -akal mampu berfikir

-Akal membezakan yang mana baik dan


yang mana buruk (cth:alam semulajadi)
‫دليل فطره‬ Sifat semulajadi yang dijadikan oleh
Allah kepada manusia (cth:makan,
minum,tidur)
4 ‫افعال الله دان افعال‬ ‫افعال الله‬ perbuatan Allah iaitu setiap kejadian
‫العباد‬ tyang berlaku di alam ini dengan
kehendak dan iradatnya (cth:kejadian
siang dan malam, bencana alam)
‫افعال العباد‬ perbuatan manusia iaitu setiap
perbuatan dan tindakan manusia
sendiri (cth:makan, malas)
‫اجباري‬ sesuatu perkara yang berlaku bukan
atas pilihan dan kehendak manusia
sendiri (cth:warna kulit, denyutan
nadi,bersin)
‫اختياري‬ sesuatu yang berlaku atas kehendak,
pilihan dan kemahuan manusia itu
sendiri (cth:makan, rajin,
beribadah,bekerja)
‫قضاء‬ pelaksanaan ketentuan Allah sejak azali
lagi (cth:siang dan malam, hidup dan
mati)
‫قدر‬ ketetapan yang telah ditentukan oleh
Allah kepada makhluksejak azali lagi
(cth:ajal,rezeki)
beriman mempercayai dan berkeyakinan
kepada bahawa Alah berkuasa untuk
qada' dan menentukan dan mengatur sesuatu di
qadar alam ini dengan kebijaksanaan dan
kehendaknya.
Tawakkal -(menurut ahli sunnah dn jamaah)berserah
kepada Allah mengenai sesuatu urusan
atau perkara setelah melakukan usaha
atau ikhtiar dengan bersungguh-
sungguh.

-berusah dengan gigih dan berdoa serta


berserah kepada Allah agar dikurniakan
apa yang dihajati.
5 Sejarah Ilmu kalam -(menurut ibnu khaldun)ilmu yang
perkembangan membicarakan tentang alasan-
ilmu kalam alasanuntuk mempertahankan
kepercayaan iman dgn menggunakan
akal fikiran dan bantahan terhadap
fahaman yang bertentangan dgn aliran
salaf dan ahli sunnah.
6 ‫اية دان حديث متشابات‬ ‫ متشابات‬nas yang secara zahirnya boleh
menimbulkan kekeliruan terhadap sifat-
sifat Allah yang menyerupai makhluk.
‫ محكمات‬ayat yang menunjukkan kepada makna
yang terang dan dan tidak
mengandungi sebarang kesamaran.
‫ علماء سلف‬golongan ulama' yang hidup pada
zaman rasul, sahabat, tabiin dan tabii
attabiin hingga tiga ratus tahun selepas
hijrah.
‫ علماء خلف‬ulama' yang hidup selepas tiga ratus
tahun hijrah hingga ke hari ini.
7 Prinsip-prinsip Perundanga -jalan lurus yang menunjukkan manusia
perundangan islam n islam kpd kebaikan.
dan
-sesuatu yang disyariatkan oleh Allah
perkembangannya
kpd hambanya drpd akidah, ibadah,
akhlaq, muamalah, dan peraturan-
peraturan kehidupan untuk memberi
kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Keadilan meletakkan sesuatu pada tempatnya.

‫))العدالة‬

Tidak tidak membebankan manusia.


menyusahk
an

(‫)عدم الحرج‬
Sedikit syariat yang dipertanggungjawabkan
tanggungja kpd manusia tidaklah terlalu banyak
wab sehingga membebankan kehidupan
manusia.
(‫)قلة التكاليف‬
Beransur- berperingkat-peringkat
ansur

(‫التدرج‬
‫)التشريع‬
Menyeluruh lengkap dan mencakupi seluruh
kehidupan manusia.
(‫)الشمول‬
konsep ‫ثبات‬
(tetap) tidak boleh berubah spt hudud
dan qisas
konsep ‫( مرونة‬anjal) pelaksanaan harus dilihat kpd
kesesuaian dengan maslahat umum.
9 ‫عام دان خاص‬ ‫ عام‬-menyeluruh, merangkumi berbagai
sama ada lafaz dan lain-lain.

-lafaz yang digunakan untuk makna


yang umum dan merangkumi semua
makna yang sesuai baginya.
‫ خاص‬-khusus, atau terhad

-lafaz yang menunjukkan makna


khusus bagi sesuatu perkara sama ada
nama khas atau sesuatu jenis yang
tertentu.
‫نخصيص‬ membataskan sebahagian nas am dari
hukum am dengan dalil.
10 ‫مطلق دان مقيد‬ ‫مطلق‬ lafaz yang menunjukkan kepada
sesuatu perkara ataubeberapa perkara
yang tidak tertentu dalam jenis serta
tidak disertai dengan pengikatnya.
‫مقيد‬ lafaz yang menunjukkan sesuatu
perkara atu beberapa perkara yang
tidak tertentu didalam jenis tetapi
disertai dengan sifat yang
mengikatnya.
11 ‫نسيخ‬ ‫نسيخ‬ perubahan atau pembatalan sesuatu
hukum atau syariat dengan sebab
datangnya hukum atau syariat baru
yang lebih sempurna atau sesuai
dengan keadaan semasa.
13 Pengurusan harta harta anak aset yang perlu dijaga dan dipelihara
anak yatim yatim oleh penjaga harta tersebut.
‫السفهاء‬ -anak yatim atau orang yang tidak
berupaya mentadbir

-wanita dan kanak-kanak yang masih


kecil

-sesiapa sahaja yang tidak boleh


mengurus.
‫ اموالكم‬-harta anak yatim yang berada di
tangan penjaga.

-harta anak yatim yang berada di


tangan mereka, sebagai memberi
galakan kepada mereka agar menjaga
harta tersebut sebagaimana mereka
memelihara harta mereka sendiri.
14 Peperangan dalam peperangan -pertempuran dengan senjata antara
islam satu negeri dengan negeri yang lain.

-memerangi orang kafir untuk


mempertahankan islam.
perdamaian rundingan antara dua pihak yang
membawa kepada keamanan.
15 Membunuh tanpa membunuh membunuh tanpa niat iaitu seseorang
sengaja tanpa yng tidak ada niat sama sekali untuk
sengaja membunuh.
‫كافير ذمي‬ orang kafir yang berada dalam negara
islam dan membuat perjanjian dengan
pemerintah islam.
‫كافير مستأمن‬ orang kafir yang berada dalam negara
lain dan memasuki negara islam untuk
meminta keamanan.
‫كافير معاهد‬ orang kafir yang mempunyai perjanjian
dengan orang islamsama ada dengan
akad jizyah atau perdamaian dari
pemerintah negara islam.
‫كافير حربي‬ orang kafir yang bermusuh dengan
orang islam atau negara islam.
kifarah denda kerana melanggar hukum atau
peraturan atau peraturan agama yang
tertentu berbentuk kebajikan spt puasa
dan membebaskan hamba.
diah denda atau pampasan yang perlu
dibayar kerana membunuh orang.
17 Zina zina -persetubuhan haram

-perhubungan seks haram antara lelaki


dan perempuan tanpa ikatan
perkahwinan yang sah.
‫ المحصن‬penzina yang sudah kahwin
‫غير المحصن‬ penzina yang belum kahwin
20 Harta wakaf wakaf -menahan sesuatu

-menahan harta yang kekal


bentuknya(zatnya) yang manfaatnya
dapat digunakan untuk kebaikan.
wakaf am harta yang diwakafkan untuk kegunaan
umum.
wakaf khas harta yang diwakafkan untuk kegunaan
tertentu sahaja spt tnah untuk
pembinaan sekolah.
wakaf zuriat wakaf untuk ahli keluarga sahaja.
wakaf tapak tanah yang diwakafkan untuk dijadikan
perkuburan tanah perkuburan.
islam
21 Perkahwinan perkahwina -dihimpun atau dicantum
n
-akad yang menghalalkan
persetubuhan antara lelaki dan
perempuan mengikut syarat tertentu.
wali -kasih sayang dan pertolongan

-seorang yang mempunyai kuasa yang


melakukan akad perkahwinan terhadap
orang yang dibawah jagaan, tanpa
bergantung kepada keizinan.
wali mujbir orang yang berhak mengahwinkan
perempuan yang masih gadis tanpa
perlu meminta keizinannya. bapa dan
datuk.
wali aqrab wali yang hampir dengan perempuan
atau isteri spt datuk sebelah bapa,bapa
dan saudara lelaki.
wali ab'ad wali yang jauh iaitu wali selain datuk
sebelah bapa,bapa dan saudara lelaki
dalam susunan wali.
wali hakim sultan atau orang yang telah dilantik
oleh sultan seperti qadi.
meminang menzahirkan keinginan seorang lelaki
untuk berkahwin dengan seorang
perempuan dengan memberitahu
hasrat itu kepada perempuan tersebut
atau walinya.
had sebanyak lima kali menyusu yang
penyusuan dilakukan secara berasingan dan
berumur sebelum dua tahun qamriah.
mahar pemberian wajib daripada suami
kepada isterinya disebabkan akad nikah
mahar ‫مثل‬ kadar yang ditentukan mengikut kadar
mahar saudara-saudara perempuan
pihak isteri yang telah berkahwin.
mahar mahar yang disebut dalam akad yang
‫مسمي‬ ditentukan kadarnya dan dipersetujui
oleh kedua-dua belah pihak.
walimatulur -berkumpul
us -jamuan atau kenduri diadakan
sempena majlis perkahwinan bertujuan
memberitahu orang ramai tentang
perkahwinan tersebut.
22 Tanggungjawab nafkah -mengeluarkan sesuatu untuk kebaikan
suami isteri
-memberi perbelanjaan kepada orang-
orang di bawah tanggungan spt makan,
minum, pakaian, tempat tinggal.
mut'ah -sesuatu yang menggembirakan

-harta yang wajib dibayar oleh suami


kepada isteri yang telah diceraikan atas
kehendak suami dengan syarat
tertentu.
hadhonah -himpunan

-menjaga kanak-kanak yang belum


mumayyiz bagi sesiapa yang berhak
menjaga dengan mendidik, mengasuh
dam mengurus dirinya hingga
mumayyiz.
23 Pembubaran talaq -melepaskan ikatan dan
perkahwinan membebaskannya

-membatalkan atau melepaskan ikatan


akad perkahwinan dengan
menggunakan perkataan talaq(cerai)
dan seumpamanya.
‫طلق رجعي‬ talak satu dan talak dua.
‫طلق بائن‬ talak yang telah tamat tempoh edah
‫صغري‬ dan talak isteri yang belum disetubuhi.
‫طلق بائن‬ talak tiga
‫كبري‬
‫ لفظ صريح‬lafaz yang jelas dan zahir membawa
erti talak (cth:aku ceraikan kamu)
‫ لفظ كناية‬lafaz yang boleh membawa erti talak
atau bukan talak (cth:pergilah engkau
dari rumah ini)
‫ رجوع‬-kembali

-suami mengembalikan isteri yang


ditalak dengan talak ‫ رجعي‬kepadanya
ketika isteri masih dalam edah tanpa
memerlukan sebarang akad yang baru.
‫ عدة‬-bilangan
-tempoh menunggu bagi seseorang
isteri untuk mengetahui kesucian
rahimnya, mematuhi perintah Allah
atau berdukacita atas kematian
suaminya.
‫ عدة قروء‬edah perempuan yang berhaid iaitu
selama tiga kali suci.
fasakh -batal

-membatalkan akad perkahwinan


dengan sebab-sebab yang tertentu
melalui kuasa hakim atas permintaan
isteri ataupun suami.
khulu' -cabut atau tanggal

-perpisahan antara suami isteri dengan


bayaran (tukaran) tertentu kepada
suami melalui lafaz talak atau khulu'.
24 nusyuz, zihar, dan nusyuz -derhaka atau tidak taat
poligami
-seorang isteri yang menderhakai
suaminya dan mengabaikan kewajipan
yang telah ditentukan oleh Allah iaitu
mentaati suaminya.
zihar -belakang

-seseorang suami menyamakan isteri


dengan perempuan yang haram
dikahwin dengannya selama-lamanya
spt ibu dan saudara perempuan.
poligami seseorang lelaki yang berkahwin lebih
daripada satu dalam satu masa.
26 Konsep kehakiman alqada' -memerintahkan, menghukumkan,
dalam islam menyempurnakan, menunaikan,
menyelesaikan, mewajibkan, dan
memutuskan.

-menyelesaikan pertikaian dan tuntutan


antara dua pihak atau lebih melalui
proses undang-undang berdasarkan
hukum syarak.
27 Jenayah dalam jenayah -dosa atau maksiat
islam
-khas-larangan syarak yang ditetapkan
oleh Allah dengan pembalasan had
atau takzir sama ada melakukan
perkara yang ditegah atau
meninggalkan perkara yang disuruh.

-am-satu pencerobohan yang ditujukan


terhadap nyawa, pancaindera, atau
anggota manusia spt pembunuhan,
kelukaan, pukulan.
‫ قصاص‬-perturutan kesan atau bersamaan

-mengenakan hukuman yang sama


dengan jenayah yang dilakukan
terhadap orang lain yang melibatkan
fizikal sama ada perbuatan membunuh
atau selain drpd perkara-perkara yang
mencederakan jasmani.
‫ حدود‬-halangan

-hukuman yang ditentukan qadarnya


oleh syarak sama ada menjadi hak
Allah atau hak manusia.
‫ تعزير‬-halangan, pencegahan, atau
pertolongan.

-hukuman terhadap perbuatan maksiat


atau jenayah yang tidak ditentukan
qadarnya oleh syarak sama ada ia
merupakan hak Allah atau hak
manusia.
Perkataan lain: istinbat pengambilan sesuati hukum syarak dari
dalil-dalil yang tafsili.
‫ الستغراق‬sesuatu yang merangkumi sesuatu
perkara dan tiada yang terkeluar
daripadanya.
‫ سد الذرائع‬menyekat daripada melakukan sesuatu
perkara jika dikhuatiri boleh membawa
bahaya dan maksiat.
‫ عصابة‬ahli waris yang menerima harta pusaka
si mati yang tidak ditentikan qadarnya

Anda mungkin juga menyukai