Anda di halaman 1dari 3

BORANG PENYELIAAN PRAKTIKUM PR1

GRS3042 INTERNSHIP 2: TEACHING PRACTICAL

Nama Pelatih : __________________________________________________________


No. K P: _______________________________________________________________
Kursus: ________________________________________________________________
Pusat Latihan: __________________________________________________________
Mata Pelajaran: _________________________________________________________
Tajuk: _________________________________________________________________
Tahun: ____________ Tarikh: __________ Masa: __________ Penyeliaan : _________

Petunjuk Tahap
(Sila bulatkan angka yang berkenaan)
Tahap 1: Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian.
Tahap 2: Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan.
Tahap 3: Baik dalam banyak aspek
Tahap 4: Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek
Tahap 5: Cemerlang dalam banyak aspek

Markah
80 100
75 79
70 74
65 69
60 64
55 59
50 54
46 49
43 45
40 42
0 39

Gred
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
F

Jumlah Markah
Yang Diperolehi
GRED

Komponen

(A)
PERANCANGAN
(30 markah)

(B)
PERLAKSANAAN
(35 markah)

(C)
AMALAN
REFLEKSI
(15 markah)
(D)
SIKAP DAN
SAHSIAH
(20 markah)

(E)
BAHASA
(25 markah)

Aspek

Tahap

a)

Objektif

1 2 3 4 5

b)

Isi pelajaran

1 2 3 4 5

c)

Strategi pegajaran pembelajaran

1 2 3 4 5

d)

Sumber pengajaran pembelajaran

1 2 3 4 5

e)

Penerapan nilai

1 2 3 4 5

f)

Unsur KBKK

1 2 3 4 5

Markah
A = a+b+c+d+e+f =

B = a+b+c+d+e+f+g =
a)

Permulaan

1 2 3 4 5

b)

Perkembangan pengajaran

1 2 3 4 5

c)

Pengurusan bilik darjah

1 2 3 4 5

d)

Komunikasi

1 2 3 4 5

e)

Kualiti pembelajaran

1 2 3 4 5

f)

Penutup

1 2 3 4 5

g)

Pencapaian objektif

1 2 3 4 5
C = a+b+c =

a)

Pemikiran reflektif

1 2 3 4 5

b)

Catatan reflektif

1 2 3 4 5

c)

Pembinaan Portfolio

1 2 3 4 5
D = a+b+c+d =

a)

Penampilan diri

1 2 3 4 5

b)

Keprihatinan

1 2 3 4 5

c)

Pekerti

1 2 3 4 5

d)

Sifat Profesional

1 2 3 4 5
E= a+b+c+d+e =

a)

Ketepatan

1 2 3 4 5

b)

Tatabahasa

1 2 3 4 5

c)

Nada

1 2 3 4 5

d)

Kosa Kata

1 2 3 4 5

e)

Kelancaran

1 2 3 4 5

JUMLAH MARKAH = (A+B+C+D+E) = _______ x 20


125

Gred

ULASAN KESELURUHAN:

Tandatangan Pensyarah Penyeliaan

Tandatangan Guru

Sekolah
____________________________
Jawatan

Pembimbing
_________________________
Jawatan & Cop Sekolah